Трансформування графіки

Перегляд інструмента «Позиція»

Для маніпуляцій із виділеною областю натисніть на інструмент «Позиція»  на палітрі інструментів одним із таких способів: прямо, у поєднанні з командою «Трансформувати» («Об’єкт» > «Трансформувати»), за допомогою команди в контекстному меню або шляхом використання комбінації клавіш для перетягування графіки в кадрі.

Інструмент «Позиція» є динамічним, що автоматично змінюється для відображення різних станів:

 • Під час розміщення безпосередньо над порожнім графічним кадром або кадром із непризначеним вмістом після використання команди «Файл» > «Помістити» він змінюється на значок завантаженої графіки , щоб позначити, що ви можете імпортувати графіку в кадр.

 • Коли він розміщується прямо над графікою, він змінюється на інструмент «Рука», щоб позначити, що ви можете виділити графіку та маніпулювати нею усередині кадру.

 • Під час розміщення над ручкою рамки розміру вбудованої графіки вона змінюється на стрілку зміни розміру, щоб позначити, що перетягування змінить графіку.

 • Під час розміщення над графічним кадром або контейнером високого рівня вкладених кадрів вона змінюється на значок  виділення об’єкта, щоб позначити, що ви можете виділити графіку або вкладений кадр під вказівником. Сам кадр виділяти не можна.

 • Під час розміщення над текстовим кадром він змінюється на символ «І» , щоб позначити точку вставки тексту.

Встановлення параметрів інструмента «Позиція»

Під час використання інструмента «Позиція» для переміщення графіки ви можете утримувати кнопку миші кілька секунд для динамічного попереднього перегляду графіки (напівпрозоре зображення) будь-якої частини зображення, що знаходиться за межами кадру. Ви можете контролювати відображення та затримку перегляду.

 1. На панелі інструментів двічі натисніть на інструмент «Позиція»  .
 2. З меню «Показувати замасковані частини тексту» виділіть частоту, при якій все зображення з’являтиметься під час перетягування, або виберіть повне її відключення.

Трансформування графіки

Ви можете використовувати команди для переміщення, масштабування, обертання та нахиляння графіки.

Переміщення графіки

 1. Переконайтеся в тому, що кадр із необхідним об’єктом вилучено, а потім виділіть об’єкт за допомогою інструмента «Позиція»  .
 2. Оберіть «Об’єкт > Трансформувати > Перемістити».
 3. У діалоговому вікні «Перемістити» виконайте одну з наступних дій:
  • Введіть горизонтальну та вертикальну відстань, на яку необхідно перемістити графіку. Додатні значення переміщують об’єкт вниз та вправо на осі x; від’ємні — вверх та вліво.

  • Щоб перемістити об’єкт на точну відстань та кут, введіть відстань та кут для переміщення. Введений кут підраховується у градусах з осі x. Додатні кути вказують переміщення проти годинникової стрілки, від’ємні — за годинниковою. Також ви можете ввести значення між 180° та 360°; ці значення перетворюються на свої відповідні від’ємні значення (наприклад, значення 270° перетворюється на –90°).

 4. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Для перегляду ефекту перед його застосуванням, виділіть «Перегляд».

  • Натисніть кнопку «OK», щоб перемістити об’єкт.

Масштабування графіки

 1. Переконайтеся в тому, що кадр із необхідним об’єктом вилучено, а потім виділіть об’єкт за допомогою інструмента «Позиція»  .
 2. Оберіть «Об’єкт > Трансформувати > Масштабувати».
 3. У діалоговому вікні «Масштабувати» впевніться, що виділено значок «Зберегти пропорції», якщо необхідно зберегти відносну висоту та ширину об’єкта. Зніміть виділення цього значка, якщо необхідно масштабувати значення X та Y окремо, що може призвести до зміни кута нахилу зображення.
 4. Введіть значення для горизонтального та вертикального масштабування як у процентах (наприклад, 90%), так і у значеннях відстані (наприклад, 6p).

  Значення масштабування не можуть бути від’ємними числами.

 5. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Для перегляду ефекту перед його застосуванням, виділіть «Перегляд».

  • Натисніть кнопку «OK», щоб масштабувати об’єкт.

Примітка.

Щоб масштабувати графіку у конкретному напрямку, використовуйте інструмент «Позиція», щоб перетягнути ручку виділеної графіки. Натискання Shift призводить до пропорційного масштабування.

Обертання графіки

 1. Переконайтеся в тому, що кадр із необхідним об’єктом вилучено, а потім виділіть об’єкт за допомогою інструмента «Позиція»  .
 2. Оберіть «Об’єкт > Трансформувати > Обертати».
 3. Введіть кут обертання, у градусах, у тексті «Кута». Введіть від’ємний кут для обертання об’єкта за годинниковою стрілкою; введіть додатне значення для обертання проти годинникової стрілки.
 4. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Для перегляду ефекту перед його застосуванням, виділіть «Перегляд».

  • Натисніть кнопку «OK», щоб обернути об’єкт.

Нахил графіки

 1. Переконайтеся в тому, що кадр із необхідним об’єктом вилучено, а потім виділіть об’єкт за допомогою інструмента «Позиція»  .
 2. Оберіть «Об’єкт > Трансформувати > Нахил».
 3. У діалоговому вікні «Нахил» введіть новий кут для зсуву.

  Кут зсуву є кількістю нахилу, який необхідно застосувати до об’єкта, відносно лінії, перпендикулярної осі нахилу. (Кут нахилу підраховується за годинниковою стрілкою від поточної осі.)

 4. Вкажіть вісь, вздовж якої об’єкт повинен нахилятися. Ви можете нахиляти об’єкт вздовж горизонтальної, вертикальної або кутової осі.

  Якщо ви обрали кутову вісь, введіть необхідне значення осі, у градусах, відносно перпендикулярної осі.

 5. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Для перегляду ефекту перед його застосуванням, виділіть «Перегляд».

  • Натисніть кнопку «OK», щоб нахилити об’єкт.

Очистка трансформацій у графіці

 1. Переконайтеся в тому, що кадр із необхідним об’єктом вилучено, а потім виділіть об’єкт за допомогою інструмента «Позиція»  .
 2. Виберіть пункт «Об’єкт» > «Трансформувати» > «Очистити трансформації».

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?