Локальне програмне забезпечення Adobe Experience Manager | Опис продукту

Дата набуття чинності: 30 липня 2020 р.

Що таке Adobe Experience Manager Sites 6.5 (AEM Sites)?

AEM Sites — це платформа керування контентом та інтерфейсом, призначена для надання клієнтам цифрових послуг перехресними каналами. AEM Sites дають організаціям можливість створювати цифрові матеріали в необхідних масштабах і керувати ними по всіх каналах.

Продукти та служби Метрика ліцензування Розгортання
AEM Sites За базовий пакет AEM Sites Локальне програмне забезпечення
Додаткові компоненти:
Додаткові екземпляри На екземпляр Локальне програмне забезпечення
Користувачі За користувача Локальне програмне забезпечення
Commerce Integration Framework На розгортання Локальне програмне забезпечення та служби за запитом
AEM Assets На екземпляр Локальне програмне забезпечення
Dynamic Media  Переглядів сторінок на місяць Служби за запитом
Персоналізовані медіаресурси Річний трафік перегляду сторінки Служби за запитом
Brand Portal За користувача Brand Portal Служби за запитом
Служби для роботи зі смарт-контентом За базовий пакет служб для роботи зі смарт-контентом Служби за запитом
AEM Screens Standard За плеєр Локальне програмне забезпечення
AEM Screens Premium За плеєр Локальне програмне забезпечення

AEM Sites: обмеження продукту

1.  AEM Sites

Ліцензування.  Окремий базовий пакет AEM Sites потребує ліцензії для кожного розгортання AEM продукту AEM Sites. AEM Sites включає використання функцій мультимедійної бібліотеки для AEM Assets. AEM Sites не включає ліцензії для користувачів, які мають бути ліцензовані окремо.

2.  Додаткові компоненти AEM Sites

Додаткові екземпляри. Додаткові екземпляри можна додавати тільки до розгортання AEM, в якому було ліцензовано базовий пакет AEM Sites, та не можуть використовуватись окремо для реалізації будь-яких можливостей або функцій AEM Sites.

Користувачі. Ліцензії користувачів можна додавати тільки до розгортання AEM, в якому було ліцензовано базовий пакет AEM Sites.  

Commerce Integration Framework. Commerce Integration Framework можна додавати тільки в розгортання AEM, у якому було ліцензовано базовий пакет AEM Sites. Під час інтеграції зі сторонньою платформою електронної комерції Commerce Integration Framework включає використання служб за запитом I/O Runtime. Клієнт має право використовувати функції Commerce, які надаються з локальним програмним забезпеченням Adobe Experience Manager.

AEM Assets. Екземпляри AEM Assets можна додавати тільки до розгортання AEM, в якому було ліцензовано базовий пакет AEM Sites. Використання AEM Assets обмежено підтримкою системи керування веб-контентом.

  • Для AEM Sites:
    • якщо застосовується функція спільного використання ресурсів, екземпляри AEM Assets мають бути ліцензовані в кількості, яка дорівнює загальній кількості екземплярів Author і Publish, що були розгорнуті як частина розгортання AEM, якщо функція AEM Assets або будь-яка її частина використовуються або були раніше активовані (навіть якщо не використовуються постійно); або 
    • якщо функція спільного використання ресурсів не застосовується, екземпляри AEM Assets мають бути ліцензовані в кількості, яка дорівнює загальній кількості екземплярів Author і Publish, що були розгорнуті як частина розгортання AEM, якщо функція AEM Assets або будь-яка її частина використовуються або були раніше активовані (навіть якщо не використовуються постійно). 

Dynamic Media. Dynamic Media можна додавати тільки в розгортання AEM, у якому було ліцензовано базовий пакет AEM Sites. Dynamic Media забезпечується 1 ТБ сукупного сховища за запитом.  Доступ до деяких функцій і можливостей у складі Dynamic Media може надаватися через альтернативні інтерфейси, які можуть бути промарковані як Adobe Scene7 або Dynamic Media Classic. Adobe може на власний розсуд здійснити ребрендінг альтернативних інтерфейсів і об’єднати такі функції та функціональні можливості в єдиний інтерфейс доступу. Якщо Dynamic Media ліцензується як додатковий компонент для AEM Sites, клієнт може отримати доступ і використовувати AEM Assets у середовищі AEM Sites тільки для того, щоб клієнтський контент доставлявся за допомогою Dynamic Media.

Персоналізовані медіаресурси. Персоналізовані медіаресурси можна додавати тільки до розгортання AEM, в якому було ліцензовано базовий пакет AEM Sites та додатковий компонент AEM Assets. Персоналізовані медіаресурси надаються із 60 ГБ сукупного сховища за запитом. Функціональні можливості Dynamic Media, що входять до складу персоналізованих медіаресурсів (у випадку ліцензування окремо від Dynamic Media), можуть застосовуватися лише для використання клієнтом компонентів візуального конфігуратора й шаблонів 1:1 персоналізованих медіаресурсів. Доступ до деяких функцій і можливостей персоналізованих медіаресурсів може надаватися через альтернативні інтерфейси з маркуванням Adobe Scene7 або Dynamic Media Classic. Adobe може на власний розсуд здійснити ребрендінг альтернативних інтерфейсів і об’єднати такі функції та функціональні можливості в єдиний інтерфейс доступу.

Brand Portal. Brand Portal можна додавати тільки до розгортання AEM, в якому було ліцензовано базовий пакет AEM Sites та додатковий компонент AEM Assets. Brand Portal надається з 10 ТБ сукупного сховища на базі служб за запитом на одного клієнта, незалежно від кількості ліцензованих користувачів. Кожен користувач, що входить на портал Brand Portal через користувацький інтерфейс Brand Portal протягом 12-місячного періоду дії ліцензії, враховується як один користувач Brand Portal.

Служби для роботи зі смарт-контентом. Базовий пакет служб для роботи зі смарт-контентом можна додавати тільки до розгортання AEM, в якому було ліцензовано базовий пакет AEM Sites та додатковий компонент AEM Assets. Використання служб для роботи зі смарт-контентом обмежено 2 мільйонами тегованих зображень на рік. Повторювані зображення, оброблені та теговані, враховуватимуться як теговане зображення кожне.

AEM Screens Standard. AEM Screens Standard можна додавати тільки до розгортання AEM, в якому було ліцензовано базовий пакет AEM Sites. AEM Screens Standard мають використовуватися тільки для керування контентом відео і зображень, що надсилається з екранів AEM Screens до плеєра у визначені в розкладі час і дату. AEM Screens Standard не включають права на керування інтелектуальним, інтерактивним, персоналізованим або динамічним контентом. AEM Screens Standard ліцензуються на кожен плеєр і мають бути ліцензовані в кількості, яка дорівнює загальній кількості плеєрів, якщо функція AEM Screens Standard чи будь-яка її частина використовуються або були раніше активовані (навіть якщо не використовуються постійно). AEM Screens Standard не включає в себе плеєри або інтеграцію, обслуговування й експлуатацію плеєрів.

AEM Screens Premium. AEM Screens Premium можна додавати тільки до розгортання AEM, в якому було ліцензовано базовий пакет AEM Sites. AEM Screens Premium включають усі можливості AEM Screens Standard, а також можуть використовуватися для керування інтелектуальним, інтерактивним, персоналізованим або динамічним контентом, що може вимагати автоматизованого визначення того, чи відображати динамічний контент. AEM Screens Premium ліцензуються на кожен плеєр і мають бути ліцензовані в кількості, яка дорівнює загальній кількості плеєрів, якщо функція AEM Screens Premium чи будь-яка її частина використовуються або були раніше активовані (навіть якщо не використовуються постійно). AEM Screens Premium не включає в себе плеєри або інтеграцію, обслуговування й експлуатацію плеєрів. AEM Screens Premium містить функції, які забезпечують інтерактивні або сенсорні дії з плеєром.
 

AEM Sites: визначення

Розгортання AEM означає незалежний екземпляр Author або звя'зану групу екземплярів Author, із будь-якою кількістю підключених екземплярів Publish.

Базовий пакет AEM Sites означає 1 екземпляр Author, 1 екземпляр Publish та необмежену кількість екземплярів Dispatcher.

Річний трафік перегляду сторінки означає сумарну кількість переглядів сторінки протягом 12-місячного періоду.

Функція спільного використання ресурсів означає підмножину функціональних можливостей AEM Assets, яка надає можливість спростити розповсюдження цифрових ресурсів клієнта, що зберігаються в AEM Assets, у внутрішніх та зовнішніх групах за допомогою «сторінки спільного доступу до ресурсів» (тобто сторінки, що використовується для пошуку ресурсів на підставі зв'язаних метаданих).  Доступ на сторінку спільних ресурсів не обмежується користувачами.

Екземпляр Author означає середовище, в якому користувачі можуть вводити контент веб-сайту клієнта та керувати ним.

Користувач Brand Portal означає фізичну особу, яка може використовувати користувацький інтерфейс Brand Portal або мати до нього доступ. Ліцензії користувачів Brand Portal не можуть використовуватися паралельно (тобто той самий ідентифікатор входу не може використовуватися більше ніж одним користувачем або комп'ютером у певний моменті часу) або кількома користувачами.

Екземпляр Dispatcher означає середовище для кешування або завантаження інструменту балансування для динамічного Інтернет-середовища створення. Для кешування екземпляр Dispatcher працює як частина HTTP-сервера, який максимально кешує статичний контент веб-сайту та якомога рідше звертається до механізму компонування веб-сайту. У ролі балансування навантаження екземпляр Dispatcher розподіляє навантаження по різних групових екземплярах.

Екземпляр означає одну копію локального програмного забезпечення AEM Mobile, створену та запущено на віртуальній Java-машині на одному фізичному комп'ютері або віртуальному середовищі. Кожен екземпляр може бути визначений як екземпляр Author або екземпляр Publish, але кожен буде враховуватись окремо, як один екземпляр.

Мультимедійна бібліотека означає такі функції, доступні в AEM Assets для використання на індивідуальному рівні цифрового доступу: зберігання цифрових ресурсів на підтримку системи керування веб-контенту клієнта; керування властивостями метаданих на вкладці основних властивостей; доступ до функцій шкали часу, зокрема перегляд коментарів, керування версіями ресурсів, починаючи з робочих потоків і перегляду операцій); додавання коментарів через значок анотації; керування статичним відтворенням; та надання спільного доступу до файлу Creative Cloud через посилання спільного доступу. Використання будь-яких інших функцій AEM Assets вимагає повної ліцензії AEM Assets.

Перегляд сторінки означає один перегляд сторінки електронної пошти або веб-сторінки Інтернет-сайту, зокрема перегляди екранів програм, станів екрану програм, мобільних веб-сторінок і сторінок соціальних мереж.  Перегляди сторінок рахуються під час завантаження або оновлення веб-сторінки, завантаження програми, відображення контенту у відкритому або переглянутому повідомленні електронної пошти, і це запускає операцію у вихідній службі.

Плеєр означає цифровий мультимедійний комп'ютер, на якому встановлено програму AEM Screens з метою керування контентом та інтерфейсом на підключеній панелі керування. Один плеєр може використовувати лише до 25 дисплеїв та не може використовуватися для повторної трансляції контенту для більшої кількості дисплеїв.

Основний виклик сервера означає перегляд кожної сторінки, посилання виходу, завантаження, користувацьке посилання та іншу подію користувацьких сайтів в обсязі, в якому клієнт виконує тегування, надає можливість тегувати та викликає тегування таких сторінок, посилань виходу, завантажень, користувацьких посилань та інших подій з метою доступу та використання Adobe Analytics Essentials для сайтів. Кожна тегована сторінка, посилання виходу, запит на контейнер кампанії, завантаження, користувацьке посилання та інша подія вважатимуться основним викликом сервера.

Екземпляр Publish означає середовище, яке забезпечує доступність контенту цільовій аудиторії клієнта.

Базовий пакет служб для роботи зі смарт-контентом означає доступ до служб для роботи зі смарт-контентом.

Користувач — цей термін має значення, викладене в загальних умовах, але також означає індивідуальних користувачів, які можуть отримувати доступ до продуктів і послуг за допомогою програм (наприклад, за допомогою API) із будь-якою метою.

Візуальний конфігуратор означає технологію відображення зображення в реальному часі та структуру, яка надає можливість клієнту знаходити онлайн-рішення з візуальної конфігурації для персоналізації та індивідуальної настройки, а саме відображення в реальному часі кольорів, текстур, поверхонь, шаблонів, монограм, гравюр у зображеннях або сценах продуктів. Ліцензія клієнта на візуальний конфігуратор включає 10 екземплярів зображень, створених Scene7.

Шаблони 1:1 — це динамічно зібраний і доставлений персоналізований насичений мультимедійний контент 1:1 (наприклад, банери й електронні листи) для цільових відвідувачів сайту. 

Що таке Adobe Experience Manager Assets 6.5 (AEM Assets)?

AEM Assets — це інструмент керування цифровими ресурсами, інтегрований із платформою Adobe Experience Manager, який дозволяє клієнтам публікувати та розповсюджувати цифрові ресурси. Користувачі можуть керувати, зберігати і отримувати доступ до зображень, відео, документів, аудіокліпів та мультимедійних продуктів для використання в Інтернеті, у друкованому вигляді та для цифрового розповсюдження.

Продукти та служби Метрика ліцензування Розгортання
AEM Assets За базовий пакет AEM Assets Локальне програмне забезпечення
Додаткові компоненти:
Додаткові екземпляри На екземпляр Локальне програмне забезпечення
Користувачі За користувача Локальне програмне забезпечення
Dynamic Media Переглядів сторінок на місяць Служби за запитом
Персоналізовані медіаресурси Річний трафік перегляду сторінки Служби за запитом
Робоча станція для створення зображень На екземпляр Локальне програмне забезпечення
Brand Portal За користувача Brand Portal Служби за запитом
Служби для роботи зі смарт-контентом За базовий пакет служб для роботи зі смарт-контентом Служби за запитом
AEM Screens Standard За плеєр Локальне програмне забезпечення
AEM Screens Premium За плеєр Локальне програмне забезпечення

AEM Assets: обмеження продукту

1.  AEM Assets

Ліцензування. Окремий базовий пакет AEM Assets потребує ліцензії для кожного розгортання AEM продукту AEM Assets.  AEM Assets не включає ліцензії для користувачів, які мають бути ліцензовані окремо. AEM Assets не включає в себе використання фрагментів контенту, фрагментів інтерфейсу та служб для роботи з контентом.

Функція спільного використання ресурсів. Функція спільного використання ресурсів потребує екземпляра Publish.  Функціональні можливості AEM Sites, включені для застосування за допомогою функції спільного використання ресурсів, можуть використовуватися тільки для створення користувацького медіапорталу, щоб спростити для клієнта роботу з функцією спільного використання ресурсів.

2.  Додаткові компоненти AEM Assets

Додаткові екземпляри. Додаткові екземпляри можна додавати тільки до розгортання AEM, в якому було ліцензовано базовий пакет AEM Assets, та не можуть використовуватись окремо для реалізації будь-яких можливостей або функцій AEM Assets.

Користувачі. Додаткові ліцензії користувачів можна додавати тільки до розгортання AEM, в якому було ліцензовано базовий пакет AEM Assets. 

Dynamic Media. Dynamic Media можна додавати тільки в розгортання AEM, у якому було ліцензовано базовий пакет AEM Assets. Dynamic Media забезпечується 1 ТБ сукупного сховища за запитом. Доступ до деяких функцій і можливостей у складі Dynamic Media може надаватися через альтернативні інтерфейси, які можуть бути промарковані як Adobe Scene7 або Dynamic Media Classic. Adobe може на власний розсуд здійснити ребрендінг альтернативних інтерфейсів і об’єднати такі функції та функціональні можливості в єдиний інтерфейс доступу.

Персоналізовані медіаресурси. Персоналізовані медіаресурси можна додавати тільки до розгортання AEM, в якому було ліцензовано базовий пакет AEM Assets. Персоналізовані медеіресурси надаються із 60 ГБ сукупного сховища за запитом. Функціональні можливості Dynamic Media, що входять до складу персоналізованих медіаресурсів (у випадку ліцензування окремо від Dynamic Media), можуть застосовуватися лише для використання клієнтом компонентів візуального конфігуратора й шаблонів 1:1 персоналізованих медіаресурсів. Доступ до деяких функцій і можливостей персоналізованих медіаресурсів може надаватися через альтернативні інтерфейси з маркуванням Adobe Scene7 або Dynamic Media Classic. Adobe може на власний розсуд здійснити ребрендінг альтернативних інтерфейсів і об’єднати такі функції та функціональні можливості в єдиний інтерфейс доступу.

Робоча станція для створення зображень. Робочу станцію для створення зображень можна додавати тільки до розгортання AEM, в якому було ліцензовано базовий пакет AEM Assets. Клієнт не має встановлювати робочу станцію для створення зображень на будь-якій серверній, спільній або розміщеній системі, яка надає можливість використовувати цю робочу станцію або отримувати до неї доступ із кількох комп'ютерів або працювати кільком користувачам.

Brand Portal. Brand Portal можна додавати тільки до розгортання AEM, в якому було ліцензовано базовий пакет AEM Assets. Brand Portal надається з 10 ТБ сукупного сховища на базі служб за запитом на одного клієнта, незалежно від кількості ліцензованих користувачів. Кожен користувач, що входить на портал Brand Portal через користувацький інтерфейс Brand Portal протягом 12-місячного періоду дії ліцензії, враховується як один користувач Brand Portal.

Служби для роботи зі смарт-контентом. Базовий пакет служб для роботи зі смарт-контентом можна додавати тільки до розгортання AEM, в якому було ліцензовано базовий пакет AEM Assets. Використання служб для роботи зі смарт-контентом обмежено 2 мільйонами тегованих зображень на рік. Повторювані зображення, оброблені та теговані, враховуватимуться як теговане зображення кожне. Клієнт може вибрати надсилання тегованих зображень до служб для роботи зі смарт-контентом для обробки. Клієнт визнає, що така обробка надасть можливість службам для роботи зі смарт-контентом навчатися й точніше повторювати методологію тегів клієнта під час обробки майбутніх зображень.

AEM Screens Standard. AEM Screens Standard можна додавати тільки до розгортання AEM, в якому було ліцензовано базовий пакет AEM Assets. AEM Screens Standard мають використовуватися тільки для керування контентом відео і зображень, що надсилається з екранів AEM Screens до плеєра у визначені в розкладі час і дату. AEM Screens Standard не включають права на керування інтелектуальним, інтерактивним, персоналізованим або динамічним контентом. AEM Screens Standard ліцензуються на кожен плеєр і мають бути ліцензовані в кількості, яка дорівнює загальній кількості плеєрів, якщо функція AEM Screens Standard чи будь-яка її частина використовуються або були раніше активовані (навіть якщо не використовуються постійно). AEM Screens Standard не включає в себе плеєри або інтеграцію, обслуговування й експлуатацію плеєрів. До AEM Screens Standard входять функції AEM Sites, які використовуються лише для полегшення використання AEM Screens Standard клієнтом. 

AEM Screens Premium. AEM Screens Premium можна додавати тільки до розгортання AEM, в якому було ліцензовано базовий пакет AEM Assets. AEM Screens Premium включають усі можливості AEM Screens Standard, а також можуть використовуватися для керування інтелектуальним, інтерактивним, персоналізованим або динамічним контентом, що може вимагати автоматизованого визначення того, чи відображати динамічний контент. AEM Screens Premium ліцензуються на кожен плеєр і мають бути ліцензовані в кількості, яка дорівнює загальній кількості плеєрів, якщо функція AEM Screens Premium чи будь-яка її частина використовуються або були раніше активовані (навіть якщо не використовуються постійно). AEM Screens Premium не включає в себе плеєри або інтеграцію, обслуговування й експлуатацію плеєрів. До AEM Screens Premium входять функції AEM Sites, які використовуються лише для полегшення використання AEM Screens Premium клієнтом. AEM Screens Premium містить функції, які забезпечують інтерактивні або сенсорні дії з плеєром.

AEM Assets: визначення

Базовий пакет AEM Assets означає 1 екземпляр Author.

Розгортання AEM означає незалежний екземпляр Author або звя'зану групу екземплярів Author, із будь-якою кількістю підключених екземплярів Publish.

Річний трафік перегляду сторінки означає сумарну кількість переглядів сторінки протягом 12-місячного періоду.

Функція спільного використання ресурсів означає підмножину функціональних можливостей AEM Assets, яка надає можливість спростити розповсюдження цифрових ресурсів клієнта, що зберігаються в AEM Assets, у внутрішніх та зовнішніх групах за допомогою «сторінки спільного доступу до ресурсів» (тобто сторінки, що використовується для пошуку ресурсів на підставі зв'язаних метаданих).  Доступ на сторінку спільних ресурсів не обмежується користувачами.

Екземпляр Author означає середовище, в якому користувачі можуть вводити контент веб-сайту клієнта та керувати ним.

Brand Portal — це служба за запитом Brand Portal. Сховище на базі служб за запитом Brand Portal враховується як частина спільного сховища клієнта.

Користувач Brand Portal означає фізичну особу, яка може використовувати користувацький інтерфейс Brand Portal або мати до нього доступ. Ліцензії користувачів Brand Portal не можуть використовуватися паралельно (тобто той самий ідентифікатор входу не може використовуватися більше ніж одним користувачем або комп'ютером у певний моменті часу) або кількома користувачами.

Екземпляр Dispatcher означає середовище для кешування або завантаження інструменту балансування для динамічного Інтернет-середовища створення. Для кешування екземпляр Dispatcher працює як частина HTTP-сервера, який максимально кешує статичний контент веб-сайту та якомога рідше звертається до механізму компонування веб-сайту. У ролі балансування навантаження екземпляр Dispatcher розподіляє навантаження по різних групових екземплярах.

Екземпляр означає одну копію локального програмного забезпечення AEM Mobile, створену та запущено на віртуальній Java-машині на одному фізичному комп'ютері або віртуальному середовищі. Кожен екземпляр може бути визначений як екземпляр Author або екземпляр Publish, але кожен буде враховуватись окремо, як один екземпляр.

Перегляд сторінки означає один перегляд сторінки електронної пошти або веб-сторінки Інтернет-сайту, зокрема перегляди екранів програм, станів екрану програм, мобільних веб-сторінок і сторінок соціальних мереж.  Перегляди сторінок рахуються під час завантаження або оновлення веб-сторінки, завантаження програми, відображення контенту у відкритому або переглянутому повідомленні електронної пошти, і це запускає операцію у вихідній службі.

Плеєр означає цифровий мультимедійний комп'ютер, на якому встановлено програму AEM Screens з метою керування контентом та інтерфейсом на підключеній панелі керування. Один плеєр може використовувати лише до 25 дисплеїв та не може використовуватися для повторної трансляції контенту для більшої кількості дисплеїв.

Основний виклик сервера означає перегляд кожної сторінки, посилання виходу, завантаження, користувацьке посилання та іншу подію користувацьких сайтів в обсязі, в якому клієнт виконує тегування, надає можливість тегувати та викликає тегування таких сторінок, посилань виходу, завантажень, користувацьких посилань та інших подій з метою доступу та використання Adobe Analytics Essentials для ресурсів. Кожна тегована сторінка, посилання виходу, запит на контейнер кампанії, завантаження, користувацьке посилання та інша подія вважатимуться основним викликом сервера.

Екземпляр Publish означає середовище, яке забезпечує доступність контенту цільовій аудиторії клієнта.

Служби для роботи зі смарт-контентом означає служби за запитом для роботи зі смарт-контентом.

Базовий пакет служб для роботи зі смарт-контентом означає доступ до служб для роботи зі смарт-контентом.

Користувач — цей термін має значення, викладене в загальних умовах, але також означає індивідуальних користувачів, які можуть отримувати доступ до продуктів і послуг за допомогою програм (наприклад, за допомогою API) із будь-якою метою.

Візуальний конфігуратор означає технологію відображення зображення в реальному часі та структуру, яка надає можливість клієнту знаходити онлайн-рішення з візуальної конфігурації для персоналізації та індивідуальної настройки, а саме відображення в реальному часі кольорів, текстур, поверхонь, шаблонів, монограм, гравюр у зображеннях або сценах продуктів. Ліцензія клієнта на візуальний конфігуратор включає 10 екземплярів зображень, створених Scene7.

Шаблони 1:1 — це динамічно зібраний і доставлений персоналізований насичений мультимедійний контент 1:1 (наприклад, банери й електронні листи) для цільових відвідувачів сайту. 

Що таке Adobe Experience Manager Forms 6.5 (AEM Forms)?

AEM Forms — це корпоративна платформа документації та форм, яка дозволяє клієнту збирати й обробляти інформацію, надавати персоналізовані повідомлення, а також захищати і відстежувати інформацію. AEM Forms підтримує бізнес-процеси для мобільних співробітників і клієнтів, розширюючи доступ до послуг для користувачів настільних ПК, ноутбуків, смартфонів або планшетів.

Продукти та служби Метрика ліцензування Розгортання
AEM Forms
За надсилання форм і відображення документів Локальне програмне забезпечення
Додаткові компоненти:
Захист документів AEM Forms За одержувача Локальне програмне забезпечення

AEM Forms: обмеження продукту

1.  AEM Forms

Ліцензування. AEM Forms має обмеження щодо надсилань форм і відображень документів, визначені у замовлені на придбання. AEM Forms включає використання функцій мультимедійної бібліотеки для AEM Assets.

Портал AEM Forms.

  • Функціональні можливості AEM Sites, що входять до складу порталу AEM Forms (до 2 екземплярів AEM Sites), можуть використовуватися лише для створення, керування, адміністрування та доставки форм і документів на веб-сайті, як-от створення та налаштування веб-сторінки, пов'язаної з пошуком, відображенням, видобуванням та обробкою форм і документів, а також для створення електронних листів, які посилаються на документи, розміщені на веб-сайті.  Клієнт не може використовувати функції AEM Sites, що входять до складу порталу AEM Forms, для публікування контенту веб-сайту або керування веб-сайтами, не пов'язаними з обробкою форм або відображенням документів.
  • Функціональні можливості AEM Sites, що входять до складу порталу AEM Forms, можуть використовуватися тільки для створення форм, документів і кореспонденції, а також пов'язаних із ними веб-сторінок порталу AEM Forms, але не можуть використовуватися для зберігання загальних ресурсів і керування ними.
  • Якщо користувач об’єднує екземпляр AEM Sites та інші можливості AEM Forms на одному комп’ютері, таке поєднання враховуватиметься як використання екземпляру AEM Sites на додаток до використання AEM Forms.

Розширення Reader. Для кожного базового пакета AEM Forms, ліцензованого користувачем:

  • Користувач може використовувати розширення Reader для макс. 100 унікальних документів і розгортати ці документи для необмеженої кількості отримувачів.
  • Користувач може використовувати розширення Reader для необмеженої кількості документів, якщо документ було передано механізмом візуалізації PDF Forms безпосередньо перед його розгортанням для отримувача. За такого сценарію необмеженого використання розширений документ Reader може бути не опубліковано на веб-сайті або іншим чином розгорнуто для кількох отримувачів без повторного візуального відображення документа з використанням механізму візуалізації PDF Forms.

Шрифти.  Для шрифтів, ідентифікованих тут як «Ліцензія на друк і попередній перегляд вкладення»: http://www.adobe.com/products/type/font-licensing/additional-license-rights.html, клієнт може вставляти копії програмного забезпечення зі шрифтами, наданого клієнту для використання разом із AEM Forms у документах клієнта, виключно з метою друку та перегляду документів.

AEM Forms Designer/Workbench. Клієнт має використовувати копії Adobe AEM Forms Designer та Adobe AEM Forms Workbench тільки на настільному ПК або ноутбуці разом із AEM Forms.  

Цифрові сертифікати. Будь-яка покупка, використання або застосування цифрових сертифікатів, виданих сторонніми органами сертифікації, в поєднанні з використанням клієнтом AEM Forms, здійснюється на власний розсуд клієнта. Усі ризики та відповідальність при цьому клієнт бере на себе.

Adobe Acrobat Professional. Будь-який пакет Adobe Acrobat Professional, наданий клієнту в поєднанні з AEM Forms, може бути встановлений лише на комп'ютерах зі встановленим AEM Forms та використовуватися лише опосередковано в тому сенсі, що PDF-генератор AEM Forms призначено для доступу до Adobe Acrobat Professional на програмному рівні, як описано в документації.

2.  AEM Forms: додаткові компоненти

Захист документів AEM Forms. Кожен одержувач має ліцензію на єдине розгортання AEM. Клієнт не повинен відключати або блокувати електронні повідомлення чи діалогові вікна стосовно конфіденційності або відстеження, які з'являються в програмному забезпеченні, використовуваному для перегляду електронних файлів, оброблених за допомогою функції захисту документів AEM Forms.

AEM Forms: визначення

Розгортання AEM означає незалежний екземпляр Author або звя'зану групу екземплярів Author, із будь-якою кількістю підключених екземплярів Publish.

Портал AEM Forms означає модуль AEM Forms, що забезпечує обмежений доступ до функцій AEM Sites та AEM Assets для використання в поєднанні з AEM Forms.  До порталу AEM Forms включено розумну кількість користувацьких ліцензій, але будь-яким цим користувачам дозволено використовувати тільки функції AEM Sites та AEM Assets з урахуванням обмежень порталу AEM Forms, та не надається право доступу до повних функціональних можливостей AEM Sites та AEM Assets.

Екземпляр Author означає середовище, в якому користувачі можуть вводити контент веб-сайту клієнта та керувати ним.

Розгортання означає надання прямого або опосередкованого доступу до документу (будь-якими засобами) одному або кільком фізичним або юридичним особам, зокрема отримувачам. Документ, який було розгорнуто, вважатиметься розгорнутим доти, доки він буде доступний для розповсюдження.

Екземпляр Dispatcher означає середовище для кешування або завантаження інструменту балансування для динамічного Інтернет-середовища створення. Для кешування екземпляр Dispatcher працює як частина HTTP-сервера, який максимально кешує статичний контент веб-сайту та якомога рідше звертається до механізму компонування веб-сайту. У ролі балансування навантаження екземпляр Dispatcher розподіляє навантаження по різних групових екземплярах.

Документ означає електронний або роздрукований файл, щоб обробляється або генерується продуктом AEM Forms, зокрема документи, які містять поля для введення та збереження даних.  Документ вважатиметься «унікальним», якщо він не є ідентичною копією розгорнутого документа, є прямим мовним перекладом розгорнутого документа, відрізняється від інших розгорнутих документів лише щодо виправлення друкарських помилок або містить налаштування попереднього розгортання даних про отримувачів (як-от ім'я, адреса, номер рахунка тощо) та аналогічні відмінності, які не змінюють основної комерційної мети Документа.

Відображення документа означає візуалізацію документа шляхом об’єднання шаблону і даних, цифрове підписування чи сертифікацію документа або перетворення документа з одного формату на інший незалежно від його довжини або кінцевого формату.

Надсилання форми означає надсилання даних із будь-якої форми будь-якого типу, створеної за допомогою форм AEM, до бази даних або репозиторія сховища, незалежно від розташування. Якщо форма складається з декількох сторінок або панелей, надсилання форми вважається єдиним надсиланням форми. Частково заповнені форми не враховуються як надіслані форми: тільки надсилання остаточної форми вважається надсиланням форми. Кожна форма в наборі форм вважається індивідуально надісланою формою.

Екземпляр означає одну копію локального програмного забезпечення AEM Mobile, створену та запущено на віртуальній Java-машині на одному фізичному комп'ютері або віртуальному середовищі. Кожен екземпляр може бути визначений як екземпляр Author або екземпляр Publish, але кожен буде враховуватись окремо, як один екземпляр.

Мультимедійна бібліотека означає такі функції, доступні в AEM Assets для використання на індивідуальному рівні цифрового доступу: зберігання цифрових ресурсів на підтримку системи керування веб-контенту клієнта; керування властивостями метаданих на вкладці основних властивостей; доступ до функцій шкали часу, зокрема перегляд коментарів, керування версіями ресурсів, починаючи з робочих потоків і перегляду операцій); додавання коментарів через значок анотації; керування статичним відтворенням; та надання спільного доступу до файлу Creative Cloud через посилання спільного доступу. Використання будь-яких інших функцій AEM Assets вимагає повної ліцензії AEM Assets.

Механізм візуалізації PDF Forms означає компонент AEM Forms на базі сервера, який динамічно відображає та розгортає форму PDF для заповнення, зберігання та надсилання.

Екземпляр Processing означає середовище, в якому виконуються операції обробки під час виконання, які не зустрічаються в екземплярі Publish.

Розширення Extensions означає модуль AEM Forms, який, під час використання в документах, надає можливість клієнту активувати додаткові функції Reader в Adobe Acrobat Reader.

Функції Reader означають:

(a)    ‭певну технологію, вбудовану в PDF-файли за допомогою Adobe Forms, що активує функції в програмному забезпеченні Adobe Acrobat Reader, які в іншому випадку були б недоступні (наприклад, здатність зберігати документи локально або додавати антоації); та

(б) метадані (зберігаються на комп'ютері та/або вбудовані в електронний файл підтримуваного формату), які містять або дозволять доступ та використання прав реалізації безпосередньо в Adobe Forms Rights Management через підтримувані програми.

Екземпляр Publish означає середовище, яке забезпечує доступність контенту цільовій аудиторії клієнта.

Одержувач означає особу, для якої клієнт безпосередньо або опосередковано розгортає документи. Ліцензії одержувачів не можуть надаватися або використовуватися більше ніж одним користувачем, але можуть бути перепризначені:

(a)    якщо нові одержувачі замінюють попередніх, які припинили взаємодію з клієнтом; або

(б)    з письмового дозволу Adobe.

Користувач — цей термін має значення, викладене в загальних умовах, але також означає індивідуальних користувачів, які можуть отримувати доступ до продуктів і послуг за допомогою програм (наприклад, за допомогою API) із будь-якою метою.

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?