Інші супровідні програми Photoshop

Примітка.

Відомості щодо усунення проблем із супровідними програмами можна отримати на форумі користувачів супровідних програм Adobe. Технічна підтримка телефоном не надається. Поставити запитання, замовити додаткові функції та повідомити про проблему можна на сайті feedback.photoshop.com.

Підключення супровідних програм Photoshop до програми Photoshop

Adobe® Photoshop® взаємодіє з програмами Adobe Nav for Photoshop, Adobe Color Lava for Photoshop та Adobe Eazel for Photoshop через бездротову мережу. Для встановлення з'єднання Photoshop та програми мають бути в одній бездротовій мережі. Щоб перевірити стан бездротової мережі, виконайте такі дії:

 • У системі Mac OS натисніть значок Wi-Fi  на панелі меню, щоб вибрати бездротову мережу.

 • У Windows XP виберіть пункти «Пуск» > «Панель керування» > «Мережа і підключення до Інтернету» > «Мережні підключення» > «Безпроводове мережне підключення».

 • У Windows Vista/Windows 7 виберіть пункти «Пуск» > «Панель керування» > «Мережа і підключення до Інтернету» > «Центр мережних підключень і спільного доступу».

 • На iPad торкніться Settings (Параметри) і виберіть пункт Wi-Fi.

Примітка.

Докладніше про підключення до програми Photoshop відповідних супровідних програм див. в довідковому документі Усунення проблем підключення супровідних програм до програми Photoshop або у відео Початок роботи із супровідним програмами для Photoshop CS5 на Adobe TV. Загальні відомості щодо налаштування та усунення несправностей у бездротових мережах можна переглянути на веб-сторінках Підтримка Apple і Довідка для Microsoft Windows.

Параметри під'єднання до Photoshop

Примітка.

Для використання Photoshop із програмами Adobe Nav, Adobe Color Lava та Adobe Eazel необхідна наявність Photoshop 12.0.4 або новішої версії. Якщо потрібно встановити найновішу версію Photoshop, натисніть Довідка > Оновлення.

Налаштуйте Photoshop як віддалене підключення до програм.

 1. У Photoshop виберіть пункти «Редагувати» > «Віддалені підключення».

  Створіть віддалене підключення у Photoshop.

 2. У полі «Ім'я служби» діалогового вікна «Віддалені підключення» введіть описове ім'я.

 3. У полі «Пароль» введіть пароль із шести цифр.

 4. Виберіть пункт «Дозволити віддалені підключення», а потім натисніть «ОК».

Параметри бездротового підключення супровідних програм

 1. У програмі Adobe Nav, Adobe Color Lava або Adobe Eazel торкніться значка PS у правому нижньому кутку вікна.

 2. У вікні Connections (З'єднання) виберіть службу Photoshop.

 3. Введіть пароль із шести цифр і натисніть Connect (Підключити).

Після встановлення з'єднання значок PS стане синім .

IP-підключення супровідних програм

За відсутності бездротової мережі програми Adobe Nav, Adobe Color Lava або Adobe Eazel можна підключити до Photoshop за допомогою IP-з'єднання.

 1. У програмі Adobe Nav, Adobe Color Lava або Adobe Eazel торкніться значка PS у правому нижньому кутку вікна.

 2. У вікні Connections (З'єднання) натисніть New (Створити).

 3. Введіть IP-адресу та пароль, вказані в діалоговому вікні «Віддалені підключення» у Photoshop.

 4. Клацніть Connect (Підключити).

Після встановлення з'єднання значок PS стане синім .

Примітка.

Відомості про усунення проблем з IP-підключеннями див. в довідковому документі Усунення проблем підключення супровідних програм до програми Photoshop.

Використання Adobe Nav

Програма Adobe Nav for Photoshop дає змогу користуватися інструментами Photoshop на iPad. Також Adobe Nav передбачає можливість огляду відкритих документів Photoshop на iPad під час того, як ви працюєте у Photoshop на комп'ютері. Доступ до документів та інструментів за допомогою Adobe Nav значним чином розширює можливості використання Photoshop.

Примітка.

Програма Adobe Nav має англійську, французьку, німецьку та японську мовні версії. До цих версій Adobe Nav можна підключати інші мовні версії Photoshop. Для під'єднання Adobe Nav необхідно використовувати Photoshop 12.0.4 або новішої версії. Щоб завантажити найновішу версію Photoshop, натисніть "Довідка" > "Оновлення".

Примітка.

Щоб переглянути навчальне відео про використання програми Adobe Nav, відвідайте сторінку оновлення Adobe CS5.5 на веб-сайті NAPP. Або перегляньте відео Рассела Брауна Оновлення програм Photoshop, щоб отримати інформацію про нові функції програми Adobe Nav для iPad 2.

Під'єднання до Photoshop

Щоб використовувати програму Adobe Nav, її необхідно під'єднати до Photoshop. Вказівки з підключення програми Adobe Nav до Photoshop дивіться в статті Підключення супровідних програм Photoshop до програми Photoshop.

Режим інструментів Adobe Nav

Режим інструментів Adobe Nav дає змогу використовувати інструменти Photoshop. Adobe Nav може одночасно відображати до 16 інструментів. Режим інструментів передбачає можливість індивідуального налаштування: відображення найчастіше використовуваних інструментів чи інструментів, що використовуються для конкретних завдань, наприклад малювання.

Режим інструментів Adobe Nav.

A. Кнопки інструментів B. Параметри редагування C. Перехід у режим інструментів D. Перехід у режим документа E. Під'єднання до Photoshop F. Палітра інструментів 

 • Щоб перейти в режим інструментів, натисніть  унизу вікна програми.
 • Щоб вибрати інструмент для використання у Photoshop, торкніться його. Вибраний інструмент відображається на білому фоні.
Примітка.

Щоб визначити параметри інструмента, скористайтеся панеллю параметрів у Photoshop.

 • Щоб відтворити активне зображення в масштабі 100%, натисніть кнопку Actual Pixels (Справжній розмір).
 • Щоб переглянути можливі режими екрана, натисніть кнопку Screen Mode (Режим екрана). Детальну інформацію дивіться в статті Змінення режиму екрана.
 • Щоб поміняти місцями основний та фоновий кольори, торкніться значка "Перемикання кольорів" . Щоб відновити стандартні параметри, торкніться значка "Стандартні кольори" .
Примітка.

На панелі інструментів Adobe Nav відображаються вибрані основний та фоновий кольори. Для вибору основного та фонового кольорів використовуйте палітру інструментів у Photoshop. Див. статтю Вибір кольору на панелі інструментів.

 • Для додавання, видалення або переміщення інструментів використовуйте кнопку редагування. Після цього виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб перемістити інструмент, перетягніть його.

  • Щоб видалити інструмент, натисніть X у верхньому лівому кутку кнопки інструмента.

  • Щоб додати інструмент, перетягніть його з меню справа на панель.

   Інструменти, наявні на панелі, відображаються в меню синім кольором.

  • Щоб повернутися до режиму інструментів, натисніть «Готово».

Режим документа Adobe Nav

Режим документа дає змогу вибирати, переглядати і створювати нові документи Photoshop у програмі Adobe Nav.

Режим документа програми Adobe Nav передбачає відображення документів, відкритих зараз у Photoshop.

 • Щоб перейти до режиму документа, торкніться значка  внизу програми.

  Активні документи позначаються синьою крапкою ліворуч від імені файлу.

 • Щоб активувати у Photoshop інший документ, торкніться його мініатюри.

 • Щоб переглянути відомості про документ (розмір, роздільна здатність), торкніться його мініатюри двічі. Щоб повернутися до режиму перегляду мініатюр, ще раз двічі клацніть на мініатюрі.

 • Щоб створити новий документ у Photoshop, натисніть New (Створити) або мініатюру нового документа.

  Нові документи створюються з такими параметрами: 1024 x 768 пікселів, 72 точок/дюйм, система sRGB.

 • Щоб створити дублікат документа, перетягніть його мініатюру на мініатюру нового документа.

 • Щоб збільшити масштаб мініатюри, виконайте до чотирьох щипків відкривання. Щоб повернутися до режиму перегляду мініатюр, виконайте щипок закривання.

 • Щоб змінити порядок розташування документів, виконайте відповідні перетягування.

Використання Adobe Color Lava

Adobe Color Lava for Photoshop дає змогу створювати кольорові теми для iPad. Коли Adobe Color Lava під'єднано до Photoshop, зразки кольорів Adobe Color Lava можна встановлювати в якості фонового кольору. Також кольори Adobe Color Lava можна додати до панелі «Зразки» програми Photoshop. Крім того, теми Adobe Color Lava можна надсилати електронною поштою як бібліотеки зразків, даючи змогу іншим користувачам застосувати їх на своїх комп'ютерах.

Примітка.

Програма Adobe Color Lava має англійську, французьку, німецьку та японську мовні версії. До цих версій Adobe Color Lava можна підключати інші мовні версії Photoshop. Для під'єднання Adobe Color Lava необхідно використовувати Photoshop 12.0.4 або новішої версії. Щоб завантажити найновішу версію Photoshop, натисніть "Довідка" > "Оновлення".

Примітка.

Щоб переглянути навчальне відео про використання програми Adobe Color Lava, відвідайте сторінку оновлення Adobe CS5.5 на веб-сайті NAPP. Або перегляньте відео Рассела Брауна Оновлення програм Photoshop, щоб отримати інформацію про нові функції програми Adobe Color Lava для iPad 2.

Режим змішування програми Adobe Color Lava.

A. Область очищення B. Полотно C. Палітра D. Зразки E. Під'єднання до Photoshop F. Перехід у режим бібліотеки тем G. Завантаження фото 

Змішування кольорів в Adobe Color Lava

Щоб змішати кольори в Adobe Color Lava, виберіть потрібні фарби і почніть "малювати" пальцем на полотні.

 • Щоб завантажити певний колір, торкніться відповідної фарби на палітрі. Вибраний колір виділяється грубшою білою рамкою.

 • Для перемикання кольорового та чорно-білого режимів торкніться кільця в центрі палітри фарб.

 • Щоб відрегулювати відтінок, насиченість і яскравість, двічі клацніть потрібну фарбу. Щоб прийняти параметри HSB, торкніться .

 • Щоб скасувати вибраний колір, торкніться раз або двічі області очищення.

 • Щоб відновити стандартні параметри кольорів, торкніться .

 • Щоб очистити полотно, торкніться .

 • Щоб створити нову тему, торкніться кнопки New (Створити).

 • Щоб завантажити фотографію на полотно, торкніться значка камери . Після цього виберіть зображення з фотоальбому на iPad.

Робота зі зразками в Adobe Color Lava

Набори зразків відображаються з правого боку вікна програми Adobe Color Lava. Активний (вибраний) зразок відображається більшим, ніж інші чотири.

 • Щоб вибрати зразок, торкніться його. Під час змішування кольорів Adobe Color Lava замінює колір вибраного зразка кольором, що використовується для малювання на полотні.

 • Щоб установити зразок як основний колір у Photoshop, торкніться його.

 • Щоб відредагувати набір зразків, торкніться кнопки режиму бібліотеки тем .

Керування темами в Adobe Color Lava

Режим "Бібліотека тем" дає змогу працювати з 300 наборами зразків або тем.

Режим бібліотеки тем програми Adobe Color Lava.

A. Колірні теми B. Редагування тем C. Перехід у режим змішування кольорів D. Під'єднання до Photoshop 

 • Щоб вибрати тему, торкніться її.

 • Щоб відредагувати вибрану тему, торкніться кнопки режиму змішування кольорів .

 • Щоб установити зразок із теми як основний колір у Photoshop, торкніться його.

 • Щоб переглянути значення RGB, HSL або шістнадцяткові значення для кожного зразка теми, двічі торкніться відповідної теми.

Відомості про тему Adobe Color Lava

 • Щоб перейменувати або видалити тему, торкніться кнопки редагування або натисніть і утримуйте потрібну тему. Після цього виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Торкніться X у верхньому лівому кутку теми, щоб видалити її.

  • Торкніться назви теми, щоб перейменувати її.

Обмін темами Adobe Color Lava

Вказівки з підключення до програми Photoshop програми Adobe Color Lava дивіться в статті Підключення супровідних програм Photoshop до програми Photoshop.

 1. Після підключення до програми Photoshop торкніться , щоб перейти до режиму бібліотеки тем.

 2. Щоб відкрити відомості про тему, двічі клацніть її. Після цього натисніть одну із кнопок:

  Send to Photoshop (Надіслати у Photoshop).

  Кольори теми з'являться на панелі зразків.

  E-mail (Надіслати електронною поштою).

  Відкривається повідомлення ел. пошти для надсилання теми. Електронне повідомлення містить зображення попереднього перегляду теми у форматі .png, зображення попереднього перегляду полотна у форматі .png і файл бібліотеки зразків у форматі .ase. Вказівки із завантаження бібліотеки зразків у Photoshop дивіться в статті Керування бібліотеками зразків.

Використання Adobe Eazel

Програма Adobe Eazel for Photoshop дає змогу малювати аквареллю по полотні. Фарба накладається "мокрою" і за кілька секунд "висихає". Фарби змішуються відповідно до вибраних параметрів і ступеня вологості попереднього мазка. Створені у програмі Eazel зображення можна зберігати у фотогалереї iPad і відкривати їх у Photoshop для подальшого редагування та компонування.

Примітка.

Програма Adobe Eazel має англійську, французьку, німецьку та японську мовні версії. До цих версій Adobe Eazel можна підключати інші мовні версії Photoshop. Для під'єднання Adobe Eazel необхідно мати Photoshop 12.0.4 або новішої версії. Щоб завантажити найновішу версію Photoshop, натисніть "Довідка" > "Оновлення".

Примітка.

Щоб переглянути навчальне відео про використання Adobe Eazel, відвідайте сторінку оновлення Adobe CS5.5 на веб-сайті NAPP.

Adobe Eazel for Photoshop.

A. Зразок пензля B. Елементи керування пальцями C. Полотно 

Примітка.

Програма Adobe Eazel автоматично визначає дотики правої та лівої рук.

Зразок пензля.

Показує колір, розмір і непрозорість поточного пензля.

Елемент керування великого пальця.

Скасування, відновлення та стирання всіх виконаних дій.

Елемент керування вказівного пальця.

Вибір кольору.

Елемент керування середнього пальця.

Регулювання розміру пензля.

Елемент керування безіменного пальця.

Зміна рівня непрозорості фарби.

Елемент керування мізинця.

Збереження об'єкта та надсилання його у Photoshop.

Режими роботи Adobe Eazel

Adobe Eazel передбачає два режими роботи: постійний і тимчасовий. У постійному режимі всі п'ять пальців відображаються на екрані під час налаштування параметрів. У постійному режимі можна виконувати такі дії:

 1. Торкніться полотна всіма п'ятьма пальцями одночасно й підніміть їх.

 2. Для регулювання параметрів торкайтесь або перетягуйте їх.

 3. Щоб прийняти зміну, торкніться полотна.

 4. Торкніться полотна ще раз, щоб налаштувати інший параметр, або двічі торкніться, щоб почати малювати.

У тимчасовому режимі на екрані відображається лише один елемент керування. Елемент відображається лише тоді, коли палець торкається екрана. У тимчасовому режимі можна виконувати такі дії:

 1. Торкніться полотна всіма п'ятьма пальцями одночасно, а потім підніміть усі пальці, окрім того, функціями якого потрібно скористатися.

 2. Параметри регулюються перетягуванням пальців, а їх вибір здійснюється дотиком мізинця.

 3. Торкніться полотна ще раз, щоб налаштувати інший параметр або почати малювати.

Вибір кольорів в Adobe Eazel

На палітрі Adobe Eazel є п'ять зразків кольорів, які можна вибирати вказівним пальцем. Рамка вибраного зразка блимає.

Вибір кольору в Eazel.

A. Зразки кольорів B. Зразок пензля C. Поточний колір D. Колірне коло 

 • Щоб вибрати зразок кольору, перетягніть на нього вказівний палець і підніміть його.

 • Щоб змінити зразок кольору, перетягніть вказівний палець на інший колір. Створюючи малюнок, продовжуйте перетягуванням пальця вибирати кольори палітри або кольори на полотні.

Встановлення розміру та непрозорості мазка в Adobe Eazel

 • Щоб збільшити пензель, потягніть середнім пальцем вгору. Щоб зменшити пензель, потягніть середнім пальцем вниз. Під час перетягування зразок пензля відповідним чином змінюється.

 • Щоб збільшити непрозорість фарби, потягніть безіменним пальцем вгору. Щоб фарба стала більш прозорою, потягніть безіменним пальцем вниз. Під час перетягування зразок пензля відповідним чином змінюється.

Операції скасування, відновлення та стирання в Adobe Eazel

 • Щоб скасувати останній мазок, великим пальцем виберіть  або проведіть пальцем справа наліво.

 • Щоб відновити скасований мазок, великим пальцем виберіть  або проведіть пальцем зліва направо.

 • Щоб повністю стерти малюнок із полотна, великим пальцем виберіть  або проведіть пальцем угору.

Збереження ілюстрації Adobe Eazel і надсилання її у Photoshop

Створені в Adobe Eazel ілюстрації можна зберігати у фотогалерею iPad як фотофайли .jpeg. Потім за допомогою програми Photos ілюстрацію можна надіслати електронною поштою, встановити як шпалери або надрукувати. Крім того, ілюстрацію Adobe Eazel можна надіслати у Photoshop для подальшого редагування та компонування.

Примітка.

Вказівки з підключення програми Adobe Eazel до Photoshop дивіться в статті Підключення супровідних програм Photoshop до програми Photoshop.

 • Щоб зберегти ілюстрацію на iPad, виберіть мізинцем пункт Settings (Налаштування), а потім торкніться кнопки Save To Photos (Зберегти у фотогалереї).

 • Щоб надіслати ілюстрацію у Photoshop, виберіть мізинцем пункт Settings (Налаштування) і торкніться кнопки Transmit to Photoshop (Переслати у Photoshop).

  Надіслані з Adobe Eazel зображення відкриваються у Photoshop із роздільною здатністю 4096 x 3092. У Photoshop створену в Adobe Eazel ілюстрацію можна зберегти у будь-якому підтримуваному форматі.

Примітка.

Відкрита у Photoshop ілюстрація Adobe Eazel може мати дещо змінений вигляд. У процесі візуалізації з'являються незначні геометричні відмінності.

Логотип Adobe

Увійдіть до облікового запису