Примітка.

У версії Photoshop CS6 функція «3D» входить до складу Photoshop Extended. Усі функції у Photoshop Extended є частиною Photoshop. Photoshop не має окремої пропозиції Extended.

Про пакети зображень

У пакети зображень комбінуються групи зображень з подібними кадрами або посиланнями, які відрізняються якістю або вмістом. Після створення пакету можна обробляти набір зображень для створення комплексної картини, у якій видалено небажаний вміст або шуми.

Пакети зображень можна використовувати для вдосконалення зображень кількома способами:

 • Зменшення шуму та викривлень у судових, медичних і астрофотографічних зображеннях.

 • Видалення небажаних або випадкових об'єктів із серій статичних знімків або відеоряду. Наприклад, ви хочете вилучити фігуру, що рухається через зображення, або вилучити автомобіль, що пересувається перед головним об'єктом.

Пакети зображень зберігаються як смарт-об'єкти. Можливості обробки, які можна застосувати до пакетів, називаються пакетними режимами. Застосування пакетного режиму до пакету зображень не є деструктивним редагуванням. Можна вибирати пакетні режими для відтворення різних ефектів; вихідна інформація пакету при цьому зберігається. Для збереженя змін після застосування пакетного режиму слід зберігти результати як нове зображення, або раструвати смарт-об'єкт. Пакет зображень можна створити вручну або за допомогою сценарію.

Створити пакет зображень

Для досягнення найкращих результатів зображення, що містяться в пакеті зображень, повинні мати однакові розміри та в основному однаковий вміст, наприклад, набір зображень, знятих з однієї точки, або відеоряд зі стаціонарної відеокамери. Вміст вашіх зображень має бути достатньо подібним для того, щоб дозволити вам ідентифікувати або впорядковувати їх серед інших зображень пакету.

 1. Об'єднайте окремі зображення в одне зображення з кількома шарами. Див. Дублювання шарів.

  Примітка.

  Пакет зображень має містити принаймні два шари.

  Також можна комбінувати зображення за допомогою сценарію («Файл» > «Сценарії» > «Завантажити файли до пакета»).

 2. Виберіть пункт меню «Виділити» > «Всі шари».

  Примітка.

  Аби шар тла можна було виділити командою «Всі шари», спочатку його слід перетворити на звичайний шар.

 3. Виберіть «Редагувати» > «Автовирівнювання шарів», виберіть «Авто» як параметр вирівнювання. Якщо «Авто» не забезпечить доброї реєстрації ваших шарів, використайте параметр «Переставити».
 4. Виберіть «Шар» > «Смарт-об'єкти» > «Конвертувати у смарт-об'єкт».
 5. Виберіть «Шар» > «Смарт-об'єкти» > «Пакетний режим», виберіть пакетний режим з підменю.
  • Для зменшення шуму використовуйте зовнішні модулі «Середнє значення» або «Медіана».

  • Для вилучення з зображення об'єктів використовуйте зовнішній модуль «Медіана».

   В результаті ви отримаєте складне зображення того ж розміру, як і початковий пакет зображень. Вам може знадобитися виконати кілька спроб з різними зовнішніми модулями для знаходження найкращого алгоритму вдосконалення конкретного зображення.

   Для зміни ефектів візуалізації вибирайте кілька різних пакетних режимів з підменю. Візуалізація пакету не є кумулятивним процесом – кожний ефект візуалізації працює з оригінальним зображенням та заміняє собою попередній ефект.

Пакетні режими

Пакетні режими працюють лише на основі каналу, і лише на непрозорих пікселях. Наприклад, режим «Максимум» робить значення каналів червоного, зеленого та синього максимальними для перерізу пікселів, а також об'єднує їх в одне складне піксельне значення візуалізованого зображення.

Назва зовнішнього модуля візуалізації

Результат

Коментарі

Ентропія

ентропія = – сума ((імовірність значення) * log2 (імовірність значення))

Імовірність значення = (кількість випадків значення) / (загальну кількість непрозорих пікселів)

Бінарна ентропія (або ентропія нульового порядку) визначає нижню межу того, скільки бітів буде потрібно для кодування інформації пакета без втрат.

Ексцес

Ексцес = (сума ( (значення – середнє)4) по непрозорим пікселям) / ((кількість непрозорих пікселів – 1 ) * (стандартне відхилення)4).

Значення гостроти або пологості порівнюються з нормальним розподілом. Ексцес для стандартного нормального розподілу складає 3.0. Ексцес більше 3 говорить про гострий розподіл, ексцес менше 3 говорить про пологий розподіл (порівняний з нормальним розподілом).

Максимум

Максимальне значення каналу для всіх непрозорих пікселів

Середнє значення

Середнє значення каналу для всіх непрозорих пікселів

Ефективний засіб зменшення шуму

Медіана

Медіани значень каналів для всіх непрозорих пікселів

Ефективний засіб для зменшення шуму та вилучення небажаного вмісту зображень.

Мінімум

Мінімальні значення каналу для всіх непрозорих пікселів

Діапазон

Різниця між максимальним та мінімальним значеннями для непрозорих пікселів

Асиметрія

Асиметрія = (сума ((значення – середнє)3) по непрозорим пікселях) / ((кількість непрозорих пікселів – 1 ) * (стандартне відхилення)3 )

Асиметрія є мірою симетричності або асиметричності навколо статистичного середнього

Стандартне відхилення

Стандартне відхилення = квадратний корінь (відхилення)

Сукупність

Сума значень каналу для всіх непрозорих пікселів

Відхилення

Відхилення = (сума ((значення – середнє)2) по непрозорих пікселях) / ((кількість непрозорих пікселів – 1 )

Вилучення візуалізації пакету

 1. Виберіть «Шари» > «Смарт-об'єкти» > «Пакетний режим» > «Немає» для того, щоб скасувати візуалізацію пакету та перетворити його на звичайний смарт-об'єкт.

Редагування пакету зображень

Оскільки пакет зображень є смарт-об'єктом, ви завжди можете редагувати оригінальні зображення, які складають шари пакету.

 1. Виберіть «Шар» > «Смарт-об'єкт» > «Редагувати вміст», або два рази клацніть значок шару. Після того, як ви записали відредагований смарт-об'єкт, пакет автоматично візуалізується з останніми параметрами рендерінгу, застосованими у пакеті.

Конвертування пакету зображень

Для збереження ефектів візуалізації пакету зображень конвертуйте смарт-об'єкт у звичайний шар. (Перед конвертацією смарт-об'єкт можна копіювати, якщо захочете потім візуалізувати пакет зображень).

 1. Виберіть «Шар» > «Смарт-об'єкти» > «Раструвати».

Використання сценарію для створення стосу зображень

Для автоматизації створення та візуалізації пакета зображень можна використовувати сценарій «Статистика».

 1. Виберіть «Файл» > «Сценарії» > «Статистика».
 2. У меню «Вибір режиму пакету» виберіть пакетний режим.
 3. Застосуйте пакетний режим до вже відкритих файлів, також можна вказати папку або окремі файли.

  Вибрані вами файли відображаються у діалоговому вікні.

 4. За бажанням можна натиснути «Спроба автоматично вирівняти вихідні зображення» (аналогічно командам «Редагувати» > «Автоматично вирівняти шари»). Потім натисніть кнопку «OK».

  Photoshop комбінує кілька зображень до одного зображення з кількома шарами, конвертує шари у смарт-об'єкт, застосовує вибраний пакетний режим.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності