Пакети зображень

  Припинення підтримки 3D-функцій у Photoshop

У майбутніх оновленнях буде видалено 3D-функції Photoshop. Заохочуємо користувачів, які працюють із 3D-функціями, ознайомитися з новою колекцією Substance 3D від Adobe, що представляє нове покоління 3D-інструментів від Adobe. Додаткові відомості про припинення підтримки 3D-функцій у Photoshop можна знайти тут:Photoshop 3D | Поширені запитання про 3D-функції, підтримку яких припинено.

Примітка.

У версії Photoshop CS6 функція «3D» входить до складу Photoshop Extended. Усі функції у Photoshop Extended є частиною Photoshop. Photoshop не має окремої пропозиції Extended.

Про пакети зображень

У пакети зображень комбінуються групи зображень із подібними кадрами або посиланнями, які відрізняються якістю або вмістом. Після створення пакета можна обробляти набір зображень для створення комплексної картини, у якій видалено небажаний вміст або шуми.

Можна використовувати пакети для вдосконалення зображень кількома способами:

 • Зниження шуму та викривлень у судових, медичнних і астрофотографічних зображеннях.

 • Видалення небажаних або випадкових об’єктів із серій статичних знімків або відеоряду. Наприклад, ви хочете вилучити фігуру, що рухається через зображення, або вилучити автомобіль, що пересувається перед головним об’єктом.

Пакети зображень зберігаються як смарт-об’єкти. Можливості обробки, які можна застосувати до пакетів, називаються пакетними режимами. Застосування пакетного режиму до пакета зображень не є деструктивним редагуванням. Можна вибирати пакетні режими для відтворення різних ефектів; вихідна інформація пакета при цьому зберігається. Для збереженя змін після застосування пакетного режиму слід зберегти результати як нове зображення або раструвати смарт-об’єкт. Пакет зображень можна створити вручну або за допомогою сценарію.

Створення пакета зображень

Для досягнення найкращих результатів зображення, що містяться в пакеті зображень, повинні мати однакові розміри та в основному однаковий вміст, наприклад набір зображень, знятих з однієї точки, або відеоряд зі стаціонарної відеокамери. Вміст вашіх зображень має бути достатньо подібним для того, щоб дати вам змогу ідентифікувати або впорядкувати їх серед інших зображень пакета.

 1. Об’єднання окремих зображень у зображення з кількома шарами. Див. Дублювання шарів.
  Примітка.

  Пакет зображень повинен містити принаймні два шари.

  Також ви маєте можливість комбінувати зображення за допомогою сценарію («Файл» > «Сценарії» > «Завантаження файлів до пакета»).

 2. Виберіть пункт меню «Виділити» > «Всі шари».
  Примітка.

  Аби шар тла можна було виділити командою «Всі шари», спочатку його слід перетворити на звичайний шар.

 3. Виберіть «Редагувати» > «Автовирівнювання шарів», потім виберіть «Авто» як параметр вирівнювання. Якщо «Авто» не забезпечить доброї реєстрації ваших шарів, використайте параметр «Переставити».
 4. Виберіть «Шар» > «Смарт-об’єкти» > «Конвертувати у смарт-об’єкт».
 5. Виберіть «Шар» > «Смарт-об’єкти» > «Режим стеку», потім виберіть пакетний режим з підменю.
  • Для зменшення шуму використовуйте зовнішні модулі «Середнє значення» або «Медіана».

  • Для вилучення з зображення об’єктів використовуйте зовнішній модуль «Медіана».

   В результаті ви отримаєте складне зображення того самого розміру, як і початковий пакет зображень. Вам може знадобитися виконати кілька спроб із різними зовнішніми модулями для знаходження найкращого алгоритму вдосконалення конкретного зображення.

   Для зміни ефектів візуалізації вибирайте кілька різних пакетних режимів із підменю. Візуалізація пакета не є кумулятивним процесом — кожний ефект візуалізації працює з оригінальним зображенням і заміняє собою попередній ефект.

Пакетні режими

Пакетні режими працюють лише на основі каналу та лише на непрозорих пікселях. Наприклад, режим «Максимум» робить значення каналів червоного, зеленого та синього максимальними для перерізу пікселів, а також об’єднує їх в одне складне піксельне значення візуалізованого зображення.

Назва зовнішнього модуля візуалізації

Результат

Коментарі

Ентропія

Ентропія = – сума( (імовірність значення) * log2(імовірність значення) ).

Ймовірність значення = (кількість випадків значення) / (загальна кількість непрозорих пікселів)

Бінарна ентропія (або ентропія нульового порядку) визначає нижню межу того, скільки бітів буде потрібно для кодування інформації пакета без втрат.

Ексцес

Ексцес = ( сума( (значення — середнє)4 ) по непрозорим пікселям) / ( ( кількість непрозорих пікселів — 1 ) * (стандартне відхилення)4 ).

Значення гостроти або пологості порівнюються з нормальним розподілом. Ексцес для стандартного нормального розподілу складає 3.0. Ексцес більше 3 говорить про гострий розподіл, ексцес менше 3 говорить про пологий розподіл (порівняний із нормальним розподілом).

Максимум

Максимальне значення каналу для всіх непрозорих пікселів

Середнє значення

Середнє значення каналу для всіх непрозорих пікселів

Ефективний засіб вилучення шуму

Медіана

Медіани значень каналів для всіх непрозорих пікселів

Ефективний засіб для вилучення шуму та набажаного вмісту зображень.

Мінімальні

Мінімальні значення каналу для всіх непрозорих пікселів

Діапазон

Різниця між максимальним і мінімальним значеннями для непрозорих пікселів

Асиметрія

Асиметрія = (сума( (значення — середнє)3 ) по непрозорим пікселям) / ( ( кількість непрозорих пікселів — 1 ) * (стандартне відхилення)3 ).

Асиметрія є мірою симетричності або асиметричності навколо статистичного середнього

Стандартне відхилення

Стандартне відхилення = Квадратний корінь (відхилення)

Сукупність

Сума значень каналу для всіх непрозорих пікселів

Відхилення

Відхилення = ( сума( (значення — середнє)2 ) по непрозорих пікселях) / ( ( кількість непрозорих пікселів — 1 )

Вилучення візуалізації пакета

 1. Виберіть «Шари» > «Смарт-об’єкти» > «Режим стеку» > «Немає» для того, щоб скасувати візуалізацію пакета та перетворити його на звичайний смарт-об’єкт.

Редагування пакета зображень

Оскільки пакет зображень є смарт-об’єктом, ви завжди можете редагувати оригінальні зображення, які складають шари пакета.

 1. Виберіть «Шар» > «Смарт-об’єкт» > «Редагувати вміст», або двічі клацніть мініатюру шару. Після того, як ви записали відредагований смарт-об’єкт, пакет автоматично візуалізується з останніми параметрами рендерінгу, застосованими в пакеті.

Конвертування пакета зображень

Для збереження ефектів візуалізації пакета зображень конвертуйте смарт-об’єкт у звичайний шар. (Перед конвертацією смарт-об’єкт можна копіювати, якщо захочете потім візуалізувати пакет зображень.)

 1. Виберіть «Шар» > «Смарт-об’єкти» > «Раструвати».

Використання сценарію для створення стосу зображень

Для автоматизації створення та візуалізації пакета зображень можна використовувати сценарій «Статистика».

 1. Виберіть «Файл» > «Сценарії» > «Статистика».
 2. У меню «Вибір режиму пакета» виберіть пакетний режим.
 3. Застосуйте пакетний режим до вже відкритих файлів; також можна вказати папку або окремі файли.

  Вибрані вами файли відображаються в діалоговому вікні.

 4. За бажанням можна натиснути «Спроба автоматично вирівняти вихідні зображення» (аналогічно командам «Редагувати» > «Автоматично вирівняти шари»). Потім натисніть кнопку «OK».

  Photoshop комбінує кілька зображень до одного зображення з кількома шарами, конвертує шари в смарт-об’єкт, застосовує вибраний пакетний режим.

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?