Виправлення помилок в Premiere Pro CC 2015 (9.0)

Імпорт

 • Файли MXF від певних сторонніх додатків і пристроїв мають неправильні імена на панелях «Проект» і «Тимчасова шкала».
 • Відео MPEG-4 зі звуком MPEG-1 призводить до того, що звук присутній тільки в перші кілька секунд.
 • При відтворенні файлів VOB програється тільки звук або відображається напис «В очікуванні відтворення».
 • FCP XML зі шляхами UNC заповнює діалогове вікно «Знайти відеоряд» неправильними шляхами.
 • Дані субтитрів в окремих файлах не відображаються в Premiere Pro, але видні в інших додатках.
 • Імпорт деяких файлів FCP XML створює послідовність з кліпами, які відтворюються на панелі «Програмний монітор», але не відображається на панелі «Тимчасова шкала».
 • Часовий код неправильно відображається для деяких файлів MXF зі стороннього додатка.
 • Відеоряд MOD обрізається при імпорті.
 • Файли RMF з Canon C500 неможливо імпортувати.
 • Розпаковані файли Phantom Cine виглядають більш темними в Premiere Pro, ніж в інших додатках.

«Зростаючі» файли

 • Неприйнятна продуктивність при оновленні і закритті «зростаючого» файлу.
 • Деякі «зростаючі» файли QuickTime не оновлюються.
 • Відео іноді зависає і час відгуку росте при використанні JKL для відтворення/перемотування «зростаючого» файлу.
 • Періодичні зависання на кілька секунд при редагуванні «зростаючих» файлів.

Експорт і рендерінг

 • Звуковий шум в експортованому файлі XDCAM HD 50 MXF.
 • Інтелектуальний рендерінг обрізаного кліпу XDCAM EX переривається.
 • Експортований файл XAVC у випадковому місці містить неправильний кадр.
 • Функція «Використовувати попередній перегляд» не працює при експорті з послідовності ProRes QuickTime користувача.
 • Випадкове попередження «Помилка компіляції фільму» і збій при інтелектуальному рендерінгу/експорті XDCAM HD 50.
 • Експортовані кліпи AVC-Intra не розпізнаються в P2 Viewer Plus.
 • Кліпи послідовності з видаленими областями не дозволяють виконати інтелектуальний рендерінг.
 • Виділення дескриптора OMF зникає в новому діалоговому вікні.
 • Зависання при експорті деяких послідовностей як проект Premiere Pro.
 • Експортований відеокліп з iXML має неправильну частоту кадрів.
 • При аудіо-експорті в деяких випадках має місце невірний часовий код.
 • Деякі файли AVC-Intra 100 не оновлюються плавно, видається помилка при експорті, об'єднанні, перекодуванні і т. д.
 • Зависання при постановці в чергу послідовності в Adobe Media Encoder, якщо він виведений на другий монітор, а кліп в послідовності містить ефект «Аналогова затримка» (тільки для Mac OS).

AAF

 • Вміст експортованих файли AAF не зв'язується повторно при пакетному імпорті в деяких сторонніх додатках.
 • Переходи «Перехресний наплив» видаляються, коли експортований AAF імпортується в Premiere Pro або деякі сторонні додатки.
 • Зміни швидкості відеокліпу скидаються при експорті AAF.
 • AAF, що містить стереокліп в монодоріжці, призводить до появи двох монодоріжок при відкритті в деяких сторонніх додатках.
 • Швидкість експорту AAF з завершеними файлами набагато нижче, ніж у випадку з OMF.
 • У деяких сторонніх додатках всі кліпи при експорті AAF відображаються ім'ям першого кліпу в доріжці A1 (тільки для Mac OS).
 • Збій при деяких ефектах доріжки сторонніх виробників при спробі експорту AAF [тільки для Windows].
 • Під час експорту 5.1 до деяких сторонніх додатків як моно-кліпів, імена кліпів невірні.
 • Моно-файли AIFF і WAV в послідовності, експортованої в AAF, автоматично повторно не зв'язуються в деяких сторонніх додатках.

XML

 • Експорт відеоряду 47.95 кадрів в секунду в FCP XML відбувається при швидкості 47 кадрів в секунду.

EDL

 • Часовий код невірний в експортованому EDL для деяких файлів.
 • Експортований EDL використовує мілісекунди в часовому коді замість кадрів.

Відтворення і передача

 • «Перехресний наплив» передається як прогресивний, хоча для послідовності встановлений параметр «черезрядковий».
 • Проект з медіаданими Canon XF C300 втрачає кадри, якщо файл не був відкритий деякий час.
 • Файли XAVC з деяких джерел не відтворюються.
 • Якщо послідовність з 708 субтитрами відображається на моніторі HD через «Передачу», використовуючи додаткове програмне забезпечення, субтитри не відображаються.
 • Зміна величини зміщення відео не впливає на сторонні пристрої вводу-виводу.
 • Уповільнене перемотування призводить до зміни порядку кадрів.

Аудіо

 • Моно-кліпи відтворюються на каналах 1 і 2 при перетягуванні на адаптивну доріжку.
 • Звук періодично зникає з кліпу в послідовності, але присутній в основному кліпі.
 • Збій при використанні посилення звуку на основному кліпі.
 • Збій при обрізанні аудіокліпів із застосуванням багатодіапазонного компресора під час відтворення.
 • Моно-звук при програванні на центральному каналі при схемі 5.1 дає витік в лівий канал.
 • Звук з файлів 2K ProRes HQ не можна відтворити.
 • Канали стереокліпу послаблюються на 3 дБ, якщо один і той же вихідний канал направляється на інший канал призначення в діалоговому вікні «Аудіоканали».

Проект

 • Неправильне сортування кліпів при перегляді проекту в браузері мультимедійних файлів.
 • Значок порядку сортування «Вигляд списку» на панелі «Проект» не оновлюється, коли сортування виду списку змінюється.
 • Відкриття послідовності з браузера мультимедійних файлів без її імпорту дозволяє панелі «Елементи управління ефектами» застосовувати ефекти до основних кліпів.
 • Збій при копіюванні всієї послідовності при певних обставинах.
 • Випадкове зависання при імпорті/відкритті проекту, який містить відеоряд XDCAM (тільки для Mac OS).
 • Редагування метаданих кліпу для полів Comment, Client і Good не впливає на проект.
 • При відображенні у вигляді значків, при перетягуванні за допомогою Cmd/Ctrl в кошик з кліпами відбувається лише дублювання кошика.
 • Збій при виконанні команди «Закрити інші панелі часової шкали» при наявності декількох відкритих послідовностей «Тільки для читання»/«Вихідний монітор» (тільки для Mac OS).
 • При перетягуванні послідовності, вкладеної в кошик з браузера мультимедійних файлів, всі дані будуть продубльовані.
 • Перетягування лише відеокліпу/лише аудеокліпу з послідовності на панелі «Проект» не працює.
 • Існуючий файл CFA відновлюється в спільній папці кеша медіаданих в деяких випадках.
 • У проекті з 2 послідовностями, де «Стабілізатор деформації» був застосований до всіх кліпів, збереження виконується набагато довше. У цьому стані, додаток може також повільно реагувати або повністю зависнути.
 • Поле «Динамічний медіаконтент: ім'я кадру» не можна використовувати на панелі «Проект» при відображенні у вигляді списку.
 • Часовий код не читається/відображається правильно для файлів ProRes, створених стороннім обладнанням.
 • Запит, який визначає кошик зоною пошуку, пошкоджується після імпорту проекту з браузера мультимедійних файлів.
 • При натисканні клавіші Escape в проекті, перезапис попереджуючого повідомлення перезаписує проект.

Менеджер проекту, об'єднання і перекодування

 • Файли QuickTime з декількома стереопарами призводять до неправильного розподілу звуку по каналам в послідовності.
 • Установки перекодування DNxHD недоступні для 720p24/25/30.
 • Кліп з субтитрами копіюється без попередження при використанні параметра перекодування з включеним CC.
 • Перекодування A/V або тільки аудіокліпу тільки з установками для відео призводить до перекодування звуку.
 • Звукові установки не можуть редагувати A/V або тільки відеокліпи, при цьому панель «Події» лише показує розбіжність розміру кадру.
 • Об'єднання і перекодування з установкою MPEG без помноження призводить до появи невідомої помилки.
 • Об'єднання і перекодування не видає попередження про несумісність автономного матеріалу.
 • Якщо всі послідовності не вибрані, то невикористані кліпи не копіюються при скиданні параметра «Виключити невикористовувані кліпи».
 • Послідовність багатокамерної послідовності, відсутня в перекодованій послідовності, присутня в перекодованому проекті.
 • При множинному використанні одного і того ж кліпу, якщо рух застосовано до одного з них і вибраний параметр «Збіг: послідовність», перекодування відбувається окремо.
 • Файли піків не створюються, якщо перекодований проект відкривається без попереднього виходу з програми Premiere Pro.
 • Фрагменти кліпів, що перекриваються, з встановленим параметром «Обмежити обрізку до меж фрагмента» призводять до того, що кожен кліп перекодується як окремий кліп.
 • Вікно менеджера проекту «Послідовність» виводить послідовності без сортування і не дає можливості сортування.
 • При встановленому параметрі «Обмежити обрізку до меж фрагмента», фрагменти кліпів відображають неправильний видеокадр при відкритті в «Вихідний монітор» після об'єднання і перекодування.
 • Перекодований проект містить посилання на кліп після рендеринга і заміни, але вихідний кліп не включається в перекодувану папку при установці параметра «Виключити невикористовувані кліпи».
 • При використанні тільки звуку з файлу A/V, об'єднання і перекодування в MXF призводить до перекодування в A/V без попередження.
 • Зміна швидкості зворотної прокрутки призводить до появи кліпу в перекодованому проекті з недостатнім мультимедійним вмістом.

Рендерінг і заміна

 • Рендерінг і заміна на кліпі, що інтерпретується зі швидкістю 15 кадрів в секунду, призводить до появи стоп-кадру/чорного кліпу в послідовності.
 • Обрізка в випадковій точці при використанні рендерінга і заміни при зворотному відтворенні.
 • Вихідний кліп після рендерінга і заміни поміщається в кошик «Відновлений кліп» в новому проекті, що виконаний шляхом експорту «Виділення як Premiere Project».

Об'єднані кліпи

 • Об'єднані кліпи не мають мініатюру на панелі «Проект» при відображенні у вигляді списку.

Фрагменти

 • Об'єкт переміщається на фрагмент на «Вихідному моніторі» при зміні жорсткого фрагмента на розмитий фрагмент.
 • Форма звукової хвилі фрагмента «Вихідного монітора» коректно не відображається при зворотному відтворенні.

Редагування і послідовність

 • Випадкове зависання протягом декількох хвилин при накладенні титрів з панелі «Проект».
 • Вставка скопійованого вмісту послідовності призводить до вставки неправильного звуку при певних обставинах.
 • Збій при переміщенні аудіокліпа під час відтворення.
 • Деякі фільми-посилання XDCAM QuickTime втрачають звукову синхронізацію під час відтворення.
 • Випадкове зависання при копіюванні аудіокліпів змішаних типів (наприклад, стерео і моно).
 • Зупинка при переміщенні кліпу вгору і вниз по доріжках під час відтворення.
 • При використанні параметра вкладення, встановленого на «Вкласти як окремі кліпи», ефекти кліпу губляться при перетягуванні кількох послідовностей в послідовність.
 • «Стрілка вгору» не виконує перехід на початок послідовності.
 • Зависання при обрізанні під час відтворення.
 • Неправильна жовта смуга статусу рендерінга в послідовності XDCAM 422 HD 25i PAL з відповідним вмістом.
 • Збій при перетягуванні кліпу вертикально на іншу доріжку за допомогою колеса миші для прокрутки вгору або вниз.
 • Синхронізація кадру не відповідає головному кліпу з «Зупинка кадру» або сегмента «Зупинки кадру».

Багатокамерна передача

 • Хвилі не відображаються для вкладеної послідовності джерела багатокамерної передачі, яка містить єдині монофонічні вихідні кліпи і була створена з параметром «Перемикання звуку».
 • Звук переривається при спробі відтворити кліпи багатокамерної передачі з 28-32 аудіоканалами в моно-режимі.
 • Дисплей багатокамерної передачі мерехтить при редагуванні і під час паузи.
 • Сітка виділення багатокамерної передачі і складова сторона перегляду багатокамерної передачі не збігаються, якщо зміна швидкості застосовується до кліпу багатокамерної передачі з вихідними кліпами, які не починаються з нульового значення часу.
 • Непрозора маска зникає при зведенні послідовності багатокамерної передачі.
 • Програмний монітор мерехтить при обрізанні в багатокамерному режимі (2-up trim display), коли вихідні кліпи не починаються з нульового значення часу (тільки графічний процесор).
 • Редагування послідовності багатокамерної передачі може привести до того, що звукова хвиля після точки редагування пересунеться/перейде в рівну лінію. Надалі, хвиля дивно відображається при масштабуванні/прокручуванні часової шкали.

Маркери

 • Не вдається змінити маркер на кліпі зі зміною швидкості, виконавши натискання по ярлику «Додати маркер».
 • Збій при прокручуванні за допомогою колеса миші на панелі «Маркери» з завантаженими маркерами послідовностей і редагуванням в режимі очікування в поле «Коментарі».
 • Команда «Замінити кліп» не завантажує новий кліп на панель «Маркери», що призводить до невизначеного стану з моменту збереження будь-яких змін маркерів.
 • При переміщенні декількох маркерів кліпу/послідовності можна переміщати деякі з них в положення перед початком або після кінця кліпу/послідовності.

Ефекти і переходи

 • Збій при зміні керованого розмиття під час відтворення (OpenCL).
 • Збій при регулюванні параметра радара гучності «Цільова гучність» при циклічному відтворенні.
 • Збій при виконанні рендерінга кліпу з деякими ефектами сторонніх розробників.
 • Ефекти шарів і колірного балансу, застосовані до відеоряду Sony F55, видають низькорівневий виняток.
 • Іноді неправильний кадр відображається в деяких редакторах ефектів сторонніх розробників.
 • Одиниці параметра радара гучності «Цільова гучність» завжди відображаються як «LKFS» в мікшері аудіодоріжок і часовій шкалі незалежно від параметра «Одиниці гучності».
 • Збій при виконанні рендерінга послідовності, що містить кліп з двома застосованими ефектами з часовими параметрами.
 • Зависання при закритті проекту при відтворенні послідовності з деякими застосованими ефектами (тільки для Mac).
 • У випадку з деякими переходами сторонніх розробників, настройки не можна змінити після копіювання і вставки переходів.
 • Ефект «Стабілізатор деформації» створює багато чорних кадрів після рендерінга.

Маскування і відстеження

 • Значок «fx» не змінює кольору, коли застосовується непрозора маска.
 • Збій при груповому виділенні декількох опорних точок Безьє на масці ефекту і подальшому виборі інших ключових точок маски через Ctrl.

Графічний процесор

 • Відтворення переривається послідовностями, що чергуються, коли графічний процесор активний і відео виводиться на другий монітор через «Передачу».
 • Інтерпретація альфа-каналу некоректна при рендерінга за допомогою графічного процесора.
 • Неправильне накладення пікселів в нелінійному колірному режимі при використанні рендерінга за допомогою графічного процесора
 • Неправильні межі кадру при лінійному і нелінійному компонуванні зі зміненим масштабом/положенням [тільки графічний процесор].

Інтерфейс користувача і робочі середовища

 • На деяких комп'ютерах, відкриття вікна «Параметри експорту» може зайняти дуже багато часу - додаток здається завислим (тільки для Mac).
 • Панель «Програмний монітор» не скидається при редагуванні властивостей послідовності HD, щоб зробити її SD.
 • Звукова хвиля зникає при проходженні послідовності за допомогою гарячого тексту часового коду.
 • Введення команд з клавіатури дуже швидко одна за однією призводить до втрати команд.
 • Клацання по трикутнику в полі «Комбінація клавіш» не відкриває меню автоматично.
 • Діалогове вікно «Комбінації клавіш» зберігає розмір, але не положення, тому при повторному відкритті воно може займати весь екран.
 • Панель «Метадані» мерехтить і інтерфейс користувача стає нечітким при відтворенні доріжки в режимі «соло» в 16-канальній послідовності.
 • Останній номер кадру закриває список, що розкривається, «Вибір рівня масштабування» при перетягуванні кліпу в послідовність.
 • При наявності декількох часових шкал, відкритих в двох або більше групах панелей, ярлик «Часова шкала» перемикається тільки між двома з них.

Взаємодія

 • Зміни параметрів компонування текстового шаблону After Effects в Ae не приймаються.
 • Дуже повільний рендерінг динамічних зв'язаних компонувань, коли After Effects відкритий.

Швидкодія

 • Проблеми з продуктивністю при відтворенні XDCAM HD.