Hướng dẫn cho người dùng Hủy

Sáng tạo theo những cách mới cùng với AI tạo sinh được cung cấp bởi Adobe Firefly

AI tạo sinh là một hình thức trí tuệ nhân tạo giúp cải thiện khả năng sáng tạo bằng cách tạo ra kết quả tuyệt vời từ lời nhắc văn bản đơn giản. Chúng tôi muốn bạn khám phá, thử nghiệm, ước mơ và tạo ra những điều phi thường bằng cách sử dụng công nghệ AI tạo sinh mới của Adobe Firefly trong các ứng dụng của chúng tôi.

Lưu ý:

Bắt đầu từ ngày 17 tháng 1 năm 2024, chúng tôi sẽ bắt đầu áp dụng giới hạn tín dụng tạo sinh đối với một số gói nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở Adobe Firefly. Thông tin cụ thể dành cho gói của bạn sẽ có trên trang quản lý tài khoản Adobe, tại đây, bạn có thể xem lại mức phân bổ tín dụng tạo sinh, lịch sử sử dụng và trải nghiệm khi hết các tín dụng tạo sinh.

Các tính năng của AI tạo sinh do Firefly hỗ trợ hiện đã có trong các công cụ sáng tạo cốt lõi của chúng tôi và ứng dụng web Firefly độc lập. Chúng tôi đang bắt đầu với hình ảnh, hiệu ứng văn bản và vector, với tính năng Tạo ảnh tạo sinh và Mở rộng tạo sinh trong Adobe Photoshop, Văn bản thành hình ảnh trong Adobe Firefly, Chỉnh màu tạo sinh trong Adobe Illustrator, Hiệu ứng văn bản trong Adobe Express và nhiều hơn nữa. Tiếp theo, chúng tôi dự định mang AI tạo sinh do Firefly hỗ trợ vào 3D, hình động và video.

Vì việc tạo nội dung bằng các mô hình AI đòi hỏi nguồn tài nguyên điện toán đáng kể, nên chúng tôi đã cập nhật gói dịch vụ của mình để bao gồm mức phân bổ “tín dụng tạo sinh” hàng tháng. Tìm hiểu về số lượng tín dụng được phân bổ cho mỗi gói đăng ký tại https://helpx.adobe.com/firefly/using/generative-credits-faq.html#commercial-use.

Tín dụng tạo sinh

Bạn có thể sử dụng tín dụng tạo sinh cho các tính năng AI tạo sinh do Firefly hỗ trợ trong các ứng dụng mà bạn có quyền sử dụng. Mức sử dụng tín dụng tạo sinh phụ thuộc vào chi phí điện toán của kết quả và giá trị của tính năng AI tạo sinh được sử dụng. Tìm hiểu về thời điểm các khoản tín dụng gia hạn tại https://helpx.adobe.com/firefly/using/generative-credits-faq.html#credits-renew.

Ví dụ về những hành động mà bạn sẽ bị trừ tín dụng tạo sinh:

  • Chọn Tạo trong Tạo ảnh tạo sinh
  • Chọn Tải thêm hoặc Làm mới trong Văn bản thành hình ảnh
Ví dụ về mức sử dụng tín dụng tạo sinh bằng cách sử dụng các tính năng AI tạo sinh trong Adobe Illustrator.
Sử dụng Chỉnh màu tạo sinh trong Adobe Illustrator.

Ví dụ về mức sử dụng tín dụng tạo sinh bằng cách sử dụng các tính năng AI tạo sinh trong Adobe Express.
Sử dụng Hiệu ứng văn bản trong Adobe Express.

Ví dụ về mức sử dụng tín dụng tạo sinh bằng cách sử dụng các tính năng AI tạo sinh trong Adobe Photoshop.
Sử dụng Tạo ảnh tạo sinh trong Adobe Photoshop.

Ví dụ về trường hợp bạn không bị trừ tín dụng tạo sinh:

  • Sử dụng các tính năng AI tạo sinh được định nghĩa trong bảng giá là “0”.
  • Chọn Xem trong Cộng đồng Firefly (https://firefly.adobe.com/community) vì thao tác mở ảnh không phải là một tác vụ tạo mới. Tuy nhiên, bạn sẽ bị trừ tín dụng tạo sinh nếu chọn Làm mới, vốn yêu cầu một tác vụ tạo mới.

Bảng giá sử dụng tín dụng tạo sinh (áp dụng cho cá nhân, nhóm và người dùng doanh nghiệp, trừ khi có quy định rõ ràng khác):

Sản phẩm Tính năng
Sử dụng tín dụng tạo sinh
Adobe Express Tạo ảnh tạo sinh 1
Văn bản thành hình ảnh

1

Văn bản thành Mẫu

1

Hiệu ứng văn bản 0 tín dụng trong một khoảng thời gian giới hạn. 
Tạo chú thích (Beta)
0 tín dụng trong một khoảng thời gian giới hạn.
Ứng dụng web Adobe Firefly Văn bản thành hình ảnh 1, 2, 3
1
Tạo ảnh tạo sinh 1
Adobe Firefly trên Apple Vision Pro Văn bản thành hình ảnh 0 tín dụng trong một khoảng thời gian giới hạn.
Adobe Illustrator Văn bản thành đồ họa véc-tơ (Beta*) 1
Đổi màu tạo sinh 1
Adobe Photoshop Tạo ảnh tạo sinh 1
Mở rộng tạo sinh 1
Ảnh tham chiếu (Beta*)
1
Tạo ảnh (Beta*)
1
Tạo nền (Beta*)
1
Tạo tương tự (Beta*)
1
Adobe Stock Văn bản thành hình ảnh 1
Mở rộng hình ảnh 1
Substance 3D Sampler
Văn bản thành hoa văn
0 tín dụng trong một khoảng thời gian giới hạn.
Substance 3D Stager
Nền tạo sinh
0 tín dụng trong một khoảng thời gian giới hạn.
Adobe InDesign
Văn bản thành hình ảnh (Beta*)
1
Adobe Lightroom Tính năng Xóa tạo sinh (Truy cập sớm, bản beta*)
1

Sau đây là bảng giá ghi rõ nội dung sử dụng tín dụng tạo sinh cho các tính năng dành cho doanh nghiệp:

Sản phẩm

Tính năng

Sử dụng tín dụng tạo sinh

Ứng dụng Web Adobe Firefly Văn bản thành hình ảnh 1
Mẫu tùy chỉnh Văn bản thành hình ảnh
1

*Nội dung được xuất từ các tính năng beta có thể được sử dụng cho mục đích thương mại trừ khi có chỉ định khác trong sản phẩm hoặc ở nơi khác nhưng không đủ điều kiện để bồi thường khi ở trong phiên bản beta.

Tỷ lệ sử dụng tín dụng dành cho hình ảnh tiêu chuẩn lên đến 2000 x 2000 pixel. Để nhận tỷ lệ sử dụng được liệt kê bên trên, bạn phải sử dụng phiên bản phần mềm mới nhất. Adobe Firefly đang phát triển nhanh chóng. Thẻ biểu giá sẽ được cập nhật khi chúng tôi thêm nhiều tính năng và dịch vụ hơn. Tỷ lệ sử dụng có thể sẽ khác nhau. Gói dịch vụ có thể thay đổi.

Chọn một thao tác như Tạo, Tải thêm, hoặc Làm mới có thể tạo ra nhiều kết quả. Tuy nhiên, việc sử dụng tín dụng không được xác định bởi số lượng kết quả được tạo ra mà là số lần bạn chọn một thao tác. Ví dụ, thao tác chọn Tạo trong Tạo ảnh tạo sinh sẽ chỉ trừ đi 1 tín dụng.

Chúng tôi dự định cung cấp các tính năng AI tạo sinh như hình ảnh có độ phân giải cao hơn, hình động, video và 3D trong tương lai. Số lượng tín dụng tạo sinh cần thiết để sử dụng những tính năng đó có thể lớn hơn.

Tìm hiểu thêm thông tin theo gói dịch vụ về tín dụng tạo sinh https://helpx.adobe.com/firefly/using/generative-credits-faq.html#commercial-use.

 Adobe

Nhận trợ giúp nhanh chóng và dễ dàng hơn

Bạn là người dùng mới?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Hội thảo sáng tạo

14–16/10 Bãi biển Miami và trực tuyến

Adobe MAX

Hội thảo sáng tạo

14–16/10 Bãi biển Miami và trực tuyến

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Hội thảo sáng tạo

14–16/10 Bãi biển Miami và trực tuyến

Adobe MAX

Hội thảo sáng tạo

14–16/10 Bãi biển Miami và trực tuyến