Het probleem met de ontbrekende of niet-klikbare knop Accepteren in EULA oplossen

Wanneer u Adobe Acrobat of Adobe Reader installeert, kunt u niet op de knop Accepteren of Weigeren in het dialoogvenster Softwarelicentieovereenkomst klikken. (Het dialoogvenster wordt soms Licentieovereenkomst voor eindgebruikers of EULA genoemd.)

De volgende symptomen kunnen optreden:

 • Acrobat geeft een fout weer: Accepteren van gebruiksvoorwaarden niet mogelijk. Probeer u later opnieuw aan te melden.
 • De knop Accepteren en Weigeren is niet zichtbaar.
 • Als u met de cursor over de knop Accepteren of Weigeren gaat, verandert de pijl in een I-balkje, alsof u tekst bewerkt.
 • Als u ergens anders in het dialoogvenster Softwarelicentieovereenkoms klikt, verdwijnen de opties Accepteren en Weigeren.
 • Er gebeurt niets wanneer u op Accepteren klikt.
 • De Softwarelicentieovereenkomst is vervormd. Zie Aanvullende informatie.
Fout bij gebruikersrechtovereenkomst

Oplossingen

Probeer één of meer van de volgende oplossingen:

Oplossing 1: druk op Tab + Enter.

Druk op Tab en vervolgens op de Enter-toets om de focus naar de knop Accepteren te brengen. (Wanneer u op de toets Enter drukt, wordt standaard op de knop Weigeren geklikt.)  

Oplossing 2: wijzig de schermresolutie naar 1024x768.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en kies Beeldscherminstellingen.

 2. Kies Beeldscherm in het linkerdeelvenster en selecteer vervolgens de Resolutie in de sectie Schaal en Lay-out.

 3. Als de schermresolutie lager is dan 1024 x 768, klikt u op de vervolgkeuzelijst Resolutie en kiest u de resolutie 1024 x 768.

  De resolutie wijzigen in 1024 x 768

 4. Klik op Toepassen en vervolgens op Wijzigingen behouden.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en kies Schermresolutie.

 2. Als de schermresolutie lager is dan 1024 x 768, sleept u de schuifregelaar Schermresolutie naar rechts tot de resolutie op 1024 x 768 staat.

 3. Klik op OK en vervolgens op Ja.

Oplossing 3: stel weergave-dpi en tekengrootte van het videostuurprogramma in op Normaal/Standaard.

Stel de instelling Tekengrootte en DPI-instellingen in het dialoogvenster Weergave-eigenschappen in op Normaal/Standaard voordat u de Adobe-toepassing installeert.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en kies Beeldscherminstellingen.

 2. Kies Beeldscherm in het linkerdeelvenster. Klik op de vervolgkeuzelijst De grootte van tekst, apps en andere items wijzigen en kies het gewenste schaalpercentage.

  Lettertype en dpi-schaal

 1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en kies Aan persoonlijke voorkeur aanpassen.
 2. Open het deelvenster Lettertypen groter of kleiner maken (DPI) om de Schaal (DPI) te kiezen.
 3. Selecteer Standaardschaal (96 DPI).
 4. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.

Geavanceerde oplossingen

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Let op:

Bij oplossingen 2 en 3 moet u het Windows-register bewerken. Adobe biedt geen ondersteuning voor problemen die worden veroorzaakt door onjuiste wijzigingen van het register, dat cruciale informatie bevat over de hardware en software van uw systeem. Maak een back-up van het register alvorens het te wijzigen. Raadpleeg de documentatie in Windows of neem contact op met Microsoft voor meer informatie over het register.

Oplossing 1: voer Acrobat uit als beheerder. < >

Klik met de rechtermuisknop op Acrobat en kies Uitvoeren als beheerder. Voer de gebruikersnaam van uw systeem en het wachtwoord in als dit wordt gevraagd.

Oplossing 2: registreer het bestand jscript.dll handmatig.

Alleen van toepassing op Windows 10, Windows 7 en Windows Vista

Bepaal eerst of uw Windows-systeem 32- of 64-bits is:

 1. Klik op Start.
 2. Ga afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem als volgt te werk:

  • Windows 10: Klik op het pictogram Instellingen () en vervolgens op Info in het linkerdeelvenster.
  • Windows 8/7: Klik met de rechtermuisknop op Computer en kies Eigenschappen.
 3. Kijk of bij Systeemtype 32-bits of 64-bits staat.

Volg dan de instructies in de onderstaande sectie voor uw type systeem.

Bij 32-bits Windows

 1. Ga afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem als volgt te werk:

  • Windows 10: Klik op Start en typ vervolgens cmd.
  • Windows 8/7: Kies Start > Alle programma's > Accessoires.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de opdrachtprompt, selecteer Als administrator uitvoeren en voer de verificatie uit.
 3. Als de prompt C:\Windows\System32> is, gaat u naar stap 4. Voer anders de volgende opdracht exact in, inclusief de aanhalingstekens, en druk op Enter:
  cd "%systemroot%\System32"

 4. Typ regsvr32 /u jscript.dll bij de prompt en druk op Enter.

 5. Typ regsvr32 jscript.dll bij de prompt en druk op Enter.

 6. Wanneer er een dialoogvenster wordt weergegeven met het bericht DllRegisterServer in jscript.dll succeeded, klikt u op OK.

Bij 64-bits Windows

 1. Ga afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem als volgt te werk:

  • Windows 10: Klik op Start en typ vervolgens cmd.
  • Windows 8/7: Kies Start > Alle programma's > Accessoires.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de opdrachtprompt, selecteer Als administrator uitvoeren en voer de verificatie uit.
 3. Als de prompt C:\Windows\SysWow64> is, gaat u naar stap 4. Voer anders de volgende opdracht exact in, inclusief de aanhalingstekens, en druk op Enter:
  cd "%systemroot%\SysWow64"

 4. Typ regsvr32 /u jscript.dll bij de prompt en druk op Enter.

 5. Typ regsvr32 jscript.dll bij de prompt en druk op Enter. 

 6. Wanneer er een dialoogvenster wordt weergegeven met het bericht DllRegisterServer in jscript.dll succeeded, klikt u op OK.

Oplossing 3: accepteer de licentieovereenkomst door het Windows-register te bewerken 

 1. Sluit Acrobat.
 2. Klik op Start om de Register-editor te openen. Typ regedit in het vakje Zoekopdracht bij Start en druk op Enter.

 3. In het linkerdeelvenster van de Register-editor navigeert u naar de toepasselijke map:
  • Windows 10/8/7 (32-bits) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\product_version\AdobeViewer
  • Windows 10/8/7 (64-bits) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\<version>\AdobeViewer      
 4. Open de map <huidige versie> in het linkerdeelvenster van de Register-editor. Voer vervolgens een van de volgende stappen uit:

  • Als de AdobeViewer-sleutel bestaat, selecteert u deze.
  • Als de AdobeViewer-sleutel niet bestaat, klikt u met de rechtermuisknop op <huidige versie>, kiest u Nieuw > Sleutel, geeft u de nieuwe sleutel de naam AdobeViewer en selecteert u AdobeViewer.
 5. Voer een van de volgende handelingen uit in het rechterdeelvenster van de Register-editor:
  • Als de EULA-ingang aanwezig is, klikt u met de rechtermuisknop op de EULA en kiest u Wijzigen. Wijzig de waardegegevens naar 1. Laat de basis ongewijzigd (Hexadecimaal). Klik op OK.
  • Als de EULA-ingang niet aanwezig is, klikt u met de rechtermuisknop op AdobeViewer en kiest u Nieuw > DWORD-waarde. Geef het nieuwe item de naam EULA. Klik met de rechtermuisknop op de EULA en kies Wijzigen. Wijzig de waardegegevens naar 1. Laat de basis ongewijzigd (Hexadecimaal). Klik op OK.
 6. Sluit de Register-editor.   

Aanvullende informatie

De minimum vereiste schermresolutie voor Acrobat-producten is 1024 bij 768. Voor extra systeemvereisten leest u Systeemvereisten | Acrobat-productreeks.

Het dialoogvenster Softwarelicentieovereenkomst kan in de volgende omstandigheden vervormd worden weergegeven:

 • De schermresolutie is lager dan 1024 x 768.
 • Grote lettertypen of Extra grote lettertypen is geselecteerd in het dialoogvenster Weergave-eigenschappen.
 • De weergave-dpi van het videostuurprogramma is hoger ingesteld dan de standaardwaarde 96 dpi.

 

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?