Kan de status van uw lidmaatschap niet controleren | Acrobat, Trend Micro Antivirus

Fout: we kunnen de status van uw lidmaatschap niet verifiëren

Bij het starten van Acrobat wordt u gevraagd om u aan te melden. Tijdens het aanmelden wordt het onderstaande foutbericht weergegeven, vooral als Trend Micro Antivirus-versie 15.0 of lager op uw computer is geïnstalleerd en geactiveerd.

Fout: we kunnen de status van uw lidmaatschap niet verifiëren

Reden: de fout doet zich voor bij oudere versies (15 of eerder) van Trend Micro, met als gevolg dat bepaalde bewerkingen die worden uitgevoerd in de beschermde modus van Adobe Acrobat, worden beperkt.

Probeer de onderstaande oplossingen (in de volgorde waarin ze worden weergegeven) om de fout te verhelpen.

Oplossing 1: Trend Micro bijwerken naar versie 16 of hoger

Voer een update uit naar Trend Micro Antivirus versie 16 of hoger. U kunt Trend Micro bijwerken via de gebruikersinterface van het programma of via de website https://www.trendmicro.com/en_nl/.

Oplossing 2: Acrobat toevoegen als een vertrouwde toepassing in Trend Micro

Als u Trend Micro hebt bijgewerkt, maar het probleem niet is opgelost, voegt u de locatie van het uitvoerbare bestand van de Acrobat-toepassing toe aan de lijst met uitzonderingen of aan de lijst met vertrouwde toepassingen van Trend Micro Antivirus. Voer de onderstaande stappen uit.  

 1. Open de Trend Micro Antivirus-software.

 2. Klik op Open The Main Console (Hoofdconsole openen) en klik vervolgens op Device (Apparaat).

  Klik op Device (Apparaat) in de hoofdconsole

 3. Klik op Configure (Configureren) om de beveiligingsinstellingen te wijzigen.

  De beveiligingsinstellingen configureren

 4. Klik in het venster Protection Settings (Beveiligingsinstellingen) op Exception Lists (Lijsten met uitzonderingen).

  Toevoegen aan uitzonderingenlijst

 5. Klik op Add (Toevoegen). Blader in het pop-upvenster Add an Item (Item toevoegen) naar de map met het bestand Acrobat. exe en klik op OK.

  • Pad naar de map met Acrobat (32 bits): C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat\Acrobat
  • Pad naar de map met Acrobat (64 bits): C:\Program Files \Adobe\Acrobat\Acrobat
  Uitzondering toevoegen

  Acrobat wordt nu toegevoegd aan de lijst met uitzonderingen van Trend Micro.

Oplossing 3: De beschermde modus van Acrobat uitschakelen

Als de bovenstaande oplossingen niet werken, voert u de onderstaande stappen uit om de beschermde modus van Acrobat uit te schakelen.

 1. Sluit Acrobat als het actief is.

 2. Download het hieronder vermelde registerbestand.

  Downloaden

 3. Extraheer de inhoud (het reg-bestand) van het gedownloade bestand.

 4. Dubbelklik op het bestand AdobeAcrobat_PMOff.reg.

 5. In het dialoogvenster dat wordt weergegeven, klikt u op Ja om door te gaan en vervolgens op op OK.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?