Invulbare PDF-formulieren en hun mogelijkheden

Reader kan geen invulbare formulieren maken

U kunt geen invulbare formulieren maken met de gratis versie van Adobe Reader. U hebt het volledige Acrobat-product nodig om formulieren te maken die Reader- en andere Acrobat-gebruikers kunnen invullen.

Acrobat X

In Acrobat 9 en Acrobat X kunt u interactieve formulieren maken die andere Acrobat- of Reader-gebruikers kunnen invullen en verzenden. Aan de hand van een andere optie in Acrobat Professional of Pro Extended kunt u een pdf opslaan als een eenvoudig formulier waarin gebruikers rechtstreeks informatie kunnen invoeren.

Acrobat 10.x: 

Over PDF-formulieren

Vele bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen gebruiken Adobe Acrobat of Adobe Acrobat Capture om hun papieren formulieren naar PDF-formulieren (Portable Document Format) te converteren. PDF-formulieren zijn toegankelijk via het internet of e-mail. Als een PDF-formulier formuliervelden (zoals tekstvelden, knoppen en keuzelijsten) bevat, kunt u het formulier op het scherm invullen met een Acrobat-product. (Adobe Reader, Acrobat 3D, Acrobat Professional en Acrobat Standard zijn Acrobat-producten.)

PDF-formulieren met rechten maken

Met Adobe LiveCycle Reader Extensions kunt u een PDF-formulier met rechten maken. Adobe Reader-gebruikers kunnen een formulier met rechten invullen, opslaan, verdelen, verzenden en er opmerkingen en digitale handtekeningen aan toevoegen. Wanneer u een PDF-formulier met rechten opent in Adobe Reader, wordt er een dialoogvenster weergegeven waarin de uitgebreide functies van het PDF-bestand worden uitgelegd.

Ga naar de Adobe-website via www.adobe.com/products/server/readerextensions voor meer informatie over Adobe LiveCycle Reader Extensions.

PDF-formulierfuncties in Acrobat-producten bepalen

U kunt in de volgende Acrobat-producten met PDF-formulieren werken:

Functies in Adobe Reader

Adobe Reader biedt de volgende formulierfuncties:

 • PDF-formulieren, inclusief formulierveldgegevens, weergeven, afdrukken en doorbladeren
 • Zoekformulieren (vereist Adobe Reader met zoekfunctie)
 • Velden in een PDF-formulier invullen (kan geen wijzigingen in een PDF-formulier opslaan)

Als het toepassen van rechten is ingeschakeld voor een PDF-formulier, biedt Adobe Reader de volgende extra functies:

 • Formulieren en gegevens lokaal opslaan
 • Formulieren online invullen en verzenden
 • Formulieren naar anderen doorsturen voor controle en opmerkingen
 • Digitale handtekeningen toevoegen

Functies in Acrobat Standard

Acrobat Standard bevat niet alleen alle functies van Adobe Reader, maar ook de volgende functies:

 • PDF-formulieren exporteren en opslaan in FDF-indeling (Forms Data Format). FDF is een specifieke tekstbestandsindeling voor gegevens die zijn geëxporteerd uit PDF-formuliervelden. FDF-bestanden zijn kleiner dan PDF-bestanden omdat ze alleen de gegevens van de formuliervelden bevatten, en niet het volledige formulier.
 • PDF-formulierinformatie opslaan of exporteren als een PDF-bestand of in XFDF-indeling voor op XML gebaseerde FDF-bestanden.

Functies in Acrobat 3D en Acrobat Professional

Acrobat 3D en Acrobat Professional bevatten alle functies van Acrobat Standard en bieden u de mogelijkheid om Adobe PDF-formuliervelden te maken. Acrobat 3D en Acrobat Professional 6.0 en 7.0 bevatten Adobe LiveCycle Designer 6.0 en 7.0, maar alleen op Windows. Dankzij de meer geavanceerde functies in Adobe LiveCycle Designer kunt u scriptobjecten gebruiken, een formulier met een gegevensbron integreren en dynamische formulieren maken.

Bepalen of een PDF-formulier kan worden ingevuld op het scherm

Als u wilt bepalen of u een PDF-formulier kunt invullen op het scherm, controleert u of het interactieve formuliervelden en beperkende beveiligingsinstellingen bevat. (Raadpleeg de Help voor Acrobat of Adobe Reader voor meer informatie over PDF-beveiligingsinstellingen.)

Ga als volgt te werk om te bepalen of een formulier interactieve formuliervelden bevat:

 1. Open het formulier in een Acrobat-product.
 2. Selecteer het handje en sleep het over de velden in het PDF-formulier. Het formulier bevat formuliervelden als het handje in een van de volgende pictogrammen verandert:

       Een I-balk (de tekstselectietool die u gebruikt om tekst in een tekstveld te typen)

      Een wijzende hand (waarmee u een optie kunt selecteren of een selectievakje kunt inschakelen)
 3. Klik in Acrobat 3D, Acrobat 7 of Adobe Reader 7 op Velden markeren of Vereiste velden markeren in de documentberichtenbalk. Interactieve velden hebben een gekleurde opvulling.

Opmerking: als u Acrobat 3D of Acrobat Professional gebruikt, kunt u nagaan of een formulier formuliervelden bevat door een formuliertool te selecteren. De bestaande formuliervelden worden vervolgens gemarkeerd door Acrobat. Op Windows XP worden formuliervelden blauw gemarkeerd.

Als het PDF-formulier geen formuliervelden bevat, hebt u de volgende opties om het formulier in te vullen:

 • Druk het formulier af en vul het handmatig in.
 • Gebruik de tool Tekstvak (voorheen de tool Vrije tekst) of TouchUp-tekst om tekst in het document te typen. (Raadpleeg de Help van Acrobat voor meer informatie over het gebruik van de tools Tekstvak en TouchUp-tekst.)

Als u Acrobat 3D of Acrobat Professional gebruikt en het PDF-formulier geen beperkende beveiligingsinstellingen heeft, kunt u formuliertools gebruiken om formuliervelden te maken. Raadpleeg de volgende bronnen voor meer informatie over het maken van formuliervelden:

 • 'Adobe PDF-formulieren maken en invullen' in de Help voor Acrobat 6 Professional. (Kies Help > Volledige Help voor Acrobat 6 of 7 in Acrobat.)
 • 'PDF-formulieren maken' in de Help voor Acrobat 6 Professional. (Kies Help > Procedure > Geavanceerd bewerken in Acrobat.)
 • 'Adobe PDF-formulieren maken' in de Help voor Acrobat 3D of Acrobat Professional 7.0
 • Acrobat Forms JavaScript Specification op http://partners.adobe.com/asn/acrobat
 • Acrobat Forms Data Format (FDF) Toolkit SDK op http://partners.adobe.com/public/developer/acrobat/fdf/topic.html

De beveiligingsinstellingen van een PDF-formulier controleren:

 1. Open het formulier in een Acrobat-product.
 2. Kies Bestand > Documenteigenschappen en selecteer vervolgens Beveiliging.
 3. Als Niet toegestaan wordt weergegeven naast de opties Het document wijzigen, Formuliervelden invullen of Ondertekenen in het dialoogvenster Documentbeveiliging, moet u deze beveiligingsinstellingen wijzigen naar Toegestaan voordat u het PDF-formulier op het scherm kunt invullen. Ga als volgt te werk om de beveiligingsinstellingen te wijzigen (als u Adobe Reader gebruikt, kunt u de beveiligingsinstellingen niet wijzigen):
  1. Kies Wachtwoordbeveiliging in het menu Beveiligingsmethode in het deelvenster Beveiliging van het dialoogvenster Documenteigenschappen.
  2. Klik op Instellingen wijzigen, typ het wachtwoord voor machtigingen en klik vervolgens op OK.

   Opmerking: als u het wachtwoord niet weet, neem dan contact op met de maker van het document.
  3. Kies een compatibiliteitsoptie.
  4. Indien gewenst selecteert u 'Een wachtwoord is vereist om het document te openen' en typt u vervolgens een wachtwoord om het document te openen.
  5. Selecteer Een wachtwoord gebruiken om het afdrukken en bewerken van het document en de beveiligingsinstellingen te beperken.
  6. Kies een afdrukoptie in het menu Afdrukken toegestaan.
  7. Kies onder Wijzigingen toegestaan de optie 'Formuliervelden invullen en bestaande handtekeningvelden ondertekenen' of 'Opmerkingen maken, formuliervelden invullen en bestaande handtekeningvelden ondertekenen'.
  8. Klik op OK in alle dialoogvensters die worden weergegeven.

  9. Sla het document op, sluit het en open het opnieuw om toegang te krijgen tot de formuliervelden.

IRS-belastingformulieren invullen

U kunt PDF-versies van bepaalde IRS-belastingformulieren op het scherm invullen met Acrobat-producten. Deze zijn beschikbaar via de IRS op de Small Business Resource Guide CD-ROM 2002. Bel naar de IRS (800-829-3676) en vraag naar IRS Publication 3207 of bezoek de IRS-website om de Small Business Resource Guide CD-ROM 2002 te verkrijgen.

Opmerking: u kunt ingevulde formulieren niet elektronisch verzenden naar de IRS. De IRS biedt tegenwoordig echter PDF-formulieren met rechten, zodat u uw ingevulde formulierinformatie kunt opslaan met Adobe Reader.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?