De prompt uitschakelen waarmee Acrobat wordt ingesteld als de standaard PDF-applicatie

Probleem

Wanneer Acrobat in Windows wordt gestart en niet is ingesteld als standaard PDF-handler, wordt u in een dialoogvenster gevraagd of u Adobe Acrobat als standaard PDF-toepassing wilt instellen.

Resolutie

U kunt het selectievakje Dit bericht niet meer tonen inschakelen om het bericht te onderdrukken. Na selectie wordt een registersleutel gemaakt om deze voorkeur op te slaan. De sleutel wordt opgeslagen in het volgende registerpad:

Pad: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\(product name)\(version)\AVAlert\cCheckbox]
DWORD: iAppDoNotTakePDFOwnershipAtLaunch
Value: 1

Opmerking:

Als de items AVAlert of cCheckbox standaard niet bestaan, schakelt u het selectievakje Dit bericht niet meer weergeven in het dialoogvenster in en controleert u vervolgens of de items zijn gemaakt.

Voor Windows 10-gebruikers heeft het DWORD de naam iAppDoNotTakePDFOwnershipAtLaunchWin10.

De registersleutel kan de volgende waarden hebben:

  • 1: Onderdrukt het bericht permanent.
  • 0: Blijft het bericht telkens tonen wanneer Acrobat wordt gestart, totdat het is ingesteld als de standaard PDF-handler.

U kunt deze sleutel handmatig maken of configureren om het bericht te onderdrukken tijdens de implementatie van de software.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?