Acrobat of Reader gebruiken met Uitgebreide beveiligde modus van Internet Explorer

Wat is Uitgebreide beveiligde modus?

Ter verbetering van de online beveiliging heeft Microsoft een Uitgebreide beveiligde modus in Internet Explorer 10 en later geïntroduceerd. Vanwege bepaalde beperkingen die de Uitgebreide beveiligde modus afdwingt, moet u de modus mogelijk uitschakelen wanneer u een pdf in IE met Acrobat of Reader weergeeft. In sommige versies van IE was de modus standaard ingeschakeld. In huidige versies is de modus standaard uitgeschakeld.

Acrobat-producten boden slechts gedeeltelijke ondersteuning voor de modus in 10.1.8 en 11.0.4. Bij deze versies worden niet-compatibele invoegonderdelen automatisch uitgeschakeld wanneer Uitgebreide beveiligde modus is geactiveerd. Als u een site aantreft waarvoor een invoegonderdeel is vereist zoals een Acrobat-invoegtoepassing, schakelt u Uitgebreide beveiligde modus uit voor de specifieke website. U kunt de site dan gebruiken terwijl de modus geactiveerd blijft voor de rest van internet. Schakel Uitgebreide beveiligde modus alleen uit voor websites die u vertrouwt.

 • Als u Uitgebreide beveiligde modus wilt uitschakelen voor één site, klikt u op de knop Uitschakelen wanneer de berichtbalk van de modus wordt weergegeven.
 • Lees http://support.microsoft.com/kb/2864914 als u de modus helemaal wilt uitschakelen.

Volledige ondersteuning wordt geboden in 10.1.9 en 11.0.6.

 • De nieuwste uitbreidingen worden besproken in de Releaseopmerkingen
 • Wijzigingen in 11.0.07: er is een 64-bits invoegtoepassing ontworpen voor IE 11 met Uitgebreide beveiligde modus ingeschakeld in Win 7.

Wanneer u een pdf opent terwijl de Beveiligde modus van Reader is uitgeschakeld en Uitgebreide beveiligde modus is ingeschakeld in IE 10 of 11, wordt Beveiligde modus automatisch ingeschakeld. Beveiligde modus is ingeschakeld, zelfs als de gebruikersinstellingen en de gebruikersinterface van de voorkeuren aangeven dat de modus is uitgeschakeld.

De huidige ervaring

Als u Acrobat Continuous (abonnement) hebt

De update van oktober 2016 starten voor Acrobat

U kunt een pdf altijd lokaal downloaden en in de desktopapp weergeven.U kunt een pdf ook openen IE.

Opmerking: met Acrobat Continuous (de update van oktober 2016 of recenter), kan een pdf gemakkelijk in IE geopend worden, ongeacht of de Uitgebreide beveiligde modus in- of uitgeschakeld is.

Als u Acrobat Classic (alleen voor desktops), Acrobat XI, of een eerdere versie hebt

U kunt een pdf altijd lokaal downloaden en in de desktopapp weergeven. Wanneer u een pdf echter in een browser opent, wordt er een dialogovenster of berichtbalk weergegeven met opties voor actie (de inhoud van het bericht is afhankelijk van de context):

Deze webpagina wil (Adobe PDF Reader | PDF Browser Control | AcroPDF.dll) uitvoeren. Als u deze site vertrouwt, kunt u de uitgebreide beveiligde modus uitschakelen voor deze site om het besturingselement uit te voeren.

De melding bevat opties zoals: 

 • Besturingselement uitvoeren | Niet uitvoeren
 • Uitschakelen | Altijd negeren
 • OK | Annuleren

Het gedrag is als volgt:

 • Wanneer u de optie Besturingselement uitvoeren kiest, wordt de pdf geladen. De melding wordt opnieuw weergegeven telkens wanneer de pdf opnieuw wordt geladen.
 • Wanneer u de optie Niet uitvoeren kiest, wordt het laden van de pdf geannuleerd. Deze prompt wordt niet meer weergegeven voor het domein, tenzij de gebruiker zijn of haar browsergeschiedenis verwijdert.
 • Als u geen actie onderneemt, wordt een lege webpagina weergegeven.
 • Als u op LiveCycle-formulieren kiest om niet door te gaan, wordt de pdf niet geladen en wordt de volgende waarschuwing weergegeven:

Andere problemen

3597910 alleen Windows 8: items van de Web Capture-gebruikersinterface (HTML opslaan als PDF) worden niet weergegeven in de gebruikersinterface van IE.

Tussenoplossing voor 32-bits computers: als u handmatig een map met de naam Low maakt in de cachedirectory onder %USERPROFILE%\AppData\Local\Packages\windows_ie_ac_001\AC\INetCache, werken de items wel.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?