De OCR-fout Acrobat kan geen tekstherkenning uitvoeren oplossen

Probleem

Wanneer u de opdracht Tekst herkennen via OCR start, retourneert Adobe Acrobat de volgende fout:

Acrobat kan geen tekstherkenning (OCR) uitvoeren op deze pagina omdat: Deze pagina bevat weer te geven tekst.

Oplossingen

U kunt het volgende doen:

Oplossing 1: zorg voor een versie van het document zonder weer te geven (bewerkbare) tekst.

Dit bericht wordt weergegeven wanneer het PDF-document de bewerkbare tekst reeds bevat. Zorg voor een versie van het document zonder bewerkbare tekst.

Oplossing 2: converteer de PDF naar TIFF en terug, en voer OCR opnieuw uit.

Converteer het document naar TIFF:

  1. Open het PDF-document in Acrobat en kies Bestand > Opslaan als.
  2. Kies in het dialoogvenster Opslaan als de optie TIFF (*.tif, *.tiff) bij Opslaan als (Windows) of Formaat (macOS). Geef een locatie op en selecteer Opslaan. Acrobat slaat elke pagina van het PDF-document op als een afzonderlijk, opeenvolgend genummerd TIFF-bestand.

  3. Open elk TIFF-bestand in Acrobat en voer de opdracht Tekst herkennen via OCR uit.
  1. Open Acrobat en kies Bestand > PDF's maken > Van meerdere bestanden.

  2. Selecteer Bladeren (Windows) of Kies (macOS) om elk PDF-bestand te selecteren en toe te voegen. Zet de bestanden in de volgorde waarin ze in de nieuwe PDF moeten worden weergegeven.

  3. Selecteer OK.

Aanvullende informatie

Optische tekenherkenning (Optical Character Recognition of OCR) is het proces waarbij Acrobat een op pixels gebaseerde afbeelding van tekst onderzoekt. Elk teken wordt herkend en omgezet in bewerkbare tekst. Tijdens het OCR-proces vergelijkt Acrobat de vorm van de afbeelding en de lijndikte met de lettertypen die op het systeem zijn geïnstalleerd. Tekst die kan worden gerenderd, is bewerkbare tekst in het PDF-bestand. Acrobat kan geen OCR uitvoeren op een document dat tekst bevat die kan worden gerenderd. Raadpleeg de volledige Acrobat Help voor meer informatie over OCR.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?