Dit document bevat bekende problemen voor Acrobat DC die niet in de documentatie van Acrobat en Reader worden besproken. Adobe heeft de volgende problemen geïdentificeerd toen Acrobat DC werd uitgebracht. In afzonderlijke Help-documenten of opmerkingen bij de release worden de problemen behandeld die zich sinds de release voordeden. Als een update een probleem verhelpt, wordt het versienummer vermeld. Fouten die zijn gekoppeld aan een probleem in dit document worden tussen haakjes [] weergegeven.

De bekende problemen met betrekking tot macOS Mojave 10.14 worden behandeld in Compatibiliteit van Acrobat met macOS Mojave 10.14.

 

Activering

 • Probleem: Acrobat DC wordt niet gestart als een offline verwijdering en herinstallatie wordt uitgevoerd met hetzelfde serienummer. [3943212]
  Oplossing: maak verbinding met internet. Kies Nu aanmelden op het aanmeldingsscherm. Acrobat wordt correct uitgevoerd.

 

Toegankelijkheid

 • Probleem: de bewerking Opnieuw werkt niet als de tag is veranderd met TURO na bewerkingen in het deelvenster Inhoud [4270605]

 

Annotaties

 • Probleem: de optie Tekst kopiëren in het contextmenu over annotaties kopieert ongewenste tekens in Japanse PDF-bestanden op Engels besturingssysteem en in Engelse Acrobat-toepassing. [4237157]
  (Tussenoplossing: gebruik de optie Tekstselectie inschakelen in het contextmenu, selecteer de tekst en kopieer deze.)
 • Probleem: de schuifbalk in Lijst met opmerkingen werkt niet met meer dan 82 reacties [3830427]
 • Probleem: de Opmerkingen-app sluit automatisch tijdens het gebruik van de optie Opmerkingen importeren van Lijst met opmerkingen. [3941238]
 • Probleem: de tekst in de Tekstnotitie wordt afgebroken als een groot lettertype wordt gebruikt. [4147785]
 • Probleem: een reactie op een opmerking met bestaande reacties verdwijnt tijdens het navigeren in lijst met opmerkingen. [4146731]
 • Probleem: [regressie] tijdens het typen van een reactie op een opmerking in Acro Pro (Mac), wordt de eerste letter van het woord de laatste letter. [4145152]

 

Browser

 • Probleem: alleen Mac: Reader DC: Browser/Mac-Browser (Safari)> (...) wordt weergegeven in plaats van de tabbladnamen voor het dialoogvenster Documenteigenschappen en voor het dialoogvenster 'Hoe wilt u dit document via e-mail verzenden'. [3915408]
 • Probleem: OSX 10.9: HUD (zwevende werkbalk) kan pas worden verplaatst als de muisknop wordt losgelaten. [3597679]
  Oplossing: laat de muis los om de HUD te verplaatsen.
 • Probleem: (Mac-Safari 8) kan geen tekst selecteren in PDF-formulierveld tot muisknop wordt losgelaten. [3949736]
  Oplossing: laat de muis los om de tekst te selecteren.
  Tekst selecteren met de muis werkt zoals verwacht in het zoekveld.
 • Probleem: (Mac-Safari): paginaprobleem tijdens het scrollen met het muiswiel. [3678253]
 • Probleem: alleen IE: het duurt 2 tot 5 minuten voordat de pdf is geladen wanneer de standaard van R11.0.07 wordt omgewisseld naar A DC/ R DC naar A DC. [3795778]
  Tussenoplossing: maak Reader de standaard-app.
 • Probleem: weergavevenster Opmerking beweegt niet met Reader wanneer de gebruiker het Reader-venster verplaatst. [3849464]

 

Co-existentie

 • Probleem: [CoEx-Remove DC] PDFMaker-onderdeel verwijderd na het verwijderen van Acrobat DC. [4014579]

 

Samenwerking

 • Probleem: Er treedt een fout op wanneer we in een SharePoint-gebaseerde, gedeelde beoordelingsbestanden op Windows 10 opmerkingen publiceren of op nieuwe opmerkingen controleren. [4262085]
 • Probleem: Ondersteuning voor verwijdering van de hoofdopmerking met antwoorden. [4251092]
 • Probleem: Wanneer we een beoordelingsbestand openen en de beschikbare apps laden, kan Acrobat niet uit de geladen app worden gesloten, zelfs als we op ESC drukken. [4262934]
 • Probleem: avatar ontbreekt wanneer het beoordelingsbestand in de offline modus wordt geopend. [4251345]
 • Probleem: status voor beoordelingstabblad wordt niet bijgewerkt tot ander tabblad wordt gekozen. [4258156]
 • Probleem: volgorde van de bewerkte antwoorden wordt soms niet bijgehouden. [4260334, 4254815]
 • Probleem: samengevouwen commentaarapp wordt niet uitgebreid bij het selecteren van een plakbriefje aan documentzijde. [4260334]
 • Probleem: benoemingsfilterlijst wordt niet bijgewerkt bij het bewerken van een opmerking met nieuwe opmerkingen. [4259305]
 • Probleem: auteurs van bestaande opmerkingen behandeld als gast in opmerkingenlijst maar niet in contextboard/deelvenster. [4257911]
 • Probleem: in beoordelingsbestanden kan de hoofdopmerking niet worden verwijderd als deze antwoord(en) heeft. [4251092]
 • Probleem: Windows (ONREGELMATIG): knop 'Opmerkingen publiceren' in DMB is actief zelfs wanneer er geen opmerkingen zijn om te publiceren. [3775104]
 • Probleem: Mac (Gedeeld netwerkoverzicht): kan geen verbinding maken met server om deze te controleren als u reeds bent aangemeld bij de server via Finder

 

Vergelijken

 • Probleem: scrolprestaties en het laden van de vergelijkingsannotaties in de vergelijkings-RHP lijken langzamer te zijn wanneer diff-aantal groter is dan 1000. [4257018]

 

Pagina-inhoud bewerken

 • Probleem: Acrobat crasht [periodiek] wanneer de gebruiker op de optie Lijst met opsommingstekens maken klikt in het rechtervenster onder de tool PDF bewerken. [4280560]
 • Probleem: Arabische tekst is beschadigd wanneer u bestaande tekst bewerkt in traditioneel Arabisch. [3230928]
 • Probleem: zoeken werkt niet wanneer de virtuele kaders zichtbaar zijn. [3912950]

 

Elements

 • Probleem: opties in contextmenu's ontbreken als Acrobat wordt verwijderd en opnieuw geïnstalleerd (wanneer ContextMenuShim.dll wordt geladen door Explorer.exe) zonder de computer opnieuw op te starten. [3951563]

 

Invullen & ondertekenen

 • Probleem: kan niet scrollen op een aanraakapparaat via een veeg- of scrolbewerking. [4241832]
 • Probleem: aanraakapparaat: automatisch scrollen werkt niet als er meer dan twee pagina's zijn, handtekening/initialen worden hiervóór geplaatst. [4011470]
 • Probleem: Reader/Acrobat DC vraagt niet om op te slaan bij sluiten van de PDF na toevoegen van FSS-annotaties(inclusief handtekeningen),als u het bestand snel na het toevoegen van FSS-velden sluit. [3954060]
 • Probleem: dialoogvenster om handtekening/initialen te maken heeft 5-6 seconden nodig om te verschijnen bij aangemelde gebruikers. [4055402]

Installatieprogramma's

 • Probleem: converteren van een Visio-bestand naar PDF via contextmenuoptie geeft de fout 'PDFMakers-bestanden ontbreken. Wilt u het installatieprogramma uitvoeren in de herstelmodus?' [3848706]
 • Probleem: Mac: Acrobat 11 wordt niet geïnstalleerd wanneer u probeert om een CCP-pakket te implementeren dat zowel Acrobat 11 en DC bevat. [3942363]
 • Probleem: bij de installatie van Acrobat wordt een foutvenster met de melding 'Bronbestand is niet gevonden' weergegeven wanneer het installatiebestand wordt uitgepakt op een pad dat lokale tekens bevat. [3944357]
 • Probleem: (Citrix): fout tijdens het initialiseren van een Gedeeld overzicht op een pdf die zich op de schijf van de clientcomputer bevindt.[3945035]
 • Probleem: installatie van Acrobat mislukt met foutbericht over minimale systeemvereisten op Win7. [3954229]

 

Meldingen

 • Probleem: in geval van aanmelden op afstand worden meldingen geblokkeerd. [4257567]
 • Probleem: pushmeldingen worden niet ontvangen van Windows Notification Service wanneer een computer zich in een virtueel particulier netwerk bevindt. [4259268]
 • Probleem: het openen van pop-upmeldingen van het besturingssysteem voor Sign-meldingen wanneer Acrobat niet actief is, kan tot fouten leiden bij het openen van de overeenkomst. Een gebruiker moet de overeenkomst openen via belmeldingen of takenkaartjes. [4261080]

 

Portfolio's

 • Probleem: [Mojave 10.14] Bij het maken van PDF via Portfolio wordt geen dialoogvenster voor het verlenen van toegang weergegeven. [4258939]
 • Probleem: de optie 'Waarde bewerken' is niet beschikbaar om het veld 'Naam' en 'Beschrijving' te bewerken bij Portfolio-bestanden in lay-outweergave. [3936110]
 • Probleem: menu's Ongedaan maken en Opnieuw zijn uitgeschakeld bij het maken van een portfolio. [3935194]
 • Probleem: REGRESSIE: de grootte van het dialoogvenster Zoeken in Portfolio kan niet worden gewijzigd. [3942595]
  Oplossing: scroll door het dialoogvenster met zoekresultaten om zoekresultaten te bekijken.
 • Probleem: TOEGANKELIJKHEID: tekst in het voorbeeldvenster verdwijnt bij thema's met hoog contrast voor niet-pdf-bestanden. [3943905]
  Oplossing: open het bestand in de ingebouwde viewer.
 • Probleem: REGRESSIE: kan naam van mappen niet wijzigen in een portfolio. [3944795]

 

Afdrukken

 • Probleem: [macOS 10.14] Opslaan als Adobe PDF retourneert een fout om bewerking van derde partij mogelijk te maken. [4255082]
 • Probleem: alleen Windows 8: bij afdrukken naar niet-PostScript-printer van Acrobat Reader DC ontbreekt tekst in zakelijk lettertype. [3866059]
 • Probleem: voor sommige bestanden drukt Acrobat Reader DC traag af met PCL6-stuurprogramma's. [4231904]

 

Recent

 • Probleem: kan oude S&T-bestanden niet weergeven in de lijst met recente bestanden, zelfs als een gebruiker ze via tabblad Weergaven opent. [4259488]

 

Sandbox

 • Probleem: REGRESSIE: Reader/Acrobat: bij 'Beveiligde weergave' AAN wordt bericht voor onvoldoende geheugen weergegeven wanneer u een bepaald pdf-bestand opent.[3929632]
 • Probleem: Acrobat loopt vast bij het openen van gecodeerde bijlagen in POC's met PV ingeschakeld voor alle bestanden. [3953223]
 • Probleem: de fout 'Toegang geweigerd' verschijnt tijdens het openen van een pdf-bestand van een symbolische koppeling via UNC-pad. [3844582]

 

Scannen

 • Probleem: Regressie: verbeteren werkt niet bij het aanpassen van verbeteringsniveaus wanneer u scrollen gebruikt.[3946845]
 • Probleem: Mac: scannen mislukt wanneer u handmatig wijzigingen aanbrengt in het ICA-venster tijdens het scannen van het document. [3837850]
 • Probleem: [Mac] de bestanden in de combinatietool raken verloren en er verschijnt een fout als u de Combine-app meerdere keren gebruikt en bestanden toevoegt vanuit een scanner. [4141269]

 

SDK

 • Probleem: [Mac] de Acrobat Pro-invoegtoepassing VerifyURLs.acroplugin die beschikbaar is in Acrobat DC SDK, is niet compatibel met Acrobat DC [4220775]

 

Zoeken / Zoeken

 • Probleem: geavanceerd zoeken is heel langzaam voor een document dat via de cloud is geopend [3955306]
 • Probleem: nieuwe Smart Find-functies werken niet in de Safari-browser (versie 11.1.1). [4274231]
 • Probleem: suggesties voor automatisch aanvullen worden niet weergegeven als het document ongeldig is gemaakt, waarna het dialoogvenster Zoeken wordt aangeroepen. [4273499]
 • Probleem: de zoektool is niet toegankelijk voor VoiceOver. [4268019]

 

Beveiliging

 • Probleem: de gebruiksverklaring van de uitgever ontbreekt en de knop Beleid van uitgever weergeven is uitgeschakeld op het tabblad Juridische kennisgeving in de certificaatviewer [4076640]
 • Probleem: codering met certificaat elliptische curve maakt onjuiste CMS [4121253]

 

E-mail verzenden

 • Probleem: kan de andere vensters van Outlook niet gebruiken terwijl het conceptbericht van Outlook actief is (uitgevoerd via Bestand als bijlage verzenden).[3829341]

 

Integratie van services

 • Probleem: [Alleen voor Enterprise-gebruikers: Alleen Reader] De opties PDF bewerken/PDF organiseren worden weergegeven in contextboard van Document Cloud en webconnectors, maar werken niet. Deze opties moeten niet worden weergegeven. [4260908]
 • Probleem: Wanneer de compatibiliteitsmodus is ingeschakeld, worden aanmeldingsgegevens niet onthouden in Reader. [ADC-4210671]
 • Probleem: Er worden tijdelijk lege voorvertoningen weergegeven voor externe webconnectorbestanden in de workflow Verzenden voor handtekening. [ADC-4229881]
 • Probleem: (browser) weergavevenster Opmerking zit niet vast in Reader wanneer de gebruiker het Reader-venster verplaatst. [3849464]
 • Probleem: onverwacht gedrag wanneer een gebruiker zich registreert voor OneDrive Personal via Acrobat/Reader [4147365]

 

Handtekeningen

 • Probleem: onjuiste deelnemerstatus wordt weergegeven op het tabblad Voor handtekening als een van de deelnemers de afzender is in de Adobe Sign-workflow. [4254101]
 • Probleem: Lokalisatie: de activiteitenlijst wordt weergegeven in het Engels in plaats van in de taal van de app. [4241577]

 

Social Sign-in

 • Probleem: Facebook De aanmeldpagina wordt niet geopend wanneer de workflow Social Sign-in in de Citrix XenDesktom-omgeving wordt gestart, als IE de standaardbrowser is en de EPM-instelling is ingeschakeld. [4107857]

 

Aanraken

 • Probleem: zachte toetsenbord verschijnt niet in de Aanraakmodus voor Reader vanwege de Beveiligde modus. [3658725]
 • Probleem: zachte toetsenbord wordt afgesloten nadat het teken in het tekenpalet in het veld Zoeken of Geavanceerd zoeken is geselecteerd op Windows 7. [3658729]

 

Eenduidige zoekfunctie

 • Probleem: kan niet naar de bovenliggende container gaan wanneer Viewing parcel (Pakket weergeven) wordt geopend in zoekresultaten. [4259830]
 • Probleem: [Surface Pro-apparaat] Kan schuifbalk niet verslepen door vinger in weergave met zoekresultaten te houden. [4258965]
 

Eenduidige deelfunctie

 • Probleem: in de sandbox-modus van Reader verschijnt een waarschuwingsvenster wanneer een gebruiker voor het eerst probeert een bestand als bijlage via Gmail te verzenden. [4259385]
 • Probleem: de map Geüpload naar Send & Track wordt gemaakt voor nieuwe gebruikers bij het gebruik van Share. [4259041]
 

Gebruikersinterface

 • Probleem: de volgende registers voor IPM-functievergrendeling schakelen de UI-optie niet uit in de toepassing [4005004]:
  1) Bij het instellen van bDontShowMsgWhenViewingDoc op 0 of 1 wordt 'Voorkeuren > Algemeen > Geen berichten tonen tijdens weergave van een document' niet uitgeschakeld.
  2) Bij het instellen van bShowMsgAtLaunch op 0 of 1 wordt 'Voorkeuren > Algemeen > Toon berichten wanneer ik Reader (of Acrobat) start' niet uitgeschakeld.
 • Probleem: Mac: kan geen PDF slepen en neerzetten in Acrobat om de PDF te openen.[3949579]
  Oplossing: gebruik Bestand > Openen of sleep de pdf op het Acrobat/Reader-pictogram.
 • Probleem: toepassingen openen in Document als Focus. [3916088]
 • Probleem: Browser: werkbalken worden weergegeven in de modus Volledig scherm in IE; PDF wordt niet weergegeven op volledig scherm. [3841401]
 • Probleem: Aangepaste gereedschappen: de opdracht Pagina afdrukken opent het dialoogvenster Afdrukken niet. [3950298]
  Oplossing: gebruik het gereedschap Pagina's ordenen in plaats van het aangepaste gereedschap.
 • Probleem: [Mac]-gebruiker kan niet horizontaal scrollen met trackpad. [4220679]

 

Viewer

 • Probleem: de tool Pagina's ordenen wordt niet doorzocht in Reader, tenzij de gebruiker er één keer op klikt. [4274818]
 • Probleem: in het geval van niet-PDF-bestanden en/of bestanden met meerdere pakketten, en als u een bestandsindex van meer dan 50 hebt in het tabblad voor weergave, werkt de functie om documenten te volgen mogelijk niet goed. [4263930]
 • Probleem: Adobe Sign wordt niet vermeld in de zoekresultaten wanneer u de zoekopdracht Adobe Sign invoert. [4259652]
 • Probleem: [Mac OS-10.13] Dialoogvenster wordt 2-3 seconden zwart weergegeven. [ADC-4220296]
 • Probleem: Windows-voorvertoning vergrendelt PDF om op te slaan in Reader/Acrobat. [3942525]
 • Probleem: toepassingen openen Document als Focus. [3858869]
 • Probleem: dialoogvensters zoals Afdrukken, Voorkeur, Koptekst en Voettekst worden niet dynamisch geschaald wanneer de schaalfactor wordt gewijzigd. Deze dialoogvensters worden geschaald wanneer ze opnieuw worden geopend. [4221215]
 • Probleem: dialoogvenster met eigenschappen van formuliervelden wordt niet dynamisch geschaald wanneer de schaalfactor wordt gewijzigd. Dit dialoogvenster wordt geschaald wanneer Acrobat/Reader opnieuw wordt geopend. [4220148]
 • Probleem: schuifbalken worden zwart weergegeven en schuifregelaars ontbreken bij terugschalen in Internet Explorer. [4221123]

 

3D

 • Probleem: Acrobat/Reader loopt vast tijdens inschakelen van 3D-inhoud voor meerdere PDF's geopend in dezelfde Acrobat-sessie. [4279137]

 

Web Capture

 • Probleem: [Win10][IE]: Bijvoegen/Toevoegen aan bestaande PDF mislukt in EPM op willekeurige momenten. [4097146]
 • Probleem: [macOS 10.14] FF Web Capture werkt niet als een gebruiker Niet toestaan heeft geselecteerd in het dialoogvenster met machtigingen. [4254844]
 • Probleem: Acrobat-extensie werkt niet voor PDF geopend in Firefox-browser (Openen in Acrobat). [4249354]

 

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid