Bekende problemen | Acrobat, Reader

Dit document bevat bekende problemen voor Acrobat die niet in de documentatie van Acrobat en Reader worden besproken. Adobe heeft de volgende problemen geïdentificeerd toen Acrobat werd uitgebracht. In afzonderlijke Help-documenten of in de aanvullende informatie worden de problemen behandeld die zich sinds de release hebben voorgedaan. Als een update een probleem verhelpt, wordt het versienummer vermeld. Fouten die zijn gekoppeld aan een probleem in dit document worden tussen haakjes [ ] weergegeven.

De bekende problemen met betrekking tot macOS Big Sur (versie 11) worden behandeld in Compatibiliteit van Acrobat met macOS Big Sur.
 

Activering

 • Probleem: Acrobat wordt niet gestart als een programma offline wordt verwijderd en opnieuw geïnstalleerd met hetzelfde serienummer. [3943212]
  Tijdelijke oplossing: zorg dat de computer online is. Kies Nu aanmelden op het aanmeldingsscherm. Acrobat wordt correct uitgevoerd.

 

Toegankelijkheid

 • Probleem: JAWS 2020 leest de weergavenaam samen met de elementnaam in Gereedschapscentrum en Documentweergave. [4307498]
 • Probleem: JAWS vermeldt de wachtwoordsterkte niet wanneer u een wachtwoord instelt voor een PDF via het dialoogvenster Gereedschappen > Bewerken > Bewerking beperken. [4321684]
 • Probleem: de Narrator-app vermeldt de sterkte van het wachtwoord in het dialoogvenster Gereedschappen > Bewerken > Bewerking beperken voor Windows 10, versie 2004 en hoger. [4321866]

 

Lay-out automatisch aanpassen

 • Probleem: bij een horizontale verplaatsing is er een overlapping tussen de inhoud van de linkerkant en de inhoud van de rechterkant. [4389814]

 

Annotaties

 • Probleem: er is geen optie om annotaties met pen te verzachten op aanraakapparaten. [4285054]
 • Probleem: de tekst in de Tekstnotitie wordt afgebroken als een groot lettertype wordt gebruikt. [4147785]

 

Samenwerking

 • Probleem: draaipictogram Een link ontvangen blijft draaien wanneer u van de online modus naar de offline modus schakelt. [4285918]
 • Probleem: avatar ontbreekt wanneer het beoordelingsbestand in de offline modus wordt geopend. [4251345]
 • Probleem: status voor beoordelingstabblad wordt niet bijgewerkt tot ander tabblad wordt gekozen. [4258156]
 • Probleem: in beoordelingsbestanden kan de hoofdopmerking niet worden verwijderd als deze antwoord(en) heeft. [4251092]
 • Probleem: Windows (ONREGELMATIG): knop 'Opmerkingen publiceren' in DMB is actief zelfs wanneer er geen opmerkingen zijn om te publiceren. [3775104]
 • Probleem: Mac (Gedeeld netwerkoverzicht): kan geen verbinding maken met server om deze te controleren als u reeds bent aangemeld bij de server via Finder

 

Vergelijken

 • Probleem: scrolprestaties en het laden van de vergelijkingsannotaties in de vergelijkings-RHP lijken langzamer te zijn wanneer diff-aantal groter is dan 1000. [4257018]

 

Een nieuwe pagina ontwerpen met behulp van Adobe Express

 • Probleem: de grootte van de ingevoegde sjabloon komt altijd overeen met de grootte van de eerste pagina. [4360386]
 • Probleem: de optie Nieuwe pagina ontwerpen is niet beschikbaar/zichtbaar voor revisiebestanden. [4356801]
 • Probleem: de knop Sjabloon bewerken op een PDF-document is beschikbaar totdat het document wordt opgeslagen. [4356931]

 

Pagina-inhoud bewerken

 • Probleem: arabische tekst is beschadigd wanneer u bestaande tekst bewerkt in traditioneel Arabisch. [3230928]
 • Probleem: zoeken werkt niet wanneer de virtuele kaders zichtbaar zijn. [3912950]

 

Elements

 • Probleem: opties in contextmenu's ontbreken als Acrobat wordt verwijderd en opnieuw geïnstalleerd (wanneer ContextMenuShim.dll wordt geladen door Explorer.exe) zonder de computer opnieuw op te starten. [3951563]

 

Invullen en ondertekenen

 • Probleem: kan niet scrollen op een aanraakapparaat via een veeg- of scrolbewerking. [4241832]

 

Formulieren

 • Probleem: velden uit de vervolgkeuzelijst worden niet op het formulier geplaatst via het toetsenbord wanneer het formaat van de toepassing wordt gewijzigd. [4313777]

 

Installatieprogramma's

 • Probleem: bij de installatie van Acrobat wordt een foutvenster met de melding 'Bronbestand is niet gevonden' weergegeven wanneer het installatiebestand wordt uitgepakt op een pad dat lokale tekens bevat. [3944357]
 • Probleem: (Citrix): fout tijdens het initialiseren van een Gedeeld overzicht op een pdf die zich op de schijf van de clientcomputer bevindt. [3945035]

 

Licenties

 • Probleem: het aanmeldingsscherm van Acrobat toont een bericht wanneer Acrobat voor het eerst wordt gestart om Windows en gerelateerde apps bij te werken wanneer u zich aanmeldt bij Windows met een niet-beheerdersaccount. [4326977]
 • Probleem: het aanmeldingsscherm van Acrobat toont een bericht wanneer Acrobat voor het eerst wordt gestart om Windows en gerelateerde apps bij te werken wanneer u de Acrobat-sandbox inschakelt in een virtuele omgeving. [4313009]

 

Multimedia

 • Probleem: multimediabestanden worden vervormd weergegeven. [4299726]
 • Probleem: [Acrobat 2015] Acrobat reageert niet meer als het een mediabestand probeert af te spelen. [4304937]

 

Meldingen

 • Probleem: in geval van aanmelden op afstand worden meldingen geblokkeerd. [4257567]
 • Probleem: pushmeldingen worden niet ontvangen van Windows Notification Service wanneer een computer zich in een virtueel particulier netwerk bevindt. [4259268]

 

Pagina's indelen

 • Probleem: ‘Interne serverfout’ of ‘Kan niet ophalen’ wordt weergegeven wanneer u een sjabloon in een PDF invoegt. [4352412]
 • Probleem: in Adobe Express wordt een grijs laadscherm weergegeven en er treedt een time-out op wanneer u op de optie Invoegen vanuit sjabloon klikt. [4350095]
 • Probleem: er treedt een time-out op in de Adobe Express-sessie en er verschijnt een aanmeldingsfout wanneer u op de optie Invoegen vanuit sjabloon klikt [4352809]

 

Prestaties

 • Probleem: [alleen Windows 11] kleine afname in prestaties wanneer de toepassing voor het eerst wordt gestart. [4337296]

 

PDFMaker

 • Probleem: PDF's maken kan geen specifiek xlsx-bestand converteren. [4286880]
 • Probleem: Office-bestanden kunnen niet worden geconverteerd naar een PDF-bestand met Acrobat PDFMaker in de AppV-omgeving (Application Virtualization). [4399202]

 

Portfolio's

 • Probleem: [Mojave 10.14] Bij het maken van PDF via Portfolio wordt geen dialoogvenster voor het verlenen van toegang weergegeven. [4258939]
 • Probleem: de optie 'Waarde bewerken' is niet beschikbaar om het veld 'Naam' en 'Beschrijving' te bewerken bij Portfolio-bestanden in lay-outweergave. [3936110]
 • Probleem: menu's Ongedaan maken en Opnieuw zijn uitgeschakeld bij het maken van een portfolio. [3935194]
  Oplossing: blader door het dialoogvenster met zoekresultaten om zoekresultaten te bekijken.
 • Probleem: TOEGANKELIJKHEID: tekst in het voorbeeldvenster verdwijnt bij thema's met hoog contrast voor niet-pdf-bestanden. [3943905]
  Oplossing: open het bestand in de ingebouwde viewer.
 • Probleem: REGRESSIE: kan naam van mappen niet wijzigen in een portfolio. [3944795]

 

Afdrukken

 • Probleem: voor sommige bestanden drukt Acrobat Reader traag af met PCL6-stuurprogramma's. [4231904]
   

Redactie

 • Probleem: Periodiek: fout weergegeven bij opslaan van een geredigeerd bestand bij het overschrijven van bestaand PDF-bestand. [4299104]

 

Renderen

 • Probleem: uitzonderlijk snelle scrolsnelheid op een document met pagina's van verschillende groottes wanneer u scrolt met een touchpad. [4192009]

 

Sandbox

 • Probleem: de fout 'Toegang geweigerd' verschijnt tijdens het openen van een pdf-bestand van een symbolische koppeling via UNC-pad. [3844582]

 

Scannen

 • Probleem: Regressie: verbeteren werkt niet bij het aanpassen van verbeteringsniveaus wanneer u scrollen gebruikt. [3946845]
 • Probleem: Mac: scannen mislukt wanneer u handmatig wijzigingen aanbrengt in het ICA-venster tijdens het scannen van het document. [3837850]

 

Beveiliging

 • Probleem: crash bij het openen van een AIP-beschermd bestand in de beschermde modus in Acrobat 2020 (Classic). [4309432]

 

SDK

 • Probleem: [Mac] de Acrobat Pro-invoegtoepassing VerifyURLs.acroplugin die beschikbaar is in Acrobat SDK, is niet compatibel met Acrobat. [4220775]

 

Zoeken/vinden

 • Probleem: bij zoekopdrachten in de cloud ziet u een aantal onzinnige suggesties onder het gedeelte Suggesties in de lijst voor automatisch aanvullen voor de tool Zoeken. [4302136]
 • Probleem: Acrobat crasht tijdens het sluiten van een document als er nog openstaande oproepen zijn in de zoekservice in de cloud. [4302145]
 • Probleem: geavanceerd zoeken is heel langzaam voor een document dat via de cloud is geopend. [3955306]
 • Probleem: nieuwe Smart Find-functies werken niet in de Safari-browser (versie 11.1.1). [4274231]
 • Probleem: suggesties voor automatisch aanvullen worden niet weergegeven als het document ongeldig is gemaakt, waarna het dialoogvenster Zoeken wordt aangeroepen. [4273499]
 • Probleem: de zoektool is niet toegankelijk voor VoiceOver. [4268019]
 • Probleem: [alleen Windows] Acrobat kan de gekoppelde index van een PDF-bestand niet laden. [4323902]
 • Probleem: [Beveiligde modus: aan] Kan het BPDX-bestand niet in Acrobat laden, als de beveiligde modus is ingeschakeld. [4325240]

Beveiliging

 • Probleem: de gebruiksverklaring van de uitgever ontbreekt en de knop Beleid van uitgever weergeven is uitgeschakeld op het tabblad Juridische kennisgeving in de certificaatviewer. [4076640]
 • Probleem: [EPV] crash bij ondertekening met de smartcard in Windows-versie 1809. [4286080]

 

E-mail verzenden

 • Probleem: kan de andere vensters van Outlook niet gebruiken terwijl het conceptbericht van Outlook actief is (uitgevoerd via Bestand als bijlage verzenden). [3829341]

 

Service-integratie

 • Probleem: Reader: het foutdialoogvenster Niet-ondersteunde versie wordt niet weergegeven als u probeert online services zoals PDF maken en PDF exporteren te gebruiken, en deze apps werken niet. [4354383]
 • Probleem: wanneer de compatibiliteitsmodus is ingeschakeld, worden aanmeldingsgegevens niet onthouden in Reader. [4210671]

 

Delen

 • Probleem: pakketten met meerdere bestanden worden niet meer ondersteund en kunnen niet worden geopend in Acrobat. [4356642]

 

Handtekeningen

 • Probleem: onjuiste deelnemerstatus wordt weergegeven op het tabblad Voor handtekening als een van de deelnemers de afzender is in de Adobe Acrobat Sign-workflow. [4254101]
 • Probleem: Lokalisatie: de activiteitenlijst wordt weergegeven in het Engels in plaats van in de taal van de app. [4241577]
 • Probleem: kan een PDF-bestand niet digitaal ondertekenen in de browser als de beveiligde modus is ingeschakeld in Acrobat Reader op Windows 10 versie 20H2. [4325829]

 

Aanraken

 • Probleem: zachte toetsenbord verschijnt niet in de Aanraakmodus voor Reader vanwege de Beveiligde modus. [3658725]
 • Probleem: zachte toetsenbord wordt afgesloten nadat het teken in het tekenpalet in het veld Zoeken of Geavanceerd zoeken is geselecteerd op Windows 7. [3658729]

 

Eenduidige deelfunctie

 • Probleem: in de sandbox-modus van Reader verschijnt een waarschuwingsvenster wanneer een gebruiker voor het eerst probeert een bestand als bijlage via Gmail te verzenden. [4259385]
 

Gebruikersinterface

 • Probleem: de volgende lockdownregisters voor IPM-functies schakelen de UI-optie niet uit in de applicatie [4005004]:
  • Als u bDontShowMsgWhenViewingDoc instelt op 0 of 1, wordt Voorkeuren > Algemeen > Geen berichten weergeven tijdens het bekijken van een document niet uitgeschakeld.
  • Als u bShowMsgAtLaunch instelt op 0 of 1, wordt Voorkeuren > Algemeen > Berichten weergeven wanneer ik Reader (of Acrobat) start niet uitgeschakeld.
 • Probleem: toepassingen openen in Document als Focus. [3916088]
 • Probleem: Browser: werkbalken worden weergegeven in de modus Volledig scherm in IE; PDF wordt niet weergegeven op volledig scherm. [3841401]
 • Probleem: Aangepaste tools: met de opdracht Pagina's afdrukken wordt het dialoogvenster Afdrukken niet geopend. [3950298]
  Oplossing: gebruik de tool Pagina's ordenen in plaats van de aangepaste tool.
 • Probleem: [macOS] Gebruiker kan niet horizontaal scrollen met trackpad. [4220679]

 

Viewer

 • Probleem: het Acrobat-venster lijkt met MergedTitleBar-MenuBar een andere grens te hebben bij het wijzigen van de schaal op een Surface Pro-Surface Pro-apparaat. [4285635]
 • Probleem: het dialoogvenster Mijn account opent niet als u op het pictogram klikt wanneer een PDF wordt geopend in de Safari-browser (versie 11 of lager). [4301838]
 • Probleem: [Unified Search] Cloud-pictogram overlapt af en toe met het bestandspictogram met ster. [4283567]
 • Probleem: donker thema: de kleur van de titelbalk wordt niet bijgewerkt naar donkergrijs bij het starten van Acrobat; wordt bijgewerkt zodra de focus is verplaatst of het formaat van het venster is gewijzigd. [4284882]
 • Probleem: in het geval van niet-PDF-bestanden en/of bestanden met meerdere pakketten, en als u een bestandsindex met meer dan 50 items hebt in het tabblad voor weergave, werkt de functie om documenten te volgen mogelijk niet goed. [4263930]
 • Probleem: [Mac OS-10.13] Dialoogvenster wordt 2-3 seconden zwart weergegeven. [4220296]
 • Probleem: Windows-voorvertoning vergrendelt PDF om op te slaan in Reader/Acrobat. [3942525]
 • Probleem: toepassingen openen Document als Focus. [3858869]
 • Probleem: dialoogvensters zoals Afdrukken, Voorkeur, Koptekst en Voettekst worden niet dynamisch geschaald wanneer de schaalfactor wordt gewijzigd. Deze dialoogvensters worden geschaald wanneer ze opnieuw worden geopend. [4221215]
 • Probleem: dialoogvenster met eigenschappen van formuliervelden wordt niet dynamisch geschaald wanneer de schaalfactor wordt gewijzigd. Dit dialoogvenster wordt geschaald wanneer Acrobat/Reader opnieuw wordt geopend. [4220148]
 • Probleem: schuifbalken worden zwart weergegeven en schuifregelaars ontbreken bij terugschalen in Internet Explorer. [4221123]
 • Probleem: als u beoordelingsbestanden voorziet van een ster (of juist een ster verwijdert) wordt dat niet bijgewerkt in de gebruikersinterface. [4323818]

 

Web Capture

 • Probleem: 'conversiefout' in Firefox-extensie op Mac wanneer Reader na Acrobat wordt geïnstalleerd of bijgewerkt. [4302185]
 • Probleem: [Win10][IE]: Bijvoegen/Toevoegen aan bestaande PDF mislukt in EPM op willekeurige momenten. [4097146]
 • Probleem: [macOS 10.14] FF Web Capture werkt niet als een gebruiker Niet toestaan heeft geselecteerd in het dialoogvenster met machtigingen. [4254844]
 • Probleem: Chrome-extensie behoudt de status van de wisselknop voor UI-voorkeuren (specifiek voor Chrome-versie). 84 en hoger). [4308815]
 • Probleem: [Acrobat 2015] Chrome-extensie wordt uitgeschakeld op webpagina's voor taalindelingen die niet ENU zijn. [4307202]
 • Probleem: [Acrobat 2015] opties voor Web Capture-contextmenu ontbreken in Chrome voor webpagina's. [4307201]

 

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online