Prompt voor aanmelden/afmelden ontbreekt in Acrobat

Probleem: als u de documentservices van Adobe Acrobat in de Adobe Customization Wizard uitschakelt, wordt de prompt voor aanmelden/afmelden niet weergegeven op geïmplementeerde machines.

Als u de documentservices van Adobe Acrobat in de Adobe Customization Wizard hebt uitgeschakeld en vervolgens de toepassing implementeert, zien gebruikers geen prompt voor aanmelden/afmelden op de geïmplementeerde machines in de toepassing. De prompt voor aanmelden/afmelden in de toepassing ontbreekt. 

Probeer de onderstaande stappen om het probleem op te lossen.

Oplossing: wijzig de registeringang voor de cServices-sleutel

Let op:

Bij deze procedure moet u het Windows-register bewerken. Adobe biedt geen ondersteuning voor het bewerken van het register, dat belangrijke informatie over systeem en toepassingen bevat. Maak een back-up van het register voordat u het bewerkt. Zie de Windows-documentatie voor meer informatie over het register of neem contact op met Microsoft.

  1. Sluit de Acrobat-toepassing als deze is geopend.

  2. Druk op Windows + R om het opdrachtvenster Uitvoeren te openen.

  3. Typ  regedit  in het veld Openen en klik dan op OK.

  4. Ga in de Register-editor naar de volgende locatie:

    "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Adobe\(Productnaam)\(Versie)\FeatureLockdown\cServices"

    Wijzig de waarde van cServices van 1 in 0.

  5. Sluit de Register-editor en start Acrobat vervolgens opnieuw op.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account