Ondersteuning voor afbeelding- en datumvelden in Acroforms

Afbeeldingsvelden

Formulierontwerp: Vanaf de versie van januari 2017 van Acrobat ondersteunt het hulpmiddel Formulier voorbereiden nu het toevoegen van een Afbeeldingsveld met één klik. Dit is geen nieuw veldtype; het is een knopveldtype met Javascript erin verwerkt, zodat de knop zich gedraagt als een Afbeeldingsveld. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een bestaande JavaScript-functie: event.target.buttonImportIcon().

Bij afbeeldingsvelden die met deze methode worden gemaakt wordt_af_image toegevoegd aan de veldnaam om deze als afbeeldingsveld te identificeren.

Afbeeldingsveld

Formulier invullen: de JavaScript-functie event.target.buttonImportIcon() is verbeterd en ondersteunt nu de afbeeldingsbestandtypes – jpg, png, gif, en tiff – in Reader. U kunt deze afbeeldingsbestanden nu ook in Reader importeren. Merk op dat dit niet is gebonden aan het nieuwe Afbeeldingsveld. Dit is ook van toepassing op bestaande formulieren die velden bevatten die de functie event.target.buttonImportIcon() gebruiken.

Importeren/exporteren: Het Afbeeldingsveld ondersteunt het importeren/exporteren van gegevens niet. 

Datumvelden

Formulierontwerp: Vanaf de versie van januari 2017 ondersteunt het hulpmiddel Formulier voorbereiden nu naast afbeeldingsvelden ook het toevoegen van een datumveld met één klik. Ook dit is geen nieuw veldtype; het is een tekstveld met de Indeling ingesteld op Datum.

Bij afbeeldingsvelden die met deze methode worden gemaakt wordt_af_date toegevoegd aan de veldnaam om deze als datumvelden te identificeren.

Datumveld

Formulier invullen: In de versie van januari 2017 hebben we ondersteuning toegevoegd voor de datumkiezer voor datumvelden in zowel Acrobat als Reader. Dit is niet gekoppeld aan het nieuwe datumveld; als u een bestaand formulier hebt dat een tekstveld bevat met de Indeling ingesteld op Datum wordt het pictogram van de Datumkiezerpijl weergegeven wanneer het veld de focus krijgt. Klik op het pictogram om de datumkiezer te openen. Als u een datum selecteert, maakt de datumkiezer het op in de indeling die is opgegeven door de auteur en wordt dat in het veld ingevoerd.

Datumkiezer

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?