Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat

Veelvoorkomende foutberichten tijdens het scannen

 1. Wijzig de methode voor gegevensoverdracht onder Scanneropties van Geheugenmodus in Native modus. Geheugenmodus gebruikt dezelfde methode voor gegevensoverdracht als vorige versies van Acrobat en scant rechtstreeks naar het geheugen van de computer. Native modus scant rechtstreeks naar bestand en wordt beschouwd als compatibeler met een breder assortiment van scanners.

 2. De Gebruikersinterface onder Scanneropties wijzigen van Eigen scannerinterface verbergen in Eigen scannerinterface weergeven. De optie Eigen scannerinterface weergeven gebruikt dezelfde scanmethode als vorige versies van Acrobat. Hiermee kan het stuurprogramma de scanner bedienen. De optie Eigen scannerinterface verbergen probeert het TWAIN-stuurprogramma direct te gebruiken, en kan foutberichten elimineren, met name bij het scannen van meerdere papieren. Als deze oplossingen niet werken, is het soms nodig om een tijdelijke oplossing te gebruiken. Zie oplossing 8 onder Algemene taken voor problemen oplossen, of neem contact op met de fabrikant van de scanner voor een bijgewerkt stuurprogramma.

Taken voor algemene probleemoplossing

Voer de volgende taken uit om te bepalen of problemen met de scanner, bepaalde systeeminstellingen of problemen met het stuurprogramma het probleem veroorzaken.

1. Controleer of de scanner werkt door in een andere toepassing te scannen.

Controleer of de scanner correct werkt door in een andere toepassing te scannen (bijv. Microsoft Word) met dezelfde instellingen die in Acrobat niet werken.

Opmerking: Photoshop en Photoshop Elements bieden niet altijd goede resultaten om mee te vergelijken. Fabrikanten van scanners ontwikkelen specifieke software voor deze producten om de waarschijnlijkheid van problemen te verkleinen.

Als de problemen zich opnieuw voordoen wanneer u in een andere toepassing scant, neem dan contact op met de fabrikant van de scanner.

2. Scan via Windows Image Acquisition (WIA) in plaats van TWAIN (alleen Windows XP).

Acrobat ondersteunt WIA-stuurprogramma's (Windows Image Acquisition). Als uw scanner beide stuurprogramma's ondersteunt, selecteer dan het WIA-stuurprogramma in het apparaatmenu in het dialoogvenster PDF maken van scanner. Scan het document.

3. Installeer het nieuwste scannerstuurprogramma.

Als een TWAIN-bestand ontbreekt of beschadigd is, dan geeft Acrobat een foutbericht wanneer u probeert te scannen via de TWAIN-interface. Het TWAIN-bestand wordt vervangen door het stuurprogramma van de scanner opnieuw te installeren.

Neem contact op met de fabrikant van de scanner om het meest recente stuurprogramma te verkrijgen. Als u het stuurprogramma opnieuw wilt installeren, verwijdert u alle bestanden en mappen die beginnen met TWAIN (bijv. 'Twain_32.dll') in de map Windows of Winnt. Start Windows vervolgens opnieuw op en installeer het recentste stuurprogramma voor de scanner volgens de instructies van de fabrikant.

4. Schakel opstartitems uit en start uw computer opnieuw op.

Sommige toepassingen kunnen systeemfouten veroorzaken of vastlopen wanneer ze samen met Adobe Acrobat worden uitgevoerd. Schakel andere toepassingen uit voor het opstarten van Acrobat, inclusief opstartitems (items die automatisch opstarten met Windows).

Zo kunt u opstartitems uitschakelen in Windows XP:

 1. Sluit alle toepassingen af.
 2. Kies Start > Uitvoeren en typ msconfig in het vakje Openen en klik op OK.

 3. In het dialoogvenster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie, klikt u op het tabblad Opstarten en selecteert u Alles uitschakelen.
 4. Klik op OK en start Windows opnieuw op.

Als u de opstartitems opnieuw wilt inschakelen, gaat u als volgt te werk:

 1. Kies Start > Uitvoeren en typ msconfig in het vakje Openen en klik op OK.

 2. In het dialoogvenster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie, klikt u op het tabblad Opstarten en selecteert u Alles inschakelen.
 3. Klik op OK en start Windows opnieuw op.

5. Scan de afbeelding opnieuw in een andere kleurenmodus.

Scannen naar Acrobat kan in sommige kleurenmodi problemen veroorzaken bij bepaalde scanners. Raadpleeg de handleiding die bij de scanner is geleverd voor instructies over scannen naar Acrobat in een andere kleurenmodus.

6. Geef de afbeeldingsgrootte op in het voorbeeldvenster van de scannersoftware.

Als de gescande afbeelding wordt bijgesneden of de verkeerde afmetingen heeft, geeft u de afbeeldingsgrootte in het voorbeeldvenster van de scannersoftware op. Raadpleeg de handleiding die bij de scanner geleverd is voor instructies over het opgeven van de afbeeldingsgrootte.

7. Meld u aan met een nieuwe account.

Als u voorheen hebt kunnen scannen naar Acrobat, dan is het mogelijk dat uw gebruikersaccount is beschadigd. Dit kan problemen veroorzaken bij het scannen. Maak een gebruikersaccount aan met beheerdersbevoegdheden en meld u vervolgens aan bij Windows met deze nieuwe account.

8. Scan de afbeelding in een andere toepassing als een TIFF-bestand en converteer het TIFF-bestand in een PDF-bestand.

Ga als volgt te werk om een TIFF-bestand om te zetten in een PDF-bestand:

 • Sleep het TIFF-bestand naar het Acrobat-pictogram.
 • Kies in Acrobat Bestand > PDF maken > Van bestand, selecteer het TIFF-bestand en klik op Openen.
 • Druk het TIFF-bestand in de scannersoftware af naar de PDF-printer van Adobe.

Paginaformaat corrigeren bij het scannen

Sommige scanners melden geen 'ondersteunde groottes' aan Acrobat wanneer Eigen scannerinterface verbergen geselecteerd is in Scanneropties in Acrobat 8. Schakel van de optie Gebruikersinterface naar Eigen scannerinterface weergeven en selecteer de paginagrootte in de scannertoepassing.

Negatieve afbeelding tijdens het scannen

Als de afbeelding er negatief uit komt (bijv. wit papier wordt zwart), selecteer dan in de Scanneropties Zwart-witafbeeldingen omkeren. Probeer opnieuw een PDF te maken.

Fout: scanner wordt niet herkend

Probeer de onderstaande oplossingen in de weergegeven volgorde om het probleem op te lossen. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost. Zo niet, probeer dan de volgende stap. 

 1. Controleer of het apparaat fysiek is verbonden.

  1. Controleer de kabels (bijv. USB, LAN,...) waarmee de scanner is aangesloten. Ontkoppel de kabels en sluit ze opnieuw aan om een goede verbinding te verzekeren.
  2. Zorg dat de scanner is ingeschakeld en dat er geen foutmelding op het scherm wordt weergegeven. Als er een foutbericht wordt weergegeven of als de scanner vastloopt bij een bewerking, start u de scanner opnieuw op.
 2. De scanner werkt met zowel TWAIN- als WIA-stuurprogramma's op Windows. Op een Macintosh werken zowel TWAIN- als ICA-stuurprogramma's. Probeer met een ander scannerstuurprogramma te scannen (ICA, WIA of TWAIN) als er een niet werkt.

  Op Windows: selecteer een TWAIN- of WIA-stuurprogramma in het scannerselectievenster in Acrobat zoals in de onderstaande schermafbeelding.

  Scannerstuurprogramma's op Windows

  Op Mac: selecteer een TWAIN- of ICA-stuurprogramma in het scannerselectievenster in Acrobat zoals in de onderstaande schermafbeelding.

  Scannerstuurprogramma's op Mac

 3. Controleer of de scanner ook in andere toepassingen werkt:

  1. Er zijn een aantal geïntegreerde toepassingen en toepassingen van derden beschikbaar voor Windows en Macintosh die u kunt proberen om de scanner te gebruiken:
   1. Voor Windows is er deTWACKER-software, een gratis hulpprogramma voor het testen van het TWAIN-stuurprogramma. Het is gratis beschikbaar. Download en installeer het om te kijken of uw scanner werkt of niet.
   2. Voor OS X is er Image Capture (Fotolader), een vooraf geïnstalleerd hulpprogramma waarmee u kunt controleren of de scanner werkt of niet.
  2. Als u een andere toepassing met een scanfunctie hebt geïnstalleerd, kunt u deze ook gebruiken om te controleren of de scanner met die toepassing werkt zoals verwacht.

  Als de scanner met geen enkele toepassing werkt, bevestigt dit dat de scanner niet goed werkt en neemt u contact op met de fabrikant van de scanner over het probleem.

 4. Start Acrobat opnieuw.

 5. Schakel opstartitems uit en start het systeem opnieuw op:

  Sommige toepassingen kunnen systeemfouten veroorzaken of vastlopen wanneer ze samen met Adobe Acrobat worden uitgevoerd. Schakel andere toepassingen uit voor het opstarten van Acrobat, inclusief opstartitems (items die automatisch opstarten met Windows).

  Zo kunt u opstartitems uitschakelen in Windows:

  1. Sluit alle toepassingen af.
  2. Selecteer Start > Uitvoeren. Typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
  3. In het dialoogvenster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie, klikt u op het tabblad Opstarten en selecteert u Alles uitschakelen.
  4. Klik op OK en start Windows opnieuw op.

  Als u de opstartitems opnieuw wilt inschakelen, gaat u als volgt te werk:

  1. Selecteer Start > Uitvoeren. Typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
  2. In het dialoogvenster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie, klikt u op het tabblad Opstarten en selecteert u Alles inschakelen.
  3. Klik op OK en start Windows opnieuw op.
 6. Installeer de recentste scannerstuurprogramma's en start het systeem vervolgens opnieuw op:

  1. Als een TWAIN-bestand ontbreekt of beschadigd is, dan geeft Acrobat een foutbericht wanneer u probeert te scannen via de TWAIN-interface.  Het TWAIN-bestand wordt vervangen door het stuurprogramma van de scanner opnieuw te installeren.
  2. Als u het stuurprogramma opnieuw wilt installeren, verwijdert u alle bestanden en mappen die beginnen met TWAIN (bijv. 'Twain_32.dll') in de map Windows of Winnt. Start Windows vervolgens opnieuw op en installeer het recentste stuurprogramma voor de scanner volgens de instructies van de fabrikant, of volg de stappen die hier worden vermeld.

Fout: scannerstuurprogramma niet gevonden of ongeldig

Probeer de onderstaande oplossingen in de weergegeven volgorde om het probleem op te lossen. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost. Zo niet, probeer dan de volgende stap.

 1. Installeer de recentste scannerstuurprogramma's en start het systeem vervolgens opnieuw op:

  1. Als een TWAIN-bestand ontbreekt of beschadigd is, dan geeft Acrobat een foutbericht wanneer u probeert te scannen via de TWAIN-interface.  Het TWAIN-bestand wordt vervangen door het stuurprogramma van de scanner opnieuw te installeren.
  2. Als u het stuurprogramma opnieuw wilt installeren, verwijdert u alle bestanden en mappen die beginnen met TWAIN (bijv. 'Twain_32.dll') in de map Windows of Winnt. Start Windows vervolgens opnieuw op en installeer het recentste stuurprogramma voor de scanner volgens de instructies van de fabrikant, of volg de stappen die hier worden vermeld.
 2. Controleer of het apparaat fysiek is verbonden:

  1. Controleer de kabels (bijv. USB, LAN,...) waarmee de scanner is aangesloten. Ontkoppel de kabels en sluit ze opnieuw aan om een goede verbinding te verzekeren.
  2. Zorg dat de scanner is ingeschakeld en dat er geen foutmelding op het scherm wordt weergegeven. Als er een foutbericht wordt weergegeven of als de scanner vastloopt bij een bewerking, start u de scanner opnieuw op.
 3. De scanner werkt met zowel TWAIN- als WIA-stuurprogramma's op Windows. Op een Macintosh werken zowel TWAIN- als ICA-stuurprogramma's. Probeer met een ander scannerstuurprogramma te scannen (ICA, WIA of TWAIN) als er een niet werkt.

  Op Windows: selecteer een TWAIN- of WIA-stuurprogramma in het scannerselectievenster in Acrobat zoals in de onderstaande schermafbeelding.

  Scannerstuurprogramma's op Windows

  Op Mac: selecteer een TWAIN- of ICA-stuurprogramma in het scannerselectievenster in Acrobat zoals in de onderstaande schermafbeelding.

  Scannerstuurprogramma's op Mac

 4. Controleer of de scanner ook in andere toepassingen werkt:

  1. Er zijn een aantal geïntegreerde toepassingen en toepassingen van derden beschikbaar voor Windows en Macintosh die u kunt proberen om de scanner te gebruiken:
   1. Voor Windows is er deTWACKER-software, een gratis hulpprogramma voor het testen van het TWAIN-stuurprogramma. Het is gratis beschikbaar. Download en installeer het om te kijken of uw scanner werkt of niet.
   2. Voor OS X is er Image Capture (Fotolader), een vooraf geïnstalleerd hulpprogramma waarmee u kunt controleren of de scanner werkt of niet.
  2. Als u een andere toepassing met een scanfunctie hebt geïnstalleerd, kunt u deze ook gebruiken om te controleren of de scanner met die toepassing werkt zoals verwacht.

  Als de scanner met geen enkele toepassing werkt, bevestigt dit dat de scanner niet goed werkt en neemt u contact op met de fabrikant van de scanner over het probleem.

 5. Start Acrobat opnieuw.

 6. Schakel opstartitems uit en start het systeem opnieuw op:

  Sommige toepassingen kunnen systeemfouten veroorzaken of vastlopen wanneer ze samen met Adobe Acrobat worden uitgevoerd. Schakel andere toepassingen uit voor het opstarten van Acrobat, inclusief opstartitems (items die automatisch opstarten met Windows).

  Zo kunt u opstartitems uitschakelen in Windows:

  1. Sluit alle toepassingen af.
  2. Selecteer Start > Uitvoeren. Typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
  3. In het dialoogvenster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie, klikt u op het tabblad Opstarten en selecteert u Alles uitschakelen.
  4. Klik op OK en start Windows opnieuw op.

  Als u de opstartitems opnieuw wilt inschakelen, gaat u als volgt te werk:

  1. Selecteer Start > Uitvoeren. Typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
  2. In het dialoogvenster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie, klikt u op het tabblad Opstarten en selecteert u Alles inschakelen.
  3. Klik op OK en start Windows opnieuw op.

Fout: kan geen verbinding maken met de scanner

Probeer de onderstaande oplossingen in de weergegeven volgorde om het probleem op te lossen. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost. Zo niet, probeer dan de volgende stap.

 1. Controleer of het apparaat fysiek is verbonden:

  1. Controleer de kabels (bijv. USB, LAN,...) waarmee de scanner is aangesloten. Ontkoppel de kabels en sluit ze opnieuw aan om een goede verbinding te verzekeren.
  2. Zorg dat de scanner is ingeschakeld en dat er geen foutmelding op het scherm wordt weergegeven. Als er een foutbericht wordt weergegeven of als de scanner vastloopt bij een bewerking, start u de scanner opnieuw op.
 2. De scanner werkt met zowel TWAIN- als WIA-stuurprogramma's op Windows. Op een Macintosh werken zowel TWAIN- als ICA-stuurprogramma's. Probeer met een ander scannerstuurprogramma te scannen (ICA, WIA of TWAIN) als er een niet werkt.

  Op Windows: selecteer een TWAIN- of WIA-stuurprogramma in het scannerselectievenster in Acrobat zoals in de onderstaande schermafbeelding.

  Scannerstuurprogramma's op Windows

  Op Mac: selecteer een TWAIN- of ICA-stuurprogramma in het scannerselectievenster in Acrobat zoals in de onderstaande schermafbeelding.

  Scannerstuurprogramma's op Mac

 3. Controleer of de scanner ook in andere toepassingen werkt:

  1. Er zijn een aantal geïntegreerde toepassingen en toepassingen van derden beschikbaar voor Windows en Macintosh die u kunt proberen om de scanner te gebruiken:
   1. Voor Windows is er deTWACKER-software, een gratis hulpprogramma voor het testen van het TWAIN-stuurprogramma. Het is gratis beschikbaar. Download en installeer het om te kijken of uw scanner werkt of niet.
   2. Voor OS X is er Image Capture (Fotolader), een vooraf geïnstalleerd hulpprogramma waarmee u kunt controleren of de scanner werkt of niet.
  2. Als u een andere toepassing met een scanfunctie hebt geïnstalleerd, kunt u deze ook gebruiken om te controleren of de scanner met die toepassing werkt zoals verwacht.

  Als de scanner met geen enkele toepassing werkt, bevestigt dit dat de scanner niet goed werkt en neemt u contact op met de fabrikant van de scanner over het probleem.

 4. Start Acrobat opnieuw.

 5. Schakel opstartitems uit en start het systeem opnieuw op:

  Sommige toepassingen kunnen systeemfouten veroorzaken of vastlopen wanneer ze samen met Adobe Acrobat worden uitgevoerd. Schakel andere toepassingen uit voor het opstarten van Acrobat, inclusief opstartitems (items die automatisch opstarten met Windows).

  Zo kunt u opstartitems uitschakelen in Windows:

  1. Sluit alle toepassingen af.
  2. Selecteer Start > Uitvoeren. Typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
  3. In het dialoogvenster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie, klikt u op het tabblad Opstarten en selecteert u Alles uitschakelen.
  4. Klik op OK en start Windows opnieuw op.

  Als u de opstartitems opnieuw wilt inschakelen, gaat u als volgt te werk:

  1. Selecteer Start > Uitvoeren. Typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
  2. In het dialoogvenster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie, klikt u op het tabblad Opstarten en selecteert u Alles inschakelen.
  3. Klik op OK en start Windows opnieuw op.
 6. Installeer de recentste scannerstuurprogramma's en start het systeem vervolgens opnieuw op:

  1. Als een TWAIN-bestand ontbreekt of beschadigd is, dan geeft Acrobat een foutbericht wanneer u probeert te scannen via de TWAIN-interface.  Het TWAIN-bestand wordt vervangen door het stuurprogramma van de scanner opnieuw te installeren.
  2. Als u het stuurprogramma opnieuw wilt installeren, verwijdert u alle bestanden en mappen die beginnen met TWAIN (bijv. 'Twain_32.dll') in de map Windows of Winnt. Start Windows vervolgens opnieuw op en installeer het recentste stuurprogramma voor de scanner volgens de instructies van de fabrikant, of volg de stappen die hier worden vermeld.

 

 

Algemene informatie over scanners en stuurprogramma's

Computers gebruiken scannerstuurprogramma's (softwareprogramma's) om een scanner te laten werken en om ermee te communiceren. De installatie van scannerstuurprogramma's is een essentiële stap bij het instellen van een werkende scanner.

 1. TWAIN is de standaardinterface tussen softwareprogramma's en beeldopnameapparaten, zoals scanners en digitale camera's. Bijna alle scannersoftware bevat een TWAIN-stuurprogramma en heeft een geavanceerde GUI waarmee gebruikers alle geavanceerde scannerinstellingen kunnen configureren.
 2. Systeemeigen stuurprogramma: een platformspecifiek stuurprogramma (voor Windows of OS X) dat de basisfuncties voor scannen uitvoert. Systeemeigen stuurprogramma's worden automatisch op het systeem gedownload, of de gebruiker moet ze handmatig downloaden en installeren vanaf de website van de fabrikant van de scanner.
  1. WIA: Windows Image Acquisition is een Microsoft-stuurprogrammamodel en -API (Application Programming Interface) voor Microsoft Windows Me en latere Windows-besturingssystemen dat grafische software in staat stelt met beeldopnameapparaten zoals scanners te communiceren.
  2. ICA: Image Capture Application (een standaardhulpprogramma van Macintosh voor scannen) is een stuurprogramma dat eenvoudige scanopdrachten kan uitvoeren.

Opmerking: in sommige gevallen hebben de scanners niet zowel de TWAIN- als de systeemeigen scannerstuurprogramma's. In dat geval kunnen alle scanopdrachten door het beschikbare stuurprogramma worden uitgevoerd.

De stuurprogramma's zoeken en installeren

ICA-stuurprogramma: het recentste ICA-scannerstuurprogramma voor dit product is alleen beschikbaar via de software-update van Apple. Ga als volgt te werk:

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  1. Als u een USB- of Ethernet*-verbinding gebruikt, sluit u de printer/scanner aan op uw Mac en zorgt u dat deze is ingeschakeld. 
  2. Als u een draadloze verbinding gebruikt en uw printer al met uw router is verbonden, zorgt u dat deze is ingeschakeld. 
  3. Als u een draadloze verbinding gebruikt en uw printer nog niet met uw router is verbonden, moet u de printer met uw router verbinden. Maak verbinding met wifi via het configuratiescherm van het product.  
   (*Niet alle producten hebben een Ethernet-poort.)
 2. Selecteer het Apple-menu en kies vervolgens Software-update
 3. Volg de aanwijzingen op het scherm om de beschikbare updates te installeren.

WIA-stuurprogramma: gebruikers van Windows 2000 en Windows XP moeten zich eerst als beheerder aanmelden om programma's te installeren.

 1. Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de USB-poort van de computer en de digitale terminal van de camera. Maak de camera klaar om met de computer te communiceren.
 2. Na een ogenblik wordt het TWAIN- of WIA-stuurprogramma automatisch op de computer geïnstalleerd. Als dit niet het geval is, ziet de gebruiker een installatiewizard.
 3. Als u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten, doet u dit volgens de aanwijzingen op het scherm.
 1. Meestal wordt het stuurprogramma van het apparaat op een aparte schijf door de fabrikant meegeleverd. Plaats de schijf in het cd-/dvd-station van uw systeem en installeer de meegeleverde stuurprogramma's. Start het systeem opnieuw op. (Optioneel).
 2. Als er geen schijf wordt meegeleverd, gaat u naar de website van de fabrikant. Deze vindt u in de documentatie die u bij de aankoop van het apparaat kreeg.
 1. Als er geen website-informatie beschikbaar is, zoekt u op het internet op de naam van het apparaat en stuurprogramma/driver, bijv. <Fabrikant van scanner> <Model> scanner driver. Selecteer een van de links naar de website van de fabrikant.
 2. Zoek op de website trefwoorden zoals 'downloads', 'drivers', 'ondersteuning' enz. en volg de links.
 3. Mogelijk kunt u op de website het apparaat selecteren waarvoor u de stuurprogramma's nodig hebt. Typ in dat geval het apparaatmodel in het zoekveld of selecteer het.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?