Telefonieadapters van Adobe Connect configureren

Leer hoe telefonieadapters geavanceerd te configureren. Met instellingen en voorbeelden.

Wanneer u Adobe Connect installeert, worden alle telefonieadapters automatisch geïnstalleerd, ongeacht of u ze in het installatieprogramma selecteert of niet. Als u de adapter in het installatieprogramma selecteert, wordt het configuratiescherm voor die adapter weergegeven. U kunt de adapter tijdens de installatie configureren. Het installatieprogramma voert alleen de basisconfiguratie uit voor de telefonieadapters. De geavanceerde configuraties kunt u handmatig uitvoeren.

Zie voor meer informatie Adobe Connect installeren en configureren.

Telefonieadapters configureren

Doe het volgende om de telefonieadapters te configureren, nadat u het installatieprogramma hebt gestart:

 1. Open het bestand [root_install_dir]\TelephonyService\conf\telephony-settings.xml in een teksteditor.
 2. Geef in het XML-bestand de kiesvolgorde voor de audioconferentieprovider op.
 3. Controleer het XML-bestand en sla het op.
 4. Start de toepassingsserver van Adobe Connect Central opnieuw.

De waardes tussen de accolades ({}) zijn placeholders in de voorbeeldinstellingen. Bij het bijwerken van de instellingen moet u de werkelijke waardes voor deze parameters opgeven.

Arkadin-adapterinstellingen

De instellingen voor de Arkadin-adapter staan hieronder.

Instellingen

Vereist

Standaardwaarde

Beschrijving

ARKADIN_TOKEN_LENGTH

Ja

4

Lengte van het token voor gebruikersidentificatie en samenvoeging in de vergaderruimte

ARKADIN_DTMF_PREFIX_TOKEN

Ja

99

Voorvoegsel van het token voor gebruikersidentificatie en samenvoeging in de vergaderruimte

ARKADIN_UVLINE_CLIS

Ja

N.v.t.

Lijst van UV-nummers/SIP-accountnummers die worden gebruikt voor deelname aan een audioconferentie.

ARKADIN_DTMF_POSTFIX_TOKEN

Ja

#

Achtervoegsel van het token voor gebruikersidentificatie en samenvoeging in de vergaderruimte

ARKADIN_APPID

Ja

N.v.t.

Arkadin levert deze toepassings-ID

ARKADIN_LOADBALANCER

Ja

N.v.t.

URL van het taakverdelingsmechanisme van de Arkadin-bambooserver

ARKADIN_RESPONSE_URL

Ja

N.v.t.

Terugbel-URL waarop Arkadin Connect Telephony Service kan terugbellen

ARKADIN_ACCESS_NUMBER_URL

Ja

N.v.t.

De URL voor de pagina waarop meer inbelnummers worden getoond

ARKADIN_AUTHENTICATE_URL

Ja

N.v.t.

Verificatie-URL

ARKADIN_BAMBOO_TIMEOUT

Ja

360000

Time-out voor de Arkadin-bambooservice

MAX_SUB_CONFS

Ja

8

Maximumaantal ondersteunde brainstormsessies

MAX_USERS_PER_SUB_CONF

Ja

100

Maximumaantal gebruikers per brainstormsessie

ARKADIN_TOLLFREE

Ja

N.v.t.

Stel het attribuut in op waar om het gratis nummer te tonen en op onwaar om het nummer niet te tonen.

Voorbeeldinstellingen van de Arkadin-adapter voor de regio NA

In het onderstaande voorbeeld wordt de kiesvolgorde voor de Basic Arkadin-adapter getoond. De waarde van ARKADIN_TOLLFREE is anders voor de regio NA.

<telephony-settings>
<telephony-adaptor id=&quot;arkadin-adaptor&quot; class- name=&quot;com.macromedia.breeze_ext.arkadin.ArkadinAdaptor&quot; enabled=&quot;true&quot;>
<setting id=&quot;ARKADIN_UVLINE_CLIS&quot;>14158322000,4158322000,4085366000,4085366001,4155130607,4156589626,14156589626</setting>
<setting id=&quot;ARKADIN_TOKEN_LENGTH&quot;>4</setting>
<setting id=&quot;ARKADIN_DTMF_PREFIX_TOKEN&quot;>99</setting>
<setting id=&quot;ARKADIN_DTMF_POSTFIX_TOKEN&quot;>#</setting>
<setting id=&quot;ARKADIN_APPID&quot;>${Arkadin_APP_ID}</setting>
<setting id=&quot;ARKADIN_LOADBALANCER&quot;>${Arkadin_Bamboo_Server_Loadbalancer}</setting>
<setting id=&quot;ARKADIN_RESPONSE_URL&quot;>${Arkadin_Client_Callback_URL}</setting>
<setting id=&quot;ARKADIN_ACCESS_NUMBER_URL&quot;>${Arkadin_More_DialIn_Info_URL}</setting>
<setting id=&quot;ARKADIN_AUTHENTICATE_URL&quot;>${Arkadin_Auth_Host}</setting>
<setting id=&quot;ARKADIN_BAMBOO_TIMEOUT&quot;>360000</setting>
<setting id=&quot;MAX_SUB_CONFS&quot;>20</setting>
<setting id=&quot;ARKADIN_TOLLFREE&quot;>true</setting>
<setting id=&quot;MAX_USERS_PER_SUB_CONF&quot;>100</setting>
<dial-in-sequence>
  <conf-num>{x-tel-arkadin-conference-number-free}</conf-num>
  <delay>2000</delay>
  <dtmf>{x-tel-arkadin-moderator-code}</dtmf>
  <dtmf>#</dtmf>
  <delay>500</delay>
  <dtmf>#</dtmf>               
  <delay>3000</delay>
</dial-in-sequence>
</telephony-adaptor>
</telephony-settings>

Voorbeeldinstellingen van de Arkadin-adapter voor de regio APAC

In het onderstaande voorbeeld wordt de kiesvolgorde voor de Basic Arkadin-adapter getoond. De kiesvolgorde is anders voor de regio APAC.

<telephony-settings>
<telephony-adaptor id=&quot;arkadin-adaptor&quot; class- name=&quot;com.macromedia.breeze_ext.arkadin.ArkadinAdaptor&quot; enabled=&quot;true&quot;>
<setting id=&quot;ARKADIN_UVLINE_CLIS&quot;>14158322000,4158322000,4085366000,4085366001,4155130607,4156589626,14156589626</setting>
<setting id=&quot;ARKADIN_TOKEN_LENGTH&quot;>4</setting>
<setting id=&quot;ARKADIN_DTMF_PREFIX_TOKEN&quot;>99</setting>
<setting id=&quot;ARKADIN_DTMF_POSTFIX_TOKEN&quot;>#</setting>
<setting id=&quot;ARKADIN_APPID&quot;>${Arkadin_APP_ID}</setting>
<setting id=&quot;ARKADIN_LOADBALANCER&quot;>${Arkadin_Bamboo_Server_Loadbalancer}</setting>
<setting id=&quot;ARKADIN_RESPONSE_URL&quot;>${Arkadin_Client_Callback_URL}</setting>
<setting id=&quot;ARKADIN_ACCESS_NUMBER_URL&quot;>${Arkadin_More_DialIn_Info_URL}</setting>
<setting id=&quot;ARKADIN_AUTHENTICATE_URL&quot;>${Arkadin_Auth_Host}</setting>
<setting id=&quot;ARKADIN_BAMBOO_TIMEOUT&quot;>360000</setting>
<setting id=&quot;MAX_SUB_CONFS&quot;>20</setting>
<setting id=&quot;MAX_USERS_PER_SUB_CONF&quot;>100</setting>
<dial-in-sequence>
 <conf-num>{x-tel-arkadin-conference-number-uvline}</conf-num>
 <delay>2000</delay>
 <dtmf>{x-tel-arkadin-moderator-code}</dtmf>
 <dtmf>#</dtmf>
 <delay>5000</delay>
 <dtmf>6*</dtmf>
 <dtmf>#</dtmf>
 <delay>5000</delay>
 <dtmf>6*</dtmf>
 <dtmf>#</dtmf>
</dial-in-sequence> 
</telephony-adaptor>
</telephony-settings>

PGi-adapterinstellingen

De instellingen voor de Basic en Advanced PGi-adapters staan hieronder.

De Basic PGi-adapterinstellingen voor Noord-Amerika

Adapter

Instellingen

Vereist

Standaardwaarde

Beschrijving

Pgi NA

PREMIERE_UV_COUNTRY_CODE

Nee

^USA.*

Normale uitdrukking voor de overeenkomstige landcode van het conferentienummer dat wordt gebruikt voor Universal Voice (UV).

De Advanced PGi-adapterinstellingen voor Noord-Amerika

Instellingen

Vereist

Standaardwaarde

Beschrijving

PREMIERE_UV_NUMBER_TYPE

Nee

TOLL_FREE

Het type nummer van het conferentienummer dat wordt gebruikt voor UV.

PREMIERE_DISPLAY_COUNTRY_CODE

Nee

USAUSA, CANMON, CANTOR

Een lijst met landcodes, die door een komma van elkaar worden gescheiden, waarvoor de conferentienummers worden opgeslagen en weergegeven in Adobe Connect.

PREMIERE_DISPLAY_NUMBER_TYPES

Nee

TOLL, TOLL_FREE, LOCAL

Een lijst met nummertypes, die door een komma van elkaar worden gescheiden, waarvoor de conferentienummers worden opgeslagen en weergegeven in Connect. De mogelijke types zijn:

•  INTERNATIONAL_TOLL_FREE

•  LOCAL

•  LO_CALL

•  NATIONAL_FREE_PHONE

•  TOLL

•  TOLL_FREE

PREMIERE_MAX_NUMBERS

Nee

20

Maximumaantal telefoonnummers dat mag worden opgeslagen in Adobe Connect.

De voorbeeldinstellingen voor de PGi-adapter voor Noord-Amerika

In het onderstaande voorbeeld wordt de kiesvolgorde voor de PGi-adapter voor NA getoond.

<telephony-settings>
<telephony-adaptor id=&quot;premiere-adaptor&quot; class- name=&quot;com.macromedia.breeze_ext.premiere.gateway.PTekGateway&quot; enabled=&quot;true&quot; name=&quot;{premiere- adaptor}&quot; default-provider=&quot;true&quot;>

<setting id=&quot;TOKEN_LENGTH&quot;>4</setting>
<setting id=&quot;MAX_SUB_CONFS&quot;>9</setting>
<setting id=&quot;MAX_USERS_PER_SUB_CONF&quot;>200</setting>
<setting id=&quot;DTMF_PREFIX_TOKEN&quot;>*29</setting>
<setting id=&quot;DTMF_POSTFIX_TOKEN&quot;>#*</setting>

<!--De vervanging voor het '+'-symbool in een uitbelnummer voor het simuleren van E164-ondersteuning-->
<setting id=&quot;PREMIERE_PLUS_REPLACEMENT_FOR_E164&quot;>011</setting>

<!--Hostnaam voor de Premiere-bridge. Bijv. csrsaxis.premconf.com-->
<setting id=&quot;PREMIERE_HOST&quot;>${PREMIERE_HOST}</setting>

<!--Poortnummer voor de Premiere-bridge. Bijv. 443-->
<setting id=&quot;PREMIERE_PORT&quot;>${PREMIERE_PORT}</setting>

<!--ID voor toegang tot Premiere-bridge vanaf adapter-->
<setting id=&quot;PREMIERE_WEB_ID&quot;>${PREMIERE_WEB_ID}</setting>

<!--Wachtwoord voor toegang tot Premiere-bridge vanaf adapter-->
<setting id=&quot;PREMIERE_PASSWORD&quot;>${PREMIERE_PASSWORD}</setting>

<!--URL voor het downloaden van opnames van Premiere-bridge vanaf adapter-->
<setting id=&quot;PREMIERE_DOWNLOAD_URL&quot;>${PREMIERE_DOWNLOAD_URL}</setting>

<!--ID voor het downloaden van opnames van Premiere-bridge vanaf adapter-->
<setting id=&quot;PREMIERE_DOWNLOAD_LOGIN&quot;>${PREMIERE_DOWNLOAD_LOGIN}</setting>

<!--Wachtwoord voor het downloaden van opnames van Premiere-bridge vanaf adapter-->
<setting id=&quot;PREMIERE_DOWNLOAD_PASSWORD&quot;>${PREMIERE_DOWNLOAD_PASSWORD}</setting>

<!--Maximale aantal downloadpogingen toegestaan voor opnames van Premiere-bridge in geval van problemen.
Bijv. 1440-->
<setting id=&quot;PREMIERE_MAX_DOWNLOAD_TRIES&quot;>${PREMIERE_MAX_DOWNLOAD_TRIES}</setting>

<!--Interval in milliseconden waarop de planner een statussignaal naar PGI stuurt. De standaardwaarde is 60000.-->
<!--<setting id=&quot;PREMIERE_HEALTHCHECK_INTERVAL&quot;>${PREMIERE_HEALTHCHECK_INTERVAL}</setting>-->

<!--Interval in milliseconden waarop de planner een rapport afdrukt. De standaardwaarde is 600000.
Bijv. 10000-->
<setting id=&quot;PREMIERE_REPORT_INTERVAL&quot;>${PREMIERE_REPORT_INTERVAL}</setting>

<!--Interval in milliseconden waarop de planner de opname probeert te downloaden.
De standaardwaarde is 60000-->
<!-- <setting id=&quot;PREMIERE_RECORDING_DOWNLOAD_INTERVAL&quot;>${PREMIERE_RECORDING_DOWNLOAD_INTERVAL}</setting>
-->

<!--Maximale aantal pogingen toegestaan om te verbinden met Premiere-bridge in geval van problemen. De standaardwaarde is 3-->
 


<!--<setting id=&quot;PREMIERE_MAX_CONNECTION_TRIES&quot;>${PREMIERE_MAX_CONNECTION_TRIES}</setting>-->

<!--Interval in milliseconden dat de adapter wacht op een reactie van de Premiere-bridge. Bijv. 20000-->
<setting id=&quot;PREMIERE_TELEPHONY_TIMEOUT&quot;>${PREMIERE_TELEPHONY_TIMEOUT}</setting>

<!--De landcode waarvan het conferentienummer moet worden gebruikt voor UV. De standaardwaarde is ^USA.* Voor de geografische regio EMEA kunt u deze overschrijven naar ^GBR.*-->
<setting id=&quot;PREMIERE_UV_COUNTRY_CODE&quot;>${PREMIERE_UV_COUNTRY_CODE}</setting>

<!--Het nummertype van het conferentienummer dat moet worden gebruikt voor UV. De standaardwaarde is TOLL_FREE. Voor de geografische regio EMEA kunt u deze overschrijven naar INTERNATIONAL_TOLL_FREE-->
<!--<setting id=&quot;PREMIERE_UV_NUMBER_TYPE&quot;>${PREMIERE_UV_NUMBER_TYPE}</setting>-->

<!-- Een lijst met landcodes, die door een komma van elkaar worden gescheiden, waarvoor de conferentienummers moeten worden opgeslagen en weergegeven in Connect.
De standaardwaarde is USAUSA,CANMON,CANTOR. Voor de geografische regio EMEA kunt u deze overschrijven naar BELBSL,DNKCPN,FRAPRS,DEUFRK,INDDEL,IRLDUB,ITAROM,NLDASD,NOROSL,ESPMRD,SWESKM,CHEGNV,GBRLON,U SAUSA-->
<!--<setting id=&quot;PREMIERE_DISPLAY_COUNTRY_CODES&quot;>{PREMIERE_DISPLAY_COUNTRY_CODES}</setting>-->

<!-- Een lijst met nummertypes, die door een komma van elkaar worden gescheiden, waarvoor de conferentienummers moeten worden opgeslagen en weergegeven in Connect.
De mogelijke types zijn: INTERNATIONAL_TOLL_FREE,LOCAL,LO_CALL,NATIONAL_FREE_PHONE,TOLL,TOLL_FREE. De standaardwaarde is 
TOLL,TOLL_FREE. Voor EMEA kunt u deze overschrijven naar LOCAL,INTERNATIONAL_TOLL_FREE,NATIONAL_FREE_PHONE,LO_CALL-->
<!--<setting id=&quot;PREMIERE_DISPLAY_NUMBER_TYPES&quot;>{PREMIERE_DISPLAY_NUMBER_TYPES}</setting>-->

<!--Dit is meer een geparametriseerde url voor informatie. Voorlopig kunnen de volgende parameters worden gebruikt x-tel-premiere-moderator-code voor moderatorcode
x-tel-premiere-user-id voor Premiere-ID
x-tel-premiere-participant-code voor deelnemercode
x-tel-premiere-conference-number voor conferentienummer
Hieronder een voorbeeld met deelnemercode en conferentienummer -->
<!--setting id=&quot;PREMIRE_MORE_INFO_URL&quot;>https://www.myrcplus.com/cnums.asp?bwebid=8369444&amp;ppc={x-tel- premiere-participant-code}&amp;num={x-tel-premiere-conference-number}</setting-->
<setting id=&quot;PREMIERE_MORE_INFO_URL&quot;>https://www.myrcplus.com/cnums.asp?bwebid=8369444&amp;ppc={x- tel-premiere-participant-code}&amp;num={x-tel-premiere-conference-number}</setting>


<!--Maximale aantal velden gemaakt voor het opslaan van de lijst conferentienummers. De standaardwaarde is 6. Alleen relevant voor EMEA-->
<!--<setting id=&quot;PREMIERE_MAX_NUMBER_FIELDS&quot;>${PREMIERE_MAX_NUMBER_FIELDS}</setting>-->

<!--Maximumaantal telefoonnummers dat mag worden opgeslagen in Connect. De standaardwaarde is 20.-->
<!--<setting id=&quot;PREMIERE_MAX_NUMBERS&quot;>${PREMIERE_MAX_NUMBERS}</setting>-->

<!--Markering om aan te duiden of dit EMEA is. U kunt dit instellen op ja/nee. De standaardwaarde is 'no'-->
<!--<setting id=&quot;PREMIERE_EMEA&quot;>${PREMIERE_EMEA}</setting>-->
 


<!--Markering om EMEA-conferentienummers te identificeren. De standaardwaarde is '_'. Alleen relevant voor EMEA-
->
<!--<setting
id=&quot;PREMIERE_EMEA_NUMBER_MARKER&quot;>${PREMIERE_EMEA_NUMBER_MARKER}</setting>-->

<!--Markering om aan te duiden of een terugvalalgoritme wordt gebruikt voor het opslaan van conferentienummers. U kunt dit instellen op ja/nee. De standaardwaarde is 'no'-->
<!--<setting id=&quot;PREMIERE_EMEA_NUMBER_ALG_FALLBACK&quot;>${PREMIERE_EMEA_NUMBER_ALG_FALLBACK}</setting>-->

<!--Markering om fouten opsporen in/uit te schakelen voor deze adapter. U kunt dit instellen op ja/nee. De standaardwaarde is 'yes'-->
<!--<setting id=&quot;PREMIERE_DEBUG_ALL&quot;>${DISABLE_DIALOUT}</setting>-->

 

1000.
 
<!Tijdsinterval in milliseconden om berichten van de spreker naar Connect te verzenden. De standaardwaarde is

Stel deze optie in op 0 of -1 om vertraging uit te schakelen.-->
<!--<setting
 
id=&quot;PREMIERE_TALKER_MESSAGE_THROTTLE_THRESHOLD&quot;>${PREMIERE_TALKER_MESSAGE_THROTTLE_THRESHOLD
}</setting>-->

<dial-in-sequence>
<conf-num>{x-tel-premiere-uv-conference-number}</conf-num>
<delay>6000</delay>
<dtmf>{x-tel-premiere-participant-code}</dtmf>
<dtmf>#</dtmf>
<delay>12000</delay>
<dtmf>*#</dtmf>
<delay>12000</delay>
<dtmf>[uv-token]</dtmf>
</dial-in-sequence>

</telephony-adaptor>
</telephony-settings>

De Basic PGi-adapterinstellingen voor EMEA

Adapter

Instellingen

Vereist

Standaardwaarde

Beschrijving

Pgi EMEA

EMEA_PREMIERE_UV_COUNTRY_CODE

Nee

^GBR.*

Deze normale uitdrukking komt overeen met het conferentienummer van de landcode die wordt gebruikt voor UV.

De Advanced PGi-adapterinstellingen voor EMEA

Adapter

Instellingen

Vereist

Standaardwaarde

Beschrijving

Pgi EMEA

EMEA_PREMIERE_UV_NUMBER_TYPE

Nee

NATIONAL_FREE_PHONE

Het type nummer van het conferentienummer dat wordt gebruikt voor UV.

Pgi EMEA

EMEA_PREMIERE_MAX_NUMBERS

Nee

20

Maximumaantal telefoonnummers dat mag worden opgeslagen in Adobe Connect.

De voorbeeldinstellingen voor de PGi-adapter voor EMEA

In het onderstaande voorbeeld wordt de kiesvolgorde voor de PGi-adapter voor EMEA getoond.

<telephony-settings>
<telephony-adaptor id=&quot;premiere-emea-adaptor&quot; class- name=&quot;com.macromedia.breeze_ext.premiere.gateway.EMEA.PTekGateway&quot; enabled=&quot;true&quot; default- provider=&quot;true&quot;>

<setting id=&quot;TOKEN_LENGTH&quot;>4</setting>
<setting id=&quot;MAX_SUB_CONFS&quot;>9</setting>
<setting id=&quot;MAX_USERS_PER_SUB_CONF&quot;>200</setting>
<setting id=&quot;DTMF_PREFIX_TOKEN&quot;>*29</setting>
<setting id=&quot;DTMF_POSTFIX_TOKEN&quot;>#*</setting>

<!--De vervanging voor het '+'-symbool in een uitbelnummer voor het simuleren van E164-ondersteuning-->
<setting id=&quot;EMEA_PREMIERE_PLUS_REPLACEMENT_FOR_E164&quot;>011</setting>

<!--Hostnaam voor de Premiere-bridge. Bijv. csrsaxis.premconf.com-->
<setting id=&quot;EMEA_PREMIERE_HOST&quot;>${EMEA_PREMIERE_HOST}</setting>

<!--Poortnummer voor de Premiere-bridge. Bijv. 443-->
<setting id=&quot;EMEA_PREMIERE_PORT&quot;>${EMEA_PREMIERE_PORT}</setting>

<!--ID voor toegang tot Premiere-bridge vanaf adapter-->
<setting id=&quot;EMEA_PREMIERE_WEB_ID&quot;>${EMEA_PREMIERE_WEB_ID}</setting>

<!--Wachtwoord voor toegang tot Premiere-bridge vanaf adapter-->
<setting id=&quot;EMEA_PREMIERE_PASSWORD&quot;>${EMEA_PREMIERE_PASSWORD}</setting>

<!--URL voor het downloaden van opnames van Premiere-bridge vanaf adapter-->
<setting id=&quot;EMEA_PREMIERE_DOWNLOAD_URL&quot;>${EMEA_PREMIERE_DOWNLOAD_URL}</setting>

<!--ID voor het downloaden van opnames van Premiere-bridge vanaf adapter-->
<setting id=&quot;EMEA_PREMIERE_DOWNLOAD_LOGIN&quot;>${EMEA_PREMIERE_DOWNLOAD_LOGIN}</setting>

<!--Wachtwoord voor het downloaden van opnames van Premiere-bridge vanaf adapter-->
<setting id=&quot;EMEA_PREMIERE_DOWNLOAD_PASSWORD&quot;>${EMEA_PREMIERE_DOWNLOAD_PASSWORD}</setting>

<!--Maximale aantal downloadpogingen toegestaan voor opnames van Premiere-bridge in geval van problemen.
Bijv. 1440-->
<setting id=&quot;EMEA_PREMIERE_MAX_DOWNLOAD_TRIES&quot;>${EMEA_PREMIERE_MAX_DOWNLOAD_TRIES}</setting>

<!--Interval in milliseconden waarop de planner een statussignaal naar PGI stuurt. De standaardwaarde is 60000.-->
<!--<setting id=&quot;EMEA_PREMIERE_HEALTHCHECK_INTERVAL&quot;>${EMEA_PREMIERE_HEALTHCHECK_INTERVAL}</setting> -->

<!--Interval in milliseconden waarop de planner een rapport afdrukt. De standaardwaarde is 600000.
Bijv. 10000-->
<setting id=&quot;EMEA_PREMIERE_REPORT_INTERVAL&quot;>${EMEA_PREMIERE_REPORT_INTERVAL}</setting>

<!--Interval in milliseconden waarop de planner de opname probeert te downloaden.
De standaardwaarde is 60000. -->
<!-- <setting id=&quot;EMEA_PREMIERE_RECORDING_DOWNLOAD_INTERVAL&quot;>${EMEA_PREMIERE_RECORDING_DOWNLOAD_INTERVAL}<
/setting> -->
 
<!--Maximale aantal pogingen toegestaan om te verbinden met Premiere-bridge in geval van problemen. De standaardwaarde is 3-->
<!--<setting id=&quot;EMEA_PREMIERE_MAX_CONNECTION_TRIES&quot;>${EMEA_PREMIERE_MAX_CONNECTION_TRIES}</setting>-->

<!--Interval in milliseconden dat de adapter wacht op een reactie van de Premiere-bridge. Bijv. 20000-->
<setting id=&quot;EMEA_PREMIERE_TELEPHONY_TIMEOUT&quot;>${EMEA_PREMIERE_TELEPHONY_TIMEOUT}</setting>

<!--Landcode waarvan het conferentienummer moet worden gebruikt voor UV. De standaardwaarde is ^GBR.* Voor de geografische regio NA kunt u deze overschrijven naar ^USA.*-->
<setting id=&quot;EMEA_PREMIERE_UV_COUNTRY_CODE&quot;>${EMEA_PREMIERE_UV_COUNTRY_CODE}</setting>

<!--Het nummertype van het conferentienummer dat moet worden gebruikt voor UV. De standaardwaarde is NATIONAL_FREE_PHONE. Voor de geografische regio NA kunt u deze overschrijven naar TOLL_FREE-->
<!--<setting id=&quot;EMEA_PREMIERE_UV_NUMBER_TYPE&quot;>${EMEA_PREMIERE_UV_NUMBER_TYPE}</setting>-->

<!--Dit is meer een geparametriseerde url voor informatie. Voorlopig kunnen de volgende parameters worden gebruikt x-tel-premiere-moderator-code voor moderatorcode
x-tel-premiere-user-id voor Premiere-ID
x-tel-premiere-participant-code voor deelnemercode
x-tel-premiere-conference-number voor conferentienummer
Hieronder een voorbeeld met deelnemercode en conferentienummer -->
<!--setting id=&quot;EMEA_PREMIRE_MORE_INFO_URL&quot;>https://www.myrcplus.com/cnums.asp?bwebid=8369444&amp;ppc={x
-tel-premiere-participant-code}&amp;num={x-tel-premiere-conference-number}</setting-->
<setting id=&quot;EMEA_PREMIERE_MORE_INFO_URL&quot;>http://www.eurcplus.com/cnums.asp?bwebid=8369444&amp;ppc={x
-tel-premiere-participant-code}&amp;num={x-tel-premiere-conference-number}</setting>

<!--Maximale aantal velden gemaakt voor het opslaan van de lijst conferentienummers. De standaardwaarde is 6. Alleen relevant voor EMEA-->
<!--<setting id=&quot;EMEA_PREMIERE_MAX_NUMBER_FIELDS&quot;>${EMEA_PREMIERE_MAX_NUMBER_FIELDS}</setting>-->

<!--Maximumaantal telefoonnummers dat mag worden opgeslagen in Connect. De standaardwaarde is 20.-->
<!--<setting id=&quot;EMEA_PREMIERE_MAX_NUMBERS&quot;>${EMEA_PREMIERE_MAX_NUMBERS}</setting>--
>

<!--Markering om aan te duiden of dit EMEA is. U kunt dit instellen op ja/nee. De standaardwaarde is 'no'-->
<!--<setting id=&quot;EMEA_PREMIERE_EMEA&quot;>${EMEA_PREMIERE_EMEA}</setting>-->

<!--Markering om EMEA-conferentienummers te identificeren. De standaardwaarde is '_'. Alleen relevant voor EMEA-
->
<!--<setting
id=&quot;EMEA_PREMIERE_EMEA_NUMBER_MARKER&quot;>${EMEA_PREMIERE_EMEA_NUMBER_MARKER}</setting>-->

<!--Markering om aan te duiden of een terugvalalgoritme wordt gebruikt voor het opslaan van conferentienummers. U kunt dit instellen op ja/nee. De standaardwaarde is 'no'-->
<!--<setting id=&quot;EMEA_PREMIERE_EMEA_NUMBER_ALG_FALLBACK&quot;>${EMEA_PREMIERE_EMEA_NUMBER_ALG_FALLBACK}</setti
ng>-->
 <!--Markering om fouten opsporen in/uit te schakelen voor deze adapter. U kunt dit instellen op ja/nee. De standaardwaarde is 'yes'-->
<!--<setting id=&quot;EMEA_PREMIERE_DEBUG_ALL&quot;>${DISABLE_DIALOUT}</setting>-->

 

1000.
 
<!Tijdsinterval in milliseconden om berichten van de spreker naar Connect te verzenden. De standaardwaarde is

Stel deze optie in op 0 of -1 om vertraging uit te schakelen.-->
<!--<setting
 
id=&quot;EMEA_PREMIERE_TALKER_MESSAGE_THROTTLE_THRESHOLD&quot;>${EMEA_PREMIERE_TALKER_MESSAGE_THROTTLE
_THRESHOLD}</setting>-->

<dial-in-sequence>
<conf-num>{x-tel-premiere-emea-uv-conference-number}</conf-num>
<delay>6000</delay>
<dtmf>{x-tel-premiere-emea-participant-code}</dtmf>
<dtmf>#</dtmf>
<delay>12000</delay>
<dtmf>*#</dtmf>
<delay>12000</delay>
<dtmf>[uv-token]</dtmf>
</dial-in-sequence>
</telephony-adaptor>
</telephony-settings>

Intercall-adapterinstellingen

Basic Intercall-adapterinstellingen

Adapter

Instellingen

Vereist

Beschrijving

InterCall-adapter

INTERCALL_CCAPI_HOST

Ja

De host-URL voor de CCAPI-service van InterCall.

InterCall-adapter

INTERCALL_CCAPI_AUTH_HOST

Ja

De host-URL voor de CCAPI-verificatieservice van InterCall

InterCall-adapter

INTERCALL_CLIENT_CALLBACK_URL

Ja

De terugbel-URL van Connect voor Intercall om terug te bellen.

InterCall-adapter

INTERCALL_APP_TOKEN

Ja

Het app-token dat wordt gebruikt om het serviceprovider-exemplaar van de brug te verkrijgen.

InterCall-adapter

INTERCALL_EMEA_COUNTRY_CODES

Ja

De landcodes waarvoor de conferentienummers worden getoond.

Bijvoorbeeld: UK; FR; DE; IT; ES; AU; AT; BE; CN; IN; IE; IT; JP; RU; CH; US

Advanced Intercall-adapterinstellingen

Adapter

Instellingen

Vereist

Standaardwaarde

Beschrijving

InterCall-adapter

INTERCALL_HEARTBEAT_INTERVAL

Nee

15.000 (15

seconden)

Het tijdsinterval in milliseconden voor het verzenden van conversatiehartslagen naar de brug.

Verzenden van hartslagen naar de InterCall-brug is nodig om een sessie levend te houden. Dit interval mag niet meer dan 2 minuten bedragen.

InterCall-adapter

INTERCALL_DEBUG

Nee

ONWAAR

Geeft aan of de adapter in de foutopsporingsmodus werkt, wat leidt tot uitgebreide logboekregistratie in de InterCall-adapterlogboeken.

InterCall-adapter

INTERCALL_ACTIVE_SCO_TEST_INTERVAL

Nee

10

Geeft de tijd aan die wordt overgeslagen voordat de activiteit van een vergadering in Adobe Connect wordt gecontroleerd. Dit zorgt ervoor dat sessies niet eindeloos blijven doorgaan. Ook wordt de activiteit van een sessie gecontroleerd na een vastgesteld aantal hartslagen.

InterCall-adapter

INTERCALL_DTMF_PREFIX_TOKEN

Nee

#1

Tekens die aangeven dat de DTMF-invoer een token is. Wijzig deze waarde alleen als de waarde op de brug is gewijzigd.

InterCall-adapter

INTERCALL_TOKEN_LENGTH

Nee

4

Aantal tekens in het unieke token dat Connect genereert voor elke gebruiker die deelneemt aan een vergadering.

InterCall-adapter

INTERCALL_DTMF_POSTFIX_TOKEN

Nee

#

Tekens die aangeven dat het token voltooid is. Deze actie waarschuwt Adobe Connect om het token te genereren om de telefoongebruiker samen te voegen met een webgebruiker. Wijzig deze waarde alleen als de waarde op de brug is gewijzigd.

InterCall-adapter

INTERCALL_EMEA_DIALIN_NUMBER_TYPES

Nee

 

De types kiesconferentienummer om van InterCall te verkrijgen voor opslag in Connect. Neem contact op met InterCall voor de nummertypes. Gesuggereerde waardes zijn IT, NF enzovoorts.

InterCall-adapter

INTERCALL_TOLL_FREE_COUNTRY_CODE

Nee

VS

Staat voor de landcode waarvan het nummer wordt gebruikt voor de universele kieslijn. Stel dit bij voorkeur in op de locatie waar uw serviceprovider zich bevindt.

Voorbeeldinstellingen van de Intercall-adapter

In het onderstaande voorbeeld wordt de kiesvolgorde voor de InterCall-adapter getoond.

<telephony-settings>
<telephony-adaptor id=&quot;intercall-adaptor&quot; class- name=&quot;com.macromedia.breeze_ext.telephony.Intercall.IntercallTelephonyAdaptor&quot; enabled=&quot;true&quot; disable-profiles-on-edit=&quot;true&quot; disable-profiles-on-disable=&quot;true&quot;>
<setting id=&quot;TOKEN_LENGTH&quot;>4</setting>
<setting id=&quot;MAX_SUB_CONFS&quot;>15</setting>
<setting id=&quot;MAX_USERS_PER_SUB_CONF&quot;>200</setting>
<setting id=&quot;DTMF_PREFIX_TOKEN&quot;>#1</setting>
<setting id=&quot;DTMF_POSTFIX_TOKEN&quot;>#</setting>
<setting id=&quot;CONFERENCE_START_WAIT_TIME&quot;>20000</setting>
<setting id=&quot;INTERCALL_DEBUG&quot;>${INTERCALL_DEBUG}</setting>
<setting id=&quot;INTERCALL_HEARTBEAT_INTERVAL&quot;>${INTERCALL_HEARTBEAT_INTERVAL}</setting>
<setting id=&quot;INTERCALL_CCAPI_HOST&quot;>${INTERCALL_CCAPI_HOST}</setting>
<setting id=&quot;INTERCALL_CCAPI_AUTH_HOST&quot;>${INTERCALL_CCAPI_AUTH_HOST}</setting>
<setting id=&quot;INTERCALL_CLIENT_CALLBACK_URL&quot;>${INTERCALL_CLIENT_CALLBACK_URL}</setting>
<setting id=&quot;INTERCALL_APP_TOKEN&quot;>${INTERCALL_APP_TOKEN}</setting>
<setting id=&quot;INTERCALL_EMEA_COUNTRY_CODES&quot;>${INTERCALL_EMEA_COUNTRY_CODES}</setting>
<setting id=&quot;INTERCALL_TOLL_FREE_COUNTRY_CODE&quot;>${INTERCALL_TOLL_FREE_COUNTRY_CODE}</setting>
<dial-in-sequence>
<conf-num>{x-tel-intercall-uv-conference-number}</conf-num>
<delay>6000</delay>
<dtmf>{x-tel-intercall-participant-code}</dtmf>
<dtmf>#</dtmf>
<delay>8000</delay>
<dtmf>#</dtmf>
<delay>8000</delay>
<dtmf>#</dtmf>
<delay>12000</delay>
<dtmf>[uv-token]</dtmf>
</dial-in-sequence>
</telephony-adaptor>
</telephony-settings>

Avaya-adapterinstellingen

Opmerking:

De Avaya-adapter wordt niet onderhouden door Adobe Connect. De adapter wordt ongewijzigd verzonden zoals deze is ontvangen door Avaya. Als klanten problemen ondervinden bij het installeren van de Avaya-adapter, kunnen zij zich richten tot de Avaya-klantenondersteuning voor het oplossen van problemen, maar ook voor software-updates. Een onderhoudscontract met Avaya met betrekking tot de audiobrug is vereist.

Basic Avaya-adapterinstellingen

Adapter

Instellingen

Vereist

Beschrijving

Avaya-adapter

AVAYA_BRIDGE_NAME

Ja

De naam of het IP-adres van de Avaya-brugserver.

Avaya-adapter

AVAYA_PHONEOPERATOR_ID

Ja

Het telefooncentralenummer van het telefooncentralekanaal dat moet worden gekoppeld aan de huidige sessie tussen Adobe Connect en de Avaya-brug. Wanneer een waarde 0 wordt gebruikt, koppelt de brug het volgende beschikbare telefooncentralekanaal aan deze sessie. Als de waarde die wordt gebruikt kleiner is dan 0 of groter is dan het hoogste telefooncentralenummer dat is ingesteld op de brug, koppelt de brug het volgende beschikbare telefooncentralekanaal aan deze sessie.

Avaya-adapter

AVAYA_LOGINID

Ja

De gebruikersnaam die wordt gebruikt om een geldige sessie met de brug tot stand te brengen.

Avaya-adapter

AVAYA_PASSWORD

Ja

Het wachtwoord dat is gekoppeld aan de gebruikersnaam.

Avaya-adapter

AVAYA_FTP_DIRECTORY

Ja

De FTP-map voor audiobestanden op de Avaya-brug.

Avaya-adapter

AVAYA_FTP_LOGIN

Ja

De FTP-gebruikersnaam.

Avaya-adapter

AVAYA_FTP_PASSWORD

Ja

Het FTP-wachtwoord.

Avaya-adapter

AVAYA_AUDIO_CONVERTER_PATH

Ja

Het pad naar de Avaya-audioconverteerder.

Advanced Avaya-adapterinstellingen

Adapter

Instellingen

Vereist

Standaardwaarde

Beschrijving

Avaya-adapter

AVAYA_MAX_DOWNLOAD_TRIES

Nee

1440

Het maximumaantal keer (pogingen) dat Adobe Connect een audio-opnamebestand probeert te downloaden van de Avaya-telefoniebrug.

Avaya-adapter

AVAYA_DISABLE_AUDIO_RECORDING

Nee

Onwaar

Een booleaanse waarde die aangeeft of audio-opname wordt ondersteund (ONWAAR) of niet (WAAR).

Deze parameter instellen op Waar kan nuttig zijn in gevallen waarin audio-opname niet werkt of niet wordt ondersteund op de telefoniebrug. Als deze instelling Waar is en de adapter ontvangt een verzoek om audio opnemen te starten, negeert de adapter dit verzoek. De adapter geeft altijd een melding in de gebruikersinterface van de vergadering dat audio opnemen niet ondersteund wordt op de telefoniebrug.

Avaya-adapter

AVAYA_MUSICSOURCE

Nee

0

De muziekbron die wordt afgespeeld terwijl de deelnemers wachten.

Avaya-adapter

AVAYA_VALIDATION_TIME_LIMIT

Nee

10

De maximale tijdsduur in seconden dat er gewacht wordt tijdens het valideren van een conferentie. Tijdens het aanmaken/bewerken van een telefonieprofiel valideert de adapter de ingevoerde conferentie-informatie vanaf de telefoniebrug. De adapter wacht op het antwoord van de telefoniebrug tot aan de tijdslimiet voor validatie. Na een time-out beoordeelt de adapter de validatie van het profiel als niet geslaagd.

Avaya-adapter

AVAYA_PHONE_PREFIX

Nee

null

Voorvoegsel van het telefoonnummer. Gebruik deze instelling als het systeem een '1' of een '9' voor een telefoonnummer plaatst. De adapter voegt dit voorvoegsel toe aan het telefoonnummer (dat is gebeld uit een Adobe Connect-vergadering) voordat de adapter het belverzoek naar de telefoniebrug stuurt.

Avaya-adapter

AVAYA_FILE_TRANSFER

Nee

automatisch detecteren

Manier van bestandsoverdracht (ftp of sftp) voor het downloaden van een audio-opname. De standaardwaarde - automatisch detecteren - stelt automatische de manier van bestandsoverdracht (ftp/sftp) vast op basis van de versie van de Avaya-brug [ftp voor versie 4.* van de Avaya-brugen sftp voor versie >= 5.* van de Avaya-brug].

Avaya-adapter

AVAYA_DTMF_PREFIX_TOKEN

Nee

*95

Tekens die aangeven dat de DMTF-invoer een token is. Wijzig deze waarde alleen als de waarde op de brug is gewijzigd.

Avaya-adapter

AVAYA_TOKEN_LENGTH

Nee

6

Aantal tekens in het unieke token dat Connect genereert voor elke gebruiker die deelneemt aan een vergadering.

Avaya-adapter

AVAYA_DTMF_POSTFIX_TOKEN

Nee

#

Tekens die aangeven dat het token voltooid is, wat Connect waarschuwt om het token te genereren om de telefoongebruiker samen te voegen met een webgebruiker. Wijzig deze waarde alleen als de waarde op de brug is gewijzigd.

Avaya-adapter

AVAYA_DTMF_CAPTURE_MAX_TIMEOUT

Nee

 

Doet niets.

Avaya-adapter

AVAYA_DTMF_CAPTURE_MAX_LENGTH

Nee

 

Doet niets.

Avaya-adapter

AVAYA_DTMF_CAPTURE_EXPIRE_ANNUNCIATOR_NUM

Nee

 

Doet niets.

Voorbeeldinstelling van de Avaya-adapter

In het onderstaande voorbeeld wordt de kiesvolgorde voor de Avaya-adapter getoond.

<telephony-settings>
<telephony-adaptor id=&quot;avaya-adaptor&quot; class- name=&quot;com.macromedia.breeze_ext.telephony.AvayaAdaptor&quot; enabled=&quot;true&quot;>
<setting id=&quot;AVAYA_AUDIO_CONVERTER_PATH&quot;>${app.root}/util/avaya/</setting>
<setting id=&quot;AVAYA_BRIDGE_NAME&quot;>${AVAYA_BRIDGE_NAME}</setting>
<setting id=&quot;AVAYA_DISABLE_AUDIO_RECORDING&quot;>${AVAYA_DISABLE_AUDIO_RECORDING}</setting>
<setting id=&quot;AVAYA_DTMF_CAPTURE_MAX_TIMEOUT&quot;>${AVAYA_DTMF_CAPTURE_MAX_TIMEOUT}</setting>
<setting id=&quot;AVAYA_DTMF_CAPTURE_MAX_LENGTH&quot;>${AVAYA_DTMF_CAPTURE_MAX_LENGTH}</setting>
<setting id=&quot;AVAYA_DTMF_POSTFIX_TOKEN&quot;>${AVAYA_DTMF_POSTFIX_TOKEN}</setting>
<setting id=&quot;AVAYA_DTMF_PREFIX_TOKEN&quot;>${AVAYA_DTMF_PREFIX_TOKEN}</setting>
<setting id=&quot;AVAYA_FTP_DIRECTORY&quot;>${AVAYA_FTP_DIRECTORY}/</setting>
<setting id=&quot;AVAYA_FILE_TRANSFER&quot;>${AVAYA_FILE_TRANSFER}</setting>
<setting id=&quot;AVAYA_MAX_DOWNLOAD_TRIES&quot;>${AVAYA_MAX_DOWNLOAD_TRIES}</setting>
<setting id=&quot;AVAYA_FTP_LOGIN&quot;>${AVAYA_FTP_LOGIN}</setting>
<setting id=&quot;AVAYA_FTP_PASSWORD&quot;>${AVAYA_FTP_PASSWORD}</setting>
<setting id=&quot;AVAYA_LOGINID&quot;>${AVAYA_LOGINID}</setting>
<setting id=&quot;AVAYA_PASSWORD&quot;>${AVAYA_PASSWORD}</setting>
<setting id=&quot;AVAYA_MUSICSOURCE&quot;>${AVAYA_MUSICSOURCE}</setting>
<setting id=&quot;AVAYA_PHONEOPERATOR_ID&quot;>${AVAYA_PHONEOPERATOR_ID}</setting>
<setting id=&quot;AVAYA_TOKEN_LENGTH&quot;>${AVAYA_TOKEN_LENGTH}</setting>
<setting id=&quot;MAX_SUB_CONFS&quot;>9</setting>
<setting id=&quot;MAX_USERS_PER_SUB_CONF&quot;>200</setting>
<setting id=&quot;AVAYA_VALIDATION_TIME_LIMIT&quot;>${AVAYA_VALIDATION_TIME_LIMIT}</setting>
<dial-in-sequence>
<conf-num>${AVAYA_DNIS_NUMBER}</conf-num>
<delay>3000</delay>
<dtmf>{x-tel-avaya-participant-code}</dtmf>
<dtmf>#</dtmf>
</dial-in-sequence>
</telephony-adaptor>
</telephony-settings>

Aanvullende informatie

Hieronder staan enkele veel voorkomende XML-elementen beschreven.

XML-element

Beschrijving

<conf-num>

Het telefoonnummer voor de audioconferentie. Dit moet het eerste element in de kiesvolgorde zijn. U kunt slechts één <conf-num>-element gebruiken. De adapter geeft de waarde tussen accolades {}.

<delay>

Een vertraging in de kiesvolgorde, in milliseconden.

<dtmf>

Een DTMF-toon (dual-tone multi-frequency). Een DTMF-waarde kan elk cijfer of elke letter op het toetsenblok van een telefoon zijn, maar ook de tekens * en #.

MeetingOne-adapterinstellingen

Standaardinstellingen

Instellingen

Vereist

Beschrijving

m1.connect.telephony.api_server

Ja

De URL van de API-server van MeetingOne-telefonie.

m1.connect.ftp.ssh

Ja

Een booleaanse waarde die aangeeft of SSH-download is ingeschakeld (WAAR) of uitgeschakeld (ONWAAR). De standaardwaarde is WAAR.

m1.connect.loglevel

Ja

Het niveau van logboekregistratie. De waarde kan informatie of fouten opsporen zijn, afhankelijk van het niveau van fouten opsporen dat nodig is waarbij het niveau van fouten opsporen de extreme is.

m1.connect.telephony.api_ server.login

Ja

Het ID dat is gebruikt om aan te melden op de API-server van MeetingOne-telefonie.

m1.connect.telephony.api_ server.password

Ja

Het wachtwoord dat is gekoppeld aan de aanmeld-ID.

Geavanceerde instellingen

Instellingen

Vereist

Standaardwaarde

Beschrijving

MEETINGONE_DTMF_ PREFIX_TOKEN

Ja

 -

Tekens die aangeven dat de DMTF-invoer een token is. Wijzig deze waarde alleen als de waarde op de brug is gewijzigd.

De gesuggereerde waarde is *65.

MEETINGONE_TOKEN_LENGTH

Ja

 -

Aantal tekens in het unieke token dat Connect genereert voor elke gebruiker die deelneemt aan een vergadering. De gesuggereerde waarde is 4.

MEETINGONE_DTMF_POSTFIX_TOKEN

Ja

 -

Tekens die aangeven dat het token voltooid is, wat Connect waarschuwt om het token te genereren om de telefoongebruiker samen te voegen met een webgebruiker. Wijzig deze waarde alleen als de waarde op de brug is gewijzigd. De gesuggereerde waarde is #.

m1.connect.ftp.delay

Nee

57.600 (16

uur)

Maximumlengte in seconden van audio-downloadbestand. Het minimum is 3600 (een uur).

m1.connect.message.timeout

Nee

30

Maximale tijd voor de bevestiging van opdrachten van de audiobrug in seconden. De aanbevolen waarde ligt tussen de 30 en 120 seconden.

m1.connect.recording.enabled

Nee

WAAR

Booleaanse waarde die specificeert of opnemen is ingeschakeld.

m1.connect.sshdownload.cmd

ja

${MEETINGONE_PSFTP_PATH} {0} {1} {2}

{3}

 SSH Download Cmd

m1.connect.telephony.authentication_service_endpoint

nee

verificatie

Eindpunt verificatieservice telefonie

m1.connect.telephony.audio_service_endpoint

nee

audio

Eindpunt audioservice telefonie

m1.connect.telephony.events_service_endpoint

nee

gebeurtenissen

Eindpunt audioservice telefonie

MAX_SUB_CONFS

ja

20

 

MAX_USERS_PER_SUB_CONF

ja

150

 

Voorbeeldinstellingen

In het onderstaande voorbeeld wordt de kiesvolgorde voor de MeetingOne-adapter getoond.

<telephony-settings>
	<telephony-adaptor id=&quot;meetingone-adaptor&quot; class- name=&quot;com.meetingone.adobeconnect.MeetingOneAdobeConnectAdaptor&quot; enabled=&quot;true&quot; name=&quot;{meetingone-adaptor}&quot;>
		<setting id=&quot;MEETINGONE_TOKEN_LENGTH&quot;>${MEETINGONE_TOKEN_LENGTH}</setting>
		<setting id=&quot;MAX_SUB_CONFS&quot;>20</setting>
		<setting id=&quot;MAX_USERS_PER_SUB_CONF&quot;>150</setting>
		<setting id=&quot;MEETINGONE_DTMF_PREFIX_TOKEN&quot;>${MEETINGONE_DTMF_PREFIX_TOKEN}</setting>
		<setting id=&quot;MEETINGONE_DTMF_POSTFIX_TOKEN&quot;>${MEETINGONE_DTMF_POSTFIX_TOKEN}</setting>
		<setting id=&quot;m1.connect.telephony.api_server&quot;>https://ape-secure.poweredbyphoenix.net/api</setting>
		<setting id=&quot;m1.connect.ftp.ssh&quot;>${m1.connect.ftp.ssh}</setting>
		<setting id=&quot;m1.connect.loglevel&quot;>${m1.connect.loglevel}</setting>
		<setting id=&quot;m1.connect.sshdownload.cmd&quot;>${MEETINGONE_PSFTP_PATH} {0} {1} {2}
{3}</setting>
		<setting id=&quot;m1.connect.recording.enabled&quot;>${m1.connect.recording.enabled}</setting>
		<setting id=&quot;m1.connect.telephony.api_server.password&quot;>${m1.connect.telephony.api_server.password}
		</setting>
		<setting id=&quot;m1.connect.telephony.api_server.login&quot;>${m1.connect.telephony.api_server.login}</setting>
		<setting id=&quot;m1.connect.telephony.authentication_service_endpoint&quot;>authentication</setting>
		<setting id=&quot;m1.connect.telephony.audio_service_endpoint&quot;>audio</setting>
		<setting id=&quot;m1.connect.telephony.events_service_endpoint&quot;>events</setting>
		<setting id=&quot;m1.connect.ftp.delay&quot;>${m1.connect.ftp.delay}</setting>
		<setting id=&quot;m1.connect.message.timeout&quot;>${m1.connect.message.timeout}</setting>
		<setting id=&quot;DIALIN_NUMBERS&quot;>MeetingOne_Access_Number_Argentina MeetingOne_Access_Number_Australia MeetingOne_Access_Number_Austria MeetingOne_Access_Number_Bahrain MeetingOne_Access_Number_Belgium MeetingOne_Access_Number_Brazil MeetingOne_Access_Number_Bulgaria MeetingOne_Access_Number_Canada MeetingOne_Access_Number_China MeetingOne_Access_Number_Cyprus MeetingOne_Access_Number_Czech MeetingOne_Access_Number_Denmark MeetingOne_Access_Number_El_Salvador MeetingOne_Access_Number_Estonia MeetingOne_Access_Number_Finland MeetingOne_Access_Number_France MeetingOne_Access_Number_Germany MeetingOne_Access_Number_Greece MeetingOne_Access_Number_Hungary MeetingOne_Access_Number_Ireland MeetingOne_Access_Number_Israel MeetingOne_Access_Number_Italy MeetingOne_Access_Number_Japan MeetingOne_Access_Number_Latvia MeetingOne_Access_Number_Lithuania MeetingOne_Access_Number_Luxembourg MeetingOne_Access_Number_Mexico MeetingOne_Access_Number_Netherlands MeetingOne_Access_Number_New_Zealand MeetingOne_Access_Number_Norway MeetingOne_Access_Number_Panama MeetingOne_Access_Number_Peru MeetingOne_Access_Number_Poland MeetingOne_Access_Number_Portugal MeetingOne_Access_Number_Romania MeetingOne_Access_Number_Singapore MeetingOne_Access_Number_Slovenia MeetingOne_Access_Number_South_Africa MeetingOne_Access_Number_Spain MeetingOne_Access_Number_Sweden MeetingOne_Access_Number_Switzerland MeetingOne_Access_Number_United_Kingdom MeetingOne_Access_Number_United_States</setting>
		<dial-in-sequence>
			<conf-num>18008320736</conf-num>
			<delay>12000</delay>
			<dtmf>*</dtmf>
			<dtmf>{x-tel-meetingone-conference-id}</dtmf>
			<dtmf>#</dtmf>
			<delay>6000</delay>
			<dtmf>[uv-token]</dtmf>
		</dial-in-sequence>
	</telephony-adaptor>
</telephony-settings>

Standaardinstellingen - EMEA

Instellingen

Vereist

Beschrijving

m1.connect.telephony.api_server

Ja

De URL van de API-server van MeetingOne EMEA-telefonie.

m1.connect.ftp.ssh

Ja

Een booleaanse waarde die aangeeft of SSH-download is ingeschakeld (WAAR) of uitgeschakeld (ONWAAR). De standaardwaarde is WAAR.

m1.connect.loglevel

Ja

Het niveau van logboekregistratie. De waarde kan informatie of fouten opsporen zijn, afhankelijk van het niveau van fouten opsporen dat nodig is waarbij het niveau van fouten opsporen de extreme is.

m1.connect.telephony.api_server.login

Ja

De ID die is gebruikt om aan te melden op de API-server van MeetingOne EMEA-telefonie.

m1.connect.telephony.api_server.password

Ja

Het wachtwoord dat is gekoppeld aan de aanmeld-ID.

Geavanceerde instellingen - EMEA

Instellingen

Vereist

Standaardwaarde

Beschrijving

MEETINGONE_DTMF_PREFIX_TOKEN

Ja

-

Tekens die aangeven dat de DMTF-invoer een token is. Wijzig deze waarde alleen als de waarde op de brug is gewijzigd. Een gesuggereerde waarde is *65.

MEETINGONE_TOKEN_ LENGTH

Ja

-

Aantal tekens in het unieke token dat Adobe Connect genereert voor elke gebruiker die deelneemt aan een vergadering. De gesuggereerde waarde is 4

MEETINGONE_DTMF_POSTFIX_TOKEN

Ja

-

Tekens die aangeven dat het token voltooid is, wat Adobe Connect waarschuwt om het token te genereren om de telefoongebruiker samen te voegen met een webgebruiker. Wijzig deze waarde alleen als de waarde op de brug is gewijzigd. De gesuggereerde waarde is #.

m1.connect.ftp.delay

Nee

57.600 (16 uur)

Maximumlengte in seconden van audio-downloadbestand. De minimumwaarde is 3600 (een uur).

m1.connect.message.timeout

Nee

30

De maximale tijd voor de bevestiging van opdrachten van de audiobrug in seconden. De aanbevolen waarde ligt tussen de 30 en 120 seconden.

m1.connect.recording.enabled

Nee

WAAR

Een booleaanse waarde die specificeert of opnemen is ingeschakeld.

Voorbeeldinstellingen - EMEA

In het onderstaande voorbeeld wordt de kiesvolgorde voor de MeetingOne EMEA-adapter getoond:

<telephony-adaptor class-name=&quot;com.meetingone.adobeconnect.emea.AdaptorWrapper&quot; enabled=&quot;true&quot; id=&quot;meetingone-emea-adaptor&quot; name=&quot;{meetingone-emea-adaptor}&quot; use-backup- provider=&quot;true&quot; default-recording-source=&quot;adaptor&quot; disable-profiles-on-edit=&quot;false&quot; disable- profiles-on-disable=&quot;false&quot;><setting id=&quot;MEETINGONE_TOKEN_LENGTH&quot;>${MEETINGONE_TOKEN_LENGTH}</setting>

<setting id=&quot;MAX_SUB_CONFS&quot;>20</setting>
<setting id=&quot;MAX_USERS_PER_SUB_CONF&quot;>150</setting>
<setting id=&quot;MEETINGONE_DTMF_PREFIX_TOKEN&quot;>${MEETINGONE_DTMF_PREFIX_TOKEN}</setting>
<setting id=&quot;MEETINGONE_DTMF_POSTFIX_TOKEN&quot;>${MEETINGONE_DTMF_POSTFIX_TOKEN}</setting>
<setting id=&quot;m1.connect.telephony.api_server&quot;>${m1.connect.telephony.api_server}</setting>
<setting id=&quot;m1.connect.ftp.ssh&quot;>${m1.connect.ftp.ssh}</setting>
<setting id=&quot;m1.connect.loglevel&quot;>${m1.connect.loglevel}</setting>
<setting id=&quot;m1.connect.sshdownload.cmd&quot;>${MEETINGONE_PSFTP_PATH} {0} {1} {2}
{3}</setting>
<setting id=&quot;m1.connect.recording.enabled&quot;>${m1.connect.recording.enabled}</setting>
<setting id=&quot;m1.connect.telephony.api_server.password&quot;>${m1.connect.telephony.api_server.password}</s etting>
<setting id=&quot;m1.connect.telephony.api_server.login&quot;>${m1.connect.telephony.api_server.login}</setting
>
<setting id=&quot;m1.connect.telephony.authentication_service_endpoint&quot;>authentication</setting>
<setting id=&quot;m1.connect.telephony.audio_service_endpoint&quot;>audio</setting>
<setting id=&quot;m1.connect.telephony.events_service_endpoint&quot;>events</setting>
<setting id=&quot;m1.connect.ftp.delay&quot;>${m1.connect.ftp.delay}</setting>
<setting id=&quot;m1.connect.message.timeout&quot;>${m1.connect.message.timeout}</setting>
<setting id=&quot;DIALIN_NUMBERS&quot;>MeetingOne_Access_Number_Argentina MeetingOne_Access_Number_Australia MeetingOne_Access_Number_Austria MeetingOne_Access_Number_Bahrain MeetingOne_Access_Number_Belgium MeetingOne_Access_Number_Brazil MeetingOne_Access_Number_Bulgaria MeetingOne_Access_Number_Canada MeetingOne_Access_Number_China MeetingOne_Access_Number_Cyprus MeetingOne_Access_Number_Czech MeetingOne_Access_Number_Denmark MeetingOne_Access_Number_El_Salvador MeetingOne_Access_Number_Estonia MeetingOne_Access_Number_Finland MeetingOne_Access_Number_France MeetingOne_Access_Number_Germany MeetingOne_Access_Number_Greece MeetingOne_Access_Number_Hungary MeetingOne_Access_Number_Ireland MeetingOne_Access_Number_Israel MeetingOne_Access_Number_Italy MeetingOne_Access_Number_Japan MeetingOne_Access_Number_Latvia MeetingOne_Access_Number_Lithuania MeetingOne_Access_Number_Luxembourg MeetingOne_Access_Number_Mexico MeetingOne_Access_Number_Netherlands MeetingOne_Access_Number_New_Zealand MeetingOne_Access_Number_Norway
MeetingOne_Access_Number_Panama MeetingOne_Access_Number_Peru MeetingOne_Access_Number_Poland MeetingOne_Access_Number_Portugal MeetingOne_Access_Number_Romania MeetingOne_Access_Number_Singapore MeetingOne_Access_Number_Slovenia MeetingOne_Access_Number_South_Africa MeetingOne_Access_Number_Spain MeetingOne_Access_Number_Sweden MeetingOne_Access_Number_Switzerland MeetingOne_Access_Number_United_Kingdom MeetingOne_Access_Number_United_States</setting>

<dial-in-sequence>
<conf-num>{conf-num}</conf-num>
<delay>12000</delay>
<dtmf>*</dtmf>
<dtmf>{x-tel-meetingone-conference-id}</dtmf>
<dtmf>#</dtmf>
<delay>12000</delay>
<dtmf>*</dtmf>
<dtmf>{x-tel-meetingone-host-pin}</dtmf>
<dtmf>#</dtmf>
<delay>12000</delay>
<dtmf>[uv-token]</dtmf>
</dial-in-sequence>
</telephony-adaptor>

Voorbeeldmogelijkheden - EMEA

In het onderstaande voorbeeld wordt de telefonie-mogelijkheden.xml-configuratie voor de MeetingOne EMEA-adapter getoond:

<telephony-adaptor class-name=&quot;com.meetingone.adobeconnect.emea.AdaptorWrapper&quot; enabled=&quot;true&quot; id=&quot;meetingone-emea-adaptor&quot;>
<capabilities>
<breeze-capabilities>
<!-- &quot;dial-out&quot; en &quot;dial-out-by-user&quot; kunnen niet allebei worden ingeschakeld -->
<!-- zie ook &quot;call-selected-user&quot; hieronder -->
<!-- als &quot;dial-out&quot; true is, wordt de toestemming van de gebruiker om uit te bellen
bepaald door de rol van de gebruiker -->
<capability enabled=&quot;true&quot; id=&quot;dial-out&quot;>
<host enabled=&quot;true&quot;/>
<presenter enabled=&quot;true&quot;/>
<participant enabled=&quot;true&quot;/>
</capability>
<!-- als &quot;dial-out-by-user&quot; true is, dan is de toestemming van de gebruiker om uit te bellen
ingesteld voor de individuele gebruiker
via xml-api-aanroepen. &quot;dial-out&quot; en &quot;dial-out-by-user&quot; zijn mogelijkheden die elkaar wederzijds uitsluiten -->
<capability enabled=&quot;false&quot; id=&quot;dial-out-by-user&quot;/>

<!-- als &quot;auto-call-me-dialog&quot; true is, dan wordt aan het begin van
de vergadering het 'Bel mij'-dialoogvenster weergegeven, als de gebruiker toestemming heeft om uit te bellen -->
<capability enabled=&quot;true&quot; id=&quot;auto-call-me-dialog&quot;/>
<!-- voer nummermaskering uit door reguliere expressies te zoeken en vervangen.
Standaardexpressies maskeren de cijfers 5, 6, 7 vanaf het laatste cijfer,
waarbij eventuele koppeltekens en spaties ertussen worden genegeerd. De overeenkomst met standaardexpressie mislukt als het nummer minder dan 7 cijfers bevat. -->
<capability enabled=&quot;false&quot; id=&quot;number-mask&quot;>
<search-expression>([0-9])([- ]*)([0-9])([- ]*)([0-9])([- ]*)([0-9])([-
]*)([0-9])([- ]*)([0-9])([- ]*)([0-9])$</search-expression>
<replacement-expression>x$2x$4x$6$7$8$9$10$11$12$13</replacement-expression>
</capability>
</breeze-capabilities>
<bridge-capabilities>
<capability enabled=&quot;true&quot; id=&quot;hang-up&quot;/>
<capability enabled=&quot;true&quot; id=&quot;remove-selected-user-enable-hangup&quot;/>
<capability enabled=&quot;true&quot; id=&quot;hold-user&quot;/>
<capability enabled=&quot;true&quot; id=&quot;volume-control&quot;/>
<capability enabled=&quot;true&quot; id=&quot;mute-conference&quot;/>
<capability enabled=&quot;true&quot; id=&quot;token-merge&quot;/>
<capability id=&quot;telephone-number-hint-format&quot; value=&quot;E164&quot;/>

<!-- brainstormruimten audio+web. -->
<capability enabled=&quot;true&quot; id=&quot;web-audio-breakouts&quot;/>

<!-- true betekent dat de gebruikersinterface van de vergadering geen menu-item heeft om expliciet
audioconferenties te starten. In plaats daarvan valt de start van de conferentie automatisch samen met de start van de vergadering -->
<capability enabled=&quot;false&quot; id=&quot;auto-start-conference&quot;/>

<!-- true betekent dat de gebruikersinterface van de vergadering geen menu-item heeft om expliciet
audioconferenties te stoppen. In plaats daarvan valt het einde van conferentie automatisch samen met het einde van de vergadering -->
<capability enabled=&quot;false&quot; id=&quot;auto-start-conference&quot;/>

<!-- true betekent dat de gebruikersinterface van de vergadering het bellen naar de geselecteerde gebruiker mogelijk maakt -->
<!-- zie ook &quot;dial-out&quot;, &quot;dial-out-by-user&quot;, &quot;auto-call-me-dialog&quot; hierboven-->
<capability enabled=&quot;true&quot; id=&quot;call-selected-user&quot;/>
</bridge-capabilities>
</capabilities>
</telephony-adaptor>
Adobe-logo

Aanmelden bij je account