De installatie van Adobe Connect controleren

Controleer uw Adobe Connect-installatie nadat u het installatieprogramma hebt uitgevoerd en voordat u deze implementeert om zeker te zijn dat alle onderdelen werken.

Nadat u Adobe Connect hebt geïnstalleerd en voordat u het gebruikt en het configureert, is het raadzaam om te controleren of de installatie is gelukt en of alle onderdelen correct werken. Zie Adobe Connect implementeren en configureren wanneer u gereed bent om Adobe Connect te implementeren.

Gebruik de toepassingsbeheerconsole om de configuratie-instellingen te wijzigen die u hebt ingevoerd in het installatieprogramma. Kies Start > Programma's > Adobe Connect Server  > Connect Server configureren om de console te openen.

Wanneer u fouten wilt opsporen, kunt u naar Adobe Connect 11.0 gaan in de map [extractiemap]\Connect\11.0.0\Disk1\InstData\VM\. Als deze locatie alleen-lezen is, wordt het logboekbestand gemaakt in de map \Local Settings\Temp\AdobeConnect

Meld u aan bij Adobe Connect Central

Adobe Connect Central is een webtoepassing waarmee u de Adobe Connect-server kunt beheren. Als u zich kunt aanmelden bij Adobe Connect Central, kunnen de database en Adobe Connect Server met elkaar communiceren.

 1. Open een browser en voer de volgende URL in: http://[hostnaam].
  Opmerking:

  De parameter [hostnaam] is de waarde die u voor de Adobe Connect-host in het scherm Netwerkinstellingen van het installatieprogramma instelt.

 2. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in voor de accountbeheerder die u in het installatieprogramma hebt gemaakt.
  Opmerking:

  Wanneer u extra gebruikers hebt gemaakt, kunt u zich met elk gebruikersaccount aanmelden bij Adobe Connect Central.

De AEM-installatie controleren

Als u AEM-auteur- en AEM-publicatie-exemplaren installeert, moet u de installatie verifiëren.

 1. Controleer of de AEM-auteur- en -publicatieserver in het netwerk beschikbaar is. Controleer of alle knooppunten in een cluster aanwezig zijn.

 2. Bewerk een gebeurtenis of een e-mailsjabloon in Adobe Connect. Als u zonder problemen een sjabloon kunt bewerken en opslaan, werken de AEM-exemplaren naar wens. Voor meer informatie over het bewerken van sjablonen raadpleegt u het gedeelte over gebeurtenissen van Adobe Connect in de handleiding voor het gebruik van Adobe Connect.

Controleren of Adobe Connect-services zijn gestart

Adobe Connect Server wordt uitgevoerd als de volgende Windows-services:

 • Adobe Connect Service

 • Adobe Connect Telephony Service

 • Adobe Media Administration Server

 • Adobe Media Gateway

 • Adobe Media Server (AMS)

 • Adobe Connect AEM-auteurserver

 • Adobe Connect AEM-publicatieserver

Controleren of u e-mailmeldingen kunt verzenden

Als u in het veld SMTP-host in het installatieprogramma geen waarde hebt ingevoerd, kunnen er geen e-mailmeldingen worden verzonden vanuit Adobe Connect. Als u een SMTP-host hebt ingevoerd, gaat u als volgt te werk om te controleren of vanuit Adobe Connect e-mailmeldingen kunnen worden verzonden:

 1. Klik op het tabblad Beheer op het basistabblad van Adobe Connect Central. Klik op het tabblad Gebruikers en groepen. Klik op Nieuwe gebruiker.

 2. Voer de gewenste gegevens in op de pagina Informatie over nieuwe gebruiker. Gebruik het e-mailadres van de nieuwe gebruiker. Zorg ervoor dat de optie Stuur de nieuwe gebruiker een e-mail met accountgegevens, aanmeldingsgegevens en een wachtwoord is geselecteerd. Stel in het veld Nieuw wachtwoord een wachtwoord in van 4 tot 16 tekens.

 3. Klik op Volgende en selecteer een groep onder de kop Lidmaatschap groep bewerken, wijs de gebruiker toe aan de groep en klik op Beëindigen.

 4. Zorg ervoor dat de gebruiker voldoende tijd heeft om deze e-mailmelding te ontvangen en te lezen.

  • Als de gebruiker de melding ontvangt, werkt Adobe Connect goed en kunt u e-mailberichten verzenden via uw e-mailserver.
  • Als de gebruiker de melding niet ontvangt, controleert u of het e-mailadres geldig is, de e-mail niet in de spammap terecht is gekomen en of u Adobe Connect hebt geconfigureerd met een geldige SMTP-host en de SMTP-service juist functioneert buiten Adobe Connect. Neem via www.adobe.com/nl/support/programs/connect contact op met de ondersteuning van Adobe.

Controleren of u Adobe Presenter kunt gebruiken

Om te controleren of u Adobe Presenter kunt gebruiken, stuurt u een Microsoft PowerPoint-presentatie naar Adobe Connect die u vervolgens weergeeft.

 1. Indien u dit nog niet hebt gedaan, installeert u Adobe Presenter op een desktop clientcomputer waar PowerPoint al op is geïnstalleerd.
 2. Open Adobe Connect Central via een browser door middel van de FQDN van de Adobe Connect-server (bijvoorbeeld connect.voorbeeld.nl).
 3. Klik op Bronnen > Aan de slag.
 4. Klik op de pagina Aan de slag op Presentaties publiceren > Adobe Presenter installeren.

 5. Voer het installatieprogramma uit.
 6. Als u geen PowerPoint-presentatie hebt, maakt u een presentatie van een of twee pagina's en slaat u deze op.
 7. Selecteer in het PowerPoint-menu Adobe Presenter de optie Publiceren om de wizard Adobe Connect publiceren te openen.
 8. Selecteer Connect en voer de gegevens voor uw server in.
 9. Meld u aan met uw e-mailadres en wachtwoord, en volg de stappen in de wizard Publiceren. Controleer of u deel uitmaakt van de groep Auteurs (Beheer > Gebruikers en groepen in Adobe Connect Central).

  Wanneer u de stappen in de wizard Publiceren hebt uitgevoerd, uploadt Adobe Presenter uw PowerPoint-presentatie naar Adobe Connect.

 10. Wanneer de presentatie is gemaakt, gaat u naar het tabblad Inhoud in Adobe Connect Central en zoekt u uw presentatie.
 11. Open uw presentatie om deze weer te geven.

Controleren of u Training kunt gebruiken (indien ingeschakeld)

Opmerking:

Adobe Connect Training is een optionele functie die in uw licentie moet worden geactiveerd.

 1. Ga naar het tabblad Training in Adobe Connect Central.

  Als het tabblad Training wordt weergegeven en kan worden geopend, functioneert Training op de juiste wijze. Controleer of u deel uitmaakt van de groep Trainingsmanagers (Beheer > Gebruikers en groepen).

Controleren of u Meeting kunt gebruiken (indien ingeschakeld)

Opmerking:

Adobe Connect Meeting is een optionele functie die in uw licentie moet worden geactiveerd.

U moet deel uitmaken van de groep Gastheren vergadering of van de groep Beheerders om te kunnen controleren of Adobe Connect Meeting goed werkt.

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central als een gebruiker die deel uitmaakt van de groep Gastheren vergadering of de groep Beheerders.
 2. Klik op het tabblad Vergaderingen en selecteer Nieuwe vergadering.
 3. Voer de gewenste gegevens in op de pagina Vergaderinggegevens invoeren. Selecteer bij Toegang de optie Alleen geregistreerde gebruikers en geaccepteerde gasten hebben toegang tot de ruimte. Klik op Beëindigen om de vergadering te maken.
 4. Klik op de knop Vergaderruimte betreden.
 5. Meld u aan om de vergadering bij te wonen als geregistreerde gebruiker.
 6. Wanneer het venster voor de Adobe Connect-invoegtoepassing wordt weergegeven, volgt u de instructies voor de installatie.

  Als de vergaderruimte wordt geopend, werkt Adobe Connect Meeting correct.

Controleren of u Events kunt gebruiken (indien ingeschakeld)

Opmerking:

Adobe Connect Events is een optionele functie die in uw licentie moet worden geactiveerd.

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central als een gebruiker die deel uitmaakt van de groep Gebeurtenismanagers of de groep Beheerders.
 2. Ga naar het tabblad Gebeurtenisbeheer in Adobe Connect Central.

  Als dit tabblad wordt weergegeven en kan worden geopend, functioneert Adobe Connect Events correct.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?