Deelvensters voor ontwerp in Animate

De deelvensters voor ontwerp in de Animate-werkruimte bevatten besturingselementen voor ontwerpen en publiceren die u naar wens kunt indelen. U kunt ook elk deelvenster uit de huidige locatie slepen, het formaat ervan wijzigen en het deelvenster overal op het scherm plaatsen, zodat het gemakkelijk toegankelijk is. De pop-upmenu's in Animate bieden u ook de optie om het deelvenster op een bepaalde plaats op uw scherm te vergrendelen. Als u dit doet, wordt het deelvenster niet verplaatst als u het per ongeluk tijdens het werk sleept. 

Animate-deelvensters met de vergrendelingsoptie
Animate-deelvensters met de vergrendelingsoptie

Informatie over Eigenschapcontrole

Eigenschapcontrole biedt eenvoudige toegang tot de kenmerken van de huidige selectie die het meest worden gebruikt, in het werkgebied of in de tijdlijn. U kunt in Eigenschapcontrole wijzigingen aanbrengen in de kenmerken van objecten en documenten zonder menu's of deelvensters te openen waarin deze kenmerken ook worden beheerd.

Afhankelijk van welk item is geselecteerd, worden in Eigenschapcontrole informatie en instellingen voor het huidige document, tekst, symbool, vorm, bitmap, video, groep, frame of gereedschap weergegeven. Wanneer twee of meer verschillende typen objecten zijn geselecteerd, wordt in Eigenschapcontrole het totaal aantal geselecteerde objecten weergegeven.

Selecteer Venster > Eigenschappen of druk op Ctrl+F3 (Windows) of Cmd+F3 (Macintosh) om Eigenschapcontrole weer te geven.

De Animate 2020-release biedt een gemoderniseerde Eigenschapcontrole met vier tabbladen zoals Gereedschappen, Object, Frame en Doc.  Elk tabblad bevat informatie over de eigenschappen van de huidige selectie. 

Gereedschap: geeft aan welk gereedschap momenteel is geselecteerd. Als een gereedschap geen geldige Eigenschapcontrole heeft, wordt dit tabblad uitgeschakeld en het tabblad voor de Eigenschapcontrole voor het document weergegeven. Dit tabblad verwijst naar de eigenschappen van het geselecteerde gereedschap.

Object: toont het object dat momenteel is geselecteerd op het werkgebied. Als er geen object is geselecteerd, is dit tabblad uitgeschakeld. Dit tabblad verwijst naar de eigenschappen van het momenteel geselecteerde object.

Frame: laat zien welk frame momenteel op de tijdlijn is geselecteerd.  Als er geen frame is geselecteerd, is dit tabblad uitgeschakeld. Dit tabblad verwijst naar de eigenschappen van het momenteel geselecteerde frame.

Doc: toont het document waaraan u momenteel werkt. Dit tabblad biedt een overzicht van de eigenschappen die specifiek zijn voor het momenteel geopende document.

Eigenschapcontrole voor document
Eigenschapcontrole voor document
Eigenschapcontrole voor gereedschap
Eigenschapcontrole voor gereedschap
Eigenschapcontrole voor frame
Eigenschapcontrole voor frame
Eigenschapcontrole voor object
Eigenschapcontrole voor object

Aanvullende eigenschappen van het deelvenster Eigenschappen

Greep
Versleepbare secties

Versleepbare secties

Secties van de Eigenschapcontrole kunnen nu worden gesleept en opnieuw gerangschikt. Als u de muis boven een sleepbare sectie plaatst, wordt een greep weergegeven.

Sectie Snelle actie
Sectie Snelle actie

Werkbalk Snelle actie

Het deelvenster Eigenschappen bevat een nieuwe sectie voor snelle handelingen en bijgewerkte koptekstsecties om modi en verwante functies te kunnen detecteren en snel toegankelijk te maken.

Vernieuwde koptekstsectie
Vernieuwde koptekstsectie voor bitmap
Gemoderniseerde filterinstellingen
Gemoderniseerde filterinstellingen

Gemoderniseerde filterinstellingen

De sectie met filters is bijgewerkt om het toepassen van filtercombinaties gemakkelijker te maken. U kunt de volgorde van filters ook wijzigen door één filter boven of onder de andere filters te slepen.  

Kleur en stijl
Kleur en stijl

Vulling en streek gemoderniseerd

 • De sectie Vulling en lijn heet voortaan Kleur en stijl. 
 • De optie Alfa voor vul- en lijnkleuren wordt vooraf toegevoegd, zodat deze eenvoudig kan worden ingesteld.
 • Voor een overzichtelijke en soepele ervaring zijn de opties voor streekinstellingen die minder vaak worden gebruikt, verplaatst naar het pictogram voor het weglatingsteken (...). Dit geldt zowel voor de opties Stijlprofiel als Breedteprofiel. Klik op het pictogram met het weglatingsteken (...) om deze opties te selecteren.
 • De opties voor uiteinden en verbindingen zijn vooraf toegankelijk.
 • De opties voor streken en/of vullingen worden weergegeven op basis van het gedeelte van het object dat is geselecteerd. 

De optie Tween verwijderen

Tween verwijderen
Tween verwijderen

De sectie voor tweening bevat nu een optie waarmee u de tweens binnen Eigenschapcontrole kunt verwijderen.

Optie voor identieke inhoud

Optie voor identieke inhoud
Optie voor identieke inhoud

De optie voor identieke inhoud is nu met één klik beschikbaar in de sectie voor documentinstellingen.

Eigenschapcontrole voor camera bijgewerkt

Bijgewerkte cameraopties
Bijgewerkte cameraopties

De camera beschikt nu over alle kleureffecten en filters

Eigenschappen voor veelhoekster, rechthoek, ovaal, tekst en toverstaf bijgewerkt

Het deelvenster Eigenschapcontrole is gemoderniseerd voor de tools Veelhoekster, Rechthoek, Ovaal, Tekst en Toverstaf voor een toegankelijkere en overzichtelijke gebruikersinterface.

Veelhoekster
Veelhoekster
Statische tekst
Statische tekst

Het deelvenster Bibliotheek

In het deelvenster Bibliotheek (Venster > Bibliotheek) kunt u de gemaakte symbolen in Animate opslaan en ordenen. U kunt ook geïmporteerde bestanden, zoals bitmapafbeeldingen, geluidsbestanden en videoclips, opslaan. In het deelvenster Bibliotheek kunt u bibliotheekitems in mappen indelen. Daarnaast kunt u zien hoe vaak een item in een document wordt gebruikt en items op naam, type, datum, gebruik of de koppelings-id ActionScript® sorteren. Wanneer u bijvoorbeeld een geanimeerd GIF-bestand importeert, wordt er een map met de naam GIF gemaakt onder de hoofdmap en wordt het bestand hierin opgenomen. U kunt in het deelvenster Bibliotheek ook zoeken door een symbool- of koppelingsnaam te typen in het zoekveld. U kunt ook eigenschappen instellen voor de meeste selecties met meerdere objecten.

Het deelvenster Bibliotheek met een geluidsclip geselecteerd
Het deelvenster Bibliotheek met een geluidsclip geselecteerd

Informatie over het deelvenster Handelingen

Met het deelvenster Handelingen kunt u ActionScript-code maken en bewerken voor een object of frame. Wanneer u een frame-, knop- of filmclipinstantie selecteert, wordt het deelvenster Handelingen geactiveerd. De titel van het deelvenster Handelingen wijzigt in Knophandelingen, Filmcliphandelingen of Framehandelingen, al naar gelang de optie die is geselecteerd.

Het deelvenster Handelingen waarin een handeling stop() in een frame wordt weergegeven.
Het deelvenster Handelingen waarin een handeling stop() in een frame wordt weergegeven.

U geeft het deelvenster Handelingen weer door Venster > Handelingen te selecteren of op F9 te drukken. Zie Overzicht van het deelvenster Handelingen voor meer informatie over het deelvenster Handelingen. 

Filmverkenner gebruiken (werkt niet meer met Animate)

Met de Filmverkenner kunt u de inhoud van een document weergeven en ordenen en elementen in het document selecteren om wijzigingen aan te brengen. Filmverkenner bevat een weergaveoverzicht van elementen die momenteel worden gebruikt. Deze zijn gerangschikt in een hiërarchische boomstructuur waarin u kunt navigeren.

Met Filmverkenner kunt u:

 • Categorieën van items in het document filteren die in Filmverkenner worden weergegeven.

 • Geselecteerde categorieën als scènes en/of symbooldefinities weergeven.

 • Navigatieboom uitvouwen en samenvouwen.

 • Element op naam zoeken in een document.

 • De structuur bekijken van een Animate-document dat door een andere ontwikkelaar is gemaakt.

 • Naar alle instanties van een bepaald symbool of handeling zoeken.

 • Het weergaveoverzicht dat in Filmverkenner wordt weergegeven en waarmee u kunt navigeren, afdrukken.

Filmverkenner bevat een optiemenu en een contextmenu met opties voor het uitvoeren van handelingen op geselecteerde items of het wijzigen van de weergave van Filmverkenner. Het vinkje in het deelvenster Filmverkenner met een driehoek eronder geeft het optiemenu aan.

Opmerking:

Wanneer u met schermen werkt, heeft Filmverkenner een iets andere functionaliteit.

Filmverkenner weergeven

 1. Selecteer Venster > Filmverkenner.

Categorieën van items filteren die in Filmverkenner worden weergegeven

 • Klik op een of meer filterknoppen rechts van de optie Weergeven om tekst, symbolen, ActionScript of frames en lagen weer te geven. Klik op de knop Aanpassen om de items aan te passen die u wilt weergeven. U kunt die elementen bekijken door opties te selecteren in het gedeelte Weergeven van het dialoogvenster Instellingen Filmverkenner

 • Selecteer Filmelementen weergeven in het menu van het deelvenster Filmverkenner om items in scènes weer te geven.

 • Selecteer Symbooldefinities weergeven in het optiemenu van Filmverkenner om informatie over symbolen weer te geven.

Opmerking:

De opties Filmelementen en Symbooldefinities kunnen tegelijkertijd actief zijn.

Zoeken naar een item met het tekstvak Zoeken

 1. Voer in het tekstvak Zoeken de naam van het item of lettertype, de ActionScript-tekenreeks of het framenummer in. Er wordt gezocht naar alle items die in Filmverkenner worden weergegeven.

Item selecteren in Filmverkenner

 1. Klik op het item in de navigatieboom. Klik en houd de Shift-toets ingedrukt om meerdere items te selecteren.

  Het volledige pad voor het geselecteerde item wordt onder in Filmverkenner weergegeven. Wanneer u een scène in Filmverkenner selecteert, wordt het eerste frame van die scène in het werkgebied weergegeven. Wanneer u een element in Filmverkenner selecteert, wordt dat element in het werkgebied weergegeven als de laag die het element bevat, niet is vergrendeld.

Opdrachten in het optiemenu of contextmenu van Filmverkenner gebruiken

 1. Ga als volgt te werk:
  • Klik op het besturingselement voor het optiemenu van het deelvenster Filmverkenner om het optiemenu weer te geven.

  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd de Control-toets (Macintosh) ingedrukt en klik op een item in de boomstructuur van Filmverkenner.

 2. Selecteer een optie in het menu:

  Ga naar locatie

  Springt naar de geselecteerde laag, scène of frame in het document.

  Ga naar symbooldefinitie

  Springt naar de symbooldefinitie van een symbool dat in het gebied Filmelementen van Filmverkenner is geselecteerd. De symbooldefinitie geeft alle bestanden weer die aan het symbool zijn gekoppeld. (De optie Symbooldefinities weergeven moet zijn geselecteerd. Zie de definitie ervan in deze lijst.)

  Symboolinstanties selecteren

  Springt naar de scène die de instanties van een symbool bevat die in het gebied Symbooldefinities van Filmverkenner is geselecteerd. (De optie Filmelementen weergeven moet zijn geselecteerd.)

  Weergeven in bibliotheek

  Markeert het geselecteerde symbool in de bibliotheek van het document. (Animate opent het deelvenster Bibliotheek wanneer dit nog niet zichtbaar is.)

  Naam wijzigen

  Hiermee kunt u een nieuwe naam voor een geselecteerd element invoeren.

  Op plaats bewerken

  Hiermee kunt u een geselecteerd symbool in het werkgebied bewerken.

  Bewerken in nieuw venster

  Hiermee kunt u een geselecteerd symbool in een nieuw venster bewerken.

  Filmelementen weergeven

  Geeft de elementen geordend in scènes in uw document weer.

  Symbooldefinities weergeven

  Geeft alle elementen weer die aan een symbool zijn gekoppeld.

  Alle tekst kopiëren naar klembord

  Hiermee kopieert u geselecteerde tekst naar het klembord. Plak de tekst in een externe tekstverwerker om de spelling te controleren of voor overige bewerkingen.

  Knippen, Kopiëren, Plakken en Wissen

  Voert deze algemene functies op een geselecteerd element uit. Wanneer u een item in het weergaveoverzicht wijzigt, wordt het bijbehorende item in het document gewijzigd.

  Vertakking uitvouwen

  Vouwt de boomstructuur bij het geselecteerde element uit.

  Vertakking samenvouwen

  Vouwt de boomstructuur bij het geselecteerde element samen.

  Overige samenvouwen

  Vouwt de takken in de boomstructuur samen die het geselecteerde element niet bevatten.

  Afdrukken

  Drukt het hiërarchische weergaveoverzicht af dat in Filmverkenner wordt weergegeven.

Animate-componenten en het deelvenster Componenten gebruiken

Een component in Animate is een herbruikbare, verpakte module die bepaalde mogelijkheden toevoegt aan een Animate-document. Componenten kunnen afbeeldingen zijn, maar ook code, dus het betreft vooraf ontwikkelde functionaliteit die u eenvoudig kunt opnemen in uw Animate-projecten. Een component kan bijvoorbeeld een keuzerondje zijn, een dialoogvenster of een vooraf geladen balk. Het kan ook iets zijn zonder grafisch element, zoals een timer, een hulpprogramma om verbinding met een server te maken of een aangepaste XML-parser.

Als u minder ervaring hebt met het schrijven van ActionScript, kunt u componenten aan een document toevoegen en de bijbehorende parameters instellen in Eigenschapcontrole of Componentcontrole. Gebruik het deelvenster Gedragingen om de gebeurtenissen te verwerken. U kunt bijvoorbeeld het gedrag Ga naar Webpagina aan een component Knop koppelen. Vervolgens kan er een URL in een webbrowser worden geopend wanneer er op de knop wordt geklikt, zonder dat er ActionScript-code voor geschreven hoeft te worden.

Als u een programmeur bent die krachtigere toepassingen wilt maken, kunt u dynamisch componenten maken. Gebruik ActionScript om eigenschappen in te stellen en methoden aan te roepen bij uitvoering, en gebruik het model voor gebeurtenislisteners om gebeurtenissen te verwerken.

Een component invoegen via het deelvenster Component

Wanneer u een component toevoegt aan een document, wordt de component door Animate als een filmclip geïmporteerd in het deelvenster Bibliotheek. U kunt een component ook vanuit het deelvenster Componenten rechtstreeks naar het deelvenster Bibliotheek slepen en vervolgens een instantie van de component toevoegen aan het werkgebied. In elk geval moet u een component aan de bibliotheek toevoegen voordat u de klasse-elementen van de component kunt openen.

 1. Selecteer Venster > Component.

 2. Selecteer een instantie van een component in het deelvenster Component en sleep dit naar het werkgebied of de bibliotheek. Wanneer een component is toegevoegd aan de bibliotheek, kunt u meerdere instanties naar het werkgebied slepen.
 3. Configureer de component naar behoefte met de Eigenschapcontrole of de Componentcontrole. Raadpleeg voor meer informatie over de parameters die de component gebruikt de documentatie bij de betreffende component voor de versie van ActionScript die u gebruikt in het Animate-document.

Het deelvenster met componentparameters gebruiken

Animate-ontwikkelaars kunnen nu hun externe componenten in Animate importeren en toepassen bij het maken van animaties. Om deze workflow eenvoudiger te maken, biedt Animate een deelvenster met componentparameters. Hierdoor kunt u de grootte van dit deelvenster aanpassen of het venster in een Animate-werkomgeving plaatsen. U kunt het deelvenster ook vergrendelen door op het pictogram van de hamburger in de rechterbovenhoek van het deelvenster te klikken. Selecteer de optie Vergrendelen in het menu.

U kunt dit deelvenster openen via de knop Parameters weergeven in Eigenschapcontrole of via Venster > Componentparameters. U kunt waarden toevoegen voor de parameters in het dialoogvenster. 

Knop Parameters weergeven
Knop Parameters weergeven
Deelvenster met componentparameters
Deelvenster met componentparameters

Bovendien kunnen ontwikkelaars van aangepaste HTML5-componenten nu de HTML/CSS-interface gebruiken voor de parameters.

Het deelvenster Webservices

(Afgeschaft bij Animate) In het deelvenster Webservices kunt u een lijst met webservices bekijken, webservices vernieuwen en webservices toevoegen of verwijderen. Klik op Venster > Andere deelvensters > Webservices . Als u een webservice aan het deelvenster Webservices toevoegt, is deze webservice beschikbaar voor elke toepassing die u maakt.

U kunt het deelvenster Webservices gebruiken om alle webservices in één keer te vernieuwen door op de knop Webservices vernieuwen te klikken. Als u het werkgebied niet gebruikt, maar ActionScript-code schrijft, kunt u het deelvenster Webservices gebruiken om uw webservices te beheren.