Werken met een penseel

Het nieuwe gereedschap Penseel in Animate biedt u de mogelijkheid om kunst- en patroonpenselen te gebruiken in Animate, zoals algemeen het geval is in Illustrator. Het nieuwe gereedschap Penseel is gebaseerd op penseelstreken en verschilt van het bestaande gereedschap Penseel.

Met het gereedschap Penseel trekt u gestileerde penseelstreken door het patroon van het geselecteerde kunstpenseel toe te passen op het getekende pad. U kunt penseelstreken toepassen op bestaande paden, of u kunt met het gereedschap Penseel een pad tekenen en daarop tegelijkertijd een penseelstreek toepassen. U kunt ook de vloeiende uitvoer van uw afbeelding aanpassen.

Kunstpenselen

Kunstpenselen tekenen een vectorpatroon langs het pad en rekken dit uit tot de volledige lengte. Er is standaard een set met kunstpenselen beschikbaar voor direct gebruik binnen uw Animate-project. Deze vooraf ingestelde sets zijn toegankelijk via de bibliotheek met penselen in het deelvenster Eigenschappen. Hiervoor moet u wel het gereedschap Penseel hebben geselecteerd in het deelvenster Gereedschappen.

Nadat deze kunstpenselen zijn toegevoegd aan het document, zijn ze beschikbaar met gereedschappen zoals Penseel, Pen, Regel, Rechthoek of Ovaal, maar niet met het gereedschap Potlood, dat slechts eenvoudige streekstijlen bevat.

 

Gereedschap Penseel

Patroonpenselen

Patroonpenselen volgen en herhalen het patroon op hetzelfde pad. Een set voorinstellingen voor patroonpenselen is beschikbaar in de bibliotheek met penselen.

Patroonpenselen gebruiken

Patroonpenselen weergeven en selecteren:

 1. Selecteer Vensters>Penseelbibliotheek of selecteer het gereedschap Penseel en kies Eigenschappen>Stijl>Penseelbibliotheek voor het gelijknamige pictogram.

 2.  Dubbelklik op een patroonpenseel in de penseelbibliotheek om deze toe te voegen aan het document. Eenmaal toegevoegd aan het document, wordt het penseel vermeld in de keuzelijst Streekstijl van het deelvenster Eigenschappen.

Patroonpenselen bewerken

 1. Ga naar de instellingen van het deelvenster Eigenschappen>Streekstijl en klik op de optie Streekstijl bewerken om het scherm met penselen weer te geven.

 2. In de opties voor Penseel selecteert u het gewenste Penseeltype: Illustratie of Patroon.

  Kunst- en patroonpenselen

 3. Als u het penseeltype Illustratie selecteert, stelt u de volgende opties in:

  • Naam: hiermee geeft u de naam op voor het geselecteerde penseel.
  • Proportioneel schalen: hiermee wordt de illustratie geschaald naar een proportionele streeklengte.
  • Uitrekken om aan te passen aan lijnlengte: de illustratie wordt uitgerekt op basis van de lengte van de streek.
  • Uitrekken tussen hulplijnen: alleen het illustratiegebied tussen hulplijnen wordt uitgerekt. Het kop- en staartgedeelte van de illustratie wordt toegepast op alle lijnen zonder uitrekken.
  Opties voor patroonpenselen

 4. Als u het penseeltype Patroon selecteert, stelt u de volgende opties in:

  • Naam: hiermee geeft u de naam op voor het geselecteerde penseel.
  • Uitrekken om passend te maken, Tussenruimte toevoegen en Benadering van pad: hiermee geeft u aan hoe de patroonelementen langs de streek worden toegepast.
  • Illustratie spiegelen: spiegelt het geselecteerde patroon (horizontaal of verticaal).
  • Spatiëring: hiermee stelt u de afstand in tussen verschillende patroonsegmenten. De standaardwaarde is 0.
  • Bij hoeken: hoekelementen worden automatisch gegenereerd op basis van de geselecteerde instellingen: Centreren, Flank, Segment en Overlap. De standaardoptie is Flank.
  • Toepassen op bestaande lijnen en het penseel bijwerken: hiermee kunt u een nieuw penseel maken met de opgegeven instellingen (de wijzigingen zijn alleen van toepassing op nieuwe getekende streken), of u kunt deze instellingen toepassen op alle eerder getekende streken.

Penselen importeren vanuit Adobe Capture

 Met de mobiele app voor Android en iOS van Adobe Capture kunt u nieuwe penselen maken en toevoegen aan Libraries. Zie Adobe Capture voor meer informatie.

Aangepaste vectorpenselen maken of importeren:

 1. Gebruik Adobe Capture om een afbeelding vast te leggen.

 2. Zet de afbeelding om in een penseel en sla het penseel op in Libraries.

 3. Open Libraries in Animate CC en klik op het zojuist toegevoegde penseel. Hiermee voegt u het penseel toe aan de penseelbibliotheek en aan het huidige document.

Kunst- of patroonpenselen toevoegen aan uw document

Van de penseelbibliotheek

U kunt nieuwe kunstpenselen die beschikbaar zijn in de penseelbibliotheek toevoegen aan uw document.

 1. Klik in het deelvenster Gereedschappen op het pictogram . De penseelopties worden weergegeven in het deelvenster Eigenschappen.
 2. Klik op het pictogram . Het deelvenster Penseelbibliotheek wordt weergegeven.
Penseelbibliotheek

 1. Klik op de categorieën en subcategorieën voor kunstpenselen en ga naar het penseel dat u wilt gebruiken, of zoek in de bibliotheek door een tekenreeks te typen in het zoekvak. 
 2. Dubbelklik op een penseel om het toe te voegen aan uw document. Het geselecteerde penseel wordt als de huidig geselecteerde penseelstijl weergegeven in het vervolgkeuzelijst Stijl van het gereedschap Penseel in het deelvenster Eigenschappen. 

Van Creative Cloud Libraries

Naast de vooringestelde kunstpenselen die standaard beschikbaar zijn kunt u ook nieuwe kunstpenselen importeren naar uw Animate-document met behulp van Libraries.

Om een nieuw kunstpenseel toe te voegen, opent u het deelvenster Libraries en klikt u op een van de ondersteunde penselen. (Animate biedt momenteel alleen ondersteuning voor vectorpenselen van Libraries).

 1. Klik in het deelvenster Gereedschappen op het pictogram . Selecteer het penseel of het patroonpenseel in het deelvenster Eigenschappen.
 2. Klik op Venster > Libraries. Het deelvenster Libraries wordt weergegeven.
Een penseel importeren van Libraries

 1. In Penselen, bladert u naar de gemaakte en opgeslagen penselen in Libraries. 
 2. Dubbelklik op een penseel om het toe te voegen aan uw document. Het geselecteerde penseel wordt als de huidig geselecteerde penseelstijl weergegeven in het vervolgkeuzelijst Stijl van het gereedschap Penseel in het deelvenster Eigenschappen. 

Kunstpenselen gebruiken

Met het gereedschap Penseel (dat is gebaseerd op penseelstreken) kunt u penseelstreken trekken door het patroon van het geselecteerde kunstpenseel toe te passen langs het getekende pad. U kunt penseelstreken toepassen op bestaande paden, of u kunt met het gereedschap Penseel een pad tekenen en daarop tegelijkertijd een penseelstreek toepassen.  

Objecttekenmodus en samengevoegde tekenmodi

Wanneer u kunstpenselen gebruikt, is de modus Tekenobject standaard ingeschakeld. Dit garandeert dat elke penseelstreek onafhankelijk wordt getrokken en niet samengevoegd met de bestaande streken, en zo wordt voorkomen dat de streken elkaar ongewenst zouden kruisen. Het gebruik van de objecttekenmodus leidt tot betere prestaties in vergelijking met de samenvoegtekenmodus, omdat de penseelstreken typisch veel vectorgegevens bevatten en Animate trager wordt uitgevoerd wanneer u vormen samenvoegt.

Als u een vorm die u al hebt getekend, wilt omzetten naar een tekenobject, selecteert u de afbeelding in het werkgebied en klikt u op Wijzigen > Objecten combineren > Vereniging.

Kunstpenseelstreken omzetten naar vullingen

De kunstpenselen in Animate gedragen zich hetzelfde als penseelstreken en kunnen worden omgezet naar vullingen met de optie Lijnen omzetten in vullingen.

Om de lijnen te converteren selecteert u eerst de penseelstreken die u in het werkgebied hebt getekend. Klik vervolgens op Wijzigen > Vorm > Lijnen omzetten in vullingen.

Na de conversie gedragen de lijnen zich als normale vullingen en verliest de vorm zijn padbewerkingsfunctie.

Tekenen als vulling

Met de optie Tekenen als vulling van het gereedschap Penseel kunt u de vorm die u met het penseel maakt gemakkelijker omzetten in een penseelstreek, of gebruiken om een gebied te vullen.

De optie Tekenen als vulling

Kunstpenseelstijlen toepassen op afbeeldingen in het werkgebied

U kunt de nieuwe kunstpenseelstijlen toepassen op bestaande vormen en in uw bestaande Animate-documenten.

Selecteer een vorm in het werkgebied en wijzig de bijbehorende streekstijl door een kunstpenseelstreekstijl in het deelvenster Eigenschappen te kiezen. 

Druk en overhelling met penselen

Animate biedt druk- en overhellingondersteuning voor getekende lijnen met het penseel. U kunt illustraties en patroonstreken tekenen met een variabele breedte die afhankelijk is van de druk of overhelling op het penseel. Voor verdere verfijning gebruikt u de Breedtetool om de breedtepunten aan te passen.

De optie Overhelling in Animate is ook zonder het WinTab-stuurprogramma beschikbaar op een Surface Pro-apparaat. 

 De pictogrammen voor Druk en Overhelling in de werkbalk worden slechts getoond als u een Wacom drukgevoelig tablet op uw computer hebt aangesloten.

Opties voor Druk en Overhellingmodus gebruiken

 1. Selecteer Penseel en selecteer pictogram van de werkbalk om drukgevoeligheid in te schakelen of selecteer het pictogram  om overhellinggevoeligheid in te schakelen. De standaardwaarden zijn 1% en 100%. Dit komt overeen met de minimale en maximale waarden voor Druk/Overhelling.

 2. Gebruik het Penseel om lijnen met een variabele breedte te maken op basis van druk of overhelling op de pen.

  Met en zonder drukgevoeligheid

De opties voor Druk en Overhelling aanpassen

 1. Selecteer de tool Penseel. Ga naar de instellingen van het deelvenster Eigenschappen, selecteer Streekstijl en klik op de optie Streekstijl bewerken om het scherm met penselen weer te geven.

 2. Stel het minimale en maximale percentage voor druk- en overhellingsgevoeligheid in voor de minimale en maximale penseelstrookbreedte. Geaccepteerde waarden zijn gehele getallen in het bereik van 1 tot 100.

  Druk en overhellingwaarden

 3. Klik op Toevoegen om een nieuw penseel toe te voegen met de geselecteerde Druk en Overhellinggevoeligheidinstellingen.

Tekenen met het gereedschap Penseel

Met het gereedschap Penseel trekt u gestileerde penseelstreken door het patroon van het geselecteerde kunstpenseel toe te passen op het getekende pad. U kunt penseelstreken toepassen op bestaande paden, of u kunt met het gereedschap Penseel een pad tekenen en daarop tegelijkertijd een penseelstreek toepassen.

 1. Klik in het deelvenster Gereedschappen op het pictogram .

 2. Selecteer een tekenmodus van het gereedschap Penseel onder Opties in het deelvenster Gereedschappen:

  Opties voor het gereedschap Penseel

  • Selecteer de optie Rechttrekken om rechte lijnen te tekenen en benaderingen van driehoeken, ovalen, cirkels, rechthoeken en vierkanten om te zetten in deze veelgebruikte geometrische vormen.
  • Selecteer de optie Vloeiend om vloeiende curven te tekenen.
  • Selecteer de optie Inkt om een uitvoerbestand te tekenen met de inktmodus zonder wijzigingen.
  Lijnen die met de modi Rechttrekken, Vloeiend en Inkt zijn getekend

Penselen bewerken

Met de optie Penseel bewerken kunt u de eigenschappen van het kunstpenseel bewerken. Klik op het pictogram Penseel bewerken om het gelijknamige dialoogvenster te openen voor het geselecteerde penseel. Als u een kunstpenseel selecteert om deze te bewerken, wordt het dialoogvenster Opties voor kunstpenselen getoond. U kunt eigenschappen wijzigen, zoals penseelrichting, voorkeuren voor schaling en overlapping, en de wijzigingen op de bestaande penseelstreken toepassen. Als u een gewoon penseel selecteert en vervolgens op Penseel bewerken klikt, wordt een dialoogvenster geopend waarin u dat penseeltype kunt bewerken. 

Kunstpenselen bewerken

 1. Selecteer een kunstpenseelstijl en klik op de knop Bewerken naast de vervolgkeuzelijst Stijl.
 2. In het vak Opties voor kunstpenselen bewerken kunt u het volgende doen:
  • Proportioneel schalen: de penseelafmetingen worden geschaald op basis van de hoogte-/breedteverhouding, zonder uitrekken.
  • Uitrekken om aan te passen aan lijnlengte: het penseel wordt uitgerekt op basis van de lengte van de streek die u tekent.
  • Uitrekken tussen hulplijnen: het penseel wordt uitgerekt tussen de hulplijnen. 
  • Overlap: hiermee geeft u aan of u hoeken en vouwen wilt aanpassen om overlapping te voorkomen.
  • Illustratie spiegelen: de penseelvorm wordt gespiegeld.
  • Penseelrichting: de richting van het penseel wordt gewijzigd.
 1. Als u de wijzigingen wilt toepassen op de bestaande streken die u met het penseel hebt getekend en om uw wijzigingen toe te passen op het penseel, selecteert u de optie Toepassen op bestaande lijnen en het penseel bijwerken. 
 2. Klik op Toevoegen om de wijzigingen op te slaan. 

Streekstijlen bewerken voor effen en primitieve streekstijlen

 1. Selecteer een penseel- of streekstijl en klik op de knop Bewerken naast de vervolgkeuzelijst Stijl.
 2. In het vak Streekstijl kunt u het volgende bewerken:
  • Type
  • Zoomen, 4x
  • Dikte 
  • Scherpe hoeken
Een streekstijl bewerken

Sneltoetsen in Eigenschapcontrole voor veelgebruikte opties

Gebruik de volgende sneltoetsknoppen in het deelvenster Eigenschappen voor eenvoudige toegang:

 • Uitbreiden naar vulling: hiermee worden de geselecteerde penseelstreken naar vullingen geconverteerd en samengevoegd
 • Object maken: hiermee converteert u de geselecteerde vorm in de samengevoegde modus naar een tekenobject (net als bij een verenigingsbewerking)
 • Splitsen: het geselecteerde tekenobject wordt gesplitst in een vorm met onbewerkte gegevens

Een zelfstudie over hoe u het gereedschap Penseel gebruikt

Verwante informatie

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online