Aanmelden bij Captivate Prime met SSO-verificatie

Aan de hand van dit document kunt u SSO-verificatie configureren om u aan te melden bij uw Captivate Prime-account.

Voer de volgende stappen uit om SSO-verificatie te configureren:

 1. Open Settings (Instellingen) > Login Methods (Aanmeldingsmethoden).

  Optie Login Methods
  Optie Login Methods

 2. Kies Internal Users (Interne gebruikers) of External Users (Externe gebruikers), afhankelijk van uw vereisten.

 3. Klik op de vervolgkeuzelijst naast de aanmeldingsoptie en selecteer Single Sign-On (Eenmalige aanmelding).

  Selecteer Single Sign-On (Eenmalige aanmelding)
  Selecteer Single Sign-On (Eenmalige aanmelding)

 4. Klik op Change (Wijzigen) om de instellingen van SSO (Single Sign-On) aan te passen.

  Optie Change (Wijzigen) om SSO-instellingen te configureren
  Optie Change (Wijzigen) om SSO-instellingen te configureren

 5. Voer de IDP-initiated Authentication URL (Door IDP geïnitieerde verificatie-URL) in die door uw serviceprovider is verstrekt en upload uw XML-bestand door op IDP Metadata XML File (IDP Metadata XML-bestand) te klikken.

  SSO-instellingen configureren
  SSO-instellingen configureren

  Opmerking:

  De SSO die u in Captivate Prime configureert, moet ondersteunde SAML 2.0 zijn.

  U kunt zich nu aanmelden bij Captivate Prime met uw SSO-verificatie.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account