Acrobat distribueren | Creative Cloud voor teams, losse app

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u Adobe Acrobat distribueert als u Adobe Creative Cloud voor teams, losse app gebruikt. Dit geldt voor zowel Acrobat Pro als Acrobat Standard.

Opmerking:

Als u een lidmaatschap van Creative Cloud Alle apps hebt, gebruikt u Creative Cloud Packager om Acrobat te distribueren. Bekijk deze pagina voor uitgebreide instructies.

Overzicht van de distributie

1. Onderdelen van het Acrobat-installatieprogramma downloaden

Voordat u Acrobat downloadt, moet u controleren of uw systeem aan de vereisten voldoet:

 

Windows

Mac

Acrobat Pro (Continuous)

Acrobat Standard (Continuous)

n.v.t.

Opmerkingen:

 • Voor Acrobat zijn twee tracks beschikbaar: Continuous en Classic. Download builds voor de Continuous-track. Ga voor meer informatie over de tracks naar http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/tools/AdminGuide/whatsnewdc.html.
 • Dit installatieprogramma bevat meerdere talen en kan Acrobat in alle ondersteunde talen van Acrobat installeren. Raadpleeg het gedeelte over de installatie hieronder voor meer informatie.
 • Windows-installatieprogramma's zijn exe-bestanden die automatisch worden uitgepakt. Voer het gedownloade .exe-bestand eenmaal uit om het installatieprogramma in de map Acrobat op uw bureaublad uit te pakken.

2. (Optioneel) De Adobe Customization Wizard gebruiken

U kunt de Adobe Customization Wizard gebruiken om uw Acrobat-distributie verder aan te passen. Voor meer informatie leest u de documentatie van de Adobe Customization Wizard (Windows/Mac). U kunt de wizard hier downloaden: Windows/Mac.

2.1 De Customization Wizard in Windows gebruiken

Na de installatie van de Customization Wizard start u de Wizard voor Acrobat en voert u deze stappen uit:

 1. Ga naar Bestand > Pakket openen en selecteer Acrobat MSI in de Acrobat-installatiemap (AcroPro.msi).
 2. Voer de benodigde aanpassingen uit (u kunt bijvoorbeeld hier de Licentieovereenkomst namens uw gebruikers accepteren).
 3. Ga nu naar Transformeren en klik op Transformeren opslaan. Het installatieprogramma kan nu op de computers van gebruikers worden gedistribueerd.

U wijzigt het installatiepakket als volgt:

 1. Koppel het DMG-bestand van de Customization Wizard.
 2. Kopieer 'Acrobat Customization Wizard DC.app' van dit gekoppelde DMG-volume naar een schrijfbare map, bijvoorbeeld Bureaublad. (Voor het uitvoeren van de wizard is een schrijfbaar gebied vereist, dus voer deze niet uit vanaf een DMG-schijfimage. Kopieer de wizard naar een map en voer hem vanaf daar uit.)
 3. Voer de toepassing Acrobat Customization wizard DC.app uit.
 4. Geef in het veld Installatieprogramma zoeken het pad op naar het installatiepakket van Acrobat (.pkg-bestand).
 5. Voer de vereiste aanpassingen uit (bijvoorbeeld het accepteren van de Licentieovereenkomst namens de gebruiker). Opmerking: het veld Serienummer hier is optioneel.
 6. Klik op OK.
 7. Er verschijnt een dialoogvenster voor het opslaan. Geef de naam op van het definitieve aangepaste installatiepakket (met de extensie .pkg) en sla dit op in een map op uw computer.
 8. Vervolgens kunt u dit definitieve uitvoerpakket op de computers van gebruikers distribueren.
Opmerking:

Acrobat is geconfigureerd om automatisch Adobe-servers te pingen om te bepalen of er een nieuwe patch/update beschikbaar is. Gebruik de Customization Wizard als u dit wilt wijzigen voor uw distributie.

3. Acrobat installeren op Windows

De Windows-installatieprogramma's zijnzelfuitpakkende exe-bestanden. Voer het gedownloadeexe-bestand eenmaal uit om de installatiebestanden uit te pakken. De installatiebestanden worden standaard uitgepakt in een Acrobat-map op uw bureaublad. U kunt op een van de volgende manieren Acrobat in Windows installeren:

 1. Installatie via de opdrachtregelmodus op de computer van de gebruiker
 2. Installatie via de GUI-Modus op de computer van de gebruiker.
 3. Installatie via standaarddistributiemethoden, zoals SCCM.

3.1 Installatie via de opdrachtregelmodus op de computer van de gebruiker

Ga naar de Acrobat-map via de opdrachtprompt en voer de volgende opdracht uit:

Voorbeeld van de syntaxis:

Setup.exe /sl "[Taalcode]" /sALL  

In de bovenstaande opdracht:

 • [Taalcode] is de numerieke taalcode voor Acrobat Launch die is gebaseerd op de volgende gegevens:

2052=Vereenvoudigd Chinees

1028=Traditioneel Chinees

1029=Tsjechisch

1030=Deens

1043=Nederlands (Nederland)

1033=Engels (Verenigde Staten)

1035=Fins

1036=Frans (Frankrijk)

1031=Duits (Duitsland)

1038=Hongaars

1040=Italiaans (Italië)

1041=Japans

1042=Koreaans

1044=Noors (Bokmal)

1045=Pools

1046=Portugees (Brazilië)

1049=Russisch

1051=Slowaaks

1060=Sloveens

1034=Spaans (traditionele sortering)

1053=Zweeds

1055=Turks

1058=Oekraïens

1025=Engels met Arabische ondersteuning

1037=Engels met Hebreeuwse ondersteuning

6156=Frans (Marokko)

Als u bijvoorbeeld '1033' doorgeeft in [LangCode], wordt Acrobat in het Engels gestart.

3.2 Installatie via de GUI-Modus op de computer van de gebruiker

Bij deze methode kunt u de installatiemap 'Acrobat' die u hebt uitgepakt via het gedownloade exe-bestand (en desgewenst hebt aangepast), naar de computer van de gebruiker kopiëren en Setup.exe uitvoeren om de installatie te starten.

3.3 Installatie via standaarddistributiemethoden

U kunt ook de gebruikelijke distributieprocedures voor Acrobat volgen, zoals wordt beschreven in Acrobat ETK: http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/#.

In het volgende voorbeeld wordt Acrobat gedistribueerd via SCCM:

Voer het gedownloade exe-bestand uit om het installatieprogramma in de map 'Acrobat' uit te pakken. Bestanden worden standaard uitgepakt naar het bureaublad. Nadat de bestanden zijn uitgepakt, gaat u nog niet verder met de installatie. U hebt nu de uitgepakte installatiebestanden die u nodig hebt om Acrobat te distribueren met SCCM. Volg de gebruikelijke stappen om een pakket voor distributie te maken via Configuratiebeheer van SCCM. Geef het pad van Setup.exe op in de wizard Programma maken in SCCM (zie hieronder).

U gebruikt dit om Acrobat te distribueren met SCCM. Volg de gebruikelijke stappen om een pakket voor distributie te maken via Configuratiebeheer van SCCM. Geef het pad van Setup.exe op in de wizard 'Programma maken' in SCCM (zie hieronder).

Wizard Programma maken in SCCM

3.4 Acrobat verwijderen

Nadat u Acrobat hebt gedistribueerd, kunt u het programma verwijderen via het gebruikelijke proces voor het verwijderen van msi-pakketten. U kunt dit doen via het onderdeel Programma's en onderdelen in het Configuratiescherm van Windows. U kunt dit ook doen via de opdrachtregel. Dit is de opdrachtregelsyntaxis voor het verwijderen van Adobe Acrobat:

Voorbeeld van de syntaxis:

msiexec.exe /x <pad naar MSI-bestand van Acrobat> /qn

Installeer het gedownloade installatiepakket (of het aangepaste pakket als u de Customization Wizard wilt gebruiken) om Acrobat op macOS te installeren.

macOS-installatieprogramma's zijn van het type .pkg en bieden de vereiste gebruikersinterfaceprompts.

U kunt standaarddistributieprocessen voor macOS gebruiken, zoals ARD, om het gebundelde pakket te distribueren. Er is meer informatie beschikbaar in Acrobat ETK: http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/#.

Updates voor Acrobat

U kunt updates van Acrobat distribueren via de standaarddistributieprocedures die in uw organisatie worden gebruikt. Voor meer informatie over updates raadpleegt u de aanvullende informatie over de patch.

Adobe Acrobat aangeschaft via Adobe VIP (Value Incentive Plan) in een gevirtualiseerde omgeving distribueren

Voor informatie over het gebruik van Acrobat in een gevirtualiseerde omgeving leest u Gevirtualiseerde distributies

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online