Welkom bij Adobe Creative Suite 4 Web Standard. Dit document bevat op het laatste moment beschikbaar gestelde productinformatie, updates en tips voor het oplossen van problemen die niet in de documentatie van Creative Suite 4 Web Standard worden besproken.

Creative Suite 4 Web Standard-toepassingen

 • Adobe Flash CS4 Professional
 • Adobe Dreamweaver CS 4
 • Adobe Fireworks CS4
 • Adobe Contribute CS4
 • Adobe Bridge CS4 (biedt directe toegang tot Version Cue en Adobe Device Central)
 • Adobe Media Player

Minimale systeemvereisten

Windows

 • Processor van minimaal 1 GHz
 • Microsoft Windows XP met Service Pack 2 (Service Pack 3 aanbevolen) of Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate of Enterprise met Service Pack 1 (gecertificeerd voor 32-bits Windows XP en Windows Vista)
 • 1 GB RAM of meer aanbevolen
 • 3.1 GB vrije ruimte op de harde schijf voor installatie; extra vrije ruimte vereist tijdens installatie (installatie op flash-opslagapparaten is niet mogelijk)
 • Schermresolutie van 1024 x 768 (1280 x 800 aanbevolen) met 16-bits videokaart
 • Dvd-rom-station
 • QuickTime 7.4.5 is vereist voor multimediafuncties
 • Breedbandinternetverbinding is vereist voor online services*

Mac OS

 • PowerPC G5- of multicore Intel-processor
 • Mac OS X v10.4.1110.5.4
 • Java Runtime Environment 1.5 vereist voor Adobe Version Cue-server
 • 1 GB RAM of meer aanbevolen
 • 6,1 GB beschikbare ruimte op de harde schijf voor installatie; tijdens de installatie is meer vrije schijfruimte vereist (kan niet worden geïnstalleerd op een volume dat gebruik maakt van een hoofdlettergevoelig bestandssysteem of flash-opslagapparaten)
 • Schermresolutie van 1024 x 768 (1280 x 800 aanbevolen) met 16-bits videokaart
 • Dvd-rom-station
 • QuickTime 7.4.5 is vereist voor multimediafuncties
 • Breedbandinternetverbinding is vereist voor online services*

Voor de meest recente systeemvereisten gaat u naar www.adobe.com/go/webstandard_systemreqs_nl.

Dit product geeft u mogelijk toegang tot bepaalde functies die online worden gehost ("online services"), mits u beschikt over een snelle internetverbinding. De online services en bepaalde bijbehorende functies zijn mogelijk niet in alle landen, talen en/of valuta's beschikbaar en kunnen gedeeltelijk of volledig zonder kennisgeving worden stopgezet. Op het gebruik van online services zijn aparte gebruiksvoorwaarden en het online privacybeleid van Adobe van toepassing, en voor toegang tot deze services is mogelijk gebruikersregistratie vereist. Voor bepaalde onlineservices, waaronder services die aanvankelijk gratis worden aangeboden, kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht. Ga naar www.adobe.com voor meer informatie, de gebruiksvoorwaarden en het online privacybeleid.

De software installeren

 1. Voordat u een toepassing installeert, moet u alle geopende toepassingen sluiten, inclusief andere Adobe-toepassingen, Microsoft Office-toepassingen en browservensters. Daarnaast is het raadzaam antivirusprogramma's tijdelijk uit te schakelen voordat u de installatieprocedure start.
 2. U moet beschikken over beheerdersrechten of u aanmelden als beheerder.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

Windows:

 • Plaats de dvd in uw station en volg de aanwijzingen op het scherm. Als het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart, bladert u naar de map Adobe CS4 in de hoofdmap van uw schijf en dubbelklikt u op Setup.exe om de installatieprocedure te starten.
 • Als u de software van internet hebt gedownload, opent u de map, navigeert u naar de map Adobe CS4, dubbelklikt u op Setup.exe en volgt u de aanwijzingen op het scherm.

Mac:

 • Plaats de dvd in uw station en volg de aanwijzingen op het scherm. Als het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart, bladert u naar de toepassingsmap in de hoofdmap van uw schijf en dubbelklikt u op Setup Mac OS om de installatieprocedure te starten.
 • Als u de software hebt gedownload van internet, opent u de map en bladert u naar de toepassingsmap. Dubbelklik vervolgens op Setup en volg de aanwijzingen op het scherm.

Als u een upgrade van het programma installeert, zoekt het installatieprogramma op uw systeem naar het geldige upgradeproduct. Wanneer geen upgradeproduct wordt aangetroffen, wordt u gevraagd het serienummer in te voeren van het product waarvan u een upgrade wilt uitvoeren. U kunt ook de proefversie van de software installeren en het nieuwe en vorige serienummer invoeren in het serienummerscherm dat tijdens het starten wordt weergegeven.

Ga voor meer informatie over de installatie van CS 4 naar www.adobe.com/go/cs4install_nl

Bekende problemen

 • Op Mac kunnen uw systeemprestaties trager lijken na de installatie. U lost dit probleem op door uw systeem na de installatie opnieuw op te starten. (#BG063142)
 • Op Mac kunt u geen programma's op het hoofdstation installeren. (#BG044824)
 • Bij de installatie van een 32-bits toepassing op Vista (64-bits) wordt een onjuiste standaardinstallatielocatie weergegeven. De toepassing wordt geïnstalleerd in: c:\Program Files(x86). (#BG064131)
 • De “Totale grootte” die wordt weergegeven in het scherm Opties van het installatieprogramma is inclusief de ruimte die nodig is voor onderdelen die vereist zijn voor de installatie maar die niet in de lijst met onderdelen wordt weergegeven. Hierdoor is de waarde mogelijk niet gelijk aan de omvang van de weergegeven onderdelen. (#BG059229)
 • Afhankelijk van het product en het aantal onderdelen dat wordt geïnstalleerd, kan de installatie 20 minuten tot ruim een uur in beslag nemen. (#BG050030)
 • Creative Suite 4 kan niet worden geïnstalleerd in een versleutelde map. (#BG065106)
 • Hoewel u een editie van Creative Suite 4 op een secundaire partitie kunt installeren, vereist het installatieprogramma nog steeds tot 6 GB vrije ruimte op de primaire partitie om de installatie te voltooien. De vereiste hoeveelheid vrije ruimte is afhankelijk van de onderdelen die u wilt installeren.
 • Ga voor meer informatie over installeren naar http://www.adobe.com/support/loganalyzer/.

Opmerking: als u extra onderdelen wilt installeren of als u uw software na de oorspronkelijke installatie opnieuw wilt installeren, moet u toegang hebben tot het oorspronkelijke installatieprogramma (cd, dvd of gedownload bestand). Reparatie is niet mogelijk.

De software verwijderen

 1. Voordat u de installatie van een toepassing gaat verwijderen, moet u alle geopende toepassingen sluiten, dus ook andere Adobe-toepassingen, Microsoft Office-toepassingen en browservensters.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 • Open in Windows XP het Controlepaneel van Windows en dubbelklik op Toevoegen of verwijderen van Programma's. Selecteer het product dat u wilt Verwijderen, klik op Wijzigen/Verwijderen en volg dan de instructies op het scherm.
 • Open in Windows Vista het Controlepaneel van Windows en dubbelklik op Programma's en Functies. Selecteer het product dat u wilt Verwijderen, klik op De-installeren/Wijzigen en volg dan de instructies op het scherm.

BELANGRIJK: Mac OS beschikt over nieuwe functies voor het verwijderen van programma's. Sleep toepassingen NIET naar de prullenmand om ze te verwijderen. Als u programma's op de juiste wijze wilt verwijderen in Mac OS X, dubbelklikt u op de verwijderalias in Programma's/Hulpprogramma's/Adobe Installers of in de toepassingsmap. Bevestig als beheerder en volg de instructies op het scherm.

Bekende problemen

 • Tijdens de verwijdering worden alle aangepaste mappen die zijn toegevoegd aan de geïnstalleerde toepassingsmappen verwijderd. (#BG69109)
 • Houd er rekening mee dat sommige bestanden op uw systeem blijven staan na de verwijdering van Creative Suite 4-toepassingen.

Aankoop via een proefversie

Als u een proefversie van Creative Suite 4 Web Standard hebt geïnstalleerd, kunt u een serienummer invoeren om het te converteren via de proefversie. U moet Web Standard niet verwijderen.

U kunt een proefversie converteren door het serienummer dat u hebt ontvangen in te voeren wanneer u Web Standard aanschaft. Start een van de Web Standard-toepassingen en voer het serienummer in het serienummerscherm in.

Andere toepassingen die als onderdeel van Web Standard zijn geïnstalleerd, herkennen het nieuwe serienummer de volgende keer dat u ze start. Alleen toepassingen die worden uitgevoerd als een proefversie, herkennen het nieuwe serienummer. Wanneer voor een andere toepassing al een ander serienummer is ingevoerd, wordt het oudere serienummer gebruikt totdat u dit verwijdert via Help > Deactiveren > Wis het serienummer van deze computer als het deactiveren is voltooid. De volgende keer dat u de toepassing start, wordt het nieuwe serienummer herkend.

Het serienummer dat u hebt aangeschaft, is bestemd voor het gebruik van de software in een specifieke taal en wordt alleen geaccepteerd door een product dat in die taal is geïnstalleerd.

Volumelicentieklanten kunnen volumelicenties niet rechtstreeks aanschaffen via een proefversie, maar kunnen het serienummer van de volumelicentie wel invoeren in de proefversie zonder dat ze de software moeten verwijderen en opnieuw installeren. Neem contact op met uw leverancier of met een bevoegd licentiecentrum van Adobe als u een volumelicentie wilt bestellen. Ga naar http://partners.adobe.com/resellerfinder/na/reseller.jsp voor een overzicht van leveranciers bij u in de buurt. 

Elektronische licenties

Dit product wordt aangeboden op voorwaarde dat u akkoord gaat met de licentieovereenkomst die met de media wordt meegeleverd en met de voorwaarden van de beperkte garantie. Lees de licentieovereenkomst voor Adobe-software voor nadere informatie. Mogelijk wordt geprobeerd de software automatisch via internet te activeren. Hierbij worden geen persoonsgebonden gegevens verzonden, behalve in zoverre dat IP-adressen in bepaalde rechtsgebieden als persoonsgebonden gegevens worden beschouwd. Surf naar de Adobe-website op http://www.adobe.com/go/activation_nl voor meer informatie.

Opmerking: als u een product op een andere computer wilt installeren, moet u het serienummer eerst deactiveren op uw computer. Kies Help > Deactiveren als u het programma wilt deactiveren. De deactivering van het serienummer wordt toegepast op alle onderdelen die zijn geactiveerd met dat serienummer. Als u na de deactivering een product op dezelfde computer start, wordt het opnieuw geactiveerd.

Informatie over registratie

Zorg dat u zich registreert om actuele productinformatie, training, nieuwsbrieven en uitnodigingen voor Adobe-evenementen en -seminaries te ontvangen wanneer u de software installeert. Als u zich niet registreert tijdens de installatie, kunt u zich ook later registreren via een CS4-onderdeel door Help > Registratie te selecteren.

Installatie van lettertypen

Alle documentatie met betrekking tot lettertypen is online beschikbaar. Ga naar http://www.adobe.com/type/browser/landing/creativesuite/creativesuite4.html voor onze OpenType User Guide, OpenType ReadMe, koppelingen naar lettertypespecifieke Leesmij-bestanden, lijsten met lettertypen die door de verschillende CS4-producten worden geïnstalleerd, en lijsten met lettertypen die op dvd worden meegeleverd voor elk van de CS4-producten.

Met het installatieprogramma van Creative Suite 4 worden lettertypen geïnstalleerd in de map met standaardlettertypen van het systeem. Veel van deze lettertypen zijn nieuwere versies van lettertypen die zijn geïnstalleerd door Creative Suite 3. Als het installatieprogramma oudere versies van deze lettertypen in de map met standaardlettertypen van het systeem vindt, worden de oudere versies verwijderd en opgeslagen in een nieuwe map. De map met standaardlettertypen van het systeem is:

 • Apple Macintosh: <systeemschijf>/Bibliotheek/Fonts
 • Windows: <systeemschijf>:\Windows\Fonts

De oudere lettertypen worden opgeslagen in de nieuwe map:

 • Apple Macintosh: <systeemschijf>/Bibliotheek/Application Support/Adobe/SavedFonts/current
 • Windows: <systeemschijf>:\Program Files\Common Files\Adobe\SavedFonts\current

Deze nieuwe map zal ook een bestand met de naam "Lees mij.html“ bevatten waarin de opgeslagen lettertypen en de versienummers van de nieuwe en oude lettertypebestanden zijn vermeld.

U kunt de oudere lettertypen opnieuw installeren. Hiervoor verwijdert u de nieuwe lettertypebestanden uit de map met standaardlettertypen van het systeem en plaatst u de oude bestanden terug in die map.

Er zijn aanvullende lettertypen aanwezig op de installatieschijf. Ga voor meer informatie over het installeren van deze lettertypen naar http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_nl.

Bekende problemen

Raadpleeg de ondersteuningspagina van Adobe voor de nieuwste informatie over en bekende problemen van alle Creative Suite 4-toepassingen.

GB18030-ondersteuning voor Windows XP

 • In order to support the display of all characters of the Chinese standard GB18030 on Windows XP systems, Adobe recommends the installation of the Microsoft GB18030 Support Package. This support package will update an XP system with, among other things, fonts and input-method-editors (IMEs) to correctly support GB18030. Het ondersteuningspakket is beschikbaar als download op de Microsoft-website. (#BG061690)

Deactivering

 • Op Windows kan de deactivering mislukken met de fout “Internet niet gevonden”, zelfs wanneer er een internetverbinding is. Ga naar Internetopties -> Geavanceerd, schakel het selectievakje Controleren op intrekken van servercertificaten uit en voer de deactivering opnieuw uit. (#BG056982)

Adobe InContext Editing

 • Adobe InContext Editing werkt niet met Adobe AIR. U kunt webpagina's bewerken met InContext Editing in een webbrowser, maar niet wanneer u de webbrowser in Adobe AIR gebruikt. (#BG067769)

Zoeken naar Help

 • Zoeken naar Help wordt geopend in Internet Explorer, hoewel Firefox is ingesteld als de standaardbrowser. (#1677521)

Adobe Drive/Version Cue CS4

 • Als u wijzigingen niet opslaat naar een bestand dat wordt beheerd met Adobe Drive/Version Cue CS4 na het sluiten, gaan de opgeslagen wijzigingen na de laatste check-in verloren. Zie de TechNote op www.adobe.com/go/kb406179_nl (1872992)
 • Bestanden op een Adobe Drive (Version Cue CS4) verdwijnen of raken hun versiegeschiedenis kwijt wanneer ze worden geopend/opgeslagen zonder check-out. Zie de TechNote op www.adobe.com/go/kb404970 (1892658)

Klantenservice

Klantenservice

De klantenservice van Adobe verschaft productinformatie en biedt assistentie bij verkoop, registratie en andere niet-technische problemen. Ga naar Adobe.nl en klik op Contactinformatie als u wilt weten hoe u contact kunt opnemen met de klantenservice van Adobe.

Opties voor ondersteuningsplannen en technische informatiebronnen

Als u technische hulp nodig hebt bij uw product, zoals informatie over de ondersteuningsplannen die gratis of tegen betaling beschikbaar zijn en over het oplossen van problemen, kunt u meer informatie vinden op http://www.adobe.com/go/support_nl Buiten Noord-Amerika gaat u naar http://www.adobe.com/go/intlsupport_nl en klikt u op Wijzigen naast de landnaam om uw eigen regio te selecteren.

Tot de gratis bronnen voor het oplossen van problemen behoren onder andere de ondersteuningsknowledgebase van Adobe, Adobe-gebruikersforums en meer. We zijn voortdurend bezig om nieuwe hulpmiddelen en informatie online beschikbaar te stellen om u te helpen problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Als u problemen hebt met het installeren of verwijderen van een van uw Creative Suite 4-programma's, moet u eerst uw computer opnieuw opstarten voordat u contact opneemt met het ondersteuningscentrum. Ga voor meer informatie over de installatie van CS 4 naar www.adobe.com/go/cs4install_nl

Overige bronnen

Documentatie

Bestel gedrukte documentatie op http://www.adobe.com/go/buy_books_nl

Onlinebronnen

Voor volledige Help plus instructies, inspiratie en ondersteuning via Adobe-gemeenschappen kunt u terecht op www.adobe.com/go/creativesuite4_community_help_nl

U kunt ook terecht op Bridge Home:

Kies in een Creative Suite 4-toepassing Bestand > Bladeren > Bridge. Zodra Bridge is geopend, klikt u op de knop Bridge Home in het deelvenster Favorieten.

Overige bronnen

Informatie over afzonderlijke producten

Adobe Contribute CS4

Adobe Bridge CS4

Adobe Dreamweaver CS 4

Adobe Device Central CS4

Adobe Flash CS4 Professional

Adobe Fireworks CS4

Adobe Version Cue CS4