Fout: Licentieverlening voor dit product is verlopen | CS5, CS4

Probleem

Wanneer u een CS5- of CS4-toepassing probeert te starten, verschijnt een van de volgende fouten:

 • "Licentieverlening voor dit product is verlopen"
 • "Het serienummer dat is gebruikt om dit product te activeren is verlopen"
 • ""Ongeldig serienummer. Het serienummer blijkt ongeldig"

Deze fouten kunnen zich voordoen nadat de toepassing al geruime tijd goed heeft gewerkt, of wanneer u de toepassing voor de eerste keer start. 

Oplossingen

Oplossing 1 (CS5): een nieuw serienummer invoeren wanneer dat wordt gevraagd.

Als de licentieverlening is verlopen voor een CS5-toepassing, vraagt de toepassing u een nieuw serienummer in te voeren. Wanneer u het serienummer wordt gevraagd, voert u het nummer in van uw aangeschaft product. 

Oplossing 2: draai de systeemklok terug, start de toepassing en wis het opgeslagen verlopen serienummer.

 1. Stel de computerklok terug in op 1 januari 2006.

 2. Start de betrokken toepassing of een andere toepassing binnen het betrokken Creative Suite-pakket.
 3. Ga naar Help > Deactiveren en selecteer de optie Dit serienummer wissen (CS4) of Permanent deactiveren (CS5).
 4. Sluit de toepassing af.
 5. Zet de computerklok terug op de huidige datum.
 6. Start de toepassing.
 7. Wanneer u het serienummer wordt gevraagd, voert u het nummer van uw aangeschaft product in.

Oplossing 3: verwijder de PCD- en caps-databasebestanden en installeer opnieuw.

 1. Verwijder de toepassing of het volledige Creative Suite-pakket. Om te verwijderen op Windows, gebruikt u de functie Software in Windows. Ga naar een programmamap (bijvoorbeeld: /Application/Adobe Photoshop CS4) om een verwijdering uit te voeren op Mac OS. Dubbelklik vervolgens op de snelkoppeling Verwijderen (bijvoorbeeld Adobe Photoshop CS4).

  Belangrijk: voordat u de software verwijdert, moet u controleren of u over de installatiemedia beschikt om de toepassing opnieuw te installeren. Er zijn geen vervangende media beschikbaar voor eerdere versies van de Adobe-software.
 2. Verwijder de volgende mappen: 

  Windows: 

  /Program Files/Common Files/Adobe/Adobe PCD

  /Program Files/Common Files/Adobe/caps

  /Program Files/Common Files/Adobe/backup

  Mac OS: 

  [opstartstation]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD

  [opstartstation]/Library/Application Support/Adobe/caps

  [opstartstation]/Library/Application Support/Adobe/backup

  Opmerking: deze mappen bevinden zich in de map Bibliotheek in de hoofdmap van uw opstartstation en niet in de map Bibliotheek in de hoofdmap van de gebruiker.
 3. Installeer uw toepassing of Creative Suite-pakket opnieuw en voer het serienummer van uw aangeschaft product in.

Aanvullende informatie

Er zijn drie situaties die deze fout kunnen veroorzaken:

 • U hebt deelgenomen aan een pre-releaseprogramma en het serienummer van de pre-release is nog steeds opgeslagen op uw computer. Serienummers voor pre-releaseprogramma's verlopen wanneer het pre-releaseprogramma eindigt.
 • U hebt een testversie van de toepassing, die nu verlopen is, op de computer geïnstalleerd.
 • De Adobe-klantenservice heeft uw serienummer uitgeschakeld. Dit probleem kan zich voordoen wanneer u een nieuw serienummer aanvraagt bij de klantenservice van Adobe. 

De fout "Licentie voor dit product is verlopen" is niet verwant aan de fout "Licentieverlening functioneert niet meer". Een verlopen licentie betekent dat een serienummer dat niet langer geldig is, nog steeds is opgeslagen in het databasebestand pcd.db. Het geldige serienummer dat u hebt ontvangen bij uw aangeschaft product heeft het verlopen serienummer niet overschreven tijdens de installatie. Wanneer u het verlopen serienummer verwijdert, kunt u uw geldige serienummer invoeren.

De fout "Licentieverlening functioneert niet meer" is verwant aan het activeringsonderdeel van Creative Suite 4-software. Het is gerelateerd aan een probleem met de FlexNet Service. (Creative Suite 5-software gebruikt een andere activeringscomponent.) Raadpleeg deze documenten voor oplossingen voor deze specifieke fout:

Adobe-logo

Aanmelden bij je account