Gebruikersreferenties niet gevonden na het upgraden naar Adobe Digital Editions 1.5 of hoger

Probleem

Na het upgraden naar Adobe Digital Editions 1.5 of hoger kunt u sommige of al uw eBooks niet meer openen en ziet u de volgende foutmelding:

 • Interne fout - document al mislukt.

  "Error W_ADEPT_CORE_USER_CREDENTIALS_NOT_FOUND

Reden

Deze fout treedt op omdat er iets fout is gegaan met de migratie van uw boeken vanuit een anonieme activatering naar een activering met naam. Dit gebeurt tijdens het migratieproces dat plaatsvindt wanneer u Digital Editions 1.5 of hoger voor het eerst installeert Adobe Support zal dit probleem blijven onderzoeken.

Oplossing

Problemen oplossen in Windows

Disclaimer: Bij de volgende oplossing wordt het Windows-systeemregister gebruikt. Het onjuist bewerken of manipuleren van het register kan resulteren in ernstige systeemschade. Dit kan ertoe leiden dat het besturingssysteem opnieuw moet worden geïnstalleerd. Als u liever niet het register bewerkt, kunt u dit het beste door een expert laten doen. Als u ervoor kiest om verder te gaan, dan is het cruciaal dat u een complete back-up van het systeem en een Herstelpunt voor het Windows-systeem aanmaakt voordat u verdergaat. Adobe Systems kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade die resulteert uit deze informatie.

 1. Sluit Adobe Digital Editions af (als het geopend is).
 2. Klik op Klik op Start > Uitvoeren en typ regedit in het vakje Openen. Druk op Enter.
 3. Ga naar de volgende registersleutel:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adept.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de ADEPT-sleutel en kies Verwijderen.
 5. Klik op Ja om het verwijderen te bevestigen.
 6. Sluit de register-editor af.
 7. Start Adobe Digital Editions. U wordt gevraagd om opnieuw te autoriseren. Volg de aanwijzingen voor autorisatie. Zorg ervoor dat u de juiste AdobeID en het juiste wachtwoord gebruikt.
 8. Open uw boeken om te controleren of ze geen continue fouten bevatten.

Problemen oplossen in Macintosh

 1. Sluit Adobe Digital Editions af (als het geopend is).
 2. Verwijder dit bestand:

  <drive>/Library/Application Support/Adobe/Digital Editions/activation.dat
 3. Start Adobe Digital Editions. U wordt gevraagd om opnieuw te autoriseren. Volg de aanwijzingen voor autorisatie. Zorg ervoor dat u de juiste AdobeID en het juiste wachtwoord gebruikt.
 4. Open uw boeken om te controleren of ze geen continue fouten bevatten.

Neem contact op met de technische ondersteuning van Adobe

Als u met de bovenstaande oplossing uw boeken niet kunt herstellen, opent u een webcase voor Technische ondersteuning op http://www.adobe.com/support/digitaleditions.

We vragen klanten om de volgende informatie om ons te helpen de oorzaak van dit probleem vast te stellen. Hoe meer u van deze informatie kunt verstrekken (vooral over het activeren van uw e-books), hoe beter Adobe-ondersteuning u kan helpen:

 1. Uw AdobeID (maar niet uw wachtwoord).
 2. (Alleen voor Windows) Een specifieke geëxporteerde registersleutel. Deze sleutel moet worden geëxporteerd en aan de case worden toegevoegd. Als u problemen heeft met het toevoegen van informatie over de registersleutel, dan kunt u dat melden aan de supportmedewerker die uw case behandelt. Deze legt uit hoe u de informatie kunt toevoegen. Voer de volgende stappen uit om informatie over de registersleutel te krijgen:
  1. Kies Start > Uitvoeren, typ regedit in het vakje Openen en klik op OK.
  2. Kies Bewerken > Zoeken in de Register-editor.
  3. Zoek en selecteer deze sleutel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adept.
  4. Klik met de rechtermuisknop op de Adept-map en kies Exporteren.
  5. Sla de geëxporteerde .reg-sleutel naar het bureaublad op.
  6. Voeg de geëxporteerde .reg-sleutel toe aan de webcase.
 3. Schakel logboekregisratie voor Adobe Digital Editions in.
  1. Druk op Control+Shift+T (Windows) of Command+Shift+T (Mac OS X) om logboekregistratie in te schakelen.
  2. Selecteer de optie Foutregistratie inschakelen in het dialoogvenster.
  3. Keur het dialoogvenster goed.
  4. Start Digital Editions opnieuw na het inschakelen van logboekregistratie.
  5. Probeer de boeken die niet correct geopend zijn opnieuw te openen.
  6. Voeg de foutlogboekbestanden toe aan de case. Er zijn twee bestanden, beide in de map Mijn digitale edities. (Op Windows XP: C:\Documents and Settings\<username>\Mijn documenten\Mijn digitale edities).

   Zie http://www.adobe.com/products/digitaleditions/help/ voor meer informatie.

 4. Daarnaast verzoeken wij u deze vragen te kopiëren en te plakken in uw webcase, en zoveel mogelijk informatie te verstrekken.

  • OS (origineel of upgrade):
  • Browser:
  • CPU-type:
  • Netwerkverbinding (dial-up, breedband, kabel, dsl):
  • Is het boek gedownload met:
   • Acrobat/Reader 6 Eenvoudige activering
   • Acrobat/Reader 6 Activering met naam
   • Acrobat/Reader 7 Eenvoudige activering
   • Acrobat/Reader 7 Activering met naam
  • ADE-versie 1.0 of 1.5 of een latere versie?
  • Is dit gebeurd tijdens de upgrade naar de nieuwe versie 1.5 of hogere versie?
  • Heeft u oorspronkelijk Acrobat Reader 7 of Digital Editions gebruikt om de met DRM beveiligde boeken te downloaden?
  • Niveau van gebruikersmachtigingen (bijv. beheerder, beheerde gebruiker):
  • URL naar het e-book:
  • Stappen om het probleem te reproduceren (indien niet al verstrekt):
  • Resultaten (indien niet al verstrekt):
  • Verwachte resultaten:
  • Welk type activering heeft u?
   • Eenvoudige activering: Als u geen Adobe-account of Microsoft Hotmail-account heeft, heeft u een eenvoudige activering. Anders heeft u een activering met naam.
   • Als u ten minste computers heeft die hetzelfde e-book op beide computers kunnen lezen, heeft u een activering met naam.
   • Als u niet zeker weet welk type activering u heeft, doet u het volgende:
    • Open de browser en ga naar http://aractivate.adobe.com/. Als u zich herinnert dat u deze webpagina heeft gezien en eerder heeft ingelogd op de site, heeft u een activering met naam. Als u deze site al eerder heeft bezocht, heeft u activering met naam.
 5. Probeer indien mogelijk de problematische e-boeken naar een tweede computer te kopiëren, activeer dan die computer en controleer of de boeken hetzelfde gedrag vertonen. Dit is misschien geen optie voor u, maar indien mogelijk kan het helpen bij de diagnose van het probleem.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?