Problemen met de Folio Builder oplossen

Aanmeldingsfout Folio Builder, "ID en wachtwoord komen niet overeen."

Deze fout kan worden veroorzaakt door het invoeren van onjuiste id- en wachtwoordgegevens. Als u zich kunt aanmelden bij het Adobe Digital Publishing Suite-dashboard met behulp van dezelfde aanmeldingsgegevens en u geen typefout hebt gemaakt in het aanmeldingsscherm voor de Folio Builder, probeer dan de volgende oplossing:

 1. Meld u met dezelfde aanmeldingsgegevens aan bij Acrobat.com.
 2. Wanneer u het dialoogvenster met gebruiksvoorwaarden ziet, accepteert u de voorwaarden als u akkoord gaat. Als er geen dialoogvenster met gebruiksvoorwaarden wordt weergegeven, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door een typefout. In dit geval moet u de ID en het wachtwoord controleren en deze opnieuw instellen met behulp van de koppeling Wachtwoord vergeten.
 3. Probeer u opnieuw aan te melden bij het deelvenster Folio Builder.

Fout in de Folio Builder, "Ongeldige middelenlocatie".

Deze fout wordt weergegeven wanneer de bronmiddelen voor overlays zijn verplaatst of verwijderd. Gebruik het deelvenster Overlay Creator om ervoor te zorgen dat alle interactieve objecten verwijzen naar het juiste bronbestand of de juiste bronmap. Als u de middelen naar een andere computer of locatie hebt verplaatst, maken de overlays voor de afbeeldingsreeks en de webinhoud gebruik van absolute paden. Daarom moet u de locatie van de inhoud opnieuw opgeven in het deelvenster Overlay Creator.

Bij webweergave-overlays moet u ervoor zorgen dat u gebruikmaakt van een geldige URL voor een website.

Folio Builder maakt geen folio

Als u in het deelvenster Folio Builder op Nieuw klikt en er geen folio wordt gemaakt, zijn de vereiste toepassingen mogelijk niet geïnstalleerd. (Het bericht Foutnr. 3016 geeft ook aan dat de benodigde toepassingen niet zijn geïnstalleerd.)

 1. Installeer de componenten van Adobe Digital Publishing Suite opnieuw en probeer opnieuw te bundelen. Zie DPS-tools installeren.

 2. Herstel de InDesign-voorkeuren en probeer opnieuw samen te stellen. Zie Alle voorkeuren en standaardinstellingen herstellen in de Help van InDesign.

Fout in de Folio Builder: 'Inhoud genereren: de map is niet geldig om te importeren.'

Deze fout treedt op wanneer u importeert en uw InDesign- of HTML-bestandsnamen geen achtervoegsel bevatten met "_v" voor verticaal en "h" voor horizontaal.Zie De mappenstructuur instellen.

Deze fout kan ook worden veroorzaakt door een spatie aan het einde van een bestandsnaam wanneer u meerdere artikelen importeert. Controleer op spaties aan het einde van uw bestandsnamen. Verwijder de spatie of voeg het bestand met de spatie apart toe in plaats van via een import van meerdere bestanden.

Fout in de Folio Builder: 'Waarschuwing: kan geen geldige artikelmappen vinden.'

Dit foutbericht wordt weergegeven wanneer u importeert en de Folio Builder geen geldige artikelmap in uw foliomap kan vinden. Wanneer u de map in de Folio Builder opgeeft, moet u een foliomap selecteren in plaats van een van de artikelmappen die deze bevat.

Zie De mappenstructuur instellen.

Fout in de Folio Builder: 'Er is een fout opgetreden tijdens het genereren van het foliovoorbeeld. [Artikelnaam] komt niet overeen met de richtingintentie van het folio.'

Alle artikelen in een folio moeten overeenkomen met de richtinginstelling van het folio. Als het folio een dubbele richting heeft, moet elk artikel over zowel een staande als een verticale lay-out beschikken.

Als het folio één richting heeft, komt de richting doorgaans niet overeen wanneer u een HTML-artikel importeert. Als het HTML-artikel geen achtervoegsel met _v of _h (bijvoorbeeld index_v.html) heeft, wordt het artikel geïmporteerd als een artikel met dubbele richting.

Fout in de Folio Builder: 'Er is een fout opgetreden tijdens het publiceren van uw folio. Een van de artikelen komt niet overeen met de richtingintentie van het folio. Lay-outs in artikelen moeten overeenkomen met de richtingintentie van het folio.'

Deze fout treedt op wanneer u een artikel met één richting toevoegt aan een folio met dubbele richting of een artikel met dubbele richting toevoegt aan een folio met één richting. Zorg ervoor dat alle artikelen in het folio het volgende bevatten:

 • alleen verticale documenten
 • alleen horizontale documenten
 • zowel horizontale als verticale documenten

Als het folio één richting heeft, komt de richting doorgaans niet overeen wanneer u een HTML-artikel importeert. Als het HTML-artikel geen achtervoegsel met _v of _h (bijvoorbeeld index_v.html) heeft, wordt het artikel geïmporteerd als een artikel met dubbele richting.

Fout in de Folio Builder: 'Kan niet aanmelden met de opgegeven referenties' 

Dit bericht verschijnt als u een Adobe-ID hebt gemaakt, maar deze niet hebt geverifieerd. Controleer uw Adobe-ID door de e-mail te openen die Adobe naar u heeft gestuurd toen u de Adobe-ID aanmaakte. Klik op de koppeling om de ID te verifiëren. Probeer u vervolgens opnieuw aan te melden.

Probleem met aanmelden bij het deelvenster Folio Builder

Als u een probleem ervaart bij aanmelding bij het deelvenster Folio Builder, kan dit betrekking hebben op verkeerd opgeslagen accountinformatie voor CS Live. Voer de volgende stappen uit om dit probleem te verhelpen.

 1. Sluit InDesign en eventuele andere CS- of CC-apps af.

 2. Verwijder het bestand opm.db dat zich bevindt in /Users/'uw gebruikersnaam/Library/Application Support/Adobe/OOBE/opm.db, start InDesign en probeer u aan te melden bij het deelvenster.

  Als u zich nog steeds niet kunt aanmelden, gaat u door met de volgende stappen.

 3. Gebruik Activiteitenweergave om de CS"N"ServiceMansager of CEPServiceManager te sluiten.

 4. Verwijder vervolgens dit bestand op basis van de versie: (maak voor de zekerheid een back-up van het bestand).

  Opmerking:

  Bijvoorbeeld:

  /Users/'uw gebruikersnaam'/Library/Application Support/Adobe/CS"N"ServiceManager/preference/csxs2.pref
  /Users/'uw gebruikersnaam'/Library/Application Support/Adobe/CEPServiceManager/preference/csxs2.pref

 5. Vervolgens verwijdert u dit item uit de sleutelhangertoegang op basis van versie: Adobe CS"N" renga of Adobe CC renga.

 6. Voor verwijdering uit de sleutelhanger navigeert u naar /Applications/Utilities en start u de app voor sleutelhangertoegang.

 7. Als het hangslotpictogram in de linkerbovenhoek is vergrendeld, klikt u erop en voert u uw wachtwoord in om het te ontgrendelen.

 8. Selecteer linksboven in de sleutelhangerlijst het item voor aanmelding.

 9. Selecteer "Wachtwoorden" in de categorielijst.

 10. Voer rechtsboven in het zoekveld "renga" in.

 11. Selecteer ten slotte eventuele overeenkomsten en druk op de Delete-toets.

Fout in de Folio Builder: 'De upload is mislukt.'

Raadpleeg eerst Problemen met het uploaden van artikelen oplossen in Folio Builder-deelvenster | Digital Publishing Suite.

Deze fout kan om diverse redenen optreden. Een reden die tijdens het ontwikkelen is ontdekt, betreft het gebruik van ASCII-tekens als hoofdletter in tekstvelden die zijn gekoppeld aan het document of de inhoud ervan. Zo kan de fout zich bijvoorbeeld voordoen in de naam van een object met meerdere statussen dat deel uitmaakt van een presentatie. Kijk of dit gebruik optreedt in een bepaald pagina-element of ga door naar de binaire isolatiemethode die in de volgende alinea wordt beschreven.

Andere redenen kunnen dezelfde fout opleveren. Verdeel uw inhoud in twee en kijk of er een fout optreedt in een van de helften. Als dat het geval is, gaat u door met deze binaire isolatiemethode. Zodra u een specifiek element met een fout identificeert, probeer dan een vergelijkbaar element te maken in een nieuw document en kijk of het werkt. Zo ja, vergelijk de verschillen en wijzig het foutieve element zodanig dat dit meer lijkt op de correct functionerende inhoud. Als u vermoedt dat u een defect hebt geïdentificeerd, neem dan contact op met de technische ondersteuning van Adobe. Of meld het defect via het Adobe-formulier voor het rapporteren van bugs (als Adobe Digital Publishing Suite niet wordt weergegeven, registreert u het defect bij InDesign). 

Fout in de Folio Builder: 'Er is een fout opgetreden [foutnr. 3115]'

Deze fout treedt op wanneer zich een probleem voordoet met de tijdelijke .folio-bestanden die op uw computer zijn opgeslagen. Als oplossing moeten de tijdelijke mappen met deze bestanden worden verwijderd. Als u deze mappen verwijdert, worden folio's die alleen lokaal zijn opgeslagen, verwijderd. Voor elk folio dat naar de Folio Producer is geüpload, worden de tijdelijke bestanden opnieuw gemaakt wanneer u een voorvertoning maakt of het folio publiceert.

Mac OS

1. Sluit InDesign af.

2. Blader in de Finder naar de volgende locatie:

/Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/StageManager.[###]/Lokaal archief/

3. Verwijder de mappen #SharedObjects en DMP.

4. Start InDesign opnieuw.

Als u Mac OS X 10.7.x of later uitvoert, kunnen uw systeembestanden verborgen zijn. Houd Option ingedrukt en kies Ga > Bibliotheek. Blader vervolgens naar Voorkeuren > StageManager > Lokaal archief.

Windows

1. Sluit InDesign af.

2. Ga in Windows Verkenner naar de C:-schijf. Klik op de knop Organiseren links bovenaan. Klik op de zoekoptie voor mappen. Klik op het tabblad Weergave en selecteer de optie voor het weergeven van alle verborgen items. Klik op Toepassen en op OK.

3. Ga vervolgens naar c:\users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\StageManager.[###]\Lokaal archief.

4. Verwijder de dmp- en gedeelde objectmappen.

5. Start InDesign.

Fout: 'svr.VirusScanExecutionError"'

Een onregelmatig probleem met het onderliggende virusscanonderdeel van acrobat.com veroorzaakt dit probleem. Dit probleem treedt soms op een klein aantal serverinstanties op.

Als oplossing moet het artikel opnieuw worden bijgewerkt. Als u het opnieuw probeert, wordt u doorgaans naar een andere host in de serverserie geleid.

Fout: 'svr.InvalidParameter'

Het foutbericht svr.InvalidParameter wordt in sommige instanties weergegeven wanneer uitgebreide tekens worden gebruikt in de metagegevens van het folio, zoals Publicatienaam of Folionaam. Gebruik geen uitgebreide ASCII-tekens zoals accenten.

'Upload is mislukt... onbekende serverfout'

Dit foutbericht wordt weergegeven als de verbinding met de Publishing-service verbroken wordt.

Controleer het DPS-forum of het DPS-dashboard voor informatie over onderbrekingen. Als er een onderbreking wordt gemeld, wacht u tot deze is opgelost. Wanneer de server weer werkt, moet u mogelijk het artikel verwijderen en opnieuw maken. Verwijder het bestand in het deelvenster Folio Builder of in de Editor van Folio Producer op het web.

Een andere mogelijke oorzaak voor een verbroken verbinding is wanneer InDesign niet kan reageren op serviceverzoeken vanwege de verwerkingsvereisten om de folio-indeling te genereren op basis van de bronbestanden. Voor meer informatie leest u Upload is mislukt... onbekende serverfout in Folio Builder-deelvenster.

 

Deelvenster Folio Builder-aanmeldingsfout, 'Wachtwoord vereist. 6-12 tekens'

Gebruikers moeten voor het deelvenster Folio Builder een wachtwoord met een specifiek aantal tekens hebben. Deze lengte is 6-12 tekens. Dus als een gebruiker deze fout ontvangt, is het raadzaam het wachtwoord opnieuw in te stellen zodat het aan de limiet van 6-12 tekens voldoet. Gebruik de optie Wachtwoord vergeten? om het wachtwoord opnieuw in te stellen.

Het deelvenster Folio Builder geeft "Building Folio...Gereed” weer maar er wordt een draaiende voortgangsbalk weergegeven en er wordt geen inhoud geladen.

Dit probleem kan optreden in het zeldzame geval dat er een gekoppeld volume op uw MAC-computer staat met de naam “Gebruikers". De oplossing is dat volume te ontkoppelen voordat u probeert uw inhoud toe te voegen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online