Mappen structureren voor het importeren van artikelen

U kunt de opdracht Artikel importeren in het deelvenster Folio Builder gebruiken om artikelen te importeren in een folio.

Het dialoogvenster Artikel importeren biedt verschillende opties voor het importeren van artikelen.

Er zijn twee hoofdmethoden om artikelen te importeren:

Artikelen importeren vanuit een map: Wanneer u deze methode gebruikt, geeft u in het dialoogvenster Artikel importeren de optie “Eén artikel importeren” of “Meerdere artikelen importeren” en een verwijzing naar de map met de bronbestanden op. Voor deze methode moet u uw mappen en bestanden correct indelen. Wanneer u meerdere artikelen importeert, is het opgeven van een sidecar.xml-bestand met metagegevens van artikelen optioneel.

Artikelen importeren die zijn opgegeven in sidecar.xml: Wanneer u deze methode gebruikt, maakt u een sidecar.xml-bestand met specifieke padnamen naar bestanden. Deze optie is vooral handig bij het importeren van InDesign-documenten met alternatieve lay-outs of bij het importeren van artikelen vanaf verschillende locaties. Voor deze methode kunt u niet het 'klassieke' sidecar.xml-bestand gebruiken om documenten te importeren. U moet de op paden gebaseerde indeling voor sidecar.xml gebruiken die in v31 is geïntroduceerd. Zie Artikelen importeren met op paden gebaseerde sidecar.xml-bestanden voor meer informatie.

Map- en bestandsnaamconventies voor het importeren van artikelen

Deze conventies gelden alleen voor de opties “Eén artikel importeren” en “Meerdere artikelen importeren”, niet voor de optie “Importeren met sidecar.xml”.

 • Als u meerdere artikelen tegelijk wilt importeren, maakt u een foliomap die bestaat uit meerdere artikelmappen. Wanneer u Meerdere artikelen importeren selecteert, navigeert u naar de foliomap die artikelsubmappen bevat.
 • Artikelmappen voor folio's met twee richtingen moeten twee InDesign-documenten bevatten. Maak één document met het achtervoegsel _h (zoals “artikel1_h.indd”) en één met het achtervoegsel _v (zoals “artikel1_v.indd”).
 • HTML-bronbestanden in folio's met twee richtingen kunnen of één HTML-bestand (bijvoorbeeld index.html) of twee HTML-bestanden (zoals index_v.html en index_h.html) bevatten. Gebruik alleen twee bestanden als u verschillende HTML-inhoud wilt gebruiken voor horizontale en verticale richting.
 • Als de artikelmappen voor folio's met één richting twee InDesign-bestanden met de achtervoegsels _h en _v bevatten, wordt alleen de toepasselijke lay-out gebruikt.
 • Voor HTML-artikelen in folio's met één richting, moet u voor het HTML-bestand een achtervoegsel opgeven (bijvoorbeeld index_v.html of index_h.html).
 • Elke artikelmap kan een PNG-bestand bevatten voor miniaturen van de inhoudsopgave. Als dit bestand ontbreekt, wordt automatisch een .toc-afbeelding gegenereerd. Voor de beste resultaten moet u uw afbeeldingsbestanden in een submap Koppelingen opslaan en niet in de map met artikelen, zodat een PNG-afbeelding niet per ongeluk voor de inhoudsopgave wordt gebruikt.

Mapstructuur maken voor het importeren van meerdere artikelen

Bij het instellen van de mapstructuur kunt u verschillende methoden gebruiken voor het organiseren van uw artikelbestanden. Bestanden waarnaar u een koppeling maakt in InDesign, hoeven niet in de map met artikelen te staan. Deze mogen in elke map staan waar InDesign ze kan vinden.

Houd bestands- en mapnamen eenvoudig. Gebruik geen speciale tekens. De map met artikelen krijgt de artikelnaam waarnaar u verwijst in de navto-opdrachten.

Voorbeeldstructuur voor bestanden

A. Foliomap B. Artikelmappen 

Als u meerdere artikelen importeert in een folio met één richting, moet u ervoor zorgen dat elke artikelmap maar één document bevat. Voor de InDesign-bestanden is ook in folio's met één richting de extensie _h of _v vereist. U kunt artikelen met één richting en artikelen met een dubbele richting niet combineren in één folio.

Folio met alleen verticale artikelen

Een metagegevensbestand (sidecar.xml) maken voor het importeren van artikelen

Het metagegevensbestand (sidecar.xml) is een optionele methode voor het bepalen van de volgorde van artikelen en het toepassen van metagegevens tijdens het importeren van de bestanden. Gebruik een tekst- of een XML-editor om een sidecar.xml-metagegevensbestand te maken voor elk artikel. Sla het bestand sidecar.xml op in de hoofdmap van het folio.

Houd er rekening mee dat niet alle artikeleigenschappen op dit moment beschikbaar zijn in de sidecar.xml-indeling.

Opmerking:

Er zijn twee verschillende sidecar.xml-indelingen. Het 'klassieke' sidecar.xml-bestand wordt gebruikt voor het importeren van meerdere artikelen uit een foliomap. Het op paden gebaseerde sidecar.xml-bestand wordt gebruikt voor het importeren van InDesign-documenten met alternatieve lay-outs. (Zie Artikelen importeren met op paden gebaseerde sidecar.xml-bestanden.) Deze twee sidecar.xml-indelingen zijn niet verwisselbaar.

De volgorde van artikelen wijzigen met sidecar.xml Generator

U kunt de volgende tekst kopiëren en in een tekstverwerker plakken en bewerken:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<sidecar>

<entry>

<folderName>Artikel één</folderName>

<articleTitle>titel</articleTitle>

<byline>naamregel</byline>

<kicker>subkop</kicker>

<description>beschrijving</description>

<tags>label1, label2</tags>

<isAd>onwaar</isAd>

<hideFromTOC>waar</hideFromTOC>

<smoothScrolling>nooit</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>onwaar</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>waar</isTrustedContent>

<articleAccess>free</articleAccess>

<section>sectienaam</section>

</entry>

<entry>

<folderName>Artikel twee</folderName>

<articleTitle>artikel 2</articleTitle>

<byline>naamregel</byline>

<kicker>subkop</kicker>

<description>beschrijving</description>

<tags>label1, label2</tags>

<isAd>onwaar</isAd>

<hideFromTOC>waar</hideFromTOC>

<smoothScrolling>nooit</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>onwaar</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>waar</isTrustedContent>

<articleAccess>metered</articleAccess>

<section>sectienaam</section>

</entry>

</sidecar>

Geldige <isAd>-, <isFlattenedStack>- en <isTrustedContent>-waarden zijn ''waar'' en ''onwaar''. De <isFlattenedStack>-waarde bepaalt of Alleen horizontale veeggebaren is ingeschakeld en de <isTrustedContent>-waarde bepaalt of de optie “Toegang tot informatie over rechten toestaan” is ingeschakeld voor een HTML-artikel.

Geldige <smoothScrolling>-waarden zijn “altijd”, “staand”, “liggend” en “nooit”. De standaardwaarde is “nooit”. Dit betekent dat de functie voor magnetische pagina's is ingeschakeld.

Geldige <articleAccess>-waarden zijn onder andere “free”, “metered” en “protected”.

U kunt <byline> of <author> voor de metagegevens voor naamregel gebruiken.

Voor <section>-waarden geeft u een tekenreeks op, zoals "Levensstijl". De sectiewaarden zijn alleen geldig voor folio's van versie 23 en hoger.

De volgorde van de <entry>-gedeelten bepaalt de volgorde van de artikelen in uw project wanneer u het project maakt of bijwerkt. Als de mapnaam van een artikel niet wordt weergegeven in het bestand sidecar.xml, wordt deze onder de mapnamen geplaatst die wel worden weergegeven. De volgorde van elementen binnen elke <entry>-sectie is onbelangrijk.

sidecar.xml gebruiken voor het importeren van meerdere artikelen

 1. Gebruik een tekst- of een XML-editor om een sidecar.xml-metagegevensbestand te maken voor elk artikel.

 2. Sla het bestand sidecar.xml op in de hoofdmap van het folio.

 3. Selecteer in het deelvenster Folio Builder een folio en kies in het deelvenstermenu de optie Artikel importeren. Selecteer in het dialoogvenster Artikel importeren de optie Meerdere artikelen importeren, geef de map op die het bestand sidecar.xml bevat en klik op OK.

sidecar.xml gebruiken voor het bijwerken van artikeleigenschappen

Als u het bestand sidecar.xml wilt gebruiken om de metagegevens van artikelen bij te werken of de volgorde van artikelen te wijzigen, kunt u het deelvenster Folio Builder gebruiken om het bestand sidecar.xml te importeren.

Deze methode kan alleen worden gebruikt voor folio's die naar de server zijn geüpload en niet voor lokale folio's.

 1. Maak of bewerk het bestand sidecar.xml voor uw folio. Zie Een metagegevensbestand (sidecar.xml) maken voor het importeren van artikelen.

  Opmerking:

  Vanwege een bug is het momenteel niet mogelijk het sidecar.xml-bestand correct te bewerken. Een oplossing is het element <metadataUpdateOnly/> na het element <sidecar> toe te voegen om te voorkomen dat er een foutbericht wordt weergegeven.

 2. Kopieer of verplaats het bestand sidecar.xml naar de bijbehorende map.

 3. Open in het deelvenster Folio Builder het folio dat u wilt bewerken en kies de optie Import Article in het deelvenstermenu.

 4. Selecteer de optie Meerdere artikelen importeren, geef de map op waarin het bestand sidecar.xml is opgeslagen en klik op OK.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?