export_pdf_logo_SCREEN_RGB_88x84px

Adobe Export PDF is een online service van Adobe Document Cloud. Hiermee kunt u PDF-bestanden snel en gemakkelijk converteren naar bewerkbare Word-, Excel- en RTF-documenten.

U kunt geen PDF-bestanden bewerken met Adobe Export PDF. Voor het bewerken van PDF-bestanden hebt u Acrobat DC nodig. Zie de Acrobat-productpagina.


De functie Adobe Export PDF biedt OCR-ondersteuning wanneer u een PDF-bestand converteert naar Word (.doc en .docx), Excel (.xlsx) of RTF (Rich Text Format). OCR is de conversie van afbeeldingen of tekst (gescande tekst) naar bewerkbare tekens, zodat u de tekst kunt doorzoeken, corrigeren en kopiëren. 

Wanneer OCR is ingeschakeld, voert de functie Adobe Export PDF bewerkingen voor optische tekenherkenning uit op PDF-bestanden die afbeeldingen, vectorillustraties, verborgen tekst of een combinatie van deze elementen bevatten. (Zo voert Adobe Export PDF OCR-bewerkingen uit op PDF-bestanden die van gescande documenten zijn gemaakt.) De functie Adobe Export PDF voert ook OCR-bewerkingen uit op tekst die niet kan worden geïnterpreteerd omdat de tekst onjuist was gecodeerd in de brontoepassing.

Ondersteunde talen

Adobe Export PDF ondersteunt de volgende talen voor tekenherkenning:

Door PDF exporteren ondersteunde talen

Standaard gebruikt OCR de taal die is geselecteerd in het dialoogvenster Mijn informatie. De OCR-engine gebruikt de geselecteerde taal om de gescande tekst te interpreteren. Als u de juiste taal selecteert, wordt de conversie veel nauwkeuriger, aangezien de OCR-engine taalspecifieke woordenboeken toepast bij de conversie. Voor niet-Latijnse talen zoals Japans, kan de OCR-engine de tekst alleen interpreteren en converteren wanneer u de juiste taal hebt geselecteerd.

Het gebruik van de webinterface voor de functie PDF exporteren

Als u de OCR-functie wilt toepassen tijdens de conversie van een PDF-bestand in Adobe Export PDF, gaat u als volgt te werk:

 1. Meld u aan bij Adobe Export PDF en klik op PDF-bestanden selecteren voor exporteren.

 2. Klik op Bestanden van Mijn computer kiezen en blader naar uw PDF. Ook kunt u een bestand naar het deelvenster slepen. Voor het selecteren van een bestand van Document Cloud, klikt u op Document Cloud in het linkerdeelvenster en selecteert u vervolgens uw bestand. 

  OPMERKING: U kunt meerdere bestanden selecteren om te exporteren.

  Webinterface voor de functie PDF exporteren
  Webinterface voor de functie PDF exporteren

 3. In de vervolgkeuzelijst Converteren naar selecteert u de indeling waarnaar u het PDF-bestand wilt exporteren. 

 4. In de vervolgkeuzelijst Taal document selecteert u een geschikte documenttaal voor tekstherkenning.

 5. Klik op de knop Exporteren naar <indeling> om de inhoud te exporteren. 

 6. Nadat het bestand is geconverteerd, ziet u een bevestigingsvraag met de koppeling waarmee u het geconverteerde bestand kunt openen of downloaden.

  Bevestiging

Het gebruik van Acrobat Reader DC

 1. Open de PDF die u wilt converteren en klik vervolgens op Adobe Export PDF in het rechterdeelvenster.

 2. Controleer de documenttaal die net boven de knop Converteren wordt herkend - Taal document: <geselecteerde taal>. Als de geselecteerde taal juist is, gaat u naar de volgende stap.

  Zo niet, dan wijzigt u de geselecteerde taal:

    i.) Klik op Wijzigen.

  PDF exporteren uit Acrobat Reader DC

    ii.) Kies in het dialoogvenster OCR-instellingen de gewenste taal in de lijst Tekst herkennen in en klik vervolgens op OK.

 3. Klik op Converteren om de conversie te starten.

 4. Nadat het bestand is geconverteerd, ziet u een bevestigingsvraag met de koppeling waarmee u het geconverteerde bestand kunt openen of opslaan.

  Bevestiging

 

Het gebruik van OCR in Acrobat DC

Als u OCR in Acrobat wilt gebruiken, leest u het artikel: Gescande PDF's bewerken

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid