Apps geven het dialoogvenster voor licentieverlening weer tijdens het openen van de sleutelhanger | macOS

Wanneer een Adobe-app wordt gestart, wordt het dialoogvenster voor Adobe-licentieverlening weergegeven terwijl Sleutelhanger op macOS wordt geopend

Probleem

Wanneer een app wordt gestart, wordt soms een van de volgende dialoogvensters weergegeven:

adobe_license_helper vraagt om sleutelhangertoegang tot de inlogsleutelhanger

De adobe_licencing_helper wordt gebruikt om de rechten van de software te controleren wanneer een toepassing wordt gestart. Aangezien runtime-informatie wordt opgeslagen in de inlogsleutelhanger, wordt in het licentiedialoogvenster aangegeven of de Adobe-app toegang heeft tot de sleutelhanger. Toegang tot de sleutelhanger kan om verschillende redenen worden geblokkeerd, zoals:

  • De sleutelhanger is vergrendeld
  • Toegangsbeheer van Adobe-specifieke sleutels in de sleutelhanger is ingesteld op Vraag om bevestiging alvorens toegang te verlenen

Oplossing

Toegang toestaan

Om toegang tot de sleutelhanger toe te staan, voert u uw wachtwoord in en klikt u op OK of Altijd toestaan .

Uw sleutelhangerwachtwoord is meestal hetzelfde als uw macOS- wachtwoord, tenzij u de Sleutelhangertoegang-app heeft gebruikt om dit te wijzigen.

Deze prompts niet meer weergeven wanneer de app in de toekomst wordt gestart

Controleer het volgende als u de sleutelhangerprompts niet meer wilt weergeven:

  • Sleutelhanger is ontgrendeld wanneer Adobe-toepassingen worden gestart.
  • Sleutelhanger wordt niet automatisch vergrendeld na een bepaalde periode of wanneer uw apparaat in de slaapstand staat.
  • Standaard toegangsmachtigingen voor sleutelhangeritems zijn niet handmatig aangepast. Dat wil zeggen, toegangsbeheer van Adobe-specifieke sleutels (binnen aanmelding/Beveiligde notities) in de sleutelhanger is ingesteld op Verleen alle programma's toegang tot dit onderdeel.

Als de Adobe-specifieke sleutels in de Sleutelhanger zijn ingesteld op Verleen alle programma's toegang tot dit onderdeel en het probleem hiermee niet wordt verholpen, probeert u het volgende:

Adobe-logo

Aanmelden bij je account