Mijn installatielogboeken zoeken en controleren

De installatielogboeken van uw computer bevatten gedetailleerde informatie over de exacte oorzaak van elke installatiefout. Als u problemen blijft ondervinden bij de installatie, kunt u uw installatielogboeken raadplegen om aanvullende informatie over de oorzaken te zoeken.

Probeer de oplossingen op deze pagina als u de volgende foutmelding ziet wanneer u probeert een toepassing te installeren van de Creative Cloud-desktopapp:

Er is een probleem met de installatie van <product name>.

Installatielogboeken gebruiken om meer te weten te komen over de fouten

U vindt de foutcode in het foutbericht of in de installatieprogrammalogboeken.

Link Meer informatie in het foutbericht

Wanneer u op de link Meer informatie in het foutbericht klikt, ziet u de foutcode die de Creative Cloud-desktopapp gebruikt om het probleem te identificeren. U ziet ook andere belangrijke informatie, zoals het pad van de betreffende bestandsnaam of de registerwaarde.

Een voorbeeld van details die link Meer informatie biedt.

Logboeken van installatieprogramma

U kunt de foutcode ook vinden in het logbestand dat door het installatieprogramma is gemaakt. Het logbestand bevat ook andere details waarmee het probleem kan worden opgelost. Zoek het bestand Install.log op de volgende locatie:

  • Windows 7, 8 en 10 (64-bits): C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers
  • Windows 7, 8 en 10 (32-bits): C:\Program Files\Common Files\Adobe\Installers
  • macOS: /Library/logs/Adobe/Installers/

Opmerking:

Ziet u geen install.log-bestand? Uw product kan in plaats daarvan een log.gz-bestand maken. Zie Het hoofdlogboek van de Creative Cloud-productinstallatie analyseren voor informatie.

De oplossing voor uw foutcode vinden

Zie Fouten herstellen bij het installeren van Creative Cloud-apps om te weten te komen hoe u een specifieke fout op kunt lossen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account