Vorige versies van je Creative Cloud-apps installeren

Gebruik de Creative Cloud desktop-app om eerdere versies van je Creative Cloud-apps te zoeken en te installeren. We bieden installatieprogramma's voor onze huidige apps en voor de vorige hoofdversie van elke app.

Vorige versies van je Creative Cloud-apps installeren

Opmerking:

Als je je app-voorkeuren wilt behouden, verwijder je de huidige versie voordat je de vorige versie installeert. Selecteer Bewaren als wordt gevraagd of je je voorkeuren wilt behouden.

 1. Open de Creative Cloud desktop-app. (Selecteer het pictogram   in uw Windows-taakbalk of de macOS-menubalk.)

 2. Klik op de tab Apps, schuif omlaag naar de app die je wilt installeren en selecteer het pictogram Meer acties  ernaast.

  Meer opties op het tabblad Apps in de Creative Cloud desktop-app
  De drie puntjes op de tegel van elke applicatie openen het vervolgkeuzemenu Meer acties.

 3. Selecteer Andere versies in de vervolgkeuzelijst.

  Venster van Creative Cloud desktop-app met 'Andere versies' onder 'Meer opties'
  Klik op Andere versies om de versie van de applicatie te zoeken waarmee je het meest vertrouwd bent.

 4. Zoek de versie van de app die je wilt installeren in de lijst die wordt weergegeven en selecteer Installeren.

  Venster App-versies met de oudere versies van de applicatie
  Wanneer je Installeren selecteert, wordt er een nieuw pop-upvenster geopend, waar je Doorgaan selecteert.

  De gewenste versie van de app wordt geïnstalleerd.

  Ziet je scherm er anders uit? Lees de instructies voor de eerdere versie van de Creative Cloud desktop-app. 

Eerdere versies van je app behouden

Als je een nieuwe versie van een Creative Cloud-app installeert, wordt de vorige versie standaard verwijderd. Je kunt echter instellen dat je de vorige versie wilt behouden.

Voor ondernemingsgebruikers

Als je organisatie automatische updates heeft uitgeschakeld, wordt de optie voor automatische updates niet weergegeven in de Creative Cloud desktop-app.

 1. Selecteer het accountpictogram rechtsboven in de Creative Cloud desktop-app en selecteer Voorkeuren.

  Menu Voorkeuren onder Accounts in de Creative Cloud desktop-app
  Hiermee wordt het venster Voorkeuren geopend.

 2. Selecteer het tabblad Apps in de zijbalk en schakel de optie Automatische updates in.

  Schakeloptie 'Automatisch bijwerken' onder Apps
  Als je Automatische updates inschakelt, hoef je niet elke applicatie handmatig bij te werken.

 3. Ga naar de gewenste app en selecteer Geavanceerde opties.

  Geavanceerde opties worden weergegeven nadat je onder Voorkeuren naar Apps bent genavigeerd en de knop Automatische updates hebt ingeschakeld
  Je kunt geavanceerde opties selecteren voor meerdere applicaties.

 4. Schakel de optie Oudere versies verwijderen uit en selecteer Gereed.

  Schakel 'Oudere versies verwijderen' in het venster Apps uit
  Als je deze optie uitschakelt, kunnen applicaties eenvoudig automatisch worden bijgewerkt terwijl de gewenste versie behouden blijft.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?