Bestandsextensies in Dreamweaver toevoegen of wijzigen

Leer hoe u Dreamweaver nieuwe bestandstypen kunt laten herkennen door de bestanden Extensions.txt en MMDocumentTypes.xml te bewerken.

Lees dit artikel als u de volgende problemen in Dreamweaver wilt oplossen:

 • Bij het openen van een bestand ziet u dit foutbericht: Kan geen geldige editor vinden voor deze bestandsextensie.
 • De kleurcodering in Codeweergave komt niet overeen met de kleurcodering voor het bestandstype dat u wilt gebruiken.
 • De server-modelfunctionaliteit is niet beschikbaar voor uw bestandstype.
 • U kunt een pagina niet openen in Ontwerpweergave. De pagina wordt alleen in Codeweergave geopend.
 • Wanneer u op Bestand > Opslaan, of Bestand > Openen klikt, ziet u niet het bestandstype dat u wilt gebruiken.

Dreamweaver biedt de mogelijkheid om veel verschillende bestandstypen te bewerken en weer te geven. In dit artikel wordt beschreven hoe u Dreamweaver aanpast zodat het nieuwe bestandstypen herkent, door de bestanden Extensions.txt en MMDocumentTypes.xml te bewerken. Als gebruiker kunt u ook de instellingen voor Openen in codeweergave configureren zodat de nieuwe bestandstypen in Ontwerpweergave worden weergegeven.

 • Het bestand Extensions.txt
  Het bestand Extensions.txt is een tekstbestand met alle bestandstypen die door Dreamweaver worden herkend. U kunt dit bestand in elke externe teksteditor bewerken, zoals bijvoorbeeld in Kladblok of Text Editor, om nieuwe bestandstypen aan de lijst met herkende bestandstypen toe te voegen. Wijzig de Dreamweaver-configuratiebestanden niet in Dreamweaver zelf.
 • Het bestand MMDocumentTypes.xml
  Het bestand MMDocumentTypes.xml bevat definities van documenttypen en een lijst met bestandsextensies voor elk herkend documenttype. Wanneer u een bestandsextensie toevoegt aan het bestand Extensions.txt zorgt u dat Dreamweaver die bestandsextensie herkent en bestanden van dit type kan openen. Door bestandsextensies aan het bestand MMDocumentTypes.xml toe te voegen, geeft u aan hoe u wilt dat dit bestand in Dreamweaver wordt afgehandeld en bij welk documenttype deze bestandsextensie hoort.

  In dit artikel worden alleen de basisaspecten van bewerking van het bestand MMDocumentTypes.xml besproken. Voor een gedetailleerd overzicht van het bewerken van dit bestand raadpleegt u Dreamweaver uitbreiden vanuit Dreamweaver. Klik op Help > Dreamweaver uitbreiden en zoek naar MMDocumentTypes.xml.

 • Openen in codeweergave
  Met de voorkeursinstelling Openen in codeweergave identificeert u de bestandsextensies die geen Ontwerpweergave toestaan. Als het bestand bewerkbaar moet zijn in de Ontwerpweergave, moet u de bestandsextensie (indien weergegeven) uit de voorkeur Openen in codeweergave verwijderen. Om deze voorkeur in te stellen klikt u op Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Dreamweaver > Voorkeuren (macOS) en zoekt u vervolgens de categorie Bestandstypen/Editors

Het bestand Extensions.txt bewerken

Bij het openen van een bestand dat niet door Dreamweaver wordt herkend, ziet u het foutbericht Kan geen geldige editor vinden voor deze bestandsextensie. U kunt nieuwe extensies aan de lijst met extensies toevoegen die door Dreamweaver worden herkend. Als u nieuwe extensies wilt toevoegen, bewerkt u het bestand Extensions.txt. Ingangen in het bestand Extensions.txt bepalen ook de volgorde waarin bestanden worden vermeld in de dialoogvensters Bestand > Openen en Bestand > Opslaan. Voeg bij wijze van voorbeeld het bestandstype .inc aan Dreamweaver toe.

Opmerking: Voor deze procedure moet u verborgen bestanden, verborgen mappen en extensies voor bekende bestandstypen zoeken. Standaard worden verborgen bestanden, verborgen mappen en herkende bestandsnaamextensies niet weergegeven in Windows Verkenner.

U geeft als volgt verborgen bestanden, verborgen mappen en extensies voor bekende bestandstypen weer:

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in Windows Verkenner:

  • Kies Extra > Mapopties in Windows XP.
  • Kies Organiseren > Map- en zoekopties in Windows Vista.
 2. Klik op het tabblad Weergave in het dialoogvenster Mapopties.

 3. Selecteer bij Geavanceerde instellingen de optie Verborgen bestanden en mappen weergeven.

 4. Hef de selectie van Extensies voor bekende bestandstypen verbergen op.

 5. Klik op OK.

Bestandstypen aan het bestand Extensions.txt toevoegen

U voegt als volgt bestandstypen toe aan het bestand Extensions.txt:

 1. Zoek het bestand Extensions.txt op in gebruikersconfiguratiemap van Dreamweaver. De locatie van deze map is afhankelijk van het besturingssysteem en de versie van Dreamweaver:

  • Dreamweaver CS3 in Windows Vista:
   C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Dreamweaver 9\Configuration
  • Dreamweaver 8 in Windows Vista:
   C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Macromedia\Dreamweaver 8\Configuration
  • Dreamweaver CS3 in Windows XP:
   C:\Documents and Settings\[gebruikersnaam]\Application Data\Adobe\Dreamweaver 9\Configuration
  • Dreamweaver 8 in Windows XP en 2000:
   C:\Documents and Settings\[gebruikersnaam]\Application Data\Macromedia\Dreamweaver 8\Configuration
  • Dreamweaver CS3 op Mac OS X:
   Mac HD:Users:[gebruikersnaam]:Library:Application Support:Adobe:Dreamweaver 9:Configuration
  • Dreamweaver 8 op Mac OS X:
   Mac HD:Users:[gebruikersnaam]:Library:Application Support:Macromedia:Dreamweaver 8:Configuration

  Opmerking: Wijzigingen in dit bestand zijn alleen beschikbaar voor de huidige gebruiker. Wijzigingen in bestanden in het gebruikersprofiel zijn niet beschikbaar voor andere gebruikers. Meer informatie over het handmatig bewerken van Dreamweaver-configuratiebestanden in een omgeving met meerdere gebruikers vindt u in Dreamweaver aanpassen in een omgeving met meerdere gebruikers.

 2. Open Extensions.txt in een externe teksteditor, zoals Kladblok of een Text Editor.

  Wijzig de Dreamweaver-configuratiebestanden niet in Dreamweaver zelf.

 3. Voeg de extensie toe aan de regel All Documents. De extensies moeten uit hoofdletters bestaan en worden gescheiden door komma's. Voorbeeld: HTML,HTM,SHTM,SHTML,INC.

 4. Wanneer u extensies wilt toevoegen aan een bestaande documentgroep, voegt u de extensies toe aan de lijst met extensies voor de gewenste groep. Als u een nieuwe documentgroep wilt toevoegen, voegt u een nieuwe regel toe die het nieuwe documenttype bevat en een lijst van gekoppelde extensies. Voorbeeld: INC:Bestanden opnemen

  U kunt deze regel ook toevoegen aan de Server Side Include-lijst binnen het bestand.

 5. Sla het bestand op en start Dreamweaver opnieuw op.
 6. Als u de wijzigingen wilt bekijken, opent u Dreamweaver en opent u een bestand met de zojuist toegevoegde bestandsextensie. Het bestand wordt alleen in Codeweergave geopend in Dreamweaver.

  Selecteer Bestand > Opslaan als en klik op het pop-upmenu Opslaan als type. U ziet de *.inc-optie als de herkende bestandsextensie in de optie Bestanden opnemen. U ziet dezelfde optie in het pop-upmenu Bestanden van type in Bestand > Openen.

  Opmerking:

  De volgorde waarin de extensies worden vermeld, is de volgorde waarin ze worden weergegeven in de dialoogvensters Bestand > Openen en Bestand > Opslaan.

  Om te zorgen dat de Ontwerpweergave, kleurcodering en het servergedrag functioneren, moet u het bestand MMDocumentTypes.xml bewerken, zoals in de volgende secties wordt beschreven.

Extensies toevoegen aan het bestand MMDocumentTypes.xml

Het bestand MMDocumentTypes.xml bevat informatie over het servermodel, de kleurcoderingstijl, beschrijvingen, enzovoort voor elk bekende documenttype.

Naast het toevoegen van extensies aan het bestand Extension.txt moeten nieuwe extensies ook worden toegevoegd aan de lijsten met bestandsextensies voor het bijbehorende documenttype. Als dit niet gebeurt, weet Dreamweaver niet hoe dit bestandstype moet worden weergegeven. Dreamweaver opent het bestand dan standaard in de Codeweergave.

Als deze extensie niet aan een gedefinieerd documenttype is gekoppeld, wordt een nieuw documenttype gemaakt. Als u een nieuw documenttype wilt maken, raadpleegt u Dreamweaver uitbreiden vanuit Dreamweaver, klikt u op Help > Dreamweaver uitbreiden en zoekt u naar MMDocumentTypes.xml.

Opmerking: In dit artikel verwijst 'documenttypedefinitie' naar bestanden die informatie bevatten over documenten die door Dreamweaver worden herkend. Verwar dit niet met 'DTD's' die in XML-documentatie worden genoemd.

Voer de volgende stappen uit om extensies toe te voegen aan een documenttypedefinitie in het bestand MMDocumentTypes.xml.

 1. Zoek het bestand MMDocumentTypes.xml in de hoofdconfiguratiemap van Dreamweaver op (niet de Dreamweaver-gebruikersconfiguratiemap). De locatie van deze map is afhankelijk van het besturingssysteem en de versie van Dreamweaver:
  • Dreamweaver CS3 in Windows Vista en XP:

   C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CS3\Configuration\DocumentTypes
  • Dreamweaver 8 in Windows Vista, XP en 2000:

   C:\Program Files\Macromedia\Dreamweaver 8\Configuration\DocumentTypes
  • Dreamweaver CS3 op Mac OS X:

   Mac HD:Applications:Adobe Dreamweaver CS3:Configuration:Document Types
  • Dreamweaver 8 op Mac OS X:

   Mac HD:Applications:Macromedia Dreamweaver 8:Configuration:Document Types
 2. Open MMDocumentTypes.xml in een externe teksteditor, zoals Kladblok of Text Editor.

  Wijzig de Dreamweaver-configuratiebestanden niet met Dreamweaver.

 3. Zoek de tagset op voor het gewenste documenttype.

  Hieronder ziet u de standaard documenttypedefinitie voor HTML-documenten in het bestand MMDocumentTypes.xml:

  <documenttype id="HTML" internaltype="HTML" winfileextension="html,htm,shtml,shtm,stm,tpl,lasso,xhtml" macfileextension="html,htm,shtml,shtm,tpl,lasso,xhtml,ssi" writebyteordermark="false">

 4. Voeg de gewenste extensie toe aan de attributen winfileextension en macfileextension van de tag documenttype. Voorbeeld: winfileextension="html,htm,shtml,shtm,stm,tpl,lasso,xhtml,inc"

  Met de bovenstaande code wordt de bestandsextensie INC toegevoegd aan de lijst met bestanden die in Dreamweaver als HTML-bestanden worden behandeld. Wanneer u voor dit bestandstype extensies toevoegt aan lijsten voor macOS en Windows, opent Dreamweaver dit bestandstype in Ontwerpweergave.

 5. Sla MMDocumentTypes.xml op en start Dreamweaver opnieuw.
 6. Als u de wijzigingen wilt bekijken, opent u Dreamweaver en opent u een bestand met de zojuist toegevoegde bestandsextensie.

  De Ontwerpweergave, codekleuren en het servergedrag (indien van toepassing) functioneren nu.

  Opmerking:

  De volgorde waarin de extensies worden vermeld, is van belang. De eerste extensie in de lijst met extensies is de standaardextensie die voor dit bestandstype wordt gebruikt.

  Als u een back-up van MMDocumentTypes.xml hebt gemaakt en deze in de map Configuration/DocumentTypes hebt laten staan, ziet u meerdere waarschuwingsberichten wanneer u Dreamweaver start.

  U ziet de volgende foutmeldingen: 'Het documenttype 'HTML' wordt niet toegevoegd omdat het gebruikmaakt van een bestandsextensie die al aan een eerder documenttype is gekoppeld.'

  U ziet deze foutmelding ook als hetzelfde bestandstype meer dan één keer in MMDocumentTypes.xml voorkomt.

  Om deze waarschuwingen te stoppen, verplaatst u de back-up van het MMDocumentTypes.xml-bestand buiten de map Configuration/DocumentTypes.

Bewerken in voorkeurinstelling Codeweergave

In de laatste stap controleert u de voorkeursinstellingen Bestandstypen/Editor (Bewerken > Voorkeuren) om ervoor te zorgen dat deze bestandsextensie niet in het veld Openen in codeweergave wordt vermeld. De bestandsextensie INC wordt standaard in deze lijst vermeld. Als u '.inc' uit de lijst Openen in codeweergave verwijdert, kunt u bestanden met deze extensie in de Ontwerpweergave bekijken.

Codekleuren inschakelen voor aangepaste bestandstypen

Nadat u de stappen hebt gevolgd om een MMDocumentTypes.xml-bestand toe te voegen, voert u de volgende procedure uit om codekleuren in aangepaste bestandstypen in te schakelen.

 1. Sluit de Dreamweaver-app af.

 2. Open het bestand brackets.json met behulp van een teksteditor vanuit de volgende locatie:

  Win: %appdata%\Adobe\Dreamweaver CC xxxx\en_US\Configuration\Brackets\brackets.json

  macOS: ~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC XXXX/en_US/Configuration/Brackets/brackets.json

  xxxx verwijst hier naar de Dreamweaver-versie. Bijvoorbeeld, 2017.

 3. Voer in het bestand .json na het laatste sleutel-waardepaar een komma als scheidingsteken in (,) en typ deze tekst:
  "language.fileExtensions": { ".ext": "php" }

  Vervang .ext door de lijst met kommagescheiden bestandsextensies waarvoor codekleuren moeten worden toegevoegd.

  Vervang php door het gewenste documenttype. De volgende documenttypen worden ondersteund:

  • bash
  • c
  • clojure
  • coffeescript
  • cpp
  • csharp
  • css
  • dart
  • diff
  • ejs
  • erb_html (Embedded Ruby)
  • groovy
  • handlebars
  • haskell
  • html
  • hx (Haxe)
  • java
  • javascript
  • json
  • jsx
  • less
  • lua
  • markdown
  • perl
  • php
  • properties
  • python
  • ruby
  • sass
  • scala
  • scss
  • sql
  • stylus
  • svg
  • turtle (RDF Turtle)
  • vb
  • vbscript
  • xml
  • yaml
 4. Sla het bestand op en start Dreamweaver.

Aanvullende informatie

Zie Dreamweaver uitbreiden voor meer informatie over het wijzigen van bestandstypen in Dreamweaver.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online