In dit document vindt u informatie over bekende problemen, beperkingen en oplossingen, indien beschikbaar, in de nieuwste release van Dreamweaver CC

Bekende problemen in Dreamweaver CC 2019 (19.0)

 • Knopinfo van lintknop op statusbalk wordt niet bijgewerkt met lintfoutaantal na het opslaan van een document.
 • Snelmenubewerkingen in Code Inspector worden toegepast op de codeweergave, wanneer codeweergave zichtbaar is.
 • Wanneer u een bibliotheek importeert of exporteert in het deelvenster CC-bibliotheken, kunt u geen bibliotheek of map selecteren.
 • In het venster Aanmelden kunt u niet knippen, kopiëren of plakken voor tekstvelden.
 • De bewerking Opnieuw uitvoeren is niet beschikbaar nadat u een bewerking ongedaan hebt gemaakt in de bewerkingsmodus in Live weergave.

Bekend probleem in Dreamweaver CC 2018-update (18.2)

Wanneer u sitebewerkingen probeert uit te voeren, zoals verbinding maken met een server of naar een andere site schakelen, verschijnt een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd het sleutelhangerwachtwoord in te voeren. 

Omgeving:

 • Alleen op mac OS. 
 • Nadat u Dreamweaver 18.0 naar Dreamweaver 18.2 hebt bijgewerkt 

Het dialoogvenster voor sleutelhangertoegang verschijnt telkens wanneer u een server op een site gebruikt. Als u bijvoorbeeld twee sites hebt met twee servers per site (een externe server en een testserver), wordt dit dialoogvenster vier keer weergegeven.

keychain-access

Tijdelijke oplossing: Klik op Altijd toestaan in het dialoogvenster voor sleutelhangertoegang om te voorkomen dat het opnieuw wordt weergegeven. 

Bekende problemen in Dreamweaver CC 2018-update (18.1)

Wanneer u RTL-tekst selecteert of de toetsencombinatie Shift + pijl gebruikt om te selecteren, werkt dit niet naar behoren. De selectie van de tekst rondom het laatste teken wordt automatisch opgeheven en soms wordt de hele regel in een keer geselecteerd. Als tussenoplossing voor dit probleem kunt u de eigenschap highlightMatches handmatig uitschakelen in het bestand brackets.json.

Open het bestand brackets.json met behulp van een teksteditor vanuit de volgende locatie:

 • Win: %appdata%\Adobe\Dreamweaver CC xxxx\en_US\Configuration\Brackets\brackets.json
 • macOS: ~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC XXXX/en_US/Configuration/Brackets/brackets.json

Bekende problemen in Dreamweaver CC 2018-update (18.0)

 • Liveweergave ondersteunt geen CSS-rasterindeling omdat de CEF-versie lager is dan versie 3111.
 • De bewerkingen Knippen, Plakken, Kopiëren en Selecteren zijn niet beschikbaar voor het uitvoeringsbericht in het dialoogvenster Git-commit.
 • [Alleen macOS]: U kunt niet naar een bestand in het Git-deelvenster zoeken als er geen bestanden zijn geopend. De toepassing accepteert de zoekreeks niet.
 • Wanneer u een map aan .gitignore toevoegt, worden andere bestanden dan niet-getrackte bestanden ook gedimd weergegeven.
 • Er wordt een foutbericht weergegeven bij het openen en sluiten van Git Bash in Dreamweaver.
 • Knoppen in het deelvenster Git reageren niet langer wanneer automatische compilatie wordt geactiveerd voor zojuist gekopieerde SCSS-/LESS-bestanden in de opslagplaats. Het deelvenster Git wordt leeg wanneer u overschakelt van ontwikkelaars- naar standaardwerkruimte.
 • U kunt geen verbinding maken met Git-bedrijfsopslagplaatsen waarvoor verificatie met twee factoren via https is vereist.
 • [Alleen macOS] Dreamweaver loopt vast wanneer u een afbeeldingsindeling wijzigt naar .jpeg terwijl u een afbeelding invoegt vanuit CC Libraries.
 • Het welkomstscherm reageert niet langer op muisklikken en -bewegingen wanneer u meerdere bestanden opent en sluit.
 • [Alleen macOS 10.13]: wanneer u op Enter drukt nadat u een DOM-knooppunt in het DOM-deelvenster of een selector in CSS Designer selecteert, wordt een leeg bewerkingsvak weergegeven.
 • Fragmenten die met gelokaliseerde tekenreeksen worden gemaakt, worden niet naar de cloud gesynchroniseerd.
 • Adobe Stock-zoekvakje op welkomstscherm accepteert Japanse, Chinese en Koreaanse invoer. Dit probleem wordt af en aan waargenomen.
 • Wanneer u Chinese, Japanse of Koreaanse tekens invoert nadat u multicursors hebt opgeroepen in de codeweergave, worden de ingevoerde tekens alleen bij de eerste IP-instantie ingevoegd.
 • Codeselectie wordt afgebroken als de selectie zowel Engelse als bidirectionele tekst bevat.
 • [Alleen macOS 10.13]: wanneer u op een afbeelding in het deelvenster Bestanden dubbelklikt of wanneer u op de PS-knop in de Eigenschappencontrole klikt, wordt er een foutbericht weergegeven. Het afbeeldingsbestand wordt niet geopend in Photoshop als de toepassingen op een APFS-schijfvolume zijn geïnstalleerd.
 • [macOS 10.13]: er wordt een onjuist bestandspad ingevoegd wanneer u een bestand vanuit de Finder sleept en neerzet in de ontwerpweergave, als Dreamweaver op een APFS-schijfvolume is geïnstalleerd.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid