Bekende problemen | Een update uitvoeren naar de Dreamweaver 2014-release

In dit artikel worden de bekende problemen en beperkingen in de nieuwste Dreamweaver 2014-release uiteengezet.

Nieuw welkomstscherm

In Dreamweaver 2014.1.1 wordt op het nieuwe welkomstscherm een foutbericht weergegeven als inkomende en uitgaande internetverbindingen worden geblokkeerd of tot uitsluitend beveiligde verbindingen worden beperkt.

Extraheren in Dreamweaver

 • Wanneer u in het deelvenster Extraheren op een PSD-bestand dubbelklikt, wordt een bericht weergegeven dat er een fout is opgetreden bij het genereren van de extractiegegevens voor het bestand.

Tussenoplossing: open de PSD-bestanden in het deelvenster Extraheren met één klik.

 • Het deelvenster Extraheren wordt erg langzaam wanneer een PSD grote achtergrondlagen bevat (> 3000 px).

Tussenoplossing: verberg de achtergrondlaag via het tabblad Lagen in het deelvenster Extraheren en ga verder met extraheren.
 

 • Het leveranciersvoorvoegsel -webkit-  wordt niet toegevoegd in Codeweergave wanneer u de CSS-eigenschap box-shadow kopieert en plakt vanuit het deelvenster Extraheren.
 • Wanneer u zich bij Dreamweaver afmeldt en zich vervolgens met een andere Adobe ID aanmeldt, wordt het deelvenster Extraheren niet vernieuwd met de PSD-bestanden die bij de tweede Adobe ID horen.
 • Als u tijdens het extraheren van een afbeelding op Mac een backslash toevoegt samen met de bestandsnaam van een afbeelding, wordt er geen nieuwe map aangemaakt zoals verwacht. De backslash wordt in plaats daarvan onderdeel van de bestandsnaam. 
 • Wanneer u de CSS van een radiaal verloop uit een PSD-bestand in het deelvenster Extraheren kopieert en vervolgens in uw webpagina plakt, wordt het toepasselijke leveranciersvoorvoegsel niet toegevoegd. Opmerking: Dreamweaver ondersteunt radiaal verloop niet in CSS Designer.
 • Wanneer u middelen extraheert door ze naar de liveweergave te verslepen, wordt de HTML-code aan het HTML-bestand toegevoegd, zelfs als de extractie is mislukt.
 • Wanneer u een afbeelding invoegt via het deelvenster Invoegen, wordt het dialoogvenster Bestand selecteren weergegeven. Wanneer u vervolgens een bestand selecteert of naar een map navigeert, verdwijnt het dialoogvenster.
 • PSD-bestanden met '+' in de bestandsnaam worden niet weergegeven in het deelvenster Extraheren.
 • Op Mac is het deelvenster Extraheren leeg en werkt het niet als de naam van de vaste schijf tekens bevat zoals %, # of &.
 • Het deelvenster Extraheren laadt mogelijk niet wanneer u Dreamweaver start als proefversie. Meld u aan bij Creative Cloud met uw Adobe ID, geef uw geboortedatum op en start Dreamweaver opnieuw om het deelvenster Extraheren te gebruiken.

Bewerken in de liveweergave

 • Wanneer u tijdens het bewerken van tekst in de liveweergave op Enter drukt na een <h1>-tag, wordt een <div>-tag met een <br> ingevoegd in plaats van een <p>-tag.
 • Tekstbewerkingen in de liveweergave worden mogelijk niet doorgevoerd als het document W3C-validatiefouten bevat.

Tussenoplossing: controleer uw document (Bestand > Valideren) op syntaxisfouten en los ze op voordat u tekst gaat bewerken in de liveweergave.

 • Dreamweaver laadt geen SWF-bestanden of FLV-video's in de liveweergave.
 • Pseudo- en samengestelde selectors kunnen niet worden toegevoegd in de elementweergave. Dreamweaver geeft de bronpop-up weer, zelfs als deze niet van toepassing is, terwijl u pseudoselectors probeert toe te voegen.
 • Wanneer u de optie Ga naar code gebruikt in de liveweergave, worden soms alle <style>-tags op de pagina onder andere elementen geplaatst.
 • Wanneer u in de liveweergave alle tekst in geneste inline tags verwijderd, worden de tags verwijderd of gewisseld.

Andere problemen

 • Op Mac 10.7.5, 10.9.5 en 10.10 worden bestanden die vanuit de Finder naar de ontwerpweergave worden gesleept, ingevoegd met een ongeldig bestandspad. Wanneer op Mac 10.9.5 and 10.10 een bestand van de Finder in de ontwerpweergave wordt gezet, wordt id= <number> ingevoegd als ankertekst in plaats van de bestandsnaam.

Tussenoplossing: sleep bestanden vanuit het deelvenster Bestanden in Dreamweaver.

 • Wanneer u op Mac op de knop De site beheren in Contribute klikt, wordt Contribute goed gestart, maar wordt een dialoogvenster weergegeven met het bericht "Contribute kon geen verbinding maken met de server".

Tussenoplossing: maak eerst een verbinding in Contribute en maak vervolgens een site in Dreamweaver. Dreamweaver opent het dialoogvenster Beheerderswachtwoord voor bestaande verbindingen.

 • Dreamweaver geeft het bericht weer dat het momenteel communiceert met de server, zelfs nadat het een verbinding tot stand heeft gebracht met de externe FTP-server.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online