Linting- en opstartproblemen in Dreamweaver 2015 oplossen

Volg deze procedure om linting- en opstartproblemen op te lossen die optreden in Adobe Dreamweaver 2015.

Linting- en opstartproblemen in Dreamweaver 2015

 • Kan de code niet linten. Dreamweaver geeft een foutmelding in het deelvenster Uitvoer: 'Kan de code niet linten'. Op Mac 10.10 wordt in het deelvenster Uitvoer 'Linting operation timed out' (Time-out van lint-bewerking) weergegeven.
 • Kan geen opstartdocument maken. Dreamweaver geeft de volgende fout weer: 'Kan geen nieuw document maken omdat de opstartaanpassing is mislukt.'

Oplossing

 1. Start Dreamweaver opnieuw. Als Dreamweaver geen instantie van de knooppuntserver kan maken, wordt het probleem mogelijk opgelost door Dreamweaver opnieuw op te starten.

  Als opnieuw starten niet helpt, gaat u door met de volgende stappen.

 2. Wijs een specifieke poort toe voor de services van de knooppuntserver (inclusief linting). Controleer of deze poort niet is geblokkeerd door uw systeembeheerder. Maak hiertoe een bestand, NodePort.json, en geef in het bestand het poortnummer op met de volgende indeling:

  {
  “toolingport” : <portnumber>
  }
  

  Bijvoorbeeld: als 8010 het poortnummer is dat u wilt gebruiken, moet u het volgende opgeven:

  {
  “toolingport” : 8010
  }
  
  Opmerking:

  Als u al een NodePort.json-bestand hebt gemaakt met hierin een sleutel-waardepaar, gebruikt u een komma om het nieuwe sleutel-waardepaar te scheiden of geeft u het nieuwe sleutel-waardepaar op een afzonderlijke regel op.

 3. Sla het bestand NodePort.json op in het volgende pad:

  • Windows: %appdata%\Adobe\Dreamweaver CC 2015\nl_NL\Configuration
  • Mac OS~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC 2015/nl_NL/Configuration
 4. Start Dreamweaver opnieuw.

 5. Als u nog steeds een foutmelding ontvangt, neem dan contact op met uw systeembeheerder om de blokkade van het IP-adres van de knooppuntserver op te heffen: 127.0.0.1. Herstart Dreamweaver vervolgens.

Aanvullende informatie

Dreamweaver voert een lokale HTTP-knooppuntserver voor de linting-service uit op een willekeurige poort die is toegewezen door het knooppunt. Linting werkt niet als een of beide van de volgende concepten door de systeembeheerder is geblokkeerd:

 • De willekeurige poort die is toegewezen door de knooppuntserver.
 • Het IP-adres van de server is 127.0.0.1.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account