CSS-klassenstijlen toepassen, verwijderen of hernoemen

Lees hoe u CSS-klassenstijlen toepast, verwijdert of hernoemt in Dreamweaver

Opmerking:

In nieuwere versies van Dreamweaver is het deelvenster CSS-stijlen vervangen door CSS ontwerpen. Zie CSS ontwerpen voor meer informatie.

Klassenstijlen vormen het enige type CSS-stijl dat kan worden toegepast op elke willekeurige tekst in een document, ongeacht de tags die de tekst bepalen. Alle klassenstijlen die zijn gekoppeld aan het huidige document, worden weergegeven in het deelvenster CSS-stijlen (met een punt [.] vóór de naam) en in het pop-upmenu Stijl in de eigenschappencontrole voor tekst.

Zoals u ziet, worden de meeste stijlen onmiddellijk bijgewerkt; u dient echter de voorvertoning van uw pagina in een browser te gebruiken om te controleren of een stijl werd toegepast zoals verwacht. Wanneer u twee of meer stijlen op dezelfde tekst toepast, is er mogelijk een conflict tussen de stijlen, hetgeen tot onverwachte resultaten kan leiden.

Opmerking:

Bij de voorvertoning van stijlen die zijn gedefinieerd in een externe CSS-stijlpagina dient u niet te vergeten om de stijlpagina op te slaan om ervoor te zorgen dat de wijzigingen worden weergegeven wanneer u de pagina in een voorvertoning in een browser ziet.

Een CSS-klassenstijl toepassen

 1. Selecter in het document de tekst waarop u een CSS-stijl wilt toepassen.

  Plaats het invoegpunt in een alinea om de stijl toe te passen op de gehele alinea.

  Als u een tekstbereik binnen één alinea selecteert, heeft de CSS-stijl alleen invloed op het geselecteerde bereik.

  Als u de precieze tag wilt opgeven waarop de CSS-stijl moet worden toegepast, selecteert u de tag in de tagkiezer linksonder in het documentvenster.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit om een klassenstijl toe te passen:
  • Selecteer in het deelvenster CSS-stijlen (Venster > CSS-stijlen) de modus Alles, klik met de rechtermuisklok op de naam van de stijl die u wilt toepassen, en selecteer Toepassen in het contextmenu.

  • Selecteer in de HTML-eigenschappencontrole de klassenstijl die u wilt toepassen, in het pop-upmenu Klasse.

  • Klik in het documentvenster met de rechtermuisknop (Windows) of terwijl u Control ingedrukt houdt (Macintosh) op de geselecteerde tekst, selecteer CSS-stijlen in het snelmenu en selecteer vervolgens de stijl die u wilt toepassen.

  • Selecteer Opmaak > CSS-stijlen en selecteer in het submenu de stijl die u wilt toepassen.

Een klassenstijl verwijderen uit een selectie

 1. Selecteer het object of de tekst waarvan u de stijl wilt verwijderen.
 2. Selecteer in de HTML-eigenschappencontrole (Venster > Eigenschappen) de optie Geen in het pop-upmenu Klasse.

De naam van een klassenstijl wijzigen

 1. Ga naar het in het CSS-stijlenpaneel en klik met de rechtermuisknop op de CSS-klassenstijl waarvan u de naam wilt wijzigen. Selecteer Naam klasse wijzigen.
  Opmerking:

  U kunt een klasse eveneens een nieuwe naam geven door in het menu van CSS-stijlen de optie Naam klasse wijzigen te kiezen.

 2. Controleer in het dialoogvenster Naam klasse wijzigen of de klasse die u wilt hernoemen is geselecteerd in het pop-upvenster Naam klasse wijzigen.
 3. Typ in het tekstvak Nieuwe naam de nieuwe naam voor de nieuwe klassen en klik op OK.

  Als de klasse waaraan u een nieuwe naam wilt geven intern is aan de kop van het huidige document, verandert Dreamweaver de naam van de klasse en overal waar de klassenaam in het document wordt gebruikt. Als de klasse waaraan u een nieuwe naam wilt geven, een extern CSS-bestand is, opent Dreamweaver het bestand en verandert het de klassenaam in het bestand. Dreamweaver start tevens een dialoogvenster Zoeken/Vervangen voor de hele website zodat u in de hele website kunt zoeken naar alle plaatsen waar de oude klassenaam voorkomt.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online