Geanimeerde composities importeren in Dreamweaver

Importeer geanimeerde composities in Dreamweaver en configureer de locatie voor de geëxtraheerde bestanden.

U kunt Animate-composities (OAM-bestanden) importeren in Dreamweaver. De compositie wordt op de locatie van de cursor geplaatst.

Dreamweaver extraheert de inhoud van het geïmporteerde OAM-bestand naar een map met de naam animation_assets. In het dialoogvenster Site-instelling (Site > Nieuwe site) kunt u de standaardlocatie wijzigen.

Opmerking:

Bestandsnamen met dubbel-bytetekens worden niet ondersteund.

 1. Zorg dat de cursor zich op de positie bevindt waar u de Animate-compositie wilt invoegen.

 2. Selecteer Invoegen > HTML > Geanimeerde compositie.

 3. Blader op uw computer naar de locatie van het OAM-bestand en open het bestand. De animatie wordt op de opgegeven locatie geplaatst.

  Standaard wordt de inhoud van het OAM-bestand geëxtraheerd naar de map animation_assets. Er wordt een submap met de naam van het bestand gemaakt. De inhoud van het OAM-bestand wordt in de map Middelen bij deze locatie geplaatst.

  Als u deze standaardlocatie wilt wijzigen, gaat u naar Site > Nieuwe site > Geavanceerde instellingen en selecteert u Animate-middelen. Wijzig bij Map voor middelen de locatie voor geëxtraheerde bestanden.

  Opmerking:

  U kunt Animate-composities plaatsen op afzonderlijke pagina's die geen onderdeel zijn van een site. De bestanden worden geëxtraheerd naar de locatie van de pagina.

  Opmerking:

  Als het OAM XML-manifestbestand speciale tekens bevat zoals '&', kunnen deze composities niet worden ingevoegd in Dreamweaver. Zorg ervoor dat het OAM XML-manifestbestand altijd W3C-validatie doorgeeft.

 4. Plaats als volgt een tag rondom het ingevoegde OAM-bestand:

  1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand in de ontwerpweergave. 

  2. Selecteer Tags rondom plaatsen.

  3. Geef in het dialoogvenster Tags rondom plaatsen de betreffende tags op.

 5. Bekijk een voorvertoning van de ingevoegde Animate-compositie in een browser of in Live View.

Als uw Animate-compositie responsief is, blijft de responsiviteit automatisch behouden in Dreamweaver. 

Opmerking:

U kunt hetzelfde responsieve OAM-bestand niet meerdere keren op dezelfde HTML-pagina invoegen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?