De Spry-widget Selectievakje voor validatie gebruiken in Dreamweaver

Opmerking:

In Dreamweaver CC en hoger zijn Spry-widgets vervangen door jQuery-widgets. U kunt de bestaande Spry-widgets op uw pagina nog steeds wijzigen, maar u kunt geen nieuwe Spry-widgets toevoegen.

Over de widget selectievakje voor validatie

Een Spry-widget selectievakje voor validatie is een selectievakje of groep selectievakjes in een HTML-formulier waarin geldige of ongeldige toestanden worden weergegeven wanneer de gebruiker een selectievakje al dan niet inschakelt. U kunt bijvoorbeeld een widget selectievakje voor validatie aan een formulier toevoegen waarin een gebruiker drie selecties zou kunnen opgeven. Als de gebruiker niet alledrie de selecties opgeeft, retourneert de widget het bericht dat niet aan het minimum aantal selecties is voldaan.

In het volgende voorbeeld ziet u de diverse toestanden van een widget selectievakje voor validatie:

Widget Selectievakje voor validatie in verschillende toestanden

A. Widgetgroep selectievakje voor validatie, toestand minimum aantal selecties B. Widget selectievakje voor validatie, toestand Vereist 

De widget selectievakje voor validatie kent een aantal toestanden (bijvoorbeeld geldig, ongeldig, verplichte waarde enzovoort). Al naargelang de gewenste validatieresultaten kunt u de eigenschappen van deze toestanden wijzigen met de eigenschappencontrole. Een widget selectievakje voor validatie kan op verschillende momenten valideren, bijvoorbeeld op het moment dat de gebruiker buiten de widget klikt, tijdens het opgeven van een selectie of wanneer de gebruiker het formulier probeert te verzenden.

Status bij openen

De toestand van de widget wanneer de pagina in de browser wordt geladen of wanneer de gebruiker het formulier opnieuw instelt.

Toestand Geldig

De toestand van de widget wanneer de gebruiker een selectie heeft opgegeven, of het juiste aantal selecties, en het formulier kan worden verzonden.

Toestand Vereist

De toestand van de widget wanneer de gebruiker een vereiste selectie niet heeft opgegeven.

Toestand Minimum aantal selecties

De toestand van de widget wanneer de gebruiker minder selectievakjes heeft ingeschakeld dan minimaal is vereist.

Toestand Maximum aantal selecties

De toestand van de widget wanneer de gebruiker meer selectievakjes heeft ingeschakeld dan maximaal is toegestaan.

Wanneer een widget selectievakje voor validatie na een gebruikersactie één van deze toestanden krijgt, past de Spry-frameworksoftware in runtime een specifieke CSS-klasse toe op de HTML-container voor de widget. Als een gebruiker bijvoorbeeld een formulier probeert te versturen, maar geen selecties heeft opgegeven, past Spry een klasse op de widget toe die ervoor zorgt dat het foutbericht “Selecteer een optie” wordt weergegeven. De regels die de opmaak en weergavetoestanden van foutberichten bepalen, vindt u in het CSS-bestand bij de widget, SpryValidationCheckbox.css.

De standaard-HTML voor de widget selectievakje voor validatie bevindt zich gewoonlijk in een formulier, en bevat een containertag <span> met daarbinnen de <input type=“checkbox”> tag van het selectievakje. De HTML voor de widget selectievakje voor validatie bevat eveneens script-tags in de kop van het document en na de HTML-opmaak van de widget.

Voor een uitvoerige uitleg van de werking van de widget selectievakje voor validatie, waaronder een volledige anatomie van de code van de widget selectievakje voor validatie, gaat u naar www.adobe.com/go/learn_dw_sprycheckbox_nl.

De widget selectievakje voor validatie invoegen en bewerken

De widget selectievakje voor validatie invoegen

 1. Kies Invoegen > Spry > Spry-selectievakje voor validatie
 2. Vul het dialoogvenster Toegankelijkheidskenmerken van de invoertag in en klik op OK.
Opmerking:

U kunt een widget selectievakje voor validatie ook invoegen met behulp van de categorie Spry in het deelvenster Invoegen.

Opgeven wanneer validatie wordt uitgevoerd

U kunt opgeven wanneer de validatie wordt uitgevoerd; op het moment dat de gebruiker buiten de widget klikt, tijdens het opgeven van selecties of wanneer de gebruiker het formulier probeert te verzenden.

 1. Selecteer een widget selectievakje voor validatie in het documentvenster.
 2. Ga naar de eigenschappencontrole (Venster > Eigenschappen) en selecteer de optie die aangeeft wanneer de validatie moet worden uitgevoerd. U kunt alle opties of alleen Verzenden selecteren.

  Vervagen

  Valideert op het moment dat de gebruiker buiten het selectievakje klikt.

  Wijzigen

  Valideert wanneer de gebruiker selecties maakt.

  Verzenden

  Valideert op het moment dat de gebruiker het formulier probeert te verzenden. De optie Verzenden is standaard geselecteerd en kan niet worden uitgeschakeld.

Een minimum- en maximumselectiebereik opgeven

Een widget selectievakje voor validatie is standaard ingesteld op Vereist. Als u op uw pagina echter een aantal selectievakjes invoegt, kunt u een minimum- en maximumselectiebereik opgeven. Als u bijvoorbeeld zes selectievakjes hebt met een <span>-tag voor één widget selectievakje voor validatie, en als u ervoor wilt zorgen dat de gebruikers minstens drie selectievakjes selecteert, kunt u een voorkeur instellen voor de hele widget.

 1. Selecteer een widget selectievakje voor validatie in het documentvenster.
 2. Ga naar de eigenschappencontrole (Venster > Eigenschappen) en selecteer de optie Bereik afdwingen.
 3. Voer een minimum of maximum aantal (of beide) selectievakjes in dat de gebruiker moet of mag selecteren.

Widgettoestanden weergeven in de ontwerpweergave

 1. Selecteer een widget selectievakje voor validatie in het documentvenster.
 2. Ga naar de eigenschappencontrole (Venster > Eigenschappen) en selecteer de toestand die u wilt zien in het pop-upmenu Voorvertoningsstatus. Selecteer bijvoorbeeld Bij openen om de widget in de status bij openen weer te geven.

Foutberichten aanpassen voor de widget selectievakje voor validatie

Standaard worden foutberichten voor de widget selectievakje voor validatie weergegeven in een kader met een rode rand van 1 pixel dik. U kunt de CSS-regels voor de widgetselectievakje voor validatie wijzigen en een widget maken die naar uw eigen smaak is opgemaakt. Voor een geavanceerdere lijst met opmaaktaken gaat u naar www.adobe.com/go/learn_dw_sprycheckbox_custom_nl.

 1. Open het bestand SpryValidationCheckbox.css.

  Wanneer u een widgets Spry-selectievakje voor validatie maakt, slaat Dreamweaver het bestand SpryValidationCheckbox.css op in de map SpryAssets van uw site. Het is wellicht interessant om dit bestand te raadplegen omdat het nuttige informatie bevat over de diverse stijlen die u op de widget kunt toepassen.

 2. Gebruik de volgende tabel om de desbetreffende CSS-regel te vinden, en verander vervolgens de standaardeigenschappen of voeg uw eigen tekstopmaakeigenschappen en -waarden toe:

  Op te maken tekst

  Relevante CSS-regel

  Relevante eigenschappen om te wijzigen

  Tekst van foutbericht

  .checkboxRequiredState .checkboxRequiredMsg, .checkboxMinSelectionsState .checkboxMinSelectionsMsg, .checkboxMaxSelectionsState .checkboxMaxSelectionsMsg

  kleur: #CC3333; rand: 1px solid #CC3333;

  Opmerking:

  Hoewel u de regels voor de widget selectievakje voor validatie gemakkelijk rechtstreeks in het bijbehorende CSS-bestand kunt bewerken, kunt u ook het deelvenster CSS-stijlen gebruiken om de CSS van de widget te bewerken. Het deelvenster CSS-stijlen is handig om de CSS-klassen te zoeken die aan de verschillende onderdelen van dee widget zijn toegewezen, met name als u de modus Huidig van het paneel gebruikt.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account