Opstartproblemen in Windows 10 | Photoshop Elements, Premiere Elements en Elements Organizer

Dit probleem komt alleen voor op computers die zijn opgewaardeerd naar het besturingssysteem Windows 10 vanaf een eerdere versie van Windows. Het probleem treedt niet op als Windows 10 is geïnstalleerd nadat het schijfstation is geformatteerd.

Elements Organizer 2018 loopt vast bij het welkomstscherm

Als Elements Organizer 2018 vastloopt bij het welkomstscherm, ga dan als volgt te werk om het probleem op te lossen:

Elements Organizer 2018 loopt vast bij het opstarten.

 1. Navigeer op uw computer naar de volgende locatie: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Adobe\ Elements Organizer\16.0.

  U kunt ook Windows + R ingedrukt houden, waarmee het dialoogvenster Uitvoeren verschijnt. Vervolgens kunt u %appdata% invoeren en op OK klikken. De map Roaming wordt geopend. Navigeer naar Adobe\Elements Organizer\16.0.

 2. Open het bestand Debug Database.txt en zoek de vlagvermelding DS.ForceCPUOnly false false.

 3. Wijzig de vlagvermelding in DS.ForceCPUOnly true false.

 4. Selecteer Bestand > Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

  Start Elements Organizer opnieuw.

Elements-apps lopen vast bij opstarten

In sommige gevallen kunnen Photoshop Elements, Adobe Premiere Elements en Elements Organizer niet worden uitgevoerd op computers die zijn opgewaardeerd naar Windows 10. De toepassingen lopen vast wanneer u ze start.

Oplossingen

 1. Download en installeer Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 vanaf de Microsoft-site.

 2. Start uw computer opnieuw op.

 3. Start Photoshop Elements, Adobe Premiere Elements of Elements Organizer.

 1. Verwijder alle Adobe-producten van uw computer.

 2. Installeer alle toepassingen opnieuw.

 3. Start het systeem opnieuw op.

 4. Start Photoshop Elements, Adobe Premiere Elements of Elements Organizer.

Adobe Premiere Elements loopt vast bij het opstarten vanwege machtigings- of beveiligingsinstellingen

Adobe Premiere Elements kan bij het starten vastlopen als de machtigingen niet zijn ingeschakeld in de map Documenten. Volg een van de volgende oplossingen om dit probleem op te lossen:

Oplossingen

 1. Open Windows Verkenner.

 2. Kies de map Documenten.

 3. Controleer de map Adobe.  Als de map bestaat, selecteert en opent u die. Als de map niet bestaat, maakt u een map genaamd Adobe en opent u die.

 4. Klik met de rechtermuisknop op de map Adobe en selecteer Eigenschappen.

  Selecteer Eigenschappen in het contextmenu van de Adobe-map.

 5. Selecteer het tabblad Beveiliging en klik op de knop Bewerken.

  Klik op Bewerken onder het tabblad Beveiliging.

 6. Selecteer de gebruikersnaam en klik op Toestaan in het veld Volledige controle.

 1. Open Verkenner.

 2. Blader in de map Documenten en selecteer de map met de naam Adobe.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de map Adobe en selecteer Eigenschappen.

 4. Klik op het tabblad Beveiliging voor toegang tot de machtigingen.

 5. Klik op de knop Geavanceerd.

  Klik op Geavanceerd om toegang te krijgen tot de instellingen.

 6. Klik op Wijziging in het veld van de eigenaar in het dialoogvenster Geavanceerde beveiligingsinstellingen.

 7. Klik nu op de knop Geavanceerd.

 8. Klik in het dialoogvenster Gebruiker selecteren of Groep selecteren op Nu zoeken. Selecteer uw gebruikersaccount in het zoekresultaat en klik op OK.

 9. Klik op OK in het dialoogvenster Gebruiker selecteren of Groep selecteren Klik op Toepassen en dan op OK.

 10. Klik op de knop OK om de taak te voltooien.

  Opmerking:

  Als u de eigenaar van een map bent, selecteert u 'Eigenaar van onderliggende containers en objecten vervangen' in het dialoogvenster Geavanceerde beveiligingsinstellingen, om de submappen in de map te beheren.

Adobe Premiere Elements loopt vast bij het opstarten met een fout in het weergavestuurprogramma

Wanneer u een upgrade uitvoert naar Windows 10 en probeert Adobe Premiere Elements te starten, loopt de app vast en geeft het weergavestuurprogramma een fout weer.

Oplossingen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de knop Start in de linkerbenedenhoek van het scherm en selecteer Apparaatbeheer.

 2. Vouw Beeldschermadapters uit.

 3. Klik met de rechtermuisknop op het weergavestuurprogramma en selecteer Stuurprogramma bijwerken.

 4. Wanneer de update is voltooid, start u de computer opnieuw op.

 5. Start Adobe Premiere Elements.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de knop Start in de linkerbenedenhoek van het scherm en selecteer  Opdrachtprompt (administrator).

 2. Navigeer naar de map waar Adobe Premiere Elements is geïnstalleerd. De installatielocatie is meestal:

  C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Elements 2018

 3. Typ gpusniffer.exe en druk op Enter.

 4. Als de uitvoer geen informatie over de grafische kaart biedt, is er mogelijk een probleem met het weergavestuurprogramma. Ga naar de website van het weergavestuurprogramma en gebruik de beschikbare opties om de stuurprogramma's te vinden en bij te werken.

 5. Start de computer opnieuw op wanneer de update is voltooid.

 6. Start Adobe Premiere Elements.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de knop Start in de linkerbenedenhoek van het scherm en selecteer Apparaatbeheer.

 2. Vouw Beeldschermadapters uit.

 3. Klik met de rechtermuisknop op het weergavestuurprogramma en selecteer Uitschakelen.

 4. Start Adobe Premiere Elements.

 5. Ga naar Apparaatbeheer, klik met de rechtermuisknop op het weergavestuurprogramma en selecteer Inschakelen.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de knop Start in de linkerbenedenhoek van het scherm en selecteer Apparaatbeheer.

 2. Vouw Beeldschermadapters uit.

 3. Klik met de rechtermuisknop op het weergavestuurprogramma en selecteer Eigenschappen.

 4. Selecteer het tabblad Stuurprogramma en klik op Vorig stuurprogramma.

 5. Start de computer opnieuw op wanneer het terugzetten is voltooid.

 6. Start Adobe Premiere Elements.

Adobe Premiere Elements loopt vast bij opstarten

Wanneer u een upgrade uitvoert naar Windows 10 en probeert Adobe Premiere Elements te starten, loopt de app vast.

Oplossing

 1. Sluit Adobe Premiere Elements.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de knop Start in de linkerbenedenhoek van het scherm en typ%appdata%.

 3. Ga naar Adobe > Premiere Elements en wijzig de naam van de map 16.0 naar 16.0.oud.

 4. Start Adobe Premiere Elements.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account