E-mailconfiguratie in Elements Organizer

Validatie van Gmail-account

Wanneer u met Google Gmail de e-mailfunctie van Elements Organizer instelt, mislukt accountvalidatie. Deze fout kan ook optreden als de combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord die u in Elements Organizer opgeeft, dezelfde combinatie is als voor aanmelding bij uw Gmail-account. U ontvangt mogelijk ook een e-mailbericht van Google met daarin een waarschuwing over niet-geautoriseerde toegang.

Oplossing

Schakel de 2-staps verificatie in en genereer een app-specifiek wachtwoord. U kunt het app-specifieke wachtwoord dan gebruiken om u vanuit Elements aan te melden bij uw Gmail-account. Details over het genereren van app-specifieke wachtwoorden vindt u hier: https://support.google.com/mail/answer/1173270?hl=nl.

Meer informatie

Lees https://support.google.com/accounts/answer/6009563?hl=nl als u wilt begrijpen waarom deze fout is opgetreden.

Foutbericht: Verbinding onderbroken

Bijlagegrootte

De fout Verbinding onderbroken treedt meestal op wanneer u probeert media vanuit Elements Organizer bij te voegen die groter is dan de bijlagegrootte opgelegd door uw e-mailserviceprovider.  

Oplossing

Reduceer de omvang van het bijgevoegde bestand om te zorgen dat het binnen de grenzen valt die zijn ingesteld door uw e-mailserviceprovider.

AOL- of Microsoft-accounts

Wanneer u een e-mail of PDF-diavoorstelling probeert te verzenden via een AOL- of Microsoft-account vanuit Elements Organizer, treeddt deze fout op.  

Oplossing

  1. Gebruik een browser om u bij uw e-mailaccount aan te melden.
  2. Volg eventuele procedures voor beveiligingsvalidatie (bijvoorbeeld Captcha-validatie) waar uw e-mailserviceprovider om vraagt.
  3. Stuur een testmail aan uzelf om te controleren of u e-mail kunt versturen en ontvangen.

Meer informatie

Sommige e-mailserviceproviders controleren het aantal e-mails dat door toepassingen van derden wordt verzonden. Wanneer het aantal e-mails het aantal overschrijdt dat door standaard e-mailclients of browsers wordt verstuurd, kan de serviceprovider als veiligheidsmaatregel een tijdelijke beperking opleggen, zodat op niet-geautoriseerde toegang of activiteit kan worden gecontroleerd.

Ongeldige aanmeldingsgegevens of fout met netwerkverbinding

Wanneer de validatie voor een bepaald e-mailprofiel mislukt, treedt deze fout op. De validatie mislukt bijvoorbeeld wanneer u AOL als serviceprovider kiest, maar als de opgegeven aanmeldingsgegevens tot een andere serviceprovider behoren, bijvoorbeeld Gmail.

Oplossing

Zorg ervoor dat:

  • de aanmeldingsgegevens in uw e-mailvoorkeuren en e-mailprofiel overeenkomen.
  • de gebruikers-id en het wachtwoord juist en geldig zijn.

Firewall- of netwerkbeveiligingsinstellingen (poorten 465 en 587)

Validatie- en netwerktoegangsfouten kunnen optreden wanneer u een netwerk gebruikt dat geen verbindingen op poorten 465 en 587 toestaat.

Oplossing

Configureer uw netwerk-, firewall- of netwerkbeveiligingssoftware om netwerkverkeer op poorten 465 en 587 toe te staan.

Algemene fout: Er is iets misgegaan

Deze algemene fout wordt weergegeven wanneer uw netwerkverbinding wordt onderbroken tijdens het verzenden van e-mail.

Oplossing

Valideer uw e-mailprofiel opnieuw in het voorkeurendialoogvenster van Elements Organizer (druk op Ctrl/Cmd+K en ga naar het tabblad E-mail).

Diversen

E-mail niet ontvangen

E-mailserviceproviders markeren mail mogelijk als Spam en plaatsen de berichten in uw spammap of map met ongewenste berichten. Zorg ervoor dat dergelijke mail niet als spam wordt gemarkeerd en in uw Postvak IN wordt geleverd. Google bespreekt de oorzaak van ontbrekende mail in een artikel: Betrouwbare e-mail wordt gemarkeerd als spam.

Niet beschikbaar: Adobe-mailservice en Windows Mail (desktopclient)

Beide services zijn verwijderd. U kunt echter rechtstreeks verbinding met uw e-mailserviceproviders maken door een e-mailprofiel in te stellen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account