In deze niet alomvattende lijst vindt u een lijst met nuttige sneltoetsen. Aanvullende sneltoetsen vindt u in de menuopdrachten en knopinfo.

Opmerking:

Klik met de rechtermuisknop of houd Ctrl ingedrukt en klik op deelvensters, vensters of afbeeldingen voor toegang tot contextgebonden opdrachten.

Resultaat

Sneltoets (Windows®)

Sneltoets (Mac® OS)

Selectie omhoog/omlaag/naar links/naar rechts verplaatsen

Pijl-omhoog/Pijl-omlaag/Pijl-links/Pijl-rechts

Pijl-omhoog/Pijl-omlaag/Pijl-links/Pijl-rechts

Omhoog verplaatsen zonder selectie te wijzigen

PgUp

Fn + Pijl-omhoog

Omlaag verplaatsen zonder selectie te wijzigen

PgDn

Fn + Pijl-omlaag

Selecteer het eerste item en schuif de weergave naar dit item. (In de Datumweergave selecteert u het eerste item in de Jaar-, Maand- of Dagweergave.)

Home

Fn + Pijl-links

Selecteer het laatste item en schuif de weergave naar dit item. (In de Datumweergave selecteert u het laatste item in de Jaar-, Maand- of Dagweergave.)

End

Fn + Pijl-rechts

Meerdere aangrenzende items selecteren

Shift + Pijl-omhoog/Pijl-omlaag/Pijl-links/Pijl-rechts

Shift + Pijl-omhoog/Pijl-omlaag/Pijl-links/Pijl-rechts

Miniatuur van geselecteerde foto op volledige grootte tonen

Enter

Enter

Van het ene besturingselement naar het andere gaan

Tab

Tab

Besturingselement selecteren

Spatiebalk

Spatiebalk

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid