Navigatietoetsen

In deze niet alomvattende lijst vindt u een lijst met nuttige sneltoetsen. Aanvullende sneltoetsen vindt u in de menuopdrachten en knopinfo.

Opmerking:

Klik met de rechtermuisknop of houd Ctrl ingedrukt en klik op deelvensters, vensters of afbeeldingen voor toegang tot contextgebonden opdrachten.

Resultaat

Sneltoets (Windows®)

Sneltoets (Mac® OS)

Selectie omhoog/omlaag/naar links/naar rechts verplaatsen

Pijl-omhoog/Pijl-omlaag/Pijl-links/Pijl-rechts

Pijl-omhoog/Pijl-omlaag/Pijl-links/Pijl-rechts

Omhoog verplaatsen zonder selectie te wijzigen

PgUp

Fn + Pijl-omhoog

Omlaag verplaatsen zonder selectie te wijzigen

PgDn

Fn + Pijl-omlaag

Selecteer het eerste item en schuif de weergave naar dit item. (In de Datumweergave selecteert u het eerste item in de Jaar-, Maand- of Dagweergave.)

Home

Fn + Pijl-links

Selecteer het laatste item en schuif de weergave naar dit item. (In de Datumweergave selecteert u het laatste item in de Jaar-, Maand- of Dagweergave.)

End

Fn + Pijl-rechts

Meerdere aangrenzende items selecteren

Shift + Pijl-omhoog/Pijl-omlaag/Pijl-links/Pijl-rechts

Shift + Pijl-omhoog/Pijl-omlaag/Pijl-links/Pijl-rechts

Miniatuur van geselecteerde foto op volledige grootte tonen

Enter

Enter

Van het ene besturingselement naar het andere gaan

Tab

Tab

Besturingselement selecteren

Spatiebalk

Spatiebalk

Adobe-logo

Aanmelden bij je account