Adobe XD voor ondernemingen distribueren: Problemen en beperkingen

Het Universeel Windows Platform (UWP) is een ontwikkelplatform van Microsoft voor Windows 10-apps. Het platform wordt actief en doorlopend verbeterd door Microsoft. Het omvat een aantal verbeteringen die zijn aangebracht voor Windows Redstone 2 (makersupdate: 15063) ten opzichte van Redstone 1 (jubileumupdate: 14393). U kunt bepaalde specifieke problemen bij het installeren en verwijderen ondervinden wanneer u pakketten die UWP-apps bevatten, distribueert naar de gebruikers in uw organisatie.

Dit document geeft een overzicht van de problemen die u kunt ondervinden bij het distribueren van pakketten met Adobe XD dat is gebouwd op UWP. Deze problemen voorkomen niet dat uw gebruikers Adobe XD kunnen gebruiken, maar u moet op de hoogte zijn van deze problemen en tijdelijke oplossingen, indien beschikbaar, om te zorgen dat uw gebruikers soepel kunnen werken met XD.

Het wordt ook aanbevolen de systeemvereisten te raadplegen.

Opmerking:

Adobe XD voor ondernemingen wordt ondersteund door Windows Redstone 2 (makersupdate: 15063) en later.

Installatie

In dit gedeelte worden bekende installatieproblemen en beperkingen besproken waarmee u te maken krijgt als u pakketten distribueert die Adobe XD bevatten.

App wordt niet geïnstalleerd op aangepaste locatie

Wanneer u een pakket distribueert op een hostcomputer, kunt u een locatie opgeven om de apps in het pakket te installeren. Als Adobe XD echter in het pakket is opgenomen, wordt dit geïnstalleerd op een vooraf gedefinieerde locatie op de hostcomputer. U kunt niet kiezen in welke map Adobe XD wordt geïnstalleerd.

Als u een ander station dan station C selecteert wanneer u het pakket installeert, wordt er ook een koppeling naar deze map gemaakt in:

C:\Program Files\WindowsApps

Kan Remote Update Manager niet gebruiken om de app bij te werken

U kunt Adobe XD niet bijwerken met Remote Update Manager.

Fout bij het installeren van een eerdere versie van de app

U kunt Adobe XD niet installeren of terugdraaien naar een eerdere versie als er al een hogere versie van de app op de computer van de eindgebruiker is geïnstalleerd. In dit geval retourneert het installatieproces een algemene fout 191 voor het probleem met de Adobe XD-installatie. U moet Windows Logboeken gebruiken om de details van de fout te controleren.

Daarom wordt het aanbevolen niet meerdere versies van Adobe XD in hetzelfde pakket op te nemen wanneer u Creative Cloud Packager gebruikt.

Als u een lagere versie van Adobe XD wilt installeren op de computer van een eindgebruiker, kunt u dit probleem omzeilen door eerst de hogere versie te verwijderen.

App wordt niet geïnstalleerd in specifieke taal

Wanneer u een pakket maakt, kunt u de taal selecteren waarin het pakket wordt gedistribueerd. Als het pakket Adobe XD bevat wanneer de gebruiker de app uitvoert, wordt de taal voor de app bij het opstarten echter overgenomen van de landinstellingen van de hostcomputer. Dit komt omdat UWP-apps niet in een bepaalde taal worden geïnstalleerd.

App start niet als het pakket wordt gedistribueerd op een niet-NTFS-station

Als een pakket met Adobe XD wordt gedistribueerd op een niet-NTFS-station (FAT32, exFAT), wordt de geïnstalleerde app niet gestart.

Adobe XD is niet voor alle Windows-profielen beschikbaar

Als uw organisatie images maakt van een Windows-computer (met behulp van SysPrep of Norton Ghost) nadat u XD op die computer hebt geïnstalleerd, is XD niet beschikbaar voor alle Windows-profielen. Voor Norton Ghost is XD alleen beschikbaar voor de eerste gebruiker die zich aanmeldt op de computer. Voor SysPrep is XD alleen beschikbaar voor het gebruikersaccount dat is gebruikt om het te installeren.

Verwijderen

In dit gedeelte worden bekende problemen en beperkingen besproken waarmee u te maken krijgt als u Adobe XD verwijdert.

Gebruikers kunnen de app niet verwijderen als deze is geïnstalleerd met SCCM

Nadat een beheerder SCCM heeft gebruikt om een pakket te installeren, verwijdert een gebruiker Adobe XD dat als onderdeel van het pakket is geïnstalleerd. Als de gebruiker zich afmeldt bij de computer en zich vervolgens weer aanmeldt, is Adobe XD nog steeds beschikbaar. De gebruiker kan de app niet verwijderen.

Om dit probleem te omzeilen, moet de beheerder het pakket verwijderen met SCCM.

Probleem met meerdere gebruikers die hetzelfde pakket verwijderen

Stel, u installeert een pakket met Adobe XD op een computer voor meerdere gebruikers. Als een gebruiker het pakket verwijdert, kunnen andere gebruikers op die computer dat pakket niet verwijderen.

U kunt dit probleem als volgt omzeilen:

  • Gebruik de functie Pakket verwijderen om het pakket te verwijderen.
  • Een beheerder verwijdert het pakket met SCCM.

Aanbevolen procedures

  • Als de installatie van het Adobe XD-pakket lokaal wordt uitgevoerd, is Adobe XD alleen beschikbaar voor het gebruikersaccount waarmee de installatie is uitgevoerd.
  • Adobe raadt u aan om Adobe XD te distribueren terwijl niemand is aangemeld op de computer. Zo zorgt u ervoor dat Adobe XD beschikbaar is voor elke gebruiker die zich aanmeldt op de computer.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?