Bepalen welke versies van Adobe-applicaties zijn geïnstalleerd

Soms hebt u een duidelijk en beknopt overzicht nodig van de versies van Adobe-applicaties die op een macOS- of Windows-computer zijn geïnstalleerd. Dit kan handmatig worden gedaan, maar soms wilt u deze informatie ophalen in een tekstindeling, zodat deze via een script kan worden verwerkt of centraal kan worden verzameld. In dit artikel wordt beschreven hoe de gegevens kunnen worden verzameld.

Windows

Voer de volgende opdracht uit in de PowerShell om een lijst met Adobe-applicaties en hun versienummers weer te geven:

Get-ItemProperty HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\* | Select-Object DisplayName, DisplayVersion, Publisher, InstallDate | Format-Table –AutoSize | findstr Adobe

macOS

Voer de volgende opdracht uit in de terminal om een lijst weer te geven. De opdracht kan worden omgeleid naar een bestand of doorgestuurd naar een andere applicatie voor verdere verwerking. De gegevens kunnen ook in de XML-indeling worden uitgevoerd:

system_profiler SPApplicationsDataType

Adobe-logo

Aanmelden bij je account