SSO-certificaat bijwerken

Als u SSO voor uw identiteitsprovider (IdP) hebt ingesteld met de Adobe Admin Console en uw eindgebruikers zich niet kunnen aanmelden bij hun Adobe-apps en -services, is het SAML-certificaat mogelijk verlopen.

Probleem

U ondervindt een van de volgende problemen:
  • Gebruikers zijn afgemeld en kunnen zich niet aanmelden bij Adobe Creative Cloud-apps voor web, mobiel of desktop
  • Gebruikers zien fouten wanneer ze proberen zich aan te melden
  • De beheerder kan geen gebruikers of productprofielen toevoegen/verwijderen/beheren

Foutbericht

Wanneer eindgebruikers zich proberen aan te melden, zien ze een foutbericht zoals de volgende:
  • Validatie van SAML-certificaat mislukt
  • De digitale handtekening in het SAML-antwoord is niet gevalideerd met het certificaat van de identiteitsprovider

Oplossing

Meld u aan bij de Adobe Admin Console en dien een ondersteuningsaanvraag in met een bijgewerkt SSO-certificaat. Adobe werkt het certificaat in de Admin Console bij en stelt u hiervan op de hoogte.

Aanvullende informatie: vereisten voor certificaten

U kunt een bijgewerkt SSO-certificaat van uw IdP of een andere certificeringsinstantie (CA) gebruiken. Zorg dat u aan de volgende eisen voldoet:

  • Certificaat heeft de indeling PEM
  • Certificaatextensie is .cer, .pem of .cert
  • Certificaat bestaat uit meerdere regels

Voor meer informatie over vereisten voor certificaten raadpleegt u Problemen met Federated ID oplossen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account