VIP-programmahandleiding: licenties toevoegen en distribueren

Zodra u zich hebt aangemeld bij VIP, is het toevoegen en distribueren van licenties eenvoudig. Met behulp van uw online tool voor licentiebeheer, de Admin Console, kunt u licenties toevoegen en gebruikers informeren dat de software naar hen is gedistribueerd. Om veranderende behoeften te ondersteunen, zoals lesgeven, onderwijs in instellingen en projectbeheer in organisaties, kunt u eenvoudig gebruikers toewijzen en intrekken.

Eenvoudig licentiebeheer via de Admin Console

Organisaties of instellingen die team- of ondernemingsproducten kopen via VIP, hebben toegang tot de Admin Console, een gecentraliseerde beheertool voor het eenvoudig beheren van licenties, het bewaken van opslag en meer. Productaanbiedingen voor ondernemingen bieden een IT-beheerder extra functies voor groepsbeheer, productorganisatie en toegangscontrole. Zie de Admin Console Help-pagina's op Adobe.com voor informatie over het beheren van producten.

Licenties toevoegen

Bestellingen kunnen gedurende de VIP-lidmaatschapsperiode op elk moment door VIP-leden worden geplaatst. Leden kunnen contact opnemen met hun accountmanager, of een beheerder kan hun voornemen om te kopen aangeven door licenties toe te voegen in de Admin Console en vervolgens een bestelling in te dienen bij hun accountmanager.

Opmerking:

Het VIP-lid kan zijn accountmanager aanstellen als extra beheerder om het lid-account te helpen beheren, maar een accountmanager mag niet als primaire beheerder fungeren.

VIP-leden hebben de mogelijkheid om licenties voor benoemde gebruikers van beschikbare producten rechtstreeks toe te voegen via de Admin Console voor onmiddellijke distributie. Zodra licenties zijn toegevoegd, worden ze beschouwd als gedistribueerd, ongeacht of de licenties zijn toegewezen aan specifieke gebruikers. (Opmerking: bij een uitrol met licenties op naam kunnen de apps en services van Adobe alleen door individuele gebruikers worden gebruikt.) Sommige producten kunnen niet rechtstreeks aan de Admin Console worden toegevoegd. Leden kunnen hun productbestellingen rechtstreeks bij Adobe of hun geautoriseerde Adobe-wederverkoper plaatsen voordat ze worden gedistribueerd. Elke licentie op naam heeft twee toegestane activeringen, behalve voor producten met licenties voor beperkte functionaliteit die slechts op één apparaat mogen worden geactiveerd.

Commerciële en overheidssoftwareproducten worden per gebruiker in licentie gegeven, wat betekent dat het lid voor elke persoon één licentie moet aanschaffen. Producten met licenties voor beperkte functionaliteit mogen alleen op één apparaat worden geactiveerd en omvatten geen services.

Sommige producten, zoals Sign-translaties, zijn verbruiksartikelen. Verbruiksartikelen worden gekocht, gebruikt en er kunnen er nog meer worden gekocht. Verbruiksartikelen zijn anders dan licenties op naam of op een apparaat die toegang tot en gebruik van de producten tijdens de lidmaatschapsperiode mogelijk maken. Verbruiksartikelen vervallen standaard aan het einde van uw lidmaatschapsperiode. Sommige verbruiksartikelen hebben echter een vervaldatum en aankoopcycli die mogelijk niet overeenkomen met de verlengingsdatum en huidige lidmaatschapsperiode van uw VIP-lidmaatschap.

Voor VIP-leden die licenties voor Sign-transacties kopen, krijgt het VIP-lid toegang tot de Sign-services en de gelicentieerde transacties tijdens de lidmaatschapsperiode. Het VIP-lid heeft te goeder trouw een schatting gemaakt van het gebruik gedurende de lidmaatschapsperiode en als het werkelijke gebruik het aantal gelicentieerde transacties tijdens de lidmaatschapsperiode overschrijdt, heeft het VIP-lid het recht om een bestelling voor extra transacties te plaatsen.

De aankooporder of betaling moet binnen 14 dagen na het toevoegen van licenties zijn ontvangen

VIP-leden moeten een bestelling plaatsen of licenties betalen binnen 14 dagen nadat de licenties zijn toegevoegd. Als Adobe uw bestelling niet binnen die tijd heeft ontvangen, kunt u geen extra licenties of producten toevoegen. Als uw organisatie of instelling binnen 30 dagen geen inkooporder verstrekt voor toegevoegde of gedistribueerde licenties, heeft Adobe het recht om de toegang tot die licenties op te schorten.

Licenties verwijderen

Autorisaties voor het kopen van licenties kunnen binnen 30 dagen nadat ze zijn toegevoegd, worden verwijderd uit het lidmaatschap van uw organisatie of instelling. Neem contact op met Adobe of uw geautoriseerde Adobe-wederverkoper om licenties te verwijderen. Na 30 dagen mogen licenties niet meer worden verwijderd.

Opmerking:

Herinnering: hoewel uw organisatie of instelling licenties voor benoemde gebruikers kan toevoegen via de Admin Console, moet u nog steeds rechtstreeks samenwerken met Adobe of uw geautoriseerde Adobe-wederverkoper om een inkooporder in te dienen voor alle licenties die zijn toegevoegd of gedistribueerd. Als u dit niet doet, kunnen de licenties worden opgeschort.

Distributiebeheer

Distributiebeheer is een van de belangrijkste kenmerken van VIP. VIP-beheerders hebben de mogelijkheid om weergeven informatie te geven over gedistribueerde/toegevoegde licenties, zoals welke personen momenteel licenties hebben gedistribueerd en het aantal aangeschafte licenties versus het aantal gedistribueerde licenties. VIP-beheerders kunnen licenties van de Admin Console toewijzen, intrekken en opnieuw toewijzen.

Licenties toewijzen

Na het toevoegen van licenties (licenties op naam) aan de Admin Console, heeft de VIP-beheerder de mogelijkheid om de toegevoegde licenties toe te wijzen aan specifieke gebruikers. De beheerder kan gebruikers individueel of via een bulksgewijs uploadproces aan de console toevoegen. Zodra de gebruikers zijn toegevoegd, kan de beheerder productrechten toewijzen. De toegewezen gebruikers ontvangen een welkomstmail waarin ze worden geïnformeerd over hun toegang tot de producten.

Retourzendingen

Retourzendingen worden geaccepteerd als de volledige inkooporder wordt geretourneerd en als de licenties momenteel niet in gebruik zijn.

Aankopen gedaan onder een VIP-lidmaatschap kunnen alleen om een van de volgende redenen worden geretourneerd:

  • Het VIP-lid gaat niet akkoord met de bepalingen en voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers.
  • Het verkeerde product, platform of aantal is gekocht. (Dit kan ook betekenen dat Adobe het gevraagde item op de inkooporder van Adobe of de geautoriseerde Adobe-wederverkoper levert, maar dat deze informatie niet overeenkomt met wat het VIP-lid heeft besteld.)
  • Het VIP-lid ontvangt een dubbele zending of dubbele facturering (vanwege een dubbele inkooporder van Adobe of de geautoriseerde Adobe-wederverkoper van het lid).
  • Verbruiksartikelen of lidmaatschappen van Adobe Acrobat Sign Solutions voor de overheid kunnen niet worden geretourneerd als enig onderdeel van het verbruiksartikel of het lidmaatschap van Adobe Acrobat Sign Solutions voor de overheid is gebruikt, tenzij anders aangegeven in de specifieke productvoorwaarden.
Opmerking:

Adobe moet voor elk retourverzoek een Returned Materials Authorization (RMA) goedkeuren en afgeven. Het VIP-lid moet het retourverzoek indienen bij Adobe of hun geautoriseerde Adobe-wederverkoper binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling bij Adobe of hun wederverkoper. Het verzoek moet de reden voor de retourzending vermelden en een bewijs van de oorspronkelijke besteldatum overleggen.

Annulering van VIP-lidmaatschap en wijziging van voorwaarden

Nadat u zich hebt ingeschreven voor VIP, blijft uw lidmaatschap van kracht totdat u ervoor kiest om het programma te verlaten door een annulering binnen 30 dagen op te geven, Adobe beëindigt het programma of Adobe beëindigt het lidmaatschap vanwege een schending van de algemene voorwaarden voor het programma. De algemene voorwaarden voor het programma kunnen op elk moment worden gewijzigd. De volgende keer dat u zich aanmeldt, krijgt u bijgewerkte algemene voorwaarden te zien als er wijzigingen zijn.

Apparaatlicenties (alleen voor onderwijsinstellingen)

Een VIP-bestelling plaatsen voor apparaatlicenties

Klanten met een lidmaatschap van Creative Cloud voor het onderwijs moeten een VIP-bestelling voor apparaatlicenties plaatsen bij een geautoriseerde Adobe-wederverkoper voor het onderwijs. Adobe maakt vervolgens een distributiegroep voor de bestelde producten. Als u bijvoorbeeld 100 licenties voor Creative Cloud Alle apps en 50 licenties voor Photoshop aanschaft, worden er twee distributiegroepen gemaakt.

Apparaatlicenties activeren

Licenties worden geactiveerd op een apparaat nadat ze zijn ingepakt met Creative Cloud Packager en handmatig zijn gedistribueerd of met gereedschappen van derden. Apparaatlicenties worden toegewezen wanneer de eerste applicatie wordt gestart op een apparaat in het aangewezen klaslokaal of laboratorium.

Apparaatlicenties retourneren

Licenties kunnen binnen 14 dagen na bestelling worden geretourneerd via het lidmaatschap van uw instelling. Neem contact op met Adobe of uw geautoriseerde Adobe-wederverkoper om licenties te retourneren. Na 14 dagen mogen licenties niet meer worden geretourneerd.

Regionale distributie

VIP-leden moeten aankopen doen voor het land waar hun teamleden wonen (voor teamleden die in de Europese Economische Ruimte wonen, betekent 'land' de Europese Economische Ruimte). In het geval er inconsistentie is tussen deze beperking en de voorwaarden vermeld in een toepasselijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers, is deze beperking van toepassing.

Voorbeeld (voor organisaties)

Het bedrijf ABC is gevestigd in de Verenigde Staten. Sommige werknemers wonen echter in Frankrijk en anderen wonen in Japan. ABC moet Europese licenties aanschaffen voor werknemers die in Frankrijk wonen en Japanse licenties voor werknemers die in Japan wonen.

Als u producten aanschaft via Adobe of een geautoriseerde Adobe-wederverkoper, moet u een van het volgende doen:

  • Koop alle licenties centraal bij Adobe of de wederverkoper die bevoegd is om in alle regio's te verkopen. U moet het aantal licenties specificeren voor elk land waarnaar u distribueert.
  • Laat de lokale kantoren van ABC Company in Frankrijk en Japan kopen bij Adobe of hun lokale wederverkopers (met dezelfde VIP-ID die oorspronkelijk was toegewezen aan ABC Company).

VIP in China

Klanten die licenties kopen voor gebruik in de Volksrepubliek China (VRC) zijn onderworpen aan de volgende regels en beperkingen.

Voor commerciële en overheidsorganisaties:

Klanten die licenties kopen voor gebruik in de Volksrepubliek China (VRC) zijn onderworpen aan de volgende regels en beperkingen. Leden moeten een afzonderlijke VIP-overeenkomst gebruiken om licenties te kopen voor gebruik en distributie in de VRC (een 'VIP-overeenkomst voor China'). Een VIP-overeenkomst voor China kan niet worden gebruikt om licenties aan te schaffen voor distributie in een ander land of een andere regio. Licenties voor gebruik in China moeten worden aangeschaft via een geautoriseerde Adobe-leverancier in China. Voor producten die beschikbaar zijn voor licentie en distributie in de VRC, zie de Vergelijkingshandleiding voor het kopen van programma's. Services zijn momenteel niet opgenomen in licenties die worden aangeboden voor gebruik en distributie in China.

Voor onderwijsinstellingen:

  • Leden moeten een afzonderlijke VIP-overeenkomst gebruiken om licenties te kopen voor gebruik en distributie in de VRC (een 'VIP-overeenkomst voor China').
  • Een VIP-overeenkomst voor China kan niet worden gebruikt om licenties aan te schaffen voor distributie in een ander land of een andere regio. Licenties voor gebruik in China moeten worden aangeschaft via een geautoriseerde Adobe-leverancier in China.
  • Voor producten die beschikbaar zijn voor licentie en distributie in de VRC, zie de Vergelijkingshandleiding voor het kopen van programma's. Services zijn momenteel niet opgenomen in licenties die worden aangeboden voor gebruik en distributie in China.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online