Opmerkingen bij de release van InCopy CC 9.1.0

Systeemvereisten

Voor de meest recente systeemvereisten gaat u naar http://www.adobe.com/go/incopy_systemreqs_nl.

Raadpleeg voor een overzicht van de meest recente systeemvereisten van overige Creative Cloud-producten http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Proefversie

Proefversies van Creative Cloud zijn "uitproberen en kopen"-versies waarmee u afzonderlijke producten of edities kunt evalueren en de geïnstalleerde proefversie in een volledige versie kunt omzetten. U kunt een proefversie op ieder gewenst moment omzetten in een volledige versie door u aan te melden voor een lidmaatschap. Als u een lidmaatschap neemt, moet u online zijn en u aanmelden met een Adobe ID om de volledige versie te kunnen gebruiken.

Licentieovereenkomst

U dient te beschikken over een internetverbinding en Adobe ID, en u moet akkoord gaan met de licentieovereenkomst om dit product te activeren en te gebruiken. Dit product kan mogelijk worden geïntegreerd met of toegang toestaan tot bepaalde onlineservices van Adobe of derden. Onlineservices zijn alleen beschikbaar voor gebruikers van 13 jaar en ouder. De gebruikers dienen akkoord te gaan met extra gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Onlineservices zijn niet beschikbaar in alle landen of talen, vereisen mogelijk gebruikersregistratie en zijn mogelijk onderhevig aan verandering of beëindiging zonder kennisgeving. Aanvullende kosten of lidmaatschapskosten zijn mogelijk van toepassing.

Installatie van lettertypen

Sommige installatieprogramma's van Adobe-producten installeren lettertypen in een standaardmap voor systeemlettertypen. Als het installatieprogramma oudere versies van deze lettertypen vindt in de standaardsysteemmap met lettertypen, wordt de installatie van de oudere versies ongedaan gemaakt en worden deze versies in een nieuwe map opgeslagen. Ga voor meer informatie naar http://www.adobe.com/products/type/creative-cloud-fonts.html.

Als u extra lettertypen wilt installeren, raadpleegt u de installatiepagina http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_nl.

Opgeloste problemen

Raadpleeg de ondersteuningspagina van Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_nl voor de nieuwste informatie over en bekende problemen met alle Creative Cloud-toepassingen.

Alleen InCopy

 • InCopy loopt vast bij het openen van een .icma-bestand dat is gemaakt op basis van een document met een web- of digitale-publicatie-intentie. (#3555519)
 • Windows: InCopy loopt vast wanneer wordt geklikt op het pictogram Afdrukken op de werkbalk. (#3559135)

InDesign en InCopy

 • Mac: InDesign loopt vast wanneer wordt geklikt op een widget in een deelvenster voor CSXS-extensies wanneer een ander deelvenster zich in de inline-bewerkingsmodus bevindt. (#3554318)
 • Speciale tekens zoals ‘?’ of ‘=’ die worden gebruikt in hyperlinks, worden omgezet in ongeldige tekens. Dit leidt tot verbroken koppelingen in het geëxporteerde PDF-bestand. (#3554342)
 • Als u in een tekstkader met twee kolommen met de muis tekst selecteert in een voetnoot die is geplaatst in tekst in de linkerkolom, verdwijnt de tekst. (#3554333)
 • De resultaten van lettertypezoekopdrachten zijn niet juist wanneer de optie Alleen favoriete lettertypen weergeven is geselecteerd. (#3554337)
 • Als de optie Alleen favoriete lettertypen weergeven is geselecteerd in het menu Lettertype, loopt InDesign vast bij het sluiten van een document met documentlettertypen. (#3554334)
 • InDesign loopt vast bij het selecteren van het gereedschap Tekst als er specifieke lettertypen op het systeem zijn geïnstalleerd. (#3567444)
 • InDesign loopt vast bij het selecteren van een rij of kolom waarop slagschaduw is toegepast. (#3577944)
 • De toepassing loopt vast bij lettertypen met namen die ongeldige PostScript-tekens bevatten. (#3585880)
 • Er is geen eenvoudige manier om vast te stellen of de gestarte versie van InDesign CC wordt uitgevoerd in de 64-bits of de 32-bits versie van Windows. (#3554339)
 • Er wordt een verkeerde cursor weergegeven bij het gebruik van slepen en neerzetten en bij het maken van een nieuw kader. (#3574244)
 • Een Flash Player-object wordt niet geladen in ScriptUI. (#3590770)
 • Windows: een gebruiker kan geen tekst typen in een macrotekstveld in het deelvenster Tekstmacro's. (#3580114)

Online bronnen

Voor algemene Adobe-forums gaat u naar http://www.adobe.com/go/forums_nl.

Voor hulp bij onderwerpen met betrekking tot het downloaden, installeren en gebruiken van de software gaat u naar http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Voor hulp bij producten en instructies, inspiratie en ondersteuning uit de gebruikersgemeenschap gaat u naar http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_nl.

Klantondersteuning

Voor meer informatie over productinformatie, verkoop, registratie en andere problemen gaat u naar http://www.adobe.com/go/customer_support_nl.

Ga naar http://www.adobe.com/go/intlsupport_nl/ om contact op te nemen met de klantenservice.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account