Opmerkingen bij de release van InCopy CC 9.2.0

Nieuwe en gewijzigde functies in InCopy CC 

Nieuwe en gewijzigde functies in InCopy 9.2 (januari 2014)

 • Integratie van Typekit-desktoplettertypen
 • Vereenvoudigde hyperlinks
 • Lettertype zoeken en filteren
 • Lettertypen synchroniseren

Nieuwe en gewijzigde functies in InCopy 9.0 (juni 2013)

 • Modernisering van gebruikersinterface
 • Verbeteringen in lettertypemenu

Systeemvereisten

Voor de meest recente systeemvereisten gaat u naar http://www.adobe.com/go/incopy_systemreqs_nl.

Raadpleeg voor een overzicht van de meest recente systeemvereisten van overige Creative Cloud-producten http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Proefversie

Proefversies van Creative Cloud zijn "uitproberen en kopen"-versies waarmee u afzonderlijke producten of edities kunt evalueren en de geïnstalleerde proefversie in een volledige versie kunt omzetten. U kunt een proefversie op ieder gewenst moment omzetten in een volledige versie door u aan te melden voor een lidmaatschap. Als u een lidmaatschap neemt, moet u online zijn en u aanmelden met een Adobe ID om de volledige versie te kunnen gebruiken.

Licentieovereenkomst

U dient te beschikken over een internetverbinding en Adobe ID, en u moet akkoord gaan met de licentieovereenkomst om dit product te activeren en te gebruiken. Dit product kan mogelijk worden geïntegreerd met of toegang toestaan tot bepaalde onlineservices van Adobe of derden. Onlineservices zijn alleen beschikbaar voor gebruikers van 13 jaar en ouder. De gebruikers dienen akkoord te gaan met extra gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Onlineservices zijn niet beschikbaar in alle landen of talen, vereisen mogelijk gebruikersregistratie en zijn mogelijk onderhevig aan verandering of beëindiging zonder kennisgeving. Aanvullende kosten of lidmaatschapskosten zijn mogelijk van toepassing.

Installatie van lettertypen

Sommige installatieprogramma's van Adobe-producten installeren lettertypen in een standaardmap voor systeemlettertypen. Als het installatieprogramma oudere versies van deze lettertypen vindt in de standaardsysteemmap met lettertypen, wordt de installatie van de oudere versies ongedaan gemaakt en worden deze versies in een nieuwe map opgeslagen. Ga voor meer informatie naar http://www.adobe.com/products/type/creative-cloud-fonts.html.

Als u extra lettertypen wilt installeren, raadpleegt u de installatiepagina http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_nl.

Opgeloste problemen

Raadpleeg de ondersteuningspagina van Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_nl voor de nieuwste informatie over en bekende problemen met alle Creative Cloud-toepassingen.

Alleen InCopy

 • InCopy crasht tijdens het importeren van een artikel met verwijderde tekst. (#3656462)
 • InDesign CC crasht bij het bijwerken van koppelingen naar InCopy-artikelen. (#3649846)
 • Het is niet mogelijk om de cursor met de pijltoetsen voorbij een samengevouwen notitie te verplaatsen. (#3614637)
 • Win: InCopy, een gebruiker kan geen tekst typen in het tekstveld Macro. (#3594973)
 • InCopy crasht bij het openen van een toewijzingsbestand vanuit AEM DAM. (#3587306)
 • InCopy crasht wanneer de gebruiker op de knop Sluiten (X) klikt nadat een afdruktaak is geannuleerd. (#3555565)

InDesign en InCopy

 • Tekst wordt zeer langzaam gerendeerd bij een transparante achtergrond. (#3592732)
 • Tekst selecteren gaat zeer traag bij transparante objecten. (#3630743)
 • Tekstkaders tekenen en verplaatsen gaat langzaam wanneer het deelvenster Info is geopend op de Mac. (#3600210)
 • Objecten en tekstkaders tekenen gaat langzamer in CC dan in CS. (#3596522)
 • In vergelijking met CS6 verloopt het renderen van geplakte tekstkaders zeer langzaam in CC. (#3590911)
 • Objecten verplaatsen gaat zeer langzaam. (#3650794)
 • Pannen en schuiven in CC gaat langzamer dan in CS6. (#3596468)
 • In- en uitzoomen gaat traag. (#3649023)
 • Opslaan, Opslaan als en Een kopie opslaan zijn niet beschikbaar nadat er iets wordt gesleept en neergezet vanuit de Finder/Bridge. (#3606041)
 • De toepassing crasht tijdens het bewerken van de bron van een x-ref in een verouderd document wanneer de locatie zich in een ander document bevindt. (#3631377)
 • Wanneer een gebruiker een InDesign-document opslaat als PDF, werkt het kleurenprofiel niet in de PDF op Mac 10.6.x en 10.8.x, Windows 7 en Windows 8. (#3586689)
 • Tijdens het invoeren van tekst in Flash Player werken de Command-toetsen niet. (#3554092)
 • Wanneer de bibliotheekmap de focus heeft en u vervolgens op de knop Opslaan voor een bestand klikt, crasht de toepassing. (#3596016)
 • InDesign crasht tijdens het typen van een lang woord na een afgebroken regel. (#3575859)
 • InDesign crasht bij gebruik van de functie Kader aan inhoud aanpassen. (#3546736)
 • InDesign crasht als een spread wordt gedupliceerd nadat pagina's zijn gedupliceerd. (#3654918)
 • De toepassing crasht wanneer u overschakelt naar een ander deelvenster nadat u voor het gedrag GoToURL een lege URL voor een knop hebt ingesteld. (#3649906)
 • InDesign CC crasht bij het bijwerken van koppelingen naar InCopy-artikelen. (#3649846)
 • Het referentiepunt voor Kader aanpassen werkt niet in InDesign. (#3342299)
 • InDesign crasht tijdens het navigeren in de lijst met lettertypen terwijl er een voorvertoning van het lettertype wordt gemaakt. (#3667798)

Online bronnen

Voor de algemene Adobe-community gaat u naar https://community.adobe.com.

Voor hulp bij onderwerpen met betrekking tot het downloaden, installeren en gebruiken van de software gaat u naar http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Voor hulp bij producten en instructies, inspiratie en ondersteuning uit de gebruikersgemeenschap gaat u naar http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_nl.

Klantenondersteuning

Voor meer informatie over productinformatie, verkoop, registratie en andere problemen gaat u naar http://www.adobe.com/go/customer_support_nl.

Ga naar http://www.adobe.com/go/intlsupport_nl/ om contact op te nemen met de klantenservice.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account