Nieuwe en gewijzigde functies in InCopy CC 

Nieuwe en gewijzigde functies in InCopy 9.2 (januari 2014)

 • Integratie van Typekit-desktoplettertypen
 • Vereenvoudigde hyperlinks
 • Lettertype zoeken en filteren
 • Lettertypen synchroniseren

Nieuwe en gewijzigde functies in InCopy 9.0 (juni 2013)

 • Modernisering van gebruikersinterface
 • Verbeteringen aan lettertypemenu

Systeemvereisten

Voor de meest recente systeemvereisten gaat u naar https://helpx.adobe.com/nl/incopy/system-requirements.html.

Raadpleeg voor een overzicht van de meest recente systeemvereisten van overige Creative Cloud-producten http://www.adobe.com/nl/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Proefversie

Proefversies van Creative Cloud zijn "uitproberen en kopen"-versies waarmee u afzonderlijke producten of edities kunt evalueren en de geïnstalleerde proefversie in een volledige versie kunt omzetten. U kunt een proefversie op ieder gewenst moment omzetten in een volledige versie door u aan te melden voor een abonnement. Als u een abonnement neemt, moet u online zijn en u aanmelden met een Adobe-id om de volledige versie te kunnen gebruiken.

Licentieovereenkomst

U dient te beschikken over een internetverbinding en Adobe-id, en u moet akkoord gaan met de licentieovereenkomst om dit product te activeren en te gebruiken. Dit product kan mogelijk integreren met of toegang toestaan tot bepaalde onlineservices van Adobe of derden. Onlineservices zijn alleen beschikbaar voor gebruikers van 13 jaar en ouder. De gebruikers dienen akkoord te gaan met extra gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Onlineservices zijn niet beschikbaar in alle landen of talen, vereisen mogelijk gebruikersregistratie en zijn mogelijk onderhevig aan verandering of beëindiging zonder kennisgeving. Aanvullende kosten of abonnementskosten zijn mogelijk van toepassing.

Installatie van lettertypen

Sommige installatieprogramma's van Adobe-producten installeren lettertypen in een standaardmap voor systeemlettertypen. Als het installatieprogramma oudere versies van deze lettertypen vindt in de standaardsysteemmap met lettertypen, wordt de installatie van de oudere versies ongedaan gemaakt en worden deze versies in een nieuwe map opgeslagen. Ga voor meer informatie naar http://www.adobe.com/products/type/creative-cloud-fonts.html.

Als u extra lettertypen wilt installeren, raadpleegt u de installatiepagina http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_nl.

Opgeloste problemen  

Raadpleeg de ondersteuningspagina van Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_nl voor de nieuwste informatie over en bekende problemen van alle Creative Cloud-toepassingen.

Alleen InCopy

 • InCopy crasht tijdens het importeren van een artikel met verwijderde tekst. (#3656462)
 • InDesign CC crasht tijdens de update naar InCopy-artikelkoppelingen. (#3649846)
 • Kan de cursor niet voorbij een samengevouwen notitie plaatsen door middel van de pijltjestoetsen. (#3614637)
 • Win: gebruikers kunnen in InCopy geen tekst invoeren in het veld voor macrotekst. (#3594973)
 • InCopy crasht bij het openen van een toewijzingsbestand uit AEM DAM. (#3587306)
 • InCopy crasht wanneer de gebruiker op Sluiten klikt (X), na het annuleren van een afdruktaak. (#3555565)

InDesign en InCopy

 • Tekst wordt zeer langzaam gerendeerd bij een transparante achtergrond. (#3592732)
 • Tekst selecteren gaat zeer traag bij transparante objecten. (#3630743)
 • Tekstkaders tekenen en verplaatsen gaat langzaam wanneer het deelvenster Info is geopend op de Mac. (#3600210)
 • Objecten en tekstkaders tekenen gaat langzamer in CC dan in CS. (#3596522)
 • In vergelijking met CS6 gaat het renderen van geplakte tekstkaders zeer langzaam in CC. (#3590911)
 • Het verplaatsen van objecten gaat zeer langzaam. (#3650794)
 • In CC gaat pannen en schuiven langzamer dan in CS6. (#3596468)
 • In- en uitzoomen gaat traag. (#3649023)
 • Opslaan, Opslaan als en Een kopie opslaan zijn niet beschikbaar nadat er iets wordt gesleept en neergezet uit Finder/Bridge. (#3606041)
 • De toepassing crasht tijdens het bewerken van de bron van een x-ref in een verouderd document wanneer de locatie zich in een ander document bevindt. (#3631377)
 • Wanneer een gebruiker een InDesign-document opslaat als PDF, werkt het kleurenprofiel niet in PDF op Mac 10.6.x en 10.8.x, Windows 7, en Windows 8. (#3586689)
 • Tijdens het invoeren van tekst in Flash Player werken de Command-toetsen niet. (#3554092)
 • Wanneer de bibliotheekmap zichtbaar is, crasht de toepassing wanneer u opslaat. (#3596016)
 • InDesign crasht tijdens het typen van een lang woord na een afgebroken regel. (#3575859)
 • InDesign crasht door de functie Kader aan inhoud aanpassen. (#3546736)
 • InDesign crasht door het dupliceren van spreads na het dupliceren van pagina's. (#3654918)
 • De toepassing crasht wanneer u schakelt tussen deelvensters nadat u een knop hebt geconfigureerd met GoToURL-gedrag bij een lege URL. (#3649906)
 • InDesign CC crasht tijdens de update naar InCopy-artikelkoppelingen. (#3649846)
 • Het referentiepunt voor Kader aanpassen werkt niet in InDesign. (#3342299)
 • InDesign crasht tijdens het navigeren in de lijst met lettertypen terwijl er een voorvertoning van het lettertype wordt gemaakt. (#3667798)

Onlinebronnen

Voor algemene Adobe-forums gaat u naar http://www.adobe.com/go/forums_nl.

Voor hulp bij onderwerpen over het downloaden, installeren en ingebruiknemen van uw software gaat u naar http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Voor hulp bij producten en instructies, inspiratie en ondersteuning uit de gebruikersgemeenschap gaat u naar http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_nl.

Klantenservice

Voor hulp op het gebied van productinformatie, verkoop, registratie en andere onderwerpen gaat u naar http://www.adobe.com/go/customer_support_nl.

Als u contact wilt opnemen met de klantenservice gaat u naar http://www.adobe.com/go/intlsupport_nl/.