Opmerkingen bij de release van InCopy CC 9.2.2

Systeemvereisten

Voor de meest recente systeemvereisten gaat u naar http://www.adobe.com/go/incopy_systemreqs_nl.

Raadpleeg voor een overzicht van de meest recente systeemvereisten van overige Creative Cloud-producten http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Opgeloste problemen

Raadpleeg de ondersteuningspagina van Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_nl voor de nieuwste informatie over en bekende problemen met alle Creative Cloud-toepassingen.

InCopy

 • Fout 'Kan het bestand niet openen omdat het wordt gebruikt door een andere toepassing' bij het openen van het InDesign-bestand in InCopy wanneer het bestand al geopend is in InDesign. (#3739577)
 • Focus ontbreekt in InCopy CC na Bestand > Nieuw in lay-outmodus. (#3739619)

InDesign  

 • Afbeeldingen in de PNG-indeling worden niet goed getekend. (#3704220)
 • Tegenstrijdige sneltoetsen in Mac OSX. (#3712363)
 • Toepassing crasht bij slepen en neerzetten van een stramienpagina in een niet-spreaddocument. (#3545728)
 • Focus gaat niet naar de pagina wanneer vanuit de documentbalk naar een pagina wordt genavigeerd. (#3600704)
 • Dialoogvenster Index genereren: het selectievakje 'Inclusief boekdocumenten' is uitgeschakeld als de naam van het boek dubbelbyte-tekens bevat. (#3641328)
 • InDesign crasht bij het openen van een bepaald bestand. (#3646282)
 • InDesign CC voor Mac crasht bij het plaatsen van een bepaald EPS-bestand in een kader. (#3626328)
 • SDK: conflict bij het gebruik van IToolTip voor EPS-paginaobjecten in InDesign CC. (#3677624)
 • SDK: project SpellingPanel.open. bevat afhankelijkheid van persoonlijke header. (#3708982)
 • InDesign crasht bij het exporteren van boek naar PDF met inhoudsopgave. (#3690020)
 • Sneltoetsen voor Kopiëren/Plakken werken niet voor op Flash gebaseerde deelvensters in Windows. (#3691598)
 • Dialoogvenster dat tekst met meerdere regels bevat, kan niet met Enter-toets worden gesloten. (#3721069)
 • InDesign crasht bij het openen van bepaalde boekbestanden. (#3735269)
 • SDK: dynamisch wijzigen van lettertypen werkt niet voor bewerkingsvak. (#3736981)
 • InDesign crasht bij het vergroten van hoogte van tekstkader. (#3739365)
 • InDesign blijft hangen bij het wijzigen van de grootte van verankerde afbeeldingskaders. (#3739369)  
 • Inline-afbeelding in voetnoot verdwijnt gedurende een paar seconden wanneer enkele tekens in een voetnoot worden ingevoerd na toepassing van Schaduw binnen op die afbeelding. (#3739547)  
 • Als een lay-out wordt verwijderd, leidt dit tot een crash als de lay-outnaam zich in inline-bewerkingsmodus bevindt. (#3739612)  
 • Waarschuwing voor ontbrekende EBookExport-plug-in bij het openen van InDesign-document. (#3741658)
 • Pagina's worden verkeerd uitgelijnd bij exporteren van IDML. (#3578118)  
 • Na wijzigen van kadergrootte kan afbeelding niet aan kader worden aangepast met behulp van opdrachten voor aanpassen aan kader. (#3641659)  
 • Weergave wordt niet op Ware grootte (100%) ingesteld wanneer op Zoomen wordt gedubbelklikt. (#3656264)
 • In sommige gevallen kan de volledige tabel niet met de diagonale pijl worden geselecteerd. (#3658903)  
 • Inspringen werkt niet goed in Japanse composers. (#3660846)  
 • Uitlijningskenmerk in celstijl wordt niet doorgegeven wanneer een nieuwe kolom wordt ingevoegd naast de cel waarop de uitlijning is ingesteld. (#3665314)  
 • Toepassing crasht bij het vullen van tabel met afbeeldingskaders met behulp van GREP. (#3671007)
 • Sneltoets Opt+Cmd+Tab voor het verbergen/tonen van deelvensters werkt niet. (#3673325)  
 • InDesign stopt onverwachts als wordt geklikt op Ongedaan maken in de inline-modus. (#3676673)  
 • Mac: Als een CS6-document wordt geopend in InDesign CC, wordt een deel van de tekst verkeerd uitgelijnd. (#3683021)  
 • In specifieke gevallen crasht InDesign als een alternatieve lay-out wordt gemaakt. (#3685235)  
 • InDesign crasht wanneer een bepaald bestand naar IDML wordt geëxporteerd. (#3685444)
 • En-teken gaat verloren wanneer het midden in een stijlnaam in sommige deelvensters wordt gebruikt. (#3694076)  
 • De optie Opmaak zoeken leidt tot onjuiste resultaten wanneer wordt gezocht op tekenstijlen die op tekst zijn toegepast via 'Geneste stijl'. (#3697862)  
 • Onjuiste zoekresultaten bij het uitvoeren van een zoekopdracht voor Tekenstijlen. (#3697866)  
 • Weergave van gegroepeerde afbeeldingen komt niet overeen met weergave in EPUB als de afbeeldingen hyperlinks bevatten en Originele afbeelding gebruiken is geselecteerd. (#3700466)
 • Bij slepen en neerzetten vanuit externe toepassingen worden geen sleepgebeurtenissen gegenereerd in InDesign op de Mac. (#3710667)
 • Alineastijl kan niet worden verwijderd als de overgenomen bovenliggende stijl dezelfde instelling heeft bij uitvoer naar IDML. (#3718431)
 • EPUB-validatie mislukt wanneer een lettertype niet kan worden ingesloten omdat nog steeds hiernaar wordt verwezen in de CSS. (#3726073)
 • Een offlinefolio van InDesign-bestanden maken op de desktop duurt minstens 10 keer langer in InDesign CC dan in InDesign CS6. (#3727633)  

Online bronnen

Voor de algemene Adobe-community gaat u naar https://community.adobe.com.

Voor hulp bij onderwerpen met betrekking tot het downloaden, installeren en gebruiken van de software gaat u naar http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Voor hulp bij producten en instructies, inspiratie en ondersteuning uit de gebruikersgemeenschap gaat u naar http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_nl.

Klantondersteuning

Voor meer informatie over productinformatie, verkoop, registratie en andere problemen gaat u naar http://www.adobe.com/go/customer_support_nl.

Voor de klantenservice van Adobe gaat u naar http://www.adobe.com/go/intlsupport_nl/.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account