Opmerkingen bij de release van InCopy CS6 8.0.2

Belangrijke herinnering:

In januari 2023 schakelt Adobe ondersteuning voor ontwerpen met Type 1-lettertypen uit. Lees het Help-artikel over het einde van de ondersteuning van PostScript Type 1 voor meer informatie.

Systeemvereisten

Voor de meest recente systeemvereisten gaat u naar de pagina Systeemvereisten voor InCopy.

Installatie-instructies

 • Voordat u een toepassing gaat installeren, moet u alle geopende toepassingen sluiten, dus ook andere Adobe-toepassingen, Microsoft Office-toepassingen en browservensters. Daarnaast is het raadzaam antivirusprogramma's tijdelijk uit te schakelen voordat u de installatieprocedure start. 
 • U moet beschikken over beheerdersrechten of u aanmelden als beheerder.
 • Sluit InCopy af voordat u het updateprogramma voor InCopy uitvoert. (Doe dit minimaal één minuut voordat u het updateprogramma gaat uitvoeren.)

Opgeloste problemen

Raadpleeg de ondersteuningspagina van Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_nl voor de nieuwste informatie over en bekende problemen met alle Creative Suite 6-toepassingen.

InCopy

 • De cursor wordt niet opgenomen in een nieuwe Notitie in InCopy. [3457782]
 • InCopy wordt onverwacht afgesloten bij het openen van een ICML met gemengde ME- en Indic-teksten. [3498585]

InDesign

 • Bij het maken van een hyperlink worden een aantal speciale tekens in de hyperlink, zoals '?' en '=', omgezet in ongeldige tekens, waardoor de hyperlink in de geëxporteerde PDF niet werkt. [3588280]
 • InDesign wordt onverwacht afgesloten bij het importeren van InCopy CS2-documenten in InDesign CS6. [3587652]
 • Het importeren in InDesign mislukt bij het plaatsen van bestanden uit een slimme collectie die is geopend vanuit een met Drive 5 verbonden CQ-server die als DAM functioneert. [3577138]
 • InDesign wordt onverwacht afgesloten bij het opnieuw samenstellen van tekst in een frame met meerdere kolommen. [3565074]
 • Er wordt een extra koppeling zonder verwijzing gemaakt bij het openen van een filmbestand in InDesign. [3555754]
 • InDesign wordt onverwacht afgesloten bij het herhaaldelijk typen van ligaturen met World Ready Composer. [3551834]
 • In een vorige versie van InDesign verschijnt het woord 'CS7' in de foutmeldingen bij het openen van documenten die in InDesign CC zijn gemaakt. [3536451]
 • Zowel InDesign CS5.5 als CS6 worden onverwacht afgesloten bij het openen van een PDF. [3513668]
 • De afmetingen van het kaderraster worden gewijzigd bij het openen van het IDML-bestand. [3507245]
 • Geplaatste afbeeldingen met EXIF-gegevens worden geschaald naar 50%. [3501752]
 • InDesign wordt onverwacht afgesloten bij het exporteren naar EPUB wanneer een tekstkader tekst bevat die naar contouren is omgezet. [3498579]
 • InDesign wordt onverwacht afgesloten bij het importeren van een gelabeld tekstbestand met tekst waarop Verloop is toegepast. [3498575]
 • InDesign wordt onverwacht afgesloten als 'epubExportPreferences.tocStyleName' wordt ingesteld op 'Standaard'. [3498571]
 • Malayalam-woordafbreking geeft een koppelteken weer. [3493163]
 • Hoofdletters worden omgezet naar kleine letters in een PDF die uit InDesign is geëxporteerd. [3490867]
 • InDesign wordt in bepaalde gevallen afgesloten bij het rangschikken van documenten of deelvensters. [3490508]
 • InDesign wordt onverwacht afgesloten bij het kopiëren/plakken van bepaalde inhoud. [3488260]
 • InDesign wordt onverwacht afgesloten bij het importeren van bepaalde documenten waarin lettertypen ontbreken. [3488122]
 • Er treedt een probleem op bij het exporteren naar EPS wanneer een document pagina's naast elkaar en verschillende binnenste/buitenste afloopgebieden bevat. [3445000]
 • Het URL-gedeelte verdwijnt als u de bovenkant van het deelvenster Kruisverwijzingen naar de bovenkant van Hyperlinks sleept. [3371040]
 • Het InDesign-bestand met opgeslagen gegevens wordt steeds groter omdat de transformatiecursor van Slimme hulplijnen niet opnieuw wordt gebruikt. [3370848]
 • De vertaling van het woord 'Idiom' is afgebroken. [3370533]
 • Aanpassingen in Gegroepeerde pagina-items worden niet goed opnieuw opgebouwd. [3365911]
 • InDesign wordt onverwacht afgesloten bij het bijwerken van de IC-artikelen. [3359371]
 • InDesign wordt afgesloten wanneer bepaalde inhoud wordt geëxporteerd naar IDML. [3352956]
 • Risico gedetecteerd bij de weergave van PostScript-bestanden. [3347267]
 • InDesign wordt in bepaalde gevallen onverwacht afgesloten bij het maken van een lay-out met een lay-outsjabloon. [3345087]
 • InDesign geeft aan dat het toewijzingsbestand ontbreekt bij het openen van IDML-bestanden. [3334935]
 • In Windows 7 (64-bits) worden InDesign en Adobe Bridge CS6 alleen uitgevoerd met lokale beheerdersrechten. [3332062]
 • De inhoud van een tabel met 2 pagina's wordt niet goed geëxporteerd naar PDF vanuit de drukproefweergave. [3325704]
 • De wijzigingstijd van een bestand dat door 'GetFileInfo()' wordt geretourneerd, is gewijzigd. [3323319]
 • De AP-methode 'IDTime::SetTime()' geeft verkeerde resultaten weer bij gebruik met InDesign CS6 op de Mac. [3323315]
 • Kan de EPUB-exportvoorkeuren niet openen voor Boeken met InDesign CS6 en InDesign CS6 Server. [3321108]
 • Werk de CoolType-engineeringversie bij naar 65 of hoger. [3317660]
 • Er wordt een onverwachte wijziging in de alineastijl waargenomen wanneer een artikel wordt geëxporteerd naar ICML. [3314712]
 • InDesign wordt afgesloten bij het exporteren van een PDF met bepaalde lettertypen. [3295591]
 • Het openen van een InDesign-bestand met veel met hyperlinks gekoppelde IP-adressen gaat erg langzaam. [3291116]
 • InDesign wordt onverwacht afgesloten bij het exporteren van een bepaald InDesign-document naar PDF. [3286006]
 • InDesign CS6 wordt onverwacht afgesloten wanneer een document met een groot aantal geplaatste PDF's wordt geëxporteerd naar een PDF van hoge kwaliteit. [3282581]
 • InDesign moet de waarde instellen van de bestandsinformatienode in de document-id van de metagegevens die in het bestand zijn ingesloten, maar niet de element-id van Adobe Drive. [3224927]
 • Stijloverschrijvingen in InCopy ICML die uit InDesign zijn geëxporteerd, worden niet goed geïmporteerd in InDesign. [3217228]
 • Er vindt een impasse plaats in 'CoolType' bij het gebruiken van 'StreamForLayout' in de werkthread van InDesign Server. [3205029]
 • De PDF/X-4 wordt succesvol geëxporteerd, ook als naar ongedefinieerde glyphs wordt verwezen in een document wat leidt tot een nep PDF-/X-4-bestand. [3203046]

InDesign Server

 • InDesign Server CS6 loopt vast tijdens het exporteren naar JPEG. [3584983]
 • InDesign Server loopt vast tijdens het genereren van een index voor een boek. [3533102]
 • InDesign Server CS6 loopt vast tijdens het exporteren van IDML naar HTML. [3503927]

Online bronnen

Voor algemene Adobe-forums gaat u naar http://www.adobe.com/go/forums_nl

Voor hulp bij onderwerpen met betrekking tot het downloaden, installeren en gebruiken van de software gaat u naar http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all

Voor hulp bij producten en instructies, inspiratie en ondersteuning uit de gebruikersgemeenschap gaat u naar http://www.adobe.com/go/learn_lnCopy_support_nl

Klantondersteuning

Voor meer informatie over productinformatie, verkoop, registratie en andere problemen gaat u naar http://www.adobe.com/go/customer_support_nl.

Ga naar http://www.adobe.com/go/intlsupport_nl/ om contact op te nemen met de klantenservice.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account