Tekst passend maken

Tekst passend maken

In InCopy worden verschillende tekststatistieken bijgehouden, die beschikbaar worden gesteld via de werkbalk Info Tekst passend maken. Tijdens het schrijven van het artikel wordt in de werkbalk Info Tekst passend maken automatisch het aantal regels, woorden en tekens, en de verticale diepte onder aan het werkgebied weergegeven voor zowel gekoppelde als losse artikelen in de drukproef- en layoutweergave.

Opmerking:

U kunt van de werkbalk Info Tekst passend maken een zwevend deelvenster maken. (Zie Werkbalken gebruiken.)

Bij gekoppelde InCopy-documenten of bij losse documenten met een instelling voor Diepte wordt in het vak Info Voortgang tekst passend maken aangegeven hoeveel regels een artikel te lang of te kort is. Als het artikel het toegewezen kader niet helemaal opvult, wordt het vak voor tekst passend maken blauw en wordt een getal weergegeven. De lengte van de blauwe balk geeft bij benadering aan welk percentage van het kader op dat moment is gevuld met tekst. Hoe korter de blauwe balk, hoe meer regels tekst u nodig hebt om de ruimte op te vullen.

Werkbalk Info Tekst passend maken

Als de tekst langer is dan het toegewezen kader, geeft een lijn voor tekst passend maken aan waar de overlopende tekst begint en wordt het vak Info Voortgang tekst passend maken rood. Er wordt vervolgens aangegeven hoeveel regels tekst u moet verwijderen om de tekst in het kader te laten passen. (Zie Overlopende tekst bewerken.)

Opmerking:

De rode balk heeft altijd dezelfde lengte. Met deze balk wordt geen percentage van de beschikbare ruimte aangegeven.

De werkbalk Info Tekst passend maken bevat tevens opties voor het weergeven van het aantal regels, woorden en tekens, en van de verticale diepte in de huidige selectie, vanaf het begin van het huidige artikel tot aan de huidige invoegpositie of vanaf de huidige invoegpositie tot aan het einde van het huidige artikel. (Zie Instellingen aanpassen voor de werkbalk Info Tekst passend maken.)

Als u verborgen tekens weergeeft (kies Tekst > Verborgen tekens tonen), wordt in InCopy een hekje (#) weergegeven aan het einde van het laatste teken om het einde van de tekstdoorloop voor een artikel aan te geven. (Zie Verborgen tekens weergeven.)

Instellingen aanpassen voor de werkbalk Info Tekst passend maken

  • Als u besturingselementen wilt toevoegen aan de werkbalk Info Tekst passend maken, klikt u op het driehoekje aan de rechterkant van de werkbalk Info Tekst passend maken, kiest u Aanpassen, geeft u op welke items u wilt weergeven op de werkbalk en klikt u op OK.
  • U kunt voetnoottekst opnemen in tekststatistieken door Voetnoten opnemen in tekststatistieken te kiezen in het menu van de werkbalk Info Tekst passend maken.
  • U kunt het aantal woorden tellen op basis van een opgegeven aantal tekens in plaats van het werkelijke aantal woorden door Woorden tellen definiëren te kiezen in het menu van de werkbalk Info Tekst passend maken, Tel elke te selecteren, het aantal tekens op te geven en op OK te klikken.
  • U kunt het bijwerken van tekststatistieken tijdens het typen stoppen door Info automatisch bijwerken uit te schakelen in het menu van de werkbalk Info Tekst passend maken.
  • Als u aanvullende statistische gegevens wilt weergeven, zoals kanji-, kana- en romanjitekens, kiest u Details tonen in het menu van de werkbalk Info tekst passend maken.

Overlopende tekst bewerken

Als een artikel is gekoppeld aan een InDesign-layout, kan in het artikel uitsluitend gebruik worden gemaakt van de kaders die de ontwerper heeft opgegeven. Als u een instelling Diepte opgeeft bij het maken van een zelfstandig document in InCopy, kan het artikel maximaal de opgegeven diepte hebben. Als u meer dan de toegestane hoeveelheid tekst typt, is er sprake van overlopende tekst. Zolang het artikel niet overloopt, is er ruimte beschikbaar om te vullen met tekst. Tijdens het schrijven en bewerken kunt u zien wanneer het artikel perfect binnen de InDesign-layout past. U kunt overlopende tekst nog steeds bewerken.

In de drukproef- of artikelweergave wordt overlopende tekst gescheiden van de rest van het artikel door middel van een afbreeklijn voor tekst passend maken. U gebruikt dezelfde procedures voor het schrijven en bewerken van de tekst, ongeacht of de tekst boven of onder de afbreeklijn voor tekst passend maken staat.

In de layoutweergave is overlopende tekst niet zichtbaar, maar wordt in het vak Info Voortgang tekst passend maken het aantal regels overlopende tekst in het document aangegeven.

Als u een gekoppeld artikel schrijft of bewerkt in de layoutweergave, hoeft u niets bijzonders te doen als u aan het einde van een kader bent aangekomen. De invoegpositie volgt automatisch de artikel-thread van het ene kader naar het volgende terwijl u typt.

De diepteliniaal tonen of verbergen

  1. Kies in de drukproef- of artikelweergave Weergave > Diepteliniaal tonen of Diepteliniaal verbergen.

U kunt de maateenheden wijzigen die worden gebruikt voor de diepteliniaal door de instelling Verticaal bij Eenheden en toenamen in het venster Voorkeuren te wijzigen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online